Omilia Sf Ioan Gura de Aur referitoare la duhovnicii inselati si eretici din zilele noastre

Sf. Ioan Gură de Aur – Cuvânt despre prorocii mincinoşi şi dascălii mincinoşi şi lipsiţii de Dumnezeu eretici şi despre semnele sfârşitului veacului acestuia

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

58 de răspunsuri la Omilia Sf Ioan Gura de Aur referitoare la duhovnicii inselati si eretici din zilele noastre

 1. Ion zice:

  Antim Gâdeoi l-ar contrazice si pe Sfântul Ioan Gura de Aur.Pr.Ieronim nu l-ar intalege,iar părintele Elefterie Tarcuta s-ar smeri in fața celor 2 si ar face ce i se poruncește.
  Xenofont Horga ar fii foarte încântat de aceasta omilie dar viclenia de popă de mir l-ar face sa cânte la două țimbale. De ceilalți nu are rost sa amintim deoarece sunt de umplutură.
  Doctorul teolog le stie pe de rost dar se încurcă in practică.
  Grupul lui MSC -B uza-Leul trădător nu gasesc ceva care sa le argumenteze devierile.

  Apreciază

 2. Tihon zice:

  Luați aminte voi preoților care va numiți îngrădiți și trimite-ti la eretici la slujbe la împărtășit.Unde scrie in omilie preoților: Xenofont,Antim,Ieronim Elefterie, Ghervasie, Andrei-ii,etc aceste învățături ale voastre să meargă ortodoxul in spatele convoiului cu preot pomenitor de eretic.

  O, adâncul ruşinii! O, rea bogăţie! O, amară iubire de argint! O, pântece nesătul! De aici se iscă mai departe sminteli, şuşoteli, ocări, batjocoriri, tulburări. Apoi, învinovăţiţi fiind, răspund: «Nu nedreptăţesc pe nimeni, ci sunt stăpân [numai] peste bunurile mele». Şi aşa, dacă vreunul din ereticii cei fără de Dumnezeu, cugetând în chip rău, grăieşte cele strâmbe, nu este nimeni care să-i grăiască împotrivă şi nimeni să ducă război cu el. Atunci toţi sunt săraci, toţi tac, toţi fug. O iubire de argint, rădăcina a tuturor relelor! Cu această bogăţie vreţi să vă mântuiţi? Însă „mai uşor este cămilei să intre prin urechile acului decât bogatului în împărăţia lui Dumnezeu” (Mt. 19:24). Desfătându-vă, îmbătându-vă, umflăndu-vă în pene, vreţi să biruiţi ereziile?

  Apreciază

 3. Tihon zice:

  Daca unii preoți îngrădiți încă pun in piept mărțișor și învie păgânismul sa ia aminte la cuvintele Sf Ioan gură de aur.

  Ascultaţi, preoţi ai Domnului, împăraţi ai pământului şi toate popoarele, cârmuitorii şi toţi judecătorii pământului; tinerii şi fecioarele, bătrânii împreună cu cei mai tineri.
  Băgaţi în urechi toţi cei ce locuiţi lumea, cei mici şi cei mari, bărbat sau femeie, deopotrivă bogatul şi săracul. Vă rog, luaţi aminte cele spuse.
  Căci vreau să vă arăt şi să vă încredinţez din Sfintele Scripturi că nu toţi cei numiţi creştini sunt creştini, ci cei numiţi doar cu numele creştini se amăgesc la cuget, [având] numai cu simpla denumire.
  Cu vorba mulţi sunt creştini, dar cu felul de vieţuire, puţini şi rari; la înfăţişare sunt creştini şi ucenici ai lui Hristos, dar cu viaţa trădători; cu vorba sunt dreptcredincioşi şi milostivi, dar cu viaţa necredincioşi şi nemilostivi; cu numele creştini, cu faptele păgâni, precum a spus mai înainte prorocul David că „s-au amestecat cu păgânii şi au învăţat faptele lor” (Ps. 105:35).

  Şi cu adevărat s-a împlinit cu noi prorocia aceasta. Ce fel de creştini sunt cei care iau aminte la basmele iudaiceşti şi elineşti, la genealogii, vrăjitorii, astrologii, farmece, filacterii, la ţineri de zile şi ani, preziceri şi vise, glasuri ale păsărilor; care aprind lumini la izvoare şi se scaldă şi ţin seama de cine le iese în cale şi mănâncă cele jertfite idolilor şi păsări care încă nu sunt moarte, şi [beau] sânge de vânat şi de sugrumate şi multe altele asemenea acestora?

  Cum se vor afla creştini cei ce fac unele ca acestea? Cu ce îndrăzneală cutează să se numească creştini? Cum îndrăznesc să se apropie de dumnezeieştile Taine, ei, care sunt mai răi decât păgânii?

  Ascultaţi iarăşi: Ce fel de creştini sunt cei care iau asupră-şi înfăţişarea păgânilor, sulemenirea feţelor, aclamaţiile, dansurile, bătăile din palme, îmbrăcarea femeilor în [haine de] bărbaţi?

  Dar ce fel de preot îngrădit de erezie este acela ce pune mărțișor in piept la toți credincioșii din biserica.Oare nu este un iubitor de păgânism.

  Celor care fac unele ca acestea nu le este nici un folos că se numesc creştini.

  Apreciază

 4. Tihon zice:

  Luaţi aminte cât cuvânt este în Sfintele Scripturi despre unele ca acestea.

  De aceea, adesea v-am pomenit de lipsiţii de Dumnezeu eretici şi vă rog şi acum, să nu le faceţi vreun pogorămănt în vreun lucru, nici în mâncăruri, sau în băutură, sau în prietenie, sau prin legături cu ei, sau prin dragoste, sau prin împăciuire.

  Căci cel înşelat în acestea şi care face pogorământ faţă de ei se face pe sine străin de Biserica sobornicească.

  Iar ucenicul cel adevărat şi lipsit de vicleşug al lui Dumnezeu strigă cu îndrăznire: „Dacă cineva vă binevesteşte altceva decât aţi primit, să fie anatema” (Gal. 1:9).
  (cum este mersul in spatele convoiului cu preot eretic sau sa te împărtășești la preot eretic trimis de duhovnicul tau Antim)

  Şi psălmuieşte cele ale lui David: „Doamne, nu pe cei ce Te urăsc am urât şi asupra vrăjmaşilor Tăi m-am topit? Cu ură desăvârşită i-am urât pe ei” (Ps. 138:21-22).

  Înfricoşaţi-vă şi tremuraţi, cei care faceţi agape cu ei şi îndreptaţi-vă, ca să nu pieriţi prin necredinţa lor. Se potriveşte şi aici: „Iată v-am spus mai dinainte”.

  Apreciază

 5. Tihon zice:

  Deci, pentru că la noi a ajuns sfârşitul veacurilor, precum zice Apostolul (cf. I Cor. 10:11), şi s-au ridicat vremuri grele şi s-a înmulţit fărădelegea şi dragostea multora s-a răcit şi mulţi sunt cei care înşeală şi mai mulţi cei înşelaţi, hai, dar, să desfăşurăm sfinţitele cărţi în care, aflând calea adevărului, să păşim, alergând sus, la munţii cei sfinţi, adică la Proroci şi Apostoli, ca să nu ne rătăcim şi „să fim purtaţi de orice vânt al învăţăturii, prin amăgirea oamenilor şi prin vicleşugul de a duce în înşelare” (Ef. 4:14)

  Apreciază

 6. Good zice:

  Din turma lui Antim și Ieronim printre primii a plecat înapoi la eretici părintele Calinic care era ucenicul lor și a slujit tot timpul la Codrii Pașcanilor,apoi la schitul Rădeni unde predica marele teolog MSC pe atunci ucenicul pe.Antim.
  Apoi a fost destrămarea de la Rădeni la care au contribuit în mod direct tot acești preoți dar și implicarea vicleană a părintelui Xenofont Horga care văzând derapajele din cele două părți,ale grupării Antim dar și a părintelui Pamvo,acesta pentru a avea acces la lâna oilor adică la pomelnice a tăcut.
  Sa nu uitam că alt eretic care a ieșit de sub patrafirul lui Antim Gadeoi care a fost tot în acest grup Antim-Ieronim-Elefterie-Xenofont-Spiridon-Andrei Boureni- și ieduțul din urma grupului Ghervasie a fost marele teolog MSC și vârful de lance Ioan schit Orășeni.
  Apoi sa desprins din grupul lor numeni altul decât Vasile Savin care era tot un mare fan Antim-Ieronim-Elefterie.
  Deci la o mică socoteala avem următori eretici ieșiți din acest grup care a fost compact:Calinic,MSC,Ioan Orășeni,Vasile Savin,Mihail spital Piatra Neamț.

  Daca punem aceste roade la cuvântul evangheliei,, după roade îi veți cunoaște”,avem marea surpriză sa vedem că aceștia sunt in afara evangheliei cu faptele și sunt lupii in piei de oaie.
  De ce tac la toate acuzele aduse, deoarece nu se regăsesc în nici o învățătură de la sfintii părinții.
  Unde se pot încadra tot grupul lor împreună cu marele doctor honoris teologus după sinaxele cu rugăciune împreună cu ereticul Antim,voi lăsa la concluzia fiecăruia.
  Niciodată nu am putut intalege in care învățătură de la sfintii părinții a luat model marele părinte Antim sa îți trimiți fii duhovnicești la eretici,fie pentru slujbe fie pentru împărtășanie.

  Despre părinți Ghedeon și Lavrentie sau Andrei Teleorman nu are rost sa mai aducem discuția deoarece ei sunt cu grupul de visarionisti,dar sa fie primită pomana.

  Marele teolog ortodox Staicu intra doar in conflicte când este marginalizat,dar nu ne spune despre perioada când era și el cu visarionisti și când se spovedesc la ucenicul fidel al concepțiilor visarioniste Claudiu Buză și acesta desprins din acest grup.
  Alt inselat îngrădit fiind Macarie Banu care da împărtășanie la termos sau cutiuță acasă împreună cu grupul Grigorie Sanda.

  Ce au toți aceștia în comun: iconomia.

  Ce fel de iconomie fac fiecare.O iconomie personala in afara legii lui Dumnezeu.Daca ar cunoaște învățăturile sfinților părinți,macar a câtorva ar stii că orice iconomie făcută aiurea este un început de cădere.

  Dar vorbim pentru cei ce nu vad și cei ce nu aud, deoarece idolatrizarea duhovnicului este mare.

  Apreciază

 7. Cocolino zice:

  Pentru cei ce nu știu,pr Antim a început exodul foștilor ucenicii trimiși la ereticul Ghervasie.
  Îi retrage de la spovedanie pe toți cei repartizați dar tot în felul lui,adică pe la unele urechii comunica și întâi cu cei mai deștepți apoi în timp cu prostii.

  Apreciază

 8. Tihon zice:

  Ortodocşii au întrerupt comuniunea cu Sfântul Macedonie al Constantinopolului atunci când acesta a consimţit la abandonarea Sinodului al IV-lea Ecumenic. Restabilirea comuniunii a avut loc numai după ce patriarhul a mărturisit public că recunoaşte Sinodul.

  La încetarea comuniunii s-a procedat şi în cazul succesorului Sfântului Macedonie, Timotei, care îi anatematiza pe cei care primeau Sinodul al IV-lea Ecumenic.
  Locuitorii Constantinopolului preferau să rămână neîmpărtăşiţi cu anii, decât să se împărtăşească cu patriarhul eretic Timotei.

  În secolul următor, ortodocşii au încetat de asemenea comuniunea cu cei care, de dragul unirii cu monofiziţii, au procedat la o indirectă încălcare a hotărârilor Sinodului al IV-lea Ecumenic.

  La începutul secolului al IX-lea, ortodocşii, cinstitori ai sfintelor icoane, au încetat comuniunea cu cei care, în asentimentul iconoclaştilor aflaţi în afara Bisericii, au consimţit la încălcarea hotărârilor Sinodului al VI-lea Ecumenic.

  Ortodocşii au încetat de asemenea comuniunea cu patriarhul Constantinopolului Ioan Calecas şi cu adepţii săi, care au încălcat hotărârile celor două sinoade din 1341 împotriva ereziei lui Varlaam.

  În aceeaşi manieră au fost tratate şi unirile din anii 1274 şi 1439 cu nepocăiţii latini. Părinţii au întrerupt comuniunea cu cei care au primit unirea de la Lyon (1274) şi au ales mai degrabă chinurile şi moartea.

  Sfântul Marcu Evghenicul îi îndemna pe ortodocşi să nu se împărtăşească cu cei care au primit unirea mincinoasă de la Florenţa (1439), zicând: „Se cuvine ca aceia să fie cu totul despărţiţi de noi”.(se aseamănă învățătura părinților Ieronim și Antim etc cu aceste învățături-clar Nu)

  Marele Vasile îndemna la îndepărtarea „de comuniunea cu ereticii, căci este ştiut că nepăsarea în această privinţă ne lipseşte de îndrăzneala înaintea lui Hristos”.

  Marele Atanasie îi îndemna pe credincioşi să fugă „ca de la faţa şarpelui” nu numai de erezie, dar şi de acei ortodocşi care se împărtăşesc cu ereticii.
  Îndepărtarea de comuniunea cu ortodocşii care se împărtăşesc cu ereticii latini o recomanda la rândul său şi Sfântul Gherman cel Nou al Constantinopolului.

  Sfântul Anastasie Sinaitul aseamănă cu „desfrânarea” comuniunea cu ereticii, privită de Părinţi ca o trădare a credinţei şi despărţire de Biserică.

  Sfinţitul Epifanie sfătuieşte de asemenea să respingem „toate ereziile, ca pe nişte fiare cu venin de moarte”.

  Asemenea şi de-Dumnezeu-purtătorul Ignatie învaţă să fugim de erezii, „care nasc rod purtător de moarte, din care, dacă gustă cineva, piere. Fiindcă aceştia (ereticii) nu sunt sădire a Tatălui”.

  Deosebit de grăitoare sunt şi cuvintele Sfântului Chiril al Ierusalimului, care socoteşte „adunările ereticilor”, „biserică (adunare) a celor ce viclenesc” (Psalmii 25, 5): „Fugi de adunările lor necurate.”.

  După cum istoriseşte Arătătorul de cele cereşti Vasile, pentru a nu avea împărtăşire cu ereticii, credincioşii, „cu femeile, copiii şi bătrânii, ies înaintea zidurilor (cetăţii) şi îşi săvârşesc rugăciunile sub cerul liber, suferind cu îndelungă răbdare toate intemperiile vremii”. Strălucitul Ierarh mărturisea că nu ar fi răbdat „nici pentru un singur ceas”, comuniunea cu cei rău-credincioşi.

  Apreciază

 9. Tihon zice:

  Opreliştile Părinţilor se extind şi asupra rugăciunilor în comun cu ereticii.
  Deşi Părinţii îi îndemnau pe ortodocşi să facă rugăciuni pentru eretici, nu le îngăduiau cu toate acestea să se roage împreună cu ei.

  În tâlcuirea sa la unul dintre numeroasele canoane care interzice rugăciunea în comun cu ereticii, sfinţitul Valsamon arată că de eretici „trebuie să ne scârbim ca de nişte întinăciuni şi să nu avem legături cu ei”.

  Iar într-o altă erminie la un canon similar spune că „dreptslăvitorii creştini se cuvine a se feri de eretici şi slujirile lor a le urî”.

  Sfântul Chiril al Ierusalimului sfătuieşte: „Mai ales, urăşte toate adunările nelegiuiţilor eretici”.

  Sfântul Simeon învaţă că în biserică se cuvine să stea „numai cei bine-cinstitori, care stând pe pământul lui Dumnezeu, cu bună-cinstire laudă pe Stăpânul cerului şi al pământului; iar cei necinstitori sau cei de altă credinţă nicidecum, căci nu are împărtăşire Hristos cu Veliar”.

  Părinţii consideră păcat chiar statul la masă cu ereticii, de vreme ce tot atunci se face şi rugăciune în comun.

  Sfântul Grigorie Dialogul completează că nu trebuie să ne rugăm nici pentru cei care au adormit în necredinţă şi necucernicie.

  Părinţii îi îndemnau pe credincioşii ortodocşi – şi mai ales pe cei slabi în credinţă şi lipsiţi de o cunoaştere îndestulătoare a Sfintelor Scripturi – să urască şi să respingă nu doar erezia, comuniunea bisericească cu ereticii şi faptele lor, dar chiar şi tovărăşia acestora. Tovărăşia cu oamenii stricaţi duce adeseori – şi chiar pe nesimţite – la imitarea şi la asemănarea cu ei, fără a fi existat, fireşte, o astfel de intenţie la început.

  Sfântul Irineu istoriseşte că Sfântul Ioan Teologul a mers odată la o baie, dar auzind că se afla acolo şi ereticul Cerint, a plecat îndată din baie, fără să apuce măcar să se spele. „Atâta grijă au avut Apostolii şi ucenicii lor, ca nici măcar în cuvânt să nu aibă părtăşie cu vreunul dintre cei ce strâmbau adevărul”,conchide Sfântul Irineu în urma acestei istorisiri.

  În acelaşi fel şi Marele Vasile afirmă că „trebuie să evităm orice comuniune cu ei (cu ereticii) şi să le respingem cuvintele, ca unele ce sunt otravă pentru suflete”, iar Sfântul Chiril al Ierusalimului întregeşte: „Fugi, dar, de necucernicie şi nici măcar să nu-l saluţi pe unul ca acesta, ca să nu fii părtaş la faptele cele neroditoare ale întunericului (Efeseni 5, 11); şi nici să nu te amesteci (cu ereticii), nici să nu voieşti să intri în discuţie cu ei”.

  Se înţelege, desigur, că Sfinţii Părinţi nu voiesc să spună prin aceasta să-i urâm pe eretici ca persoane, plăsmuite, de altfel, „după chipul lui Dumnezeu”(Facerea 1, 27), ci că trebuie să fugim de ei şi să-i respingem nu pentru altă pricină decât că sunt eretici şi Biserica trebuie apărată de kakodoxia lor. Prin urmare, ortodocşii sunt datori să prefere pacea mai mult decât orice, dar „cu condiţia ca credinţa să fie sănătoasă”.

  Apreciază

 10. Tihon zice:

  Sfântul Ioan Gură de Aur rânduieşte în mod categoric conduita noastră în relaţiile cu ereticii:
  ,,Să nu fim aprigi şi mânioşi în purtarea noastră faţă de ei, ci să le vorbim cu blândeţe; […] însă dacă ne vatămă prietenia lor şi ne îmbie să ne unim cu necucernicia, leapădă-i, chiar părinţi de ţi-ar fi; […]

  Să fugim de ei şi să-i părăsim. Dacă nu ne vatămă în buna noastră credinţă, atunci să-i îmbiem, fireşte, şi să-i tragem noi înşine de partea noastră.

  Dar dacă nu-l foloseşti, ci mai curând tu îi primeşti vătămarea, rămâi nevătămat măcar întorcându-te de la el şi rupând prietenia.”.

  Sfântul mai spune că se cuvine să plângem pentru marea boală şi nebunie a rău-credincioşilor: „să fugim de legăturile cu ei, rugându-ne numai şi cerând Iubitorului de oameni Dumnezeu să-i izbăvească din rătăcire şi din cursa diavolului şi să-i întoarcă la lumina cunoştinţei.

  Sa ia aminte toți preoții care se numesc îngrădiți la aceste învățături ale Sf Ioan gură de Aur

  Apreciază

 11. Tihon zice:

  În anul 511, împăratul Anastasie Dikoros a reuşit să-l amăgească pe Sfinţitul Macedonie şi să obţină de la acesta un înscris prin care mărturisea că recunoaşte primele două Sinoade Ecumenice, în timp ce le trecea sub tăcere pe celelalte două.

  Acest gest neaşteptat al patriarhului a provocat sminteală în rândul monahilor şi al clericilor săi, şi „revoltate, mănăstirile din jurul Constantinopolului l-au părăsit pe patriarhul Macedonie”.
  Când acesta a mers să slujească în vestita Mănăstire a Dalmaţilor, monahii au refuzat să liturghisească împreună cu el.
  Patriarhul a fost nevoit atunci să se disculpe în biserică, mărturisind că recunoaşte Sinodul al IV-lea Ecumenic şi-i anatematizează pe toţi cei care nu-l primesc.
  În urma acestei mărturisiri, monahii au acceptat să liturghisească împreună cu el.

  În cele din urmă, Anastasie l-a exilat pe Sfinţitul Macedonie în Evhaita, în cursul aceluiaşi an (511). Succesorul său, Timotei (511-518), a încercat să înscrie în diptice numele lui Sever, dar a fost împiedicat de popor. „De părtăşia cu Sever fugeau toţi ortodocşii, şi mai cu seamă monahii […]”.
  „Săvârşindu-se egumenul Mănăstirii lui Die, Timotei a mers acolo pentru hirotonia şi instalarea unui nou egumen. Dar cum monahii erau de partea Sinodului de la Calcedon, egumenul s-a lepădat a fi hirotonit prin mâinile unui patriarh ce nu recunoştea al IV-lea Sfânt Sinod. Atunci Timotei a rostit: , şi candidatul la egumenie a primit hirotonia”.

  Când acelaşi împărat, Anastasie, l-a silit pe patriarhul Ierusalimului să se împărtăşească cu Sever, acesta a ales mai degrabă să fie scos din episcopie decât să se împărtăşească cu acel eretic: „Iar Ilie al Ierusalimului, fiind silit de împărat sau să se împărtăşească cu Sever, sau să fie scos din episcopie, sprijinit de monahi, mai vârtos a voit să fie scos din episcopie”.

  Mâniat, împăratul l-a surghiunit pe Ilie (516) şi în locul lui l-a aşezat pe Ioan, care se învoise să-l recunoască pe Sever şi să anatematizeze Sinodul de la Calcedon. Înştiinţându-se de aceasta, Cuviosul Sava cel Sfinţit (438-532) şi părinţii din pustie l-au rugat cu stăruinţă pe Ioan să nu-l primească în comuniune pe Sever.

  Sa luam aminte

  Apreciază

  • roman zice:

   Tihon
   Vad ca aduceti CITATE de la Sfinti DIN CE IN CE MAI MULTE,dar cu CREDINTA dvstra cum STATI???
   Adica,daca Iei niste citate de pe NET,aduse de altii si ti le insusesti,NU stiu cat ajuta asta.Trebuie sa CITESTI cartile Sfintilor in intregime,cu zecile,cu sutele,sa incerci sa PUI INCEPUT BUN si sa FACI ce spun Sfintii si…POATE,POATE cu rugaciune si din MILA Dumnezeului Treimic,poate Harul te si LUMINEAZA sa INCEPI sa fii in Duh cu acesti Sfinti DIN CERURI,altfel,daca NU citesti TOATA ziua aceste carti/invataturi si sa TE LEPEZI DE ,,invataturile” pe care le STIM cu TOTII,de la nastere si pana azi,ci doar PREIEI de la altii CITATE/prescurtari,NU iti sunt de ajuns.
   Maaaaxim, acestea iti pot da STARTUL, la a fi ,,curios” macar, si de a incerca sa-l cauti pe Hristos,care a TRAIT si TRAIESTE aici pe pamant,prin acesti Sfinti din CERURI.Hristos este ascuns in cuvintele Sfintilor din CERURI,in invataturile lor si NEVOINTELE lor primite de la Duhul Sfant…
   Matale,incerci sa te convingi pe tine insuti si pe altii care sunt in acelasi cuget,ca aia de tot ii DATI IN GAT/balacariti pe aici pe net is ERETICI sau inselati,dar TOTI DREPTcredinciosii care stau in invatatura Sfintilor din CERURI si FAC sau cel putin isi dau silinta si pun inceput bun…STIU SIGUR CA AIA IS DOAR ECUMENISTI NEPOMENITORI si NU au treaba cu ORTODOCSIA=DREAPTAcredinta=Adevarul=Duhul Sfant Mangaietorul=Mantuirea.
   Matale,poate crezi ca faci un ,,MARE” serviciu ortodocsiei ca aduci la VEDERE/lumina niste inselatorii ale POPILOR,NU preotilor de mai sus.Dar astea NU-S inselatorii,ci is IMENSE DERAPAjE de la DREAPTA credinta numite EREZII…
   Din cauza vietii lumesti,a lipsei de CATEHEZA si izvorata din RAVNA TRUPEASCA si ocupatii lumesti,considerati ca CACAdocsiile lor is DOAR… inselatorii si NU EREZII PESTE EREZII si numele lor este LEGIUNE.
   Vine fiul faradelegii,al pierzarii,PRIMUL,CURAND,f. curand si mai apoi Sfintii Ilie si Enoh si inca DVSTRA sunteti/isuflati un DUH…NEHOTARAT….ATENTIE ca inselatorul va ,,aduce” si FOC DIN CERURI si va ,,invia” si morti…si va fi mare stramtorare,precum NU a fost de la Facerea lumii.Si trebuie sa fim TARI si DEJA hotarati,de partea cui ne PLASAM,ca NU exista decat DOAR SI NUMAI 2 CAI:ori Hristos=DREAPTAcredinta si MUCENICIA,ori…NENUMITUL spurcat.
   Sa fiti SIGUR ca…TOTI OAMENII AU AVUT DE ALES…berechet,Slava Domnului…. si TOTI oamenii au ALES DEJA…
   Restul e CAN-CAN si gargara.Sa NU va INSELATI ca prin CADEREA lor ,scarpinandu-va PE NET de ei,DAR stand pe la CENACLURI(sinaxe)/taifasuri/garagare cu…EI..FARA SA VA LEPADATI de ORICE erezie si de orice eretic,macar prin MARTURISIRE CLARA,dvstra demonstrati ca sunteti in Duhul ADEVARULUI si va faceti bine dvstra, personal….Dupa faptele dvstra,reiese ca NU II VEDETI CA PE ERETICI,ci ca pe niste NESTIUTORI,nu ca pe niste VICLENI,ci ca pe niste copii fara de povatuitor,dar…. NU ESTE DELOC,DAR ABSOLUT DELOC ASA.
   OBLIGATORIU trebuie sa va LEPADATI de ei si de TOTI ERETICII ptr binele DVTRA personal si al celor cu care sunteti in comuniune….ca ei,ERETICII sunt DE SINE INSASI OSANDITI…fiindca AU STIUT,dar NU au primit ADEVARUL curat si pur=Hristos.
   Hristos a Inviat!

   Apreciază

   • roman zice:

    Tihon
    sa vin in ajutorul NOSTRU,al celor mai mici si mai rai, precum sunt eu CAPUL SPURCATILOR si sa va intelegem mai bine ..ce duh purtati,pe ULTRASCURT
    Dvstra ce ziceti:
    1.ERETICII si FRICOSII de eretici(POPII lepadati) mai sunt in Biserica cea Una si mai au lucrare harica/ PREOTIE???
    2.Ierarhii care au SEMNAT ereziile din creta 16 si mai apoi au PRIGONIT pe preotii care au vrut sa se SUPUNA iNVATATURII Bisericii SI nu ereziilor LOR,MAI POT DA Harul,Hirotoni SAU nu??
    3.Trebuie ORICE individ care se REintoarce la Biserica cea Una din ORICE erezie sa dea ANATEMA public erezia de care se leapada sau erezia lui trece odata cu trecerea timpului,adica se uita,nu trebe sa faca nimic ERETICUL ptr a-si DEMONSTRA REvenirea din LEPADAREA sa eretica???

    Apreciază

   • Tihon zice:

    Roman

    Am mai discutat despre acest subiect.
    După cum vezi nici sfinții părinți nu vorbesc despre lucrarea harului la cel în erezie,ci prima lui preocupare este comuniunea cu ereticii și erezia.

    Apreciază

   • Tihon zice:

    Roman

    Îl aveți pe Pamvo care va împărtășește ideile.
    Citește nota canonului 3 apostolic

    Apreciază

   • roman zice:

    Tihon
    V-am mai intrebat aceleasi intrebari si ALTADATA,asa e,dar NU mi-ati raspuns CONCRET/CLAR,ca si acum.
    Sa inteleg ca dvstra spuneti LA FEL ca cei pe care ii balacariti,pe antim cel MARE,ieronim cel MANDRU,xenofont NEHOTARATUL,doftorul staicu&co adica…
    ERETICII/MASONII,etc IMBRACATI in vesminte preotesti au fost vreodata,SUNT, sau VOR FI VREODATA….PANA LA sinodiceasca cercetare….PREOTI ai Lui Hristos????!!! SAU NU….
    Fii CLAR ,omule si lasa-l pe Pr Pamvo,el nu-i aici pe NET cu noi,e vorba despre ,,INVATATURA” pe care ne-o transmiti dumneata???!!!

    Apreciază

   • roman zice:

    tihon
    Spui…citeste nota 3 canon apostolic…si HAI SA CITIM:
    Din PIDALION….Canon 3 Apostolic,subnota 32,Sf Nicodim Aghioritul…

    Canon 3
    32 CANOANELE PORUNCESC SOBORULUI EPISCOPILOR CELOR VII SĂ CATERISEASCĂ PE PREOŢI, ori să afurisească, ori să anatematisească pe mireni, CÂND CALCĂ CANOANELE…. fiindcă nu zic că ÎNDATĂ ACUM CU LUCRUL se află caterisit oricare episcop sau preot CARE VA PRIMI BOTEZUL ERETICILOR, ci a se caterisi poruncind, adică a sta de faţă la judecată, şi DE SE VA DOVEDI CĂ A FĂCUT ACEASTA atunci să se dezbrace cu hotărârea voastră de preoţie, aceasta poruncim……….

    P.S… a sta de faţă la judecată, şi DE SE VA DOVEDI CĂ A FĂCUT ACEASTA………pai ptr NOI cei de azi,NU stim ce au facut la creta 16??!!!TOTI intaii bor-ului,adica azi ei se ,,roaga’’ cu SECTARII LA TELEVIZOR,pe fata,NU MAI ESTE NIMIC PE LA COLTURI,in PRIVAT,care sa se…DOVEDEASCA DACA A FACUT ACEASTA….
    P.S.Pana la …sinodiceasca cercetare…ERETICII mai sunt in Biserica si mai POT avea Taine Sfinte,ei PRIN RUGACIUNILE LOR ERETICE,daca au SUBSCRIS LA ACTELE ERETICE DE LA CRETA 16???!!

    Apreciază

   • roman zice:

    tIhon
    Sa CITIM in continuare:
    PIDALION-Sf Nicodim Aghioritul,Subnota 83,la canon 46 Apostolic
    83 Pentru aceasta şi SFÂNTUL IEROMARTIRUL CHIPRIAN CARE A STĂTUT EPISCOP AL CALCEDONULUI, ŞI TOT SOBORUL CEL DIMPREJURUL SĂU, CEL DE OPTZECI ŞI PATRU DE EPISCOPI, ce s-au adunat în Carhidon, URMÂND APOSTOLESCULUI ACESTUIA CANON CARE LEAPĂDĂ BOTEZUL ERETICILOR DE OBŞTE, încă şi apostolescului CANON 68 celui ce zice, că CEI DE ERETICI BOTEZAŢI SAU HIROTONISIŢI, ESTE CU NEPUTINŢĂ, A FI ORI CREŞTINI, ORI CLERICI. Urmând ei zic, canoanelor acestora, au aşezat canon prin care LEAPĂDĂ BOTEZUL ERETICILOR, ŞI AL SCHISMATICILOR ÎMPREUNĂ.
    P.S…Aflam ca… CEI DE ERETICI BOTEZAŢI SAU HIROTONISIŢI, ESTE CU NEPUTINŢĂ, A FI ORI CREŞTINI ORI CLERICI… URMÂND APOSTOLESCULUI ACESTUIA CANON CARE LEAPĂDĂ BOTEZUL ERETICILOR DE… OBŞTE….NU SPUNE PTR ERETICII,X SAU Y SAU ARIENI SAU NESTORIENI SAU ERETICII DIN VREMEA ACEIA sau asta,CI TOTI ERETICII DIN VECI…
    P.S.CANONUL 68 APOSTOLIC
    CANONUL 68
    Dacă vreun episcop, sau prezbiter, sau diacon ar primi a doua hirotonie de la oarecine, să se caterisească şi el şi cel ce l-a hirotonisit. Fără numai de ar dovedi, că DE LA ERETICI ARE HIROTONIA. CĂ CEI CE DE AL UNII CA ACEŞTIA SUNT BOTEZAŢI, SAU HIROTONISIŢI,NICI CREDINCIOŞI, NICI CLERICI ESTE CU PUTINŢĂ A FI.
    [Apostolic, can. 46, 47; Sinod 1, can. 8; Sinod 2, can. 7; Sinod 6, can. 95; Cartagina, can. 57,
    77, 101]
    TÂLCUIRE
    ….Afară numai de se va dovedi că are HIROTONIA DE LA ERETICI. Pentru CĂ CEI DE ERETICI BOTEZAŢI, SAU HIROTONISIŢI, NICI MĂCAR CREŞTINI POT A FI cu acest ereticesc botez, sau mai bine a zice SPURCARE, nici ierei şi clerici, cu această ereticească hirotonie. Pentru aceasta fără primejdie unii ca aceştia şi se botează de ierei dreptslăvitori, şi se hirotonisesc de dreptslăvitorii arhierei; drept aceea prin urmare şi MARELE VASILE scriind către nicopoliteni, zice: „EU NU VOI NUMĂRA ÎMPREUNĂ CÂNDVA CU ADEVĂRAŢII PREOŢI AI LUI HRISTOS, PE ACELA CE S-A HIROTONISIT ŞI A LUAT PURTAREA DE GRIJĂ A NORODULUI DIN SPURCATELE MÂINILE ERETICILOR, spre spurcarea dreptslăvitoarei credinţe.
    .
    P.S EXPLICA Sf Teodor Studitul AICI…. Scrisoarea 40 – Fiului Naucratie…..
    ….să fie opriţi de la liturghisire cei HIROTONIŢI ACUM de către arhie-reul aflat de curând în biserică, dar care zice în acelaşi timp că în chip rău s-a făcut sinodul2 şi că „pierim”. Fi¬indcă pENTRU CE, MĂRTURISIND [DREAPTA CREDINŢĂ], NU FUGE DE PIERZANIE, DESPĂRŢINDU-SE DE EREZIE, ca să rămână epis¬cop înaintea lui Dumnezeu? Iar acum sunt primite [vala¬bile] hirotoniile lui!3Dar de ce, FIIND LIMPEDE EREZIA [LUI] egumenul A MAI ADUS LA O HIROTONIE ERETICĂ PE FRAŢI? Aşa¬dar, DACĂ CEL CE I-A HIROTONIT S-AR FI ÎNDREPTAT, PUTEAU DEÎNDATĂ SĂ LUCREZE CELE SFINTE, DAR CÂT TIMP ESTE ÎN EREZIE, PRIN FAPTUL CĂ POMENEŞTE UN ERETIC LA LITURGHIE, CHIAR DA¬CĂ AR SPUNE CĂ ARE CUGET SĂNĂTOS, CEI PE CARE I-A HIROTO¬NIT NU SUNT CU ADEVĂRAT LITURGHISITORI AI LUI DUMNEZEU.

    Apreciază

   • roman zice:

    tihon
    FII CALM si CITESTE TOT:
    Sf Nicodim Aghioritul-Pidalion,Subnota 83,la canon 46 Apostolic
    ….. cum poate fi adevărat botezul ereticilor, şi al schismaticilor, de vreme ce ei NU SUNT ÎNLĂUNTRU în Biserica cea sobornicească ci S-AU RUPT DINTR-INSA PRIN ERES?…….. CARE DUPĂ ÎNSĂŞI CREDINŢĂ SUNT OSEBIŢI DE CEI DREPT SLĂVITORI, şi a cărora OSEBIRE PRIVEŞTE DEA DREPTUL LA CREDINŢA CEA ÎNTRU DUMNEZEU………….
    sau despărţit la început de biserică, şi despărţindu-se numai aveau în sineşi(p.s-IN EI INSISI) darului DUHULUI SFÂNT(p.s darul Duhului Sfant=preotia), fiindcă DAREA ACESTUIA SE TĂIASE(p.s. preotia=darul ,se taiase). pentru aceea ca nişte MIRENI FĂCÂNDU-SE, NICI DAR DUHOVNICESC AVEAU, NICI STĂPÂNIRE DE A BOTEZA, SAU A HIROTONISI….

    LA FEL GASIM, IN PIDALION AICI…
    Sf Vasile cel Mare, CANONUL1
    …Drept aceea pe unele le-au numit ERESURI, iar pe altele SCHISME; şi pe altele parasinagoguri (nelegiuite adunări). Deci ERESURI pe cei CU TOTUL LEPĂDAŢI ŞI DUPĂ ÎNSUŞI CREDINŢA SUNT ÎNSTRĂINAŢI(p.s dupa CREDINTA LOR,nu dupa ce ii arata/indica/numeste/judeca/osandeste,un sinod sau…altcineva) . Iar SCHISME, pe cei ce pentru OARECARE CAUZE BISERICEŞTI şi întrebări putincioase de a se vindeca(p.s cauze bisericesti si intrebari/neclaritati,catre ierarhia Bisericii,deci in nici un caz despartire/ingradire, de MINCIUNO-ierarhie,VEZI Canon 15,Sinod 1-2) ÎNTRE CEI DESPĂRŢIŢI ….SCHISMA, este a fi cu DEOSEBIRE PENTRU POCĂINŢĂ de cum sunt cei în UNIRE CU BISERICA(SCHISMATICII isi manifesta DEOSEBIT POCAINTA comparative CU ORTODOCSII). Iar ERESURI, precum al maniheilor, şi al valentinienilor, şi al marchioniştilor, şi al înşişi pepuzienilor acestora. Că DEA DREPTUL DEOSEBIREA ESTE PENTRU ÎNSĂŞI CREDINŢA CEA ÎNTRU DUMNEZEU(p.s-inca o data aflam ca ereticii si DREPTcredinciosii ortodocsi se DEOSEBESC PRIN INSASI CREDINTA FIECARUIA). Deci s-a părut celor din început Parinti, ca CELE ALE ERETICILOR, CU TOTUL SĂ SE SURPE(p.s ATENTIE- CELE ALE ERETICILOR, CU TOTUL SĂ SE SURPE…e FOARTE CLAR,nu-I asa???!) … Dar însă s-a părut celor din început, celor împreună cu Ciprian zic, şi cu Firmilian al nostru, pe toţi aceştia a-i supune unei hotărâri:
    – pe cei curaţi (catarişti), şi pre cei înfrânaţi (engratişti), şi pe idroparastaţi, şi pe apotactişti (adică DE SINEŞI LEPĂDAŢI de la Soborniceasca Biserică). Căci ÎNCEPUTUL DESPĂRŢIRII s-a făcut prin DEZBINARE. Iar CEI CE S-AU DEZBINAT DE BISERICĂ, NU AU MAI AVUT HARUL DUHULUI SFÂNT PESTE DÂNŞI
    (p.s.IARASI aflam- CEI CE S-AU DEZBINAT DE BISERICĂ NU AU MAI AVUT HARUL DUHULUI SFÂNT PESTE DÂNŞI=preotia nu o mai aveau peste dansii) . Că A LIPSIT ÎMPĂRTĂŞIREA, PENTRU CĂ S-AU ÎNTRERUPT URMAREA.
    P.S.Inca o data aflam ca ERETICII se dezbina EI SINGURI prin ,,CREDINTA’’ lor in EREZII,NU …sinodiceasca cercetare…. ii desparte de Biserica,Doamne iarta-ma ca hulesc… ÎNCEPUTUL DESPĂRŢIRII s-a făcut PRIN DEZBINARE. Iar CEI CE S-AU DEZBINAT DE BISERICĂ, NU AU MAI AVUT HARUL DUHULUI SFÂNT PESTE DÂNŞI……

    P.S. Si tot din PIDALION aflam ca NU EXISTA NICI UN SFANT DIN CERURI care sa fi RECUNOSCUT vreodata ,,tainele’’ ereticilor…

    Precum şi MARELE VASILIE în canonul 47 această zicere o au întrebuinţat a anavaptismosului, NU CĂ DOAR ERA ADEVĂRAT BOTEZ ACELA, CI PRECUM ERETICII ACEIA ÎL NUMEAU. Precum şi Pavel Apostolul a zis dumnezei şi domni pe dumnezeii elinilor; NU CĂ DOAR ERAU ADEVĂRAŢI DUMNEZEI, CI PRECUM ACEEA ÎI NUMEAU (I CORINTENI: 8)… Pidalion-Canon 47 Apostolic,subnota 84 a Sf Nicodim Aghioritul…
    si aici PIDALION…
    Sf Nicodim Aghioritul-Pidalion,Subnota 83,la canon 46 Apostolic…. MARELE VASILIE în întâiul său canon, îl numeşte al său, ca pe unul ce era episcop al Chesariei), STRICĂ ŞI LEAPĂDĂ BOTEZUL ERETICILOR. Că scriind către Sfântul Chiprian, zice acestea, dar cine, măcar de ar fi ajuns şi la vârful săvârşirii şi al înţelepciunii, poate a se întări, şi a crede, că SINGURĂ SUPRACHEMAREA CELOR TREI NUME ale Sfintei Treimi, este destulă spre iertarea păcatelor, şi spre sfinţenia Botezului, DE NU ESTE ADICĂ DREPT SLĂVITORI, ŞI ACELA CE BOTEAZĂ?…….. Zice încă şi DUMNEZEIESCUL HRISOSTOM (în voroava : La început, era Cuvântul) „Nu te amăgească pe tine o ascultătorule ADUNĂRILE ERETICILOR, CĂ AU BOTEZ DAR NU LUMINARE. Şi se botează cu trupul, iar CU SUFLETUL NU SE LUMINEAZĂ.” Ci şi SFÂNTUL LEON în epistolia cea către Nichita zice: „NICI UN ERETIC DĂ SFINŢENIE PRIN TAINE.” Iar AMBROSIE în cuvântul cel pentru cei ce se catehisesc, zice: „BOTEZUL CELOR RĂU CINSTITORI DE DUMNEZEU, NU SFINŢEŞTE…..SI PRIN EI TOTI SFINTII BISERICII ORTODOXE DE RASARIT…..
    P.S. Spun UNII SI ALTII,de azi…ca Sfintii din Sinoadele Universale,prin Iconomie le-au RECUNOSCUT ,,tainele’’ ereticilor,deoarece i-au REprimit in Biserica in FELURI DIFERITE…dar e FALS…Sfintii i-au REprimit diferit in Biserica pe cei care cazusera in erezii si care se POCAISE si anatematizau ereziile lor din care REveneau.Sfintii NU le-au recunoscut decat materialul/FORMA/FELUL savarsirii ,,tainelor’’ lor,care le stiiau/pastrau/savarseau din Biserica Mama,din care se RUPSESERA singuri ,prin EREZIILE LOR, NU si Sfintenia/Harul,adica cum ca, ar PUTEA SA MANTUIASCA/lumineze ,,tainele’’ lor pe cineva VREODATA…
    sa vedem in PIDALION…..
    Sf Nicodim Aghioritul-Pidalion,Subnota 83,la canon 46 Apostolic …
    Pentru ca să se facă dar lesne de înţeles DEZLEGAREA NEDUMERIRII ACESTEIA, este trebuinţă a şti cineva mai-nainte, că DOUĂ FELURI DE CHIVERNISIRE, şi de îndreptare, SE PĂZESC ÎN BISERICA LUI HRISTOS. Un fel se numeşte SCUMPĂTATEA, IAR CELĂLALT, SE NUMEŞTE ICONOMIE ŞI POGORĂMÂNT…SFINŢII APOSTOLI ÎN CANOANELE LOR cel mai-nainte zise şi TOŢI POMENIŢII SFINŢI, AU ÎNTREBUINŢAT SCUMPĂTATEA, şi pentru aceasta desăvârşit LEAPĂDĂ BOTEZUL ERETICILOR; Iar SOBOARELE ACESTEA DOUĂ DE TOATĂ LUMEA, au întrebuinţat ICONOMIA, şi botezul arienilor şi al macedonenilor l-au primit, şi al altora. Iar pe al evnomianilor, şi al altora încă, nu l-au primit………. ERETICII ACEIA AL CĂROR BOTEZ LE-AU PRIMIT SOBOARELE acestea, păzeau neschimbat FELUL, şi MATERIA Botezului ortodocşilor, şi SE BOTEZAU DUPĂ FORMA SOBORNICEŞTII BISERICI; Iar ereticii aceia, AL CĂRORA BOTEZ NU L-AU PRIMIT, AU SCHIMBAT SĂVÂRŞIREA Botezului şi o au stricat, adică CHIPUL FELULUI, SĂ ZICEM AŞA, CHEMAREA, SAU ÎNTREBUINŢAREA MATERIEI, ADICĂ A AFUNDĂRILOR ŞI A IEŞIRILOR DIN APĂ. Şi cum că ACEASTA A STĂTUT PRICINA, martori vrednici de credinţă sunt, mai întâi însuşi cuvintele canonului al 7 al soborului 2…… Pentru ce dar cei ce SUNT DEOPOTRIVĂ DUPĂ ERESURI, nu s-au primit deopotrivă de către sobor? Arătat este, CĂ ARIENII, ŞI MACEDONIENI SE BOTEZAU FĂRĂ SCHIMBARE, ca şi dreptslăvitorii, în trei afundări, şi în trei scoateri, şi în trei chemări ale Sfintei Treimi, fără a schimba nici felul chemărilor nici material apei………Iar EVNOMIANII SCHIMBÂND CHIPUL MATERIEI BOTEZULUI, NUMAI ÎNTR-O AFUNDARE SE BOTEZAU; precum însăşi cuvintele ce le are canonul arată anume: „Că pe EVNOMIANI, zice, care îNTRU O AFUNDARE SE BOTEAZĂ şi cel precum şi SAVELIANII CHIPUL MATERIEI BOTEZULUI, ADICĂ PE CELE TREI CHEMĂRI STRICÂNDU-LE, învăţa, că Tatăl, şi Fiul, şi Duhul sunt o faţă…….
    P.S Mai aflam tot de aici,din PIDALION si TOT Subnota 83,la canon 46 Apostolic…ca DUPA AL 2LEA SINOD ECUMENIC au SCHIMBAT rugaciunea Botezului ERETICII arieni,ramasi in erezia lor… Şi măcar de AU SCHIMBAT ARIENII ŞI CHEMĂRILE BOTEZULUI după Chedrino, şi după acestaşi Dositei, zicând în numele Tatălui celui mai mare, şi al Fiului celui mai mic, şi al Sfântului Duh celui şi mai mic; DAR NU AU FĂCUT SCHIMBAREA ACEASTA ÎNAINTEA SOBORULUI AL 2-LEA CI ÎN URMĂ, precum acestaşi Dositei zice)……IN CONCLUZIE….PIDALION… CUM POATE FI ADEVĂRAT BOTEZUL ERETICILOR, ŞI AL SCHISMATICILOR, de vreme ce ei NU SUNT ÎNLĂUNTRU ÎN BISERICA CEA SOBORNICEASCĂ CI S-AU RUPT DINTR-ÎNSA PRIN ERES? Iar DE ESTE ADEVĂRAT BOTEZUL ERETICILOR ŞI AL SCHISMATICILOR, ŞI ESTE ADEVĂRAT ŞI CEL AL DREPT SLĂVITOAREI ŞI AL SOBORNICEŞTII BISERICI, APOI NU ESTE UN BOTEZ, PRECUM PAVEL STRIGĂ, CI DOUĂ. Care este prea cu necuviinţă…….Asta se refera la TOTI si TOATE TIPURILE DE ERETICI SI EREZII…NU sunt numite arienii sau ecumenistii sau altii,ci TOTI ereticii …S-AU RUPT DINTR-ÎNSA PRIN ERES……….
    P.S. Minciuno-episcopii bor-ului administrativ,care administreaza/ detin,LACASURILE DE CULT=Biserici,au SUBSCRIS TOTI la actele eretice din creta 16, RECUNOSCAND UNIREA lor si in NUMELE TUTUROR, pe FATA, cu toate sectele din CMB.Astfel au ANULAT canoanele si insusi articolul 9 al Crezului,care zice….Intr-Una Sfanta Soborniceasca si Apostoleasca Biserica…Ecumenistii semnatari in numele TUTUROR ,spun ca ei cred in…6……… Biserica Ortodoxă ACCEPTĂ DENUMIREA ISTORICĂ A ALTOR BISERICI şi confesiuni creştine eterodoxe, fără a fi în comuniune cu ele, dar crede că RELAŢIILE EI CU ACESTEA TREBUIE SĂ SE SPRIJINE PE CLARIFICAREA, cât mai repede şi cât mai obiectiv posibil, a întregii lor eclesiologii şi, în special, a ÎNVĂŢĂTURII LOR GENERALE DESPRE TAINE, HAR, PREOŢIE ŞI SUCCESIUNE APOSTOLICĂ…… Relatiile Bisericii Ortodoxe cu lumea crestina (Creta 2016)…
    Deci dupa cretani,sectele din CMB au… ÎNVĂŢĂTURII LOR GENERALE DESPRE TAINE, HAR, PREOŢIE…..ETC…
    Dupa FAPTELE lor, vedem la TELEVIZOR ca ASA ESTE.Ei NU mai sunt,chiar daca au fost vreodata,ORTODOCSI,fiindca au ALES EREZIA,in loc de Ortodocsie.Sunt EXACT cum spune Sf Marcu al Efesului…. În EPISTOLELE SALE CĂTRE TOTI CRESTINII el îi îmbărbăta să se depărteze de unirea florentină ca de una ce era urâtă lui Dumnezeu. „ACESTI OAMENI,” scria el, „RECUNOSC ÎMPREUNĂ CU LATINII că Duhul Sfânt purcede de la Fiul si Îsi trage existenta de la El, căci asa spune definitia lor, si ÎN ACELASI TIMP SPUN ÎMPREUNĂ CU NOI că Duhul purcede de la Tatăl. CU LATINII SOCOTESC CĂ ADĂUGIREA LA CREZ ESTE LEGIUITĂ si dreaptă, iar CÂND SÂNT CU NOI NU VOR SĂ O ROSTEASCĂ. CU EI SPUN CĂ AZIMELE SÂNT TRUPUL LUI HRISTOS, IAR CÂND SÂNT CU NOI NU ÎNDRĂZNESC A SE ÎMPĂRTĂSI CU ELE….. Sf Marcu al Efesului-Viata si nevointele….

    Apreciază

   • roman zice:

    tihon
    REPET,NU ptr mine ci ptr cei care inca au NELAMURIRI si va rog sa fiti CLAR si DATI-NE si noua prostimii 3 RASPUNSURI clare:
    Dvstra ce ziceti:
    1.ERETICII si FRICOSII de eretici(POPII lepadati) mai sunt in Biserica cea Una si mai au lucrare harica/ PREOTIE???
    2.Ierarhii care au SEMNAT ereziile din creta 16 si mai apoi au PRIGONIT pe preotii care au vrut sa se SUPUNA iNVATATURII Bisericii SI nu ereziilor LOR,MAI POT DA Harul,Hirotoni SAU nu??
    3.Trebuie ORICE individ care se REintoarce la Biserica cea Una din ORICE erezie sa dea ANATEMA public erezia de care se leapada sau erezia lui trece odata cu trecerea timpului,adica se uita,nu trebe sa faca nimic ERETICUL ptr a-si DEMONSTRA REvenirea din LEPADAREA sa eretica???

    P.S NU VA GRABITI,STATI SI CUGETATI CU ATENTIE …Dumnezeu sa va dea Lumina in minte si suflet, sa puteti da RASPUNSUL DREPT si PLACUT Domnului,DAR…trebuie ca si dvstra sa DORITI sa PRIMITI LUMINA in minte….

    Apreciază

   • Tihon zice:

    Roman

    Biserica Ortodoxă Română a aderat la Consiliul Mondial al Bisericilor în anul 1961,tu unde ai fost de atunci și până acum.

    Acum explica tu cine are har și cine nu are,cine e in biserica și cine afară și cum se transmite continuitatea succesiuni apostolești in BOR.

    Apreciază

   • roman zice:

    tihon
    Dvstra PERSONAL trageti urmatoarele CONCLUZII si spuneti…
    prin ruperea lor de mărturisirea ortodoxă, fie cu totul, fie în parte, ei înşişi se aşază de la sine în afara Bisericii. La fel şi cei ce păstrează comuniunea cu ei….
    INTREBARE:Daca… se aseaza pe SINESI in AFARA BISERICII….,pai INAFARA BISERICII UNICE mai sunt Taine Harul Sfant si PREOTIE(darul Harului)????!!!
    Ca daca DA,sunteti ERETIC ECUMENIST,fiindca si ei TOT asta PROPAVADUIESC(vezi art 6 din documentele cretane)
    Dvstra,nici MACAR NU aveti RABDARE sa cititi ce v-am scris mai sus din Pidalion de unde m-ati trimis sa citesc.Era spre ajutorul dvstra personal,adica e MURA-N-GURA,cum s-ar spune….

    NU VRETI SA-MI RASPUNdeti LA CELE 3 INTREBARI fiindca NU PRIMITI INVATATURA SFINTILOR,ci DEDUCETI logic,trageti concluziile dvstra personale din invatatura Bisericii UNICE,la fel ca cel pe care ii balacariti aici pe NET.
    Dvstra inca CREDETI ca si DUPA CRETA 16,unde si cand s-a SEMNAT sentinta de LEPADARE de Biserica UNICA, de catre masonil numiti si fii DIAVOLULUI(asa cum Sf Policarp il numea pe PRIMUL eretic marcilon) a TUTUROR/in numele celor care TAC si inca stau in COMUNIUNE LITURGICA(pomenesc MINCIUNOierarhul locului) si ATENTIE….se impartasesc din ACELASI POTIR CU EI….fiiindca Sfintii Parinti,cei DIN CERURI numesc POTIR COMUN comuniunea Liturgica si MOMENTUL din vremea Sf Euharistii,cand prin CUMINENCATURA ,TOTI ne IMPARTASIM CU UNICUL HRISTOS(chiar daca sunt MILIOANE de OBIECTE in chip vazut numite POTIRE) care se afla(la timpul trecut) in aceste MILIOANE DE obiecte=potire si asa ne UNIM cu ACELASI UNIC Hristos(ca nu-s mai multi,Doamne Iarta-ma…chiar daca OBIECTELE numite potir is multiple),cu acelasi Sfant Trup si Sfant Sange din care s-au impartasit si Sf Apostoli acum aproape 2000 de ani si ceilalti Sfinti din ORICE perioada istorica a Bisericii UNICE si CU ACELASI Trup si Sange si noi cei DREPTcredinciosi de azi nadajduim prin Mila Domnului,dar…. SI UNII CU ALTII OMULE…
    Adica,Sfintii Parinti se INGRADEAU de FII DIAVOLULUI=ERETICII, tocmai ca altfel se UNEAU cu duhul diavolesc si ereticesc al lor.De aia ei spun ca in potirul ereticilor este PAINE ERETICEACA SI VIN ERETICESC,adica sunt OTRAVA duhovniceasca si DESPARTE pe om de Hristos…..UITE

    Sf Ioan Damaschin-Dogmatica,(Cap 13)pag 147
    Aşadar, cu toată puterea să ne păzim SĂ NU LUĂM O ÎMPĂRTĂŞANIE DE LA ERETICI SI NICI SĂ DĂM. Căci spune Domnul: „Nu daţi cele sfinte câinilor, şi nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor”, ca SĂ NU NE FACEM PĂRTAŞI relei lor credinţe şi OSÂNDIRII LOR. Dacă negreşit ÎMPĂRTĂŞANIA ESTE UNIRE CU HRISTOS ŞI A UNORA CU ALŢII, atunci NEGREŞIT NE UNIM CU TOŢII cei care, potrivit voinţei libere, se împărtăşesc împreună cu noi.

    Sf Antim Ivireanu-carte- Didahii,pag 123
    Ca in 2 CHIPURI ESTE PACATUL :unul este a nostru care il facem noi insine,iar ALTUL ESTE PACATUL CEL STRAIN,care il face alt om si RAMANEM SI NOI PARTASI la pacatul lui.

    Sf Ioan Gura de Aur-carte-Diavolul si magia
    pag 42

    CE FOLOS AVEM din feciorie şi din multele noastre nevoinţe şi sudori DACĂ STĂPÂNUL NU NI LE VA CUNOAŞTE ŞI NU NI LE VA SOCOTI? UNORA NU LI SE VA GĂSI NICI O GREŞEALĂ PENTRU CREDINŢA LOR şi nici pentru multe, DAR VOR FI PEDEPSIŢI TOTUŞI PENTRU VIAŢA PE CARE AU DUS-O. Sau dimpotrivă, ALTORA NU LE VA GĂSI NICI O VINĂ PENTRU VIAŢA LOR CURATĂ, DAR VOR FI OSÂNDIŢI PENTRU DOGMA RĂTĂCITOARE ÎN CARE AU CREZUT şi care i-a dus la pierderea mântuirii. TOATE ACESTEA SE LEAGĂ ÎNTRE ELE. VEZI CĂ, DACĂ NU FACEM VOIA LUI DUMNEZEU, VOM CĂDEA ÎN CAPCANA DIAVOLULUI?

    Apreciază

 12. Indignat zice:

  Popilor eretici și înșelați care umblați numai după bani și pomelnice că sa nu dați o sapă in gradina sa nu munciți deloc.
  Doar veniți să ne înșelați femeile proaste și evlavioase sa bage bani in trândăvia voastră să le spuneți cuvinte frumoase duhovnicești.
  Mergeți la munca puterilor.Ia spune preote antim, Ieronim, Elefterie si tu Xenofont cat muncești sau dai cu sapa sa îmi prostești nevasta cu așa zisele voastre erezii.
  Voi de ce nu mergeți la sapă pentru săraci sau Nu e scris la voi in agenda

  Apreciază

 13. Tihon zice:

  Toți acești sfinți părinți învață să nu ai comuniune cu erezia sau eretici condamnați sau necondamnati sinodal.

  Ce nu vor să înțeleagă acești duhovnici și ucenicii lor cât și alți pe care îi smintesc dar și ceilalți preoți iubitorii de salari rămași în erezii,este că toți sfinții părinți nu vorbesc despre lucrarea harului său despre un sinod care ia condamnat deja pe eretici pe care e clar că nu ai cum sa ii mai pomenești.
  Sfinții părinți vorbesc despre a nu avea comuniune cu acei eretici din biserica ortodoxă care inca nu sunt condamnați de un sinod și despre acestia se referă sa nu avem nici un fel de iconomie sau comuniune.

  Aceasta încă nu o au intales preotii începând cu căpetenia Antim,apoi Ieronim care îl spovedește și se spovedeste la Antim, Elefterie care și el se spovedeste la unul dintre aceștia,apoi Spiridon Roșu care se spovedeste la Elefterie,și tot așa cu Andrei Boureni, Ghervasie, Andrei Teleorman, Xenofont Horga care cunoaște învățăturile sfinților părinți dar care dorește în mod direct sa fie un antihrist tăinuind adevărul și încercând prin viclenie sa fie alunecos ca un peste.

  Lucrarea acestora este antihristica și ei deja sunt pecetluiți pe frunte cu semnele lui antihrist pentru a nu mai gândi cele drepte după cum sfântul Ioan gură de Aur ne spune că:,,Adam când a gând să mănânce din pomul oprit a și fost pecettluit pe frunte cu semnul fiarei,de aceia nu a mai gândit cele drepte”.

  Treziti-va duhovnicilor nebuni și înșelați, care duceți poporul la iad.Lepadati mândria prostească și acceptați învățăturile sfinților părinți care vorbesc despre ruperea comuniunii cu totul felul de eretici, condamnați și necondamnati și nu va mai prostiți ucenicii spunandu-le că eu nu sunt sinod.

  Luați aminte in urechi și băgați bine la cap ce spun sfintii părinții pe care îi citez și nu va uitați la mine că sunt mai tânăr și că nu am dreptul sa vă învăț.
  In biserica ortodoxă se învață unul pe altul care greșește daca vrei sa te mântuiești după cum ne învață sfintii părinții,,mântuirea sa in mult sfat”.

  Dar mi se pare mie că sunteți tare la cerbice și tot în calea voastră veți umbla fiind înșelați și înșelând poporul,cautandu-va tot felul de argumente în căderea și nebunia voastră.

  De aceia mânia lui Dumnezeu nu va înceta să vina peste grupul vostru iar pedeapsa voastră pentru neascultarea canoanelor va fi în continuare,,dezbinarea”, după cum o spune sfinții apostoli in epilog.

  Toți acești duhovnici daca nu se leapădă de vicleniile lor și aceste învățături înșelate, nu fac altceva decât să își ducă ucenicii la iad.

  Voi da încă un exemplu de la sfântul Maxim mărturisitorul cum nu a vrut sa aibă comuniune cu eretici necondamnati sinodal și nu vorbește că este har sau nu lucrează harul ci vorbește clar de comuniune cu ereticii sau erezia.
  Aceasta trebuie sa o priceapă acești duhovnici înșelați.

  După Sinodul din Lateran (649) – sinod convocat împotriva ereziei monotelismului -, Sfântul Maxim Mărturisitorul a fost prins şi dus şi el la Constantinopol împreună cu doi ucenici ai săi, spre a fi judecat. Aici, dregătorii i s-au plâns Cuviosului că nefiind el însuşi în comuniune cu Biserica Constantinopolului, acest lucru constituie pentru toţi o pildă puternică pentru a rupe la rândul lor comuniunea cu bizantinii. Fiind audiat la palat, eparhul l-a întrebat, printre altele: „. El a răspuns şi a zis: . I-a zis acela:. Şi a răspuns: .”14 Atunci aceia i-au spus mărturisirea lor eretică, pe care, desigur, Sfântul a respins-o, drept care a fost exilat de împărat în Vizya Traciei. Acolo a primit vizita episcopului Teodosie al Cezareei însoţit de două căpetenii (656), cărora le-a explicat de ce nu este în comuniune cu Biserica Constantinopolului. Observaţiei lui Teodosie că nu trebuie considerată dogmă ceea ce se săvârşeşte prin iconomie, Sfântul Maxim i-a răspuns: „[…] Şi punându-le metanie, a zis: ”

  Apreciază

  • Tihon zice:

   După Sinodul din Lateran (649) – sinod convocat împotriva ereziei monotelismului -, Sfântul Maxim Mărturisitorul a fost prins şi dus şi el la Constantinopol împreună cu doi ucenici ai săi, spre a fi judecat. Aici, dregătorii i s-au plâns Cuviosului că nefiind el însuşi în comuniune cu Biserica Constantinopolului, acest lucru constituie pentru toţi o pildă puternică pentru a rupe la rândul lor comuniunea cu bizantinii. Fiind audiat la palat, eparhul l-a întrebat, printre altele: „. El a răspuns şi a zis: . I-a zis acela:. Şi a răspuns: .”14 Atunci aceia i-au spus mărturisirea lor eretică, pe care, desigur, Sfântul a respins-o, drept care a fost exilat de împărat în Vizya Traciei. Acolo a primit vizita episcopului Teodosie al Cezareei însoţit de două căpetenii (656), cărora le-a explicat de ce nu este în comuniune cu Biserica Constantinopolului. Observaţiei lui Teodosie că nu trebuie considerată dogmă ceea ce se săvârşeşte prin iconomie, Sfântul Maxim i-a răspuns: „[…] Şi punându-le metanie, a zis: ”15.

   Apreciază

 14. Tihon zice:

  Îmi porunciţi ca având toate acestea scrise în cartea inimii mele, să vin să mă împărtăşesc cu Biserica ce propovăduieşte astfel de dogme şi să mă fac părtaş cu cei ce socotesc că-i stau împotrivă diavolului, dar se întorc în realitate împotriva lui Dumnezeu? Să mă ferească Dumnezeu, Cel ce pentru mine S-a făcut Om fără de păcat!.> Şi punându-le metanie, a zis: ”15.

  Apreciază

  • Tihon zice:

   Şi punându-le metanie, a zis: ,,Orice vă este poruncit să faceţi robului vostru, faceţi; eu însă nicicând nu mă voi face părtaş cu cei care primesc aceste inovaţii”.

   Apreciază

 15. Tihon zice:

  Credincios rânduielilor apostolice şi patristice care privesc relaţiile noastre cu eterodocşii, Sfântul Ioan Damaschin respingea cu totul comuniunea cu aceştia şi îi sfătuia pe ortodocşi: „Cu toată puterea să ne păzim să nu luăm împărtăşanie de la eretici şi nici să dăm”

  Apreciază

 16. Tihon zice:

  Sfântul Teodor Studitul le scria preaiubitelor sale monahii: „Nespus mă bucur şi dau slavă lui Dumnezeu, fiindcă aud că aţi rămas până acum întru totul curate de părtăşia cu ereticii. […]

  Fiindcă adulter este, o, preaînţeleptelor, chiar şi a se împărtăşi cineva cu ereticii.”

  Altă dată, din nou, scria următoarele: „Păziţi-vă încă pe voi înşivă, rogu-vă, de erezia stricătoare de suflet, a cărei împărtăşire este înstrăinare de Hristos”.

  Păzitor riguros al sfintelor canoane şi al Sfintei Predanii, s-a ferit până la moarte de împărtăşirea cu ereticii şi de pomenirea episcopilor eretici.

  Credea şi propovăduia că: simpla pomenire a unui episcop eretic constituie o „întinare” şi ştirbeşte ortodoxia celui care îl pomeneşte; comuniunea cu ereticii ne desparte cu totul de Hristos; nu numai ereticii, dar şi cei ce sunt în comuniune cu ei sunt vrăjmaşi ai lui Dumnezeu şi, potrivit lui Atanasie cel Mare, trebuie să ne ferim nu numai de cei dintâi, dar şi de cei de-ai doilea; pâinea eretică îi face pe cei ce o primesc în acest chip (ca împărtăşanie) să aibă părtăşie între ei ; biserica ce se pângăreşte de eretici nu mai este biserică sfântă a lui Dumnezeu, ci casă pângărită, cum zice Marele Vasile, de vreme ce îngerul care se afla într-însa, precum în orişice biserică, s-a îndepărtat din pricina necucerniciei ereticilor.

  De aceea nici jertfa ce se săvârşeşte într-însa nu este bine-primită la Dumnezeu.

  Interzicea să facem rugăciune, să aducem prinoase de ulei sau ceară pentru eretici, ori să le facem parastase, „căci nu sunt lucruri de joacă cele dumnezeieşti […] Nici nu va fi aşezat cu ortodocşii cel ce nu are părtăşie cu Ortodoxia”.

  De asemenea, nu îngăduia să facem panaghii, panihide sau rugăciune pentru ortodocşii care au murit având împărtăşire cu ereticii, nici să-i pomenim la Dumnezeiasca Liturghie, chiar dacă ar fi vorba de tatăl, mama sau fratele nostru.

  În acord cu învăţătura dumnezeieştilor canoane, interzicea chiar statul la masă cu ereticii sau cu cei ce sunt în comuniune cu aceştia. Astfel, „Chiar şi dacă mănâncă împreună, sau bea, sau are o legătură de prietenie cu ereticii, are să dea răspuns”.

  Apreciază

 17. Tihon zice:

  Sfântul Fotie cel Mare s-a opus îndeobşte denaturării Simbolului de credinţă şi încălcării vechilor predanii ale Bisericii, a apărat suveranitatea, drepturile şi dogmele Bisericii sale şi a luat atitudine împotriva abaterii papismului de la calea statornicită de canoane şi a ambiţiei acestuia de a-şi întinde supremaţia şi asupra Răsăritului Ortodox.

  Răsăritenii „potrivit obiceiului străvechi al Bisericii […] aşteptau îndreptarea Bisericii Romei şi din această pricină se arătau îndelung-răbdători”.

  „Din iconomie, au tăcut multă vreme, socotind că latinii îşi vor îndrepta în bine inovaţiile lor, dar cum aceia au rămas în propria lor îndărătnicie, i-au despărţit din comuniunea Bisericii”.

  Mănăstirea Perivleptos din Constantinopol, în care a vieţuit monahul Eftimie Zigaben, în timpul împăratului Alexie I Comnenul, „s-a îngrădit cu meterezele dreptei credinţe împotriva a toată erezia […]”

  Apreciază

 18. Tihon zice:

  Sfântul Atanasie, patriarhul Constatinopolului, nu se lenevea să propovăduiască, în pustie sau în pieţe, învăţând plinătatea credinţei noastre şi acrivia dogmelor. Îi îndemna pe credincioşi să se păzească de rătăcirea latină, „care îndepărtează de Dumnezeu”, şi a reuşit să atragă numeroşi ucenici.

  Înfuriat de toate acestea, episcopul de Ganos, care fusese înscăunat de patriarhul Vekkos, l-a chemat pe Sfânt împreună cu ucenicii săi. „[…]

  Le-a cerut să le fie părtaşi, cel puţin, la rugăciunea dinaintea mesei şi să se împărtăşească din mâncarea comună. Când însă nebunul arhiereu a văzut că Sfântul era de neînduplecat şi în aceasta şi aducea în discuţie canonul apostolic (al 10-lea) care zice că dacă s-ar ruga cineva împreună, chiar şi în casă, cu cel scos de la împărtăşire, acela să se afurisească, n-a mai putut să rabde spiritul vitejesc şi neînfrânt de dreptate al marelui Părinte[…].”

  Sfântul Atanasie „povăţuia, îndemna, sfătuia şi-i ruga pe fraţi să stăruie cu răbdare în viaţa curată şi în dogmele drepte; să respingă din tot sufletul împărtăşirea cu latinii, orice necaz ar trebui să sufere pentru aceasta, spre slava şi cinstea Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh.”

  Apreciază

 19. A nu avea comuniune zice:

  Cuviosul Nicodim Aghioritul relatează despre mărturisitorul Isaia, monah aghiorit şi tovarăş de nevoinţă al Sfântului Grigorie Sinaitul, următoarele:

  „Acest Fericit a pătimit multe răutăţi de la împăratul latino-cugetător Mihail Paleologul, fiindcă nu voia să aibă împărtăşire cu patriarhul de atunci, Ioan Vekkos, pentru inovaţia adusă dogmei ortodoxe, ci mişcat de râvnă dumnezeiască, s-a luptat mult pentru Ortodoxie, şi prin învăţătura sa neobosită, şi râvna şi ardoarea sa asemenea, i-a unit pe toţi mai desăvârşit cu Biserica Dreptslăvitoare a lui Hristos”

  Apreciază

 20. Tihon zice:

  Roman

  Nota canonul 3

  Trebuie să ştim că certările ce le poruncesc canoanele, adică acestea: să caterisească, să se afurisească,
  şi să se anatematisească, acestea după meşteşugul gramaticii a treia persoană care nu este de faţă, la care
  spre a se da porunca acesta de nevoie trebuie a fi a doua persoană, o tâlcuiesc mai bine.

  Canoanele poruncesc soborului episcopilor celor vii să caterisească pe preoţi, ori să afurisească, ori să
  anatematisească pe mireni, când calcă canoanele.
  Însă dacă soborul nu va pune în lucrare caterisirea
  preoţilor, ori afurisirea, anatematisirea mirenilor, preoţii aceştia şi mirenii, nici caterisiţi nu sunt cu lucrul nici afurisiţi, ori anatematisiţi.

  Învinovăţiţi însă sunt, aici spre caterisire, ori afurisire, ori anatematisire, iar acolo spre Dumezeiasca osândă. Precum şi când un împărat va porunci slugii sale să bată pe un altul, care i-a greşit, dacă sluga cea poruncită nu va lucra porunca împăratului, acela ce a greşit împăratului a rămas nebătut, învinovăţit însă spre bătaie.

  Drept aceea tare greşesc cei fără minte care zic cum că în vremurile acestea toţi cei sfinţiţi care în afară de canoane s-au hirotonit, sunt cu lucrarea caterisiţi. De cei sfinţi
  prihănitoare limbă este aceea ce nebuneşte pe acest fel de cuvinte le bârfeşte, neînţelegând că porunca
  canoanelor fără de punerea în lucrare a persoanei a doua, adică a soborului, este nesăvârşită.
  Fără mijlocire şi mai înainte de judecată, ne lucrând de sineşi. Însuşi Dumnezeieştii Apostoli arătat se
  tălmăcesc pe sineşi cu al 46-lea canon al lor, fiindcă nu zic că îndată acum cu lucrul se află caterisit
  oricare episcop sau preot care va primi botezul ereticilor, ci a se caterisi poruncind, adică a sta de faţă la judecată, şi de se va dovedi că a făcut acesta atunci să se dezbrace cu hotărârea voastră de preoţie, aceasta poruncim.

  Apreciază

  • roman zice:

   tIHON
   Însuşi Dumnezeieştii Apostoli arătat se tălmăcesc pe sineşi cu al 46-lea canon al lor,…Se talmacesc Sf Apostoli,DAR SI SF NICODIM AGHIORITUL se TALAMACESTE pe el acolo in CANONUL 46 PE LARG

   Apreciază

   • roman zice:

    tihon
    Spui mai sus….Biserica Ortodoxă Română a aderat la Consiliul Mondial al Bisericilor în anul 1961,tu unde ai fost de atunci și până acum….
    Eu Nu eram NASCUT atunci,am aflat DUPA zeci de ani si chiar dupa CRETA 16 mai mult/intens…DAR….dvstra si cei ENORM de multi de azi folositi LOGICA pamanteasca,dar asta e de la DIAVOL.Cele DIVINE=DUMNEZEIESTI nu sunt conform LOGICII.Logica dvstra FOLOSITI-O la banca,la piata etc.DAR NU E VALABILA IN CELE TAINICE si Divine ale Lui Dumnezeu…Asta NU VRETI DVSTRA si cei ENORM de multi sa intelegeti/primiti…si astfel SUNTETI ERETICI,stati in KAKAdocsiile dvstra si ale altora care s-au inmultit ENORM….
    Aceste KAKAdocsii au aparut din JUSTIFICARILE caderilor DVSTRA SI A CELOR ENORM de multi .Omul care isi JUSTIFICA CADEREA vorbeste DEJA CU DIAVOLUL(Sf Macarie cel Mare)….
    O sa incerc din NEPUTINTA mea sa va explic,cu ajutorul Domnului…Dupa LOGICA diavoleasca a mintil dvtra PAMANTESTI si PLINE DE GLOD pamantesc veti DEDUCE DE EXEMPLU CA:
    daca in 1439 cei de la ferara-florenta au semnat UNIREA cu papistasii….ATENTIE….TOTI din Constantinopol FARA Sf Marcu al Efesului,iar Sf Marcu al Efesului a plecat la cele vesnice la SCURT timp DUPA acea APOSTAZIE,neavand pe cine/cum Hirotoni ca si Episcop Ortodox ,iar URMATORUL Patriarh al Constantinopolului Ghenadie Scolaris,care era DOAR MONAH in vremea Sf Marcu ,inseamna DUPA LOGICA SATANICA ca Biserica Constantinopolului a DISPARUT ATUNCI sau MAI GRAV, ca Ghenadie Scolaris a fost hirotonit de ERETICII UNIATI???!!!
    Daca in vremea Sf Papa Martin s-au unit atunci O PARTE din ERETICI intre ei si Papa Martin a PLECAT LA CELE VESNICE,ramanand Sf Maxim Marturisitorul un SINGUR MONAH ORTODOX(ceea ce nu e asa,mai erau ortodocsi pe pamant atunci,am adus si aceste explicatii altadata pe aici si nu le mai reiau), spuneti dupa LOGICA DIAVOLEASCA a dvstra ca Biserica UNICA a DISPARUT ptr o VREME sau EREZIA -ca defapt niste ERETICI au primit Har Sfant si…tralalalala….Doamne iarta-ma ca hulesc…????!!!
    Daca erezia Iconoclasta a inceput in 730 si a durat pana in 787 (vezi Sinod 7 Ecumenic)iar cel care a PREZIDAT Sf Sinod 7 Ecumenic Sf Patriarh Tarasie s-a NASCUT in anul 730 ,DUPA LOGICA SATANICA ar insemna ca a fost hirotonit de ERETICI…tralala…si MUUULTE asemenea intamplari in istoria Bisericii Una???!!!
    RASPUNSUL meu PERSONAL,al celui mai SPURCAT, este cel al Sf Teodor Studitul din Scrisoarea 53 CATRE CITETUL STEFAN…l-am mai spus si eu aici si NU MAI ARE ROST SA-L REIAU….
    Ba mai mult noi trebuie,OBLIGATORIU sa ne lepadam de LOGICA si de EREZIE,iar cum ajunge IARASI HARUL SFANT la noi e TREABA Arhiereului VESNIC Iisus Hristos si e o IMENSA DOVADA SI MINUNE Ca Biserica este cu ADEVARAT CONDUSA DE HRISTOS CATRE TOT ADEVARUL si NU DE CATRE eretici sau masoni…fie ei si cu MILIARDELE….Noi sa ne facem datoria noastra de DREPTcredinciosi sa ne lepadam cu FAPTELE de toate HOTARARILE SI MIZERIILE MASONERIEII SI FIILOR DIAVOLULUI,sa REvenim la Biserica UNICA cu FAPTELE si RESTUL e TEABA LUI HRISTOS….si sigur stie DOMNUL CE E DE FACUT SI ASA SI IERARH DreptCREDINCIOS NE VA ridica…
    Altfel E VAI DE NOI,mergem in MARSUL DISTRUGATORULUI cu SATANISTII CATRE IAD….
    TREZITI-VA DIN MOARTEA DUHOVNICEASCA,si nu o zic sa va tulbur/jicnesc…Doamne iarta-ma,ci sa VA FIE FRICA de ceea ce scrie in CITATELE dvstra sau ale altor Sfinti din CERURI ptr DVSTRA SI CELOR CA DVsTRA SI MIE SI TUTUROR NI SE REFERA….
    Dar vrajmasul vine langa noi cu LOGICA si GATA,NE ADOARME..de acum stam asa ca defapt erezia e de peste 1000 de ani sau,cum???!!Sau ne facem KAKAdocsii personale amestecand ERETICII CU ORTODOCSII..pana la o vreme..sinodiceasca cercetare…Parusie…sau ce???!!!FALS nu trebuie sa primim aceste LOGICI de la vRAJMAS…
    Trebuie sa zicem Slava Domnului ca si acum,INAINTE de iesirea mea din trup AM AFLAT DE ACESTE DEMENTE ALE MASONILOR SI MA LEPAD DE ELE PRECUM M-AM LEPADAT DE DIAVOL SI DE TOATE CELE ALE SALE LA BOTEZ SI NICIODATA,PE VESNICEIE SA NU MA LASI DOAMNE IISUSE HRISTOASE Dumnezeul Meu VESNIC sI ATOTMILOSTIV SA MA MAI INTORC….si PUNCT si punem inceput NOU SI BUN…..
    TINETI MINTE ca pe lumea asta DOAR SI NUMAI 4 cuvinte S-AU TRANSMIS PRIN viu grai=VOCE=GLAS si nimic altele,ci doar in scris RESTUL,iar astea SUNT:
    HRistos a Inviat! Adevarat a Inviat….Sf Nicolaie Velimirovici,Prin Fereastra Temnitei…
    Iertati-ma…. si greseile de scriere sunt din graba si neatentie….

    Apreciază

   • Tihon zice:

    Roman

    Citește cu atenție mare comentariile tale că singur te contrazici.
    In biserica ortodoxă logica nu are loc.
    Va rătăciți neștiind scriptura și nestiind învățăturile patristice.

    Apreciază

  • Tihon zice:

   Roman
   Uite logica voastră…

   ,,daca in 1439 cei de la ferara-florenta au semnat UNIREA cu papistasii….ATENTIE….TOTI din Constantinopol FARA Sf Marcu al Efesului,iar Sf Marcu al Efesului a plecat la cele vesnice la SCURT timp DUPA acea APOSTAZIE,neavand pe cine/cum Hirotoni ca si Episcop Ortodox ,iar URMATORUL Patriarh al Constantinopolului Ghenadie Scolaris,care era DOAR MONAH in vremea Sf Marcu ,inseamna DUPA LOGICA SATANICA ca Biserica Constantinopolului a DISPARUT ATUNCI sau MAI GRAV, ca Ghenadie Scolaris a fost hirotonit de ERETICII UNIATI???!!!

   ……Daca in vremea Sf Papa Martin s-au unit atunci O PARTE din ERETICI intre ei si Papa Martin a PLECAT LA CELE VESNICE,ramanand Sf Maxim Marturisitorul un SINGUR MONAH ORTODOX(ceea ce nu e asa,mai erau ortodocsi pe pamant atunci,am adus si aceste explicatii altadata pe aici si nu le mai reiau), spuneti dupa LOGICA DIAVOLEASCA a dvstra ca Biserica UNICA a DISPARUT ptr o VREME sau EREZIA -ca defapt niste ERETICI au primit Har Sfant si…tralalalala….Doamne iarta-ma ca hulesc…????!!!…..

   Chiar nu intalegi ce scrii și te contrazici .

   Sunteți în mare inselare,nu faceți diferența dintre taine și la cine și cum lucrează harul.
   Citești mult și intalegi prost că și Dinu Tigoianu care a ajuns din auzite pe la Mateiti

   Apreciază

   • roman zice:

    Tihon
    Eu am PRESUPUS ca dupa aceasta LOGICA/gandire, mergeti dvstra ,de inca o tineti ca…ERETICII si masonii,fiindca sunt imbracati in vesminte preotesti si au CHEILE de la cladirile numite si biserici, ii considerati ca INCA sunt in Biserica UNICA a Lui Hristos si ca au si Sf Taine…
    Ptr mine NU e valabila aceasta ,,logica” matematica,am MENTIONAT,ci ceea ce spune Sf Teodor Studitul in Scrisoarea 53 -CATRE CITETUL STEFAN…
    P.S Si cand am spus de Sf Tarasie,el s-a nascut in 730 ,ODATA CU INCEPEREA EREZIEI ICONOCLASTE si deci….dupa LOGICA DVSTRA el a fost hirotonit de ereticii iconoclasti,care erau plin de har si taine…sau cum???
    Dar Sf Teodor Studitul spune CLAR in Scrisoarea 53….EL NICI ERETIC FIIND si nici hirotonit cu BUNA STIINTA de un eretic si LEPADANDU-SE(cu faptele) de TOATA erezia si de TOTI ereticii(deci NU a stat in comuniune liturgica si Euharistica cu ei,PANA LA….tralala…cum KAKAdocsiti voi,INNOITORILOR de caca-docsii,ci a TRECUT LA FAPTE) si din mana unui asemenea preot te poti Impartasi,adica de aia esti OBLIGAT sa spui PUBLIC anatema impotriva ereziei si sa marturisesti PUBLIC si CLAR ca te lepezi de erezie,de unde si una din intrebarile mele catre dvstra,la care NU PUTETI sa-mi raspundeti,fiindca sunteti ECUMENIST NEPOMENITOR si NU ORtodocs DREPTslavitor…..
    Asta NU PUTETI INTELEGe dvstra,ca NU SINODICEASCA CERCETARE e important ptr un DREPTcredincios,ci LEPADAREA cu FAPTELE de erezie,prin pocainta si asa Harul REvine asupra preotului EX-eretic….SA AVETI o zi buna…LEPADATI-VA de erezii ca vine fiul pierzarii si e GATA,e sah mat.

    Apreciază

 21. Tihon zice:

  Roman

  Cu tine pot tine polemica la nesfârșit și tot o vei tine cu ,, harul” .
  In evanghelia de la Ioan spune:

  Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine.
  5. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic.
  6. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard.
  Reiese clar că cine nu rămîne în Hristos prin adevăr nu poate fi în Biserică.
  Trebuie sa citești catehismul ortodox.

  In privința lepădări publice de erezie și eretici ai rămas în urmă ori nu intalegi când am făcut-o ori te învârți împrejurul cozi cum o faci de buna perioada de timp.Inca din mănăstirea Petru Vodă am inceput sa fac slujbe publice în biserica mare fara a pomeni pe ereticul Teofan de față cu tot poporul.

  In principiu va rătăciți cu aceiași placă a ,, lucrări harului”,la cine vrei tu sa o demonstrezi.
  Fiind mirean și nepracticand cele ale preoției nu stii despre lepădările care se fac celor ce vin din erezii sau despre rugăciunile Sf Metodie patriarhul Constantinopolului rugăciunile de curățire celui ce a fost la eretici.

  Daca ai citi cu multă atenție procesul Sf Maxim mărturisitorul ai observa că acesta nu pune accentul pe lucrarea harului deoarece prima condiție că și în rugăciune se cere ruperea comuniunii cu erezia,ereticul iar în rugăciune cu gândurile sau imaginația pentru a fi unit cu totul cu Dumnezeu.

  A căuta tot timpul la cine lucrează sau nu lucrează harul este a celor care au luat-o pe calea inselarilor.

  Când apare o erezie toți sfinții părinți întrerupt comuniunea deoarece această comuniune cu erezia îi desparte de Dumnezeu,iar lucrarea harului o lasă în seama unui sinod sa stabilească în cine a lucrat sau în cine nu a lucrat și cine mai poate fi episcop în scaunul său și în ce condiții.
  Problema unora este că nu intaleg că nu sa dat oricui să stabili prin cine sau cine are harul său nu.
  Dumnezeu mireanului ia încredințat lucrarea sa,la fel și diaconului, deasemenea și preotului ce să facă ce nu să facă,iar episcopilor deasemenea le-a încredințat și lor lucrarea sa.
  După cum observam în toată istoria bisericii ortodoxe că și în cazul ereticului Nestorie sa dezbătut într-un sinod daca i se va recunoaște hirotoniile sau nu și în ce condiții.
  La fel tot în sinoade sa hotărât care episcop căzut în erezie se mai poate întoarce la scaunul episcopal și care nu se poate întoarce.

  Comuniunea cu ereticii, potrivit Sfântului Vasilie cel Mare, este de neîngăduit, întrucât prin ruperea lor de mărturisirea ortodoxă, fie cu totul, fie în parte, ei înşişi se aşază de la sine în afara Bisericii. La fel şi cei ce păstrează comuniunea cu ei.

  Apreciază

  • roman zice:

   tihon
   Dvstra vreti sa ziceti ca si ereticii is in Biserica Una si ortodocsii.Pai daca papistasii au pierdut harul,FARA SINODICEASCA CERCETARE,de ce SPUneti sus si tare ca ERETICII ,,nostri” cretani il mai au???Adica unii ERETICI is ingaduiti la Dumnezeu,iar altii NU???
   Cum de sunteti monah si preot si spuneti/CREdeti ca poti fi si MASON si ERETIC SI PREOT,totodata???E ABSOLUT HALUCINANT…
   EU TOCMAI ASTA AM INCERCAT sa spun,CHIAR DACA SUNT MIREAN SI SUNT SI cel mai spurcat DIN MIRENI SI MAI SUNT SI prost,dar nu chiar ,necitit,CUM MA CONSIDERATI DVSTRA si anume ca NU au fost,nu sunt si NU VOR FI IN VECI ERETICII si masonii in Biserica UNICA, ci INAFARA Bisericii lui Hristos ,dupa FAPTELE de credinta ale lor, si NU dupa sinodiceasca cercetare ….NU EXISTA Taine,preotie si cele necesare MANTUIRII(Sf Teodor Studitul,Sf Iustin Popovici si prin ei TOATA Biserica UNA).
   NU EXISTA nici macar o PROPOZITIE la un Sfant din CERURI despre aceasta conditie/INNOIRE pe care ati REPETAT-O si o repetati la infinit….cum ca sinodiceasca cercetare si NU FAPTELE respectivului ERETIC il pun inafara Bisericii celei UNA,astea sunt CONCLUZIILE dvstra si a altora la invataturile Sfintilor.E noua dvstra ,,dogma”
   Dvstra nu puteti inca CONSTIENTIZA ca dupa FAPTELE de credinta se deosebesc TOTI oamenii si sunt doar si NUMAI DOUA CAI:Ori cu Hristos,ori cu Mamona.
   Iar despre IZVORUL HARULUI Sfant tocmai asta am spus CLAR,dar tot asa,NU m-ati bagat in seama,fiind MIREAN SI PROST,ca Arhiereul Vesnic Iisus Hristos stie cum a ajuns Harul Sfant pana azi,in 2021,dar Harul e ,a fost si va fi ,cu SIGURANTA la DREPTslavitorii crestini Ortodocsi,MEMBRII ai Bisericii celei UNA si NICIODATA LA MASONI SAU ERETICI.
   NU eu ,ci dvstra tot aveti NELAMURIRI spunand mai sus ,de exemplu…daca in 1961 s-a intrat in CMB,eu unde am fost pana azi….
   Raspuns: eu m-am LEPADAT,prin spovedanie/marturisire la Duhovnic si la ORICE OM cu care vorbesc despre credinta,ca si mirean PROST ce sunt de asa ceva,de CMB,de ecumenisti,de calendarul nou ,hotarare a MASONILOR,nu a Bisericii UNA si SFATUIESC PE TOTI care vor sa REVINA la DreaptaCREDINTA SA FACA ASTA,CU deplina incredere,ca alta cale mai sigura decat LEPADAREA de ORDINILE/hotararile MASONILOR NU EXISTA…
   NU asteptati SINODICEASCA CERCETARE,sa va LEPADATI de erezia ereziilor=LEGIUNE=ECUMENISM=APOSTAZIE,dupa CRETA 16,ca asta e INSELAREA DRACULUI de azi si a SLUGILOR CHIOARE ale lui si va riscati MANTUIREA…
   O zi buna!

   Apreciază

   • ayeaye20 zice:

    pai si calendarul tau care il ti acu are 9 ani lipsa ca si al celor pe nou :))

    Apreciază

   • roman zice:

    ayeaye
    ai aparut sa ne INTUNECI,cu …vorbele tale pline de INJURATURI.
    Stai in hotararile MASONILOR,stai ca stai ,,bine”…in REST iti urez numai bine si cand o sa caut pe cineva sa-mi ,,talcuiasca” vreun vis/nalucire. de pe la vreo EVA=femeie ,,imbunatatita”(asa cum crezi TU ,PERSONAL,toate porcariile de prin filmele de pe net si de prin carti,,scrise”/povestite, de fel de fel de HABAUCI) o sa te caut pe tine si o sa-ti cer sfatu’…dar pana atunci. tu esti intr-o EROARE GRAVA…esti bocolatru ,esti un crezator in vise si naluciri de pe la ALTII auzite si le iei pe TOATE ca fiind de la Dumnezeu…asta e ,,credinta” ta.
    Du-te si GHICESTE IN CAFEA…lasa ,,sfaturile” ptr oameni,ca NU esti in masura
    P.S Calenadrul cu 9 ani lipsa…IN CE FILM AI VAZUT-O….sigur e din gura unei eve,care a auzit de la altcineva,ca ar fi VISAT pe vreun Sfant sau pe INsusi Hristos si iar fi spus…
    SI TU,AYEA ca o GASCA crezatoare ce esti, in …FILME…si cititoare de carti MODIFICATE de gheara masonilor,de pe la egumenita si din librariile lu’ teofan de moldova,daniel ,,patriarhul”…pana la sinodiceasca cercetare(hahaha)…. si alti MASONI,ai ..si crezut pe loc…
    Aici NU cautam TIMPUL ,nu asta ma refer eu personal prin calendar,mai aye ,nu cautam minutele sau anii ,ci stam in Randuiala/Traditia Sfanta a Bisericii UNICE,care NU POATE FI MODIFICATA in veci si care a stabilit o randuiala/TIPIC UNIC de rugaciune,dar PAPII,prin MASONI…l-au aruncat pe calendarul indreptat,care URMARESTE TIMPUL SI ASTRELE,nu Slujbele/rugaciunile Dumnezeiesti ca MOMEALA, prostilor si AGIAMIILOR si noi l-am inghitit….Unii NE-AM LEPADAT de spurcaciunile papistasilor iar altii,PRECUM TU…NU .
    Inafara de …TIMP lipsa,de pe la babe auzit,ce ALTE ARGUMENTE AI, de a APARA CALENDARUL PAPISTASILOR stabilit de MASONUL meletie metaxakis,MASONUL papistas CRISTEA miron,viitor senator SI PRIM ministru al romaniei si toti ca ei…Nu-mi spune ca…MARII duhovnici ai romaniei,au stat in calendarul papei si de aici trbuie sa facem cu TOTIII asta…Noi NU am avut MARI aparatori si INvatatori de DOGMA SI CANOANE,am avut invatatori de MORALA mai mult si mai putin de dogmatisti,precum sarbii prin Sf Iustin Popovici sau Sf Nicolaie Velimirovici sau rusii pe Sf Ignatie Briancianinov, Sf Teofan Zavoratul si MUUULTI alti.Noi romanii am avut pe Parintele Staniloaie care a lasat Filocaliile(dar NU le INTELEGE nimeni…ca dehhh…is prea ACRIVISET,probabil si NU CALDICELE,cum doreste POHTA populatieii NOII romanii) si MUULTe alte scriei si IMPOTRIV papistasilor cei SPURCATI,si restul invatatura despre morala,NU despre DOGMA SI CANOANE,,,,
    Vezi mai sus/jos, EXEMPLU de preot,de AZI,care zice CU NONSALANTA,fara nici o REmuscare,fara nici o TEMERE ca ar fi putut calca HOTARARILE si hotarele stabilite de Sfintii din CERURI,ci zicand …In 2002 am fost hirotonit preot de ep teodosie de la Constanța.
    Acesta impreuna cu BOR in 99 l-au primit pe ereticul papă si l-au recunoscut ca arhiereu a lui Hristos.
    Eu am fost hirotonit la 3 ani dupa acest eveniment dar si alte evenimente ecumenice lucrate de catre ep.teodosie pana in anul 2002……
    DECI E CLAR,NU???!!SI MASONII IS IERARHI,SI POPII IS PREOTI??!!!!

    Apreciază

 22. roman zice:

  tihon
  Am OBSERVAT ca dvstra vorbiti cu mine la PLURAL…voi tot o tineti,voi tot ziceti…Mentionez ca sunt SINGUR in fata calculatorului si vorbesc in al meu nume,DECI nu suntem mai multi.

  Apreciază

  • Tihon zice:

   Roman

   NU asteptati SINODICEASCA CERCETARE,sa va LEPADATI de erezia= la cine te referi.
   Erezie a fost și înainte de Creta 16.

   …….CMB,eu unde am fost pana azi….
   Raspuns: eu m-am LEPADAT,prin spovedanie/marturisire la Duhovnic si la ORICE OM cu care vorbesc despre credinta,ca si mirean PROST ce sunt de asa ceva,de CMB,de ecumenisti,de calendarul nou ,hotarare a MASONILOR,…….ce faci tu,fac și alți, numai că ție ți se pare că doar tu faci mărturisire.

   Apreciază

   • roman zice:

    tihon
    ce faci tu,fac și alți, numai că ție ți se pare că doar tu faci mărturisire…..HAHAHA,dvstra asta o numiti MARTURISIRE….taifasul de pe net,galceava de pe net,carcoteala de pe net,o numiti MARTURISIRE…e de ras si plans,de ,,definitii” dati

    Apreciază

  • tihon zice:

   Roman

   Dupa ce vei intalege canoanele 13,14 I-II Constantinopol apoi treci la 15 si pot e te luminează Dumnezeu si la ce se refera altii fara a trage concluzii.

   Apreciază

   • roman zice:

    tihon
    spuneti dvstra….Dupa ce vei intalege canoanele 13,14 I-II Constantinopol apoi treci la 15 si pot e te luminează Dumnezeu si la ce se refera altii fara a trage concluzii……
    UITE CE ZICE SI UN ALT CANONIST..ca NU ce zic eu e important,eu is un MIREAN PROST SI RAU DE GURA….
    uitati si BAGATI LA CAP,poate si dvstra veti FACE vreo DIFERENTA,inspre binele si INTARIREA dvstra personala in DREAPTAcredinta sa NU mai CACAdocsiti AMBIGUITATI…pe ULTRASCURT:

    Explicarea Canoanelor de catre Canonistul Ep.dr. Nicodim Milas,vol 2,partea 1
    Sinod 1-2.Canon 15

    Pag 322

    Canonul prezent intregeste Canoanele 13,14,ale acestui sinod si dispune ca daca trebuie sa fiinteze raportul cuvenit intre presbiteri si episcopi ,precum si intre episcop si mitropolit,apoi cu atat mai vartos trebuie sa fiinteze acest raport fata de patriarh,fata de care toti trebuie sa stea in raport de supunere;mitropolitii,episcopii,presbiterii si toti ceilalti clerici din patriarhat.Canonul prezent,reglementand raportul de supunere fata de patriarh,face OBSERVATIA GENERALA cu privire la toate cele trei canoane (13-15) arătând că dispozitiile emise au valoare numai, pentru cazuriIe, când RESPECTIVII PROVOACĂ SCHIZME fată de patriarch mitropolit şi episcop PENTRU ANUMITE DELICTE NEDOVEDITE.
    DACĂ,ÎNSĂ un episcop ,mitropolit sau patriarh INCEPE SĂ PROPOVADUIASCĂ IN PUBLIC ,ÎN BISERICĂ VREO ÎN VĂŢATURĂ ERETICĂ, care este potrivnică ortodoxiei, atunci RESPECTIVII AU DREPTUL ŞI DATORIA CA IMEDIAT SĂ SE DESPARTĂ de acel episcop, mitropolit şi patriarh şi pentru acesta nu numai că NU SE VOR SUPUNE VREUNEI PEDEPSE CANONICE, ci VOR FI CHIAR LĂUDATI, deoarece prin aceasta EI NU AU OSĂNDIT PE UN EPISCOP LEGAL şi nu s-a răsculat împotrlva unui astfel de episcop, ci AU OSÂNDIT PE UN EPISCOP MINCINOS ŞI O ÎNVĂŢĂTURĂ MINCINOASĂ şi nici NU AU PRODUS SCHIZMĂ IN BISERICĂ,CI DIMPOTRIVĂ AU SCĂPAT BISERICA, CÂT LE-A FOST CU PUTINTĂ DE SCHIZMĂ ŞI DEZBINARE. ARHIM.IOAN având in vedere imprejurăriIe istorice din Biserica rusească,FOARTE JUST ŞI ÎN SENSUL STRICT,AI DOCTRINEI CANONICE observă la interpretarea acestui canon că UN PRESBITER NU VA FI VINOVAT CI VREDNIC DE LAUDĂ,DACĂ SE DESBINĂ DE EPISCOPUL SĂU DIN CAUZA UNEI ÎNVĂŢĂTURI ERETICE,DAR NUMAI ATUNCI DACĂ ACEL EPISCOP ÎNCEPE SĂ PROPOVADUIASCĂ O ÎNVĂŢĂTURĂ CARE ESTE EVIDENT POTRIVNICĂ ÎNVĂŢĂTURII BISERICII ORTODOXE ŞI CARE A FOST CONDAMNATĂ ÎN CHIP SOLEMN DE BISERICĂ ŞI DACĂ ACELA PROPAVADUIEŞTE IN CHIP EXPRES ŞI IN PUBLIC ÎN BISERICĂ, ACEASTĂ INVĂTĂTURĂ FALSĂ CU INTENTIA EXPRESĂ DE A RĂSTURNA ÎNVĂŢĂTURA ORTODOXA ŞI DE-A FORTIFICA EREZIA;dacă însă nu va fi acest caz,şi anume DACA UN EPISCOP EXPRIMĂ VREO ANUMITĂ PARERE INDIVIDUALĂ inchestiunile de credinţă şi morală,cari cuiva nu i s’ar părea corecte, dar CARI NU AU IMPORTANŢĂ deosebită şi UŞOR SE POT CORECTA; fără ca episcopul respectiv să poată fi ACUZAT DE VREO ETERODOXIE imaginară sau dacă episcopul respectiv EXPRIMĂ VREO OPINIE GREŞITĂ IN CERC RESTRÂNS DE CÂTEVA PERSOANE şi acea opinie se poate îndrepta în acel cerc restrâns, FĂRĂ SĂ SE RĂSTOARNE PACEA DIN BISERICĂ, în astfel de cazuri NICI UN PRESVITER NU ARE DREPTUL DE A SE DESBINA IN MOD SAMAVOINIC DE EPISCOPUL SĂU ŞI A PRODUCE SCHIZMĂ, ci dânsul se va supune dispozitiei prescrisă de canonul ‘ 31, ap. in această privinta.

    Apreciază

   • roman zice:

    tihon
    BAGA LA CAP,de la un MIREAN PROST,ca mine…DAR NU SI NECITIT,precum credeti dvstra…Eu CITESC cartile Bisericii UNA ,NU FUR pe scurt citate de pe net,de pe la altii…

    Carte-Explicarea Canoanelor de catre Canonistul Ep.dr. Nicodim Milas,vol 1,partea 2
    Sinod 6(Trulan),Canon2
    Pag 307
    ACEST CANON IN URMA CARACTERULUI SAU ESTE UNUL DINTRE CELE MAI IMPORTANTE DINTRE TOATE CANOANELE BISERICII ORTODOXE,iar ptr stiinta dreptului bisericesc el este cel mai important dintre toate celelalte,care s-au dat pana la anul 692.Si anume FIINDCA PRIN ACEST CANON S-A CONFIRMAT CARACTERUL CANONIC SI ECUMENIC A SUTE DE CANOANE care la emiterea lor aveau putere si caracter OBLIGATORIU numai ptr unele Biserici provincial,iar acum TOATE aceste sute de canoane primesc CARACTERUL ECUMENICITATII SI OBLIGATIVITATII PTR BISERICA INTREAGA;intelegem aici TOATE acele canoane care s-au dat de catre diferite sinoade locale si de Sfintii Parinti incepand de la secolul al 3lea si pana mai tarziu,fara a exclude dintr-insele pe Canoanele Sinodului Apostolic.Canonul acesta mentioneaza si canoanele sinoadelor ecumenice tinute in secolele 4lea si al5lea. Canoanele acestor sinoade aveau prin sine insesi caracter ecumenic si sinodul acesta cand mentioneaza si aceste canoane ,nu face aceasta din acelasi motiv,ptr care a vorbit despre celelalte canoane ,ci prin aceasta a voit sa arate ca ORICE CANON DAT DE UN SINOD ECUMENIC ,CHIAR SI DUPA CATEVA SECOLE TREBUIE SA AIBE IN BISERICA TOTDEAUNA CARACTER SI PUTERE DE LEGE OBLIGATORIE PTR INTREAGA BISERICA. SINODUL ACESTA PROCLAMAND PTR TOTI OBLIGATIVITATEA GENERALA A TUTUROR ACESTE CANOANE , normeaza totodata si felul cum sa se considere aceste izvoare de drept,care erau in vigoare pe atunci in practica bisericeasca si prin urmare proclama in privinta aceasta o norma importanta si generala atat ptr viata bisericeasca,cat si ptr dreptul bisericesc.

    Pag 308

    In ce privesc canoanele care in viitor vor avea sa fie in vigoare drept legi ptr Biserica intreaga ,sinodul promulga intaiul canoanele apostolice (85); apoi canoanele sinoadelor ecumenice primul (20), al doilea (7),al treilea (9),al patrulea(30),dupa ceea canoanele sinoadelor particulare : de la Ancira (25),de la,Neocezareia ( 15),de la Gangra (21),dela Antiohia (25); de la Laodiceia (60) ,de la Sardic a (2 1),de la Cartagina din anul 419 (133) şi de la Constantinopol din anul 394 (1), şi in fine canoanele Sfinţilor Părinţ i :Dionisie al Alexandriei (4), Petru al Alexandriei (15 ), Grigorie al Neoeezareiei (11), Atanasie al Alexandriei (3) ,Vasile cel Mare (9 2), Grigorie Niseanul (8), Grigorie Teoloqul (1), Amliiohie al Iconiei (1), Timotei al AIexandriei (10),Teofil al Alexandrie i ( 14), Chiril al Alexandriei (5) şi Ghenadie al Constantinopolului (l),de tot 625 canoane.
    Referitor la TOATE ACESTE CANOANE SINODUL SPUNE CĂ NIMĂNUI ,NU-I ESTE IERTAT A SCHIMBA CANOANELE MAI NAINTE ARĂTATE SAU A LE DESFIINŢA SAU A PRIMI AFARĂ DE ACESTEA, ALTE CANOANE, născocite de oarecari indivizi cu inscriptii false cari au căutat să neguţătorească cu adevărul. Iar dacă se va dovedi că cineva va încerca să inlocuiască vreun canon dintre cele mentionate cu altul nou sau să-I desfiinteze ,PRIMEŞTE EPITIMIA PRECUM HOTĂRĂŞTE ACELAŞ ,CANON, impotriva căruia a greşit şi PRIN ACEASTA SE VINDECĂ de ceeace a greşit. » Acelaş lucru il spun şi Părinţii sinodului” al VII-lea ecumenic în primul lor canon : având în vedere canoanele însirate In acest canon trulan si confirmând acest canon al sinodului trulan. Altcum despre aceea că trebue să se observe obiceiul vechiu, traditia veche ,legea şi canoanele vechi, ca nimic să nu se introducă împotriva canoanelor sinoadelor ale Părinţilor şi că trebue SĂ SE EXCOMUNLCE DIN BISERICĂ ,TOTI CEI CE NU SE SUPUN ACESTOR CANOANE, despre aceasta VORBESC, DISPOZITIILE TUTUROR SINOADELOR. EPISCOPII ORTODOCŞI IN JURĂMÂNTUL LOR cel depun,înainte de hirotonie,rostesc referitor la canoane următoarele :

    Pag 309

    «FĂGĂDUESC CĂ VOI PĂSTRA CANOANELE SFINTILOR APOSTOLI ŞI ALE CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE ŞI ALE CELOR PREACINSTITE SINOADE IOCALE, CARE S’AU LEGIFERAT PENTRU DREAPTA CREDINTĂ ,şi care s’au aşezat drept canon şi aşezămănt sfânt în diferite tlmpuri şi veacur i de către dreptii luptători în sfânta credinţă ortodoxă catolică de răsărit şi FĂGĂDUESC CU JURUINŢA MEA DEPLINĂ CĂ PE TOATE ACESTEA LE VOI PĂSTRA CU PUTERE ŞI LE VOI FERI NESTRĂMUTATE PÂNĂ LA SFÂRŞITUL VIEŢII MELE; şi primesc şi eu totul ce a fost primit de acelea şi leapă ceea ce s’a lepădat de acelea (tit. 2),
    DACĂ VOI CĂLCA CEVA DIN CEEA CE AM FĂGĂDUIT ACUM ŞI MĂ VOI ARĂTA VRĂJMAŞ AL CANOANELOR DUMNEZEEŞTI…ATUNCI SĂ FIU DESPOIAT INDATĂ DE TOATĂ DEMNITATEA ŞI CINSTEA FĂRĂ DE NICI O OBIECŢLUNE SAU CUVANT ŞI SĂ FIU STRĂIN DE DARUL CEL CERESC,PE CARE L-AM PRIMIT LA CONSACRARE DELA DUHUL SFÂNT PRIN HIROTONIRE(TIT. 19 ).
    Mărturisirea de credinţă ortodoxă despre aceiaş chestiune învaţă urmatoarele: trebue să credem că tot ceea ce au aşezat Sfintii Părinţi Ia toate ortodoxele sinoade ecumenice şi provinciale ori şi unde ar fi fost ele alcătuite,işi are originea dela Duhul Sfânt, precum au zis Apostolii: S’A PĂRUT SFĂNTULUI DUH ŞI NOUĂ (FP.AP.15,). După pilda lor şi celelalte sinoade ortodoxe in acelaş fel au întărit hotărîrile Ior.
    Dealtfel in privinta aceasta PUTEREA BISERICEASCA NU ESTE IIMITATĂ in activitatea sa de legiferare ulterioară şi prin aceasta nu se exclude posibilitatea ca o Biserică particulară să aibă legile sale speciale in urma irnprejurărilor sale deosebite. FORUL IEGISLATIV BISERICESC totdeauna a avut şi totdeauna VA AVEA DREPTUL să abroge legile vechi sau să dea altele noi, fireşte, TINÂND SEAMA FIDEL DE PRINCIPIILE DE BAZA exprimate în canonul general bisericesc. După cum în timpurile vechi unele sinoade au desfinţat sau au dat altă formă unor norme date de sinoadele anterioare astfel şi astăzi un nou sinod ar avea acest drept, dacă s-ar intruni.Prin urmare CANONUL 2 al sinodului trulan NU RESTRÂNGE PUTEREA legală de legiferare din Biserică ca şi când Ia nici un caz nu ar putea schimba canoanele, ci ACELA INTERZICE IN GENERAL MODIFICAREA ,CANOANELOR, in esenţa lor,ÎN CONTRADICŢIE CU LEGILE GENERALE SI CU SPIRITUL BISERICII ORTODOXE, SPRE SATISFACEREA PATIMILOR OAMENILOR.

    Pag 310

    Aceste dispozitii LIMITEAZĂ NUMAI ACŢIUNEA ARBITRARĂ a indivizilor singuratici, DIN ORICARE TREAPTĂ BISERICEASCĂ ar face parte:RESTRÂNGE TOATE BISERICILE PARTICULARE DE A MODIFICA VREUN CANON primit de Biserica ecumenica impotriva spiritului general al dreptului bisericesc; la nici un caz insă NU IMPIEDICĂ FORUL cu cădere care are competinţă identică cu cel ce a dat norma respectivă , aşadară UN SINOD ECUMENIC ,ca TINĂND SEAMA de necesitătile nouă bisericeşti şi cu observarea spiritului general al normelor legale să dea un canon nou sau să dea o formă nouă unui canon anterior.ADEVĂRURILE CREDINŢEI ŞI MORALEI SUNT ACELEAŞI ŞI NICIODATĂ NU SE POT MODIFICA ŞI TREBUE SĂ RĂMÂNĂ ACELEAŞI ,PENTRU TOTDEAUNA.Legile referitoare la VIATA EXTERNĂ BISERCEASCA INSA SE POT MODIFICA si s-au si modificat odată cu viata Bisericii.DUHUL SFÎNT care a inspirat pe Părinţi într’un timp oarecare când au dat canoanele lor In conformitate cu nevoile din Biserică acelaş DUH SFÂNT NU A INCETAT ŞI NU VA INCETA NICIODATĂ DE A INSPIRA PE PĂRINŢI, când SE VOR ADUNA IN ALT TIMP IN NUMELE LUI ca potrivit nevoilor nouă ale Bisericii să modifice legile anterioare sau să dea altele nouă. Dar până când nu se va ivi un for legislativ, având aceiaş competinţă, pe care a avut-o sinodut Trulan sau alt sinod ecumenic in privinta emiterii canoanelor , PÂNA ATUNCI TOATE CANOANELE, CARI ALCĂTUESC ASTĂZI CODICELE CANONIC UNIVERSAL ÎMPREUNĂ CU CELELALTE CANOANE REFERITOARE ALE ACELUIAŞ CODICE, SUNT NECONDITIONAT VALIDE ŞI AU OBLIGATIVITATE RIGUROASĂ PENTRU TOTI CEI CE VOIESC SA FACA PARTE DIN BISERICA . SINODUL TRULAN, DUPĂ CE A PROCLAMAT IN FELUL ACESTA OBLIGATIVITATEA GENERALĂ A TUTUROR CANOANELOR confirmate şi acceptate de Biserica ecumenică, totodată prin canonul său al 39lea permiţe Bisericilor particulare ca fiecare să-şi poată păstra şi urma obiceiurile locale.FIECARE BISERICĂ PARTICULARĂ poate avea, conform imprejurărilor,in cari se găseşte, afară de canoanele universale şi de dreptul său bisericesc special, după care işi conduce VIATA SA EXTERNĂ BISERICEASCA. ACEST DREPT special insă in esenţă trebue SĂ FIE IN CONSONANŢĂ CU CANOANELE UNIVERSALE ŞI FUNDAMENTALE ALE BISERICII;trebue să fie pătruns de spiritul dreptului general şi in particularităţile sale trebue să servească acelui scop, căruia şervesc canoanele universale bisericeşti. Pe lângă aceasta FIECARE BISERICĂ PARTICULARĂ IN VIATA SA EXTERNĂ proprie trebue să se conducă IN PRIMA LINIE DE CANOANELE CARI SUNT PENTRU TOTI UNIVERSAL OBLIGATORII si numai RANDUL AL DOILEA de asezamintele sale particulare special.

    Pag 311

    PE ACESTE DIN URMĂ LE POATE MODIFICA ea singura conform imprejurărilor in cari se ivesc din nou, pe când CANOANELE FUNDAMENTALE TREBUE SĂ LE PĂSTREZE CU ORICE PREŢ. ABATEREA ARBITRARĂ A UNEI BISERICI particulare CHIAR ŞI NUMAI DE LA SINGURATICELE CANOANE, universal recunoscute şi confirmate de Biserica ecumenică ,PUNE BISERICA RESPECTIVĂ IN SITUATIE DE SCHIZMĂ si EA ÎNCETEAZĂ DE A FI,MEMBRĂ A UNICEI BISERICI A LUI HRISTOS.Aşa dară CANOANELE CARI, CONSTITUESC CODICELE CANONIC UNIVERSAL, AU FĂRĂ DEOSEBIRE OBLIGATIVITATE UNIVERSALĂ PENTRU TOTI MEMBRII BISERICII. Obligativitatea aceasta nu este condiţionată de izvorul,din care ele derivă ,ci de acceptarea şi confirmarea lor de către Biserica ecumenică . Prin urmare TOATE CANOANELE AU OBLIGATIVITATE IDENTICĂ, FĂRĂ PRIVIRE DACĂ AU FOST DATE DE UN SINOD ECUMENIC SAU FIE UN SINOD PARTICULAR,RESPECTIVE DE CĂTRE UNUL SAU ALTUL DINTRE SF PĂRINŢI .Temelia, pe care se bazează toate şi izvorul primar,din care TOATE DERIVĂ ,ESTE SFÂNTA SCRIPTURĂ ŞI TRADITIA.IISUS HRISTOS, întemeind Biserica sa, NU I-A PREDAT UN CODICE DE LEGI gata, pe baza căruia dănsa ar trebui să-şi conducă viaţa sa. I-A DESEMNAT INSA SCOPUL, pe care trebue să-l urmareasca a autorizat-o SĂ SE FOLOSEASCA DE MIJLOACELE PRIN CARE POATE SĂ ATINGÂ ACEST SCOP, ŞI I-A ARĂTAT CALEA, pe care va avea să o urmeze in activitatea ei.Poruncile Lui, păstrate în Evanghelie, constituesc principiile,pe baza cărora BISERICA CONDUSĂ FIIND DE SFÂNTU DUH, şi-a început organizarea şi activitatea sa în lume. De aceste principii evanghelice s’au condus în general APOSTOLII, UNIND INTR-O COMUNITATE PE TOTI CEICE CREDEAU ÎN HRISTOS şi acestei comuniltăti i-au dat directive: cum să se orănduiască în viata sa externă şi internă.In felul acesta, SFÂNTA SCRIPTURĂ ŞI TRADITIA,FORMEAZĂ TEMELIA PE CARE S’A CLĂDIT IN CURSUL TIMPULUI EDIFICIUL DE DREPT AL BISERICII….

    Apreciază

   • roman zice:

    tihon
    BAGA LA CAP si leapada bazaconiile cu…ereticii is in Biserica lui Hristos si au Har si Sfinte Taine…PANA LA…TRALALA…

    Canoanele Bisericii Ortodoxe,Dr.Nicodim Milas-Vol-1-Part-1
    Canon 31
    Dacă vreun prezbiter, defăimând pe episcopul său, va aduna îndeosebi, şi Jertfelnic altul ar înfiinţa, nici o vină ştiind asupra episcopului întru buna credinţă şi întru dreptate, caterisească-se, ca un iubitor de începătorie. Că este tiran, aşijderea încă şi ceilalţi clerici, şi câţi să vor uni cu dânsul, iar cei lumeşti să se afurisească. Acestea însă facă-se după una, şi a doua, şi a treia rugăminte a episcopului.
    [Sinod 4, can. 18; Sinod 6, can. 31, 34; Sinod 1 şi 2, can. 13, 14, 15; Gangra, can. 6; Antiohia, can. 5; Cartagina, can. 10, 11, 62]

    Daca in orice societate trebuie sa stapaneasca ordine severa si fiecare sa-si cunoasca locul sau,datoriile si drepturile,prin ceea ce scopul societatii se va atinge mai cu succes si intr’insa va stapani linistea si intelegerea,apoi aceasta se poate spune cu atat mai vartos despre Biserica pamanteasca a lui Hristos.ORGANIZATIA BISERICII SE BAZEAZA PE DREPT DIVIN si in aceasta organizatie ierarhia ocupa locul de frunte. Raportul dintre membrii ierarhiei este stabilit precis si riguros si ORICE ACTIUNE,CARE TINDE LA RASTURNAREA ACESTUI RAPORT,CAUZEAZA DISORDINE IN BISERICA si este in dauna atingerii scopului pamantesc al Bisericii si astfel inaintea Bisericii va fi vinovat si demn de condamnare fiecare membru al ierarhiei ,care-le prin vreo actiune cauzeaza disordine in Biserica si ingreuneaza atingerea scopului ei.Centrul puterii ierarhice se afla in demnitatea episcopeasca si toti membrii clerului,fara deosebire depind de puterea episcopeasca.Conceptia fundamentala a Bisericii crestine despre organizatia ierarhica este exprimata in consecventa riguroasa a legiuirii bisericesti din toate veacurile si din ziua de astazi.In ierarhia bisericeasca,pe temeiul dependentei dintre olalta a treptelor,de episcop depinde in prima linie presbiterul,si chiar despre dependenta presbiterului de episcop vorbeste acest canon(31).
    In timpurile primare ale Bisericii au fost deja cazuri ca unii dintre presviteri s-au desfacut in mod arbitrar de catre episcopii lor legalisi isi infiintau comunitati bisericesti separate,ridicau biserici separate, independent de biserica episcopeasca ,liturghiseau in acest fel de biserici ale lor independent de episcop,,dupa ce recrutau in felul lor credinciosi,cari treceau pe partea acestor fel de presviteri.Astfel produceau schizma in Biserica Lui Hristos,in detrimentul Bisericii. Aceasta s-a putut intampla cu atat mai usor,deoarece raportul dintre episcop si presbiteri inca nu a fost fixat precis si riguros in legiuirea bisericeasca,despre ceea ce ne ofera dovada intre altele scrisoarea polemica cunoscuta a Fericitului Ieronim.Anume in contra acestui lucru vorbeste canonul 31 apost.EL PEDEPSESTE CU CATERISIREA PE FIECARE PRESVITER,CARELE DENEAGA SUPUNEREA EPISCOPULUI SAU LEGAL si se desbina de episcopul sau.Nici atunci nu poate face acest lucru chiar daca vede ca episcopul sau e om rau,ci TREBUIE SA AIBA CREDINTA CA SFINTIREA SE DA SI PRIN EPISCOPUL PACATOS, deoarece,DUPA CUVINTELE LUI IOAN GURA DE AUR,DUMNEZEU NU SFINTESTE PE TOTI EPISCOPII,DAR LUCREAZA PRIN TOTI EPISCOPII.Daca cumva vreunui presviter i s-ar parea ca episcopul sau comite ceva impotriva dreptei credinte sau dreptatii,i se da voie sa reclame pe acest episcop la forul judecatoresc competinte episcopesc(9 sin. IV ecum.) si NUMAI DACA FORUL JUDECATORESC VA DECLARA PE ACEST EPISCOP VINOVAT SI IL CATERISESTE,NUMAI IN ACEST CAZ VA FI DESLEGAT PRESVITERUL DE DEPENDENTA FATA DE EPISCOP,dar nici in cazul acesta presviterul nu va fi deslegat in general de dependenta de puterea episcopeasca,deoarece aceasta dependenta sta la baza organizatiei ierarhice si de ea totul se conditioneaza chiar si cea mai mica slujba presviteriala in Biserica.In canoane se mentioneaza NUMAI UN CAZ,cand presviterul se poate desface de catre episcopul sau,FARA SA ASTEPTE HOTARAREA SINODULUI,anume acesta este cazul CAND UN EPISCOP INCEPE SA INVETE PE FATA O EREZIE.In acest caz,dupa canonul acesta,PREOTIMEA RESPECTIVA NU NUMAI CA NU VA FI PEDEPSITA ptr ca s-a despartit de episcopul sau INAINTE DE HOTARAREA SINODULUI,ci dimpotriva ii revine recunostinta cuvenita ortodocsilor, deoarece A CONDAMNAT NU PE EPISCOPUL,CI PE FALSUL EPISCOP si pe falsul invatator si nu a distrus prin schisma unitatea Bisericii,ci dimpotriva s-a straduit de a scapa Biserica de schizma si de dezbinare(can 15 sin.I.II).
    Canonul acesta apostolic loveste cu caterisire pe presviterii schizmatici precum si pe toate celelalte persoane sfintite,care se ataseaza la schizma acelor presviteri schizmatici;iar pe laici,cari se ataseaza la acest fel de presviteri,canonul il pedepseste cu afurisirea.Numai episcopul competinte are dreptul si puterea de a pronunta caterisirea persoanelor sfintite precum si afurisirea laicilor.Avand in vedere insa slabiciunea omeneasca si gravitatea mare a actului acestuia,canonul dispune ca episcopul sa admonieze pe culpabili pana la de trei ori si de trei ori sa incerce a-i cuminti si daca va fi invederat ca,pe langa toate incercarile,au ramas si pe mai departe indaratnici,atunci sa-i osandeasca in mod definitiv.
    Canon 46
    Episcopul, sau prezbiterul, ereticesc botez primind, sau jertfă, a se caterisi poruncim. Că ce conglăsuire este lui Hristos cu veliar? Sau ce parte credinciosului cu necredinciosul?
    [Apostolic, can. 47, 68; Sinod 2, can. 7; Sinod 6, can. 95; Cartagina, can. 1, 6, 15; Vasilie, can.1, 20, 47, 2]

    DUPA INVATATURA BISERICII ORICARE ERETIC ESTE IN AFARA DE BISERICA,IAR AFARA DE BISERICA NU POATE FI ADEVARAT BOTEZ CRESTIN,NICI ADEVARATA JERTFA EUHARISTICA,PRECUM NICI O ALTA ADEVARATA SFANTA TAINA.Aceasta invatatura a Bisericii se expune de canonul ap.prezent cu referire la SFANTA SCRIPTURA,care NU PERMITE NICI UN FEL DE COMUNITATE INTRE CEL CE MARTURISESTE CREDINTA ORTODOXA SI CEL CE INVATA IMPOTRIVA CREDINTEI ORTODOXE.Asa citim si in Constitutiunile apostolice(IV,15) si tot astfel invata si Parintii si invatatorii bisericesti incepand de la intemeierea Bisericii.Prin urmare ERETICII NU AU BOTEZ ADEVARAT SAU ALTA FUNCTIUNE PREOTEASCA ADEVARATA SI EPISCOPUL SAU PRESBITERUL ORTODOX,CARELE RECUNOASTE DE CORECT BOTEZUL SAVARSIT DE PREOTI ERETICI SAU ALTA FUNCTIUNE PREOTEASCA,ACEL EPISCOP SAU PRESBITER,DUPA CANONUL ACESTA,ESTE A SE CATERISI din tagma preoteasca,deoarece prin aceasta ARATA SAU CA NU CUNOASTE ESENTA CREDINTEI SALE SAU CA INSUSI INCLINA SPRE ERES si cert este ca in ambele cazuri este nevrednic de chemarea preoteasca.

    O ZI CAT MAI BUNA!!!

    Apreciază

  • tihon zice:

   Roman..

   In 2002 am fost hirotonit preot de ep teodosie de la Constanța.
   Acesta impreuna cu BOR in 99 l-au primit pe ereticul papă si l-au recunoscut ca arhiereu a lui Hristos.
   Eu am fost hirotonit la 3 ani dupa acest eveniment dar si alte evenimente ecumenice lucrate de catre ep.teodosie pana in anul 2002.

   Pui cateva intrebari citez:

   ERETICII si FRICOSII de eretici(POPII lepadati) mai sunt in Biserica cea Una si mai au lucrare harica/ PREOTIE???
   2.Ierarhii care au SEMNAT ereziile din creta 16 si mai apoi au PRIGONIT pe preotii care au vrut sa se SUPUNA iNVATATURII Bisericii SI nu ereziilor LOR,MAI POT DA Harul,Hirotoni SAU nu??

   Dar te intreb ei sunt eretici doar de la Creta 16 sau de mai inainte.

   Dupa tine sunt preot valid daca teodosie făcea ecumenism si inainte de 2002.
   Daca in 61 BOR intra in CMB,dupa tine am botez valid deoarece tot bor impreuna cu preotii accepta aceasta erezie.

   La venirea papei in 99 popii am mai avut har dupa pomenirea episcopului sau participant la rugăciunea cu papa.

   Doar cateva intrebari la care raspunde-ti singur.

   Sa nu aud intr-o zi ca ai trecut si tu la ,,mateiții”.

   Apreciază

   • roman zice:

    tihon
    Sf Teodor Studitul,scrisoarea 53-catre citetul stefan…daca dvstra NU ATI STIUT ca teodosie e eretic si VA-ti LEPADAT de ereticul teodosie si de TOATE EREZIILE,atunci din mana dvstra si unu’ PROST si mirean ca mine se poate IMPARTASI-ACESTA EStE POGORAMANTUL Domnului transmis prin SF TEODOR STUDITUL in Scrisoarea 53 ptr a se transmite Harul Sfant in vreme de erezie si astfel este valabil ptr ORICE perioada istorica a Bisericii UNICE,ajungand COMUNIUNEA APOSTOLICA de la Apostoli pana la Sf TARASIE(din Scrisoarea 53) si de la el PANA IN 2021 si NADAJDUIM pana la PARUSIE..DAR….ATENTIE…EXISTA DAR….
    .Acuma DVSTRA sa va TEMETI de aceste CUVINTE(Scrisoarea 53) ,ca sunt de la Duhul Sfant…Inca odata:ma refer la Scrisoarea 53,NU la cuvintele mele personale….
    Harul este DOAR SI NUMAI la DREPTslavitorii Adevarului si PAZITORII cu FAPTE de credinta DREAPTA,nu doar cu VORBE, a Poruncilor Domnului…
    De aia spun/talcuiesc Sfintii ca Harul PreaSfintei Treimi HIROTONESTE si NU MINCIUNOierarhul sau MASONUL imbracat in vesminte arhieresti,ci el se OSANDESTE pana la iad, datorita credintei sale ERETICE,nu datorita….SINODICESTEI CERCETARI…pe care un MINCIUNOierarh sau mason o POARTA in sanul sau,cu el ,pe la COLTURI,INCA nu a dat-o PE FATA,NU O PROPAVADUIESTE CU CAPU’ DESCOPERIT,ci mai pe la colturi,in anturaje mai restranse,dar Dumnezeu VEDE sufletul sau(Scrisoarea 53),chiar daca omul NU VEDE si se increde in vorbele sale,ATUNCI CAND NU SE MINTE ,spune Sf Teodor Studitul,in scrisoarea 53,adica TREBUIE SA CERCETAM SI NOI DACA MINTE SAU NU,daca e MINCIUNOepiscop sau e Ierarh adevarat,NU SA CAUTAM sa fim preoti cu tot dinadinsul,ca vreun fel de meserie pamanteasca.
    Iar ATUNCI,ca o prima CONDITIE,sa spun asa si numai atunci,Harul HIROTONESTE pe cel CURAT,pe cel DREPTcredincios,care NU A STIUT(Scrisoarea 53 EL NICI ERETIC NU ESTE, NICI HIROTONIT CU BUNĂ ŞTIINŢĂ de unul care ia bani… ) CA teodosie sau ALTII, ERA/erau MASON…
    Si o a 2-a conditie ce reiese din scrisoarea 53,despre acest POGORAMANT al Domnului si ne invata Sf Teodor Studitul e ca MINCIUNOierarhii nu sunt DEJA caterisiti(…ACCEPTAŢI [DE BISERICĂ] ŞI NEOSÂNDIŢI PE FAŢĂ-scrisoarea 53)…
    Dar azi SE STIE,deja,EREZIA SAU APOSTAZIA ESTE SEMNATA SI ,,DOGMATIZATA” IN DOCUMENTELE DIN CRETA16,DAR…. poate dvstra stiati in 2002 de teodosie ca era mason si DEJA..si e GRAV…se iese din hotarele acestui Pogoramant descris in Scrisoarea 53.
    In CONCLUZIE nu ca ERETICII SI MASONII is DATATORI de Har prin rugaciunile lor ERETICE sau prin mainile lor ERETICE,caci ei INSISI DATORITA CREDINTEI LOR(Pidalion-subnota 83,canon 46 apostolic,etc),faptelor lor,nu a SINODICESTII CERCETARI se PLASEAZA INAFARA Bisericii UNA,unde NU EXISTA HAR SI PREOTIe ,ci Arhiereul VESNIC si Capul Bisericii UNA Iisus Hristos,face HIROTONIREA Insusi El,in aceste CAZURI EXTREME.
    La fel e si cu BOR in CMB…a intrat dar CAND AM AFLAT SI NOI???Ne-am LEPADAT de aceasta MIZERIE ???!!!…Pana a afla,NADAJDUM in MILA Domnului ca ne iarta,ca ALTCEVA nu putem face,decat SA NADAJDUIM SI SA PUNEM INCEPUT NOU SI BUN,dar daca STIM si TOT stam in LATRINA ecumenista si NU ne LEPADAM pe loc de TOATE innoirile/hotararile/semnaturile/mizeriile MASONILOR din BOR srl si sa REvenim la Biserica UNA….E OSANDA PTR IAD.
    La fel e si cu TOATE mizeriile CAND AM AFLAT CA VIN DE LA MASONI SI LEPADATI=APOSTATI.De aia spune Apostolul ..sa ne Judecam pe noi INSINE sa nu mai fim judecati….precum si …sa ne CERCETAM credinta…
    P.S. Diferenta este intre CRETA 16 SI RESTUL perioadei ecumeniste EXISTA,prin FAPTUL ca prin Mila Domnului a RIDICAT Slava Lui Dumnezeu si UNELE MICI SI FOOOOARTE PUTINE VOCI IMPOTRIVA acestei EREZII,adica S-A UMPLUT PAHARUL RABDARII Domnului si al SOMNULUI in care UNII ne-am aflat…
    BABESTE,CRETA 16 e ptr ORICE CHIOR care vrea/nadajduieste sa se mantuiasca ca NU MAI TREBUIE SA ASCULTE DE MINCINOSII SI PSEUDOIERARHI,PSEUDOPREOTI SI DE ALTI MINCINOSI….E GATA…e APOSTAZIE,adica e DIFERENTA INTRE EREZIE SI APOSTAZIE…stiti si dvstra PREABINE.

    Apreciază

   • roman zice:

    tihon
    PARTIAL-
    Scrisoarea 53 Catre citetul Stefan
    Pag 65,66
    ….Şi câţi, acum au fost hirotoniţi sau au hirotonit fără bani, chiar dacă AU FOST ERETICI? Toate acestea LE CUNOAŞTE SINGUR DUMNEZEU şi NU LE ÎNTĂREŞTE [STABILEŞTE] OMUL şi de aceea trebuie să fim cu luare aminte faţă de toţi cei caterisiţi, însă, fiindcă suntem oameni, vă rog, SĂ PRIVIM BINE LUCRURILE, CA OAMENI. Fiindcă omul cată la faţă, iar Dumnezeu la inimă, să se ceară numai mărturisirea prin gură, desigur când nu se minte pe faţă……. ŞI CARE E CONCLUZIA? Trebuie să ne împărtăşim din [mâna] oricărui preot care NU E ÎNVINUIT, după Teolog şi Gură de Aur. Căci unul zice „oricare să-ţi fie vrednic de crezare în ceea ce priveşte curăţirea2, numai să fie careva din cei ACCEPTAŢI [DE BISERICĂ] ŞI NEOSÂNDIŢI PE FAŢĂ, dar nici dintre cei străini de credinţă3. Iar celălalt [zice]: „Interesează-te cu de-amănuntul, cercetează cu grijă. Căci nu este fără primejdie împărtăşirea fără cercetare, fiindcă faţă de mari lucruri e primejduirea”……….
    Pag 67
    Iar dacă are hirotonia dată de cutare, FIE ERETIC, fie hirotonit pe bani, dar EL NICI ERETIC NU ESTE, NICI HIROTONIT CU BUNĂ ŞTIINŢĂ de unul care ia bani, adică de un simoniac, ci MĂRTURISEŞTE TOT ADEVĂRUL ŞI PĂZEŞTE ŞI CREDINŢA, ŞI CANOANELE NEŞTIRBITE, ŞI LEAPĂDĂ ŞI PE CEI CARE LE ŞTIRBESC PE AMÂNDOUĂ, nu avem nici o pricină de îndepărtare faţă de el. Căci neosândit este unul ca acesta, după sfinţii arătaţi mai înainte ŞI, PRIN EI, DUPĂ TOŢI………..Fiindcă dacă se cercetează prea mult, pe de-o parte, se alungă, precum s-a arătat, poruncile Părinţilor, iar pe de alta, încetează marele dar al preoţiei prin care avem numele de creştini şi cădem iar în slujirea păgânească…….. Lucru care lepădându-l cu totul, vom primi SĂ STĂM ÎN MĂSURA SFINŢILOR spusă mai înainte…………

    Apreciază

   • roman zice:

    tihon
    spuneti dvsstra….Sa nu aud intr-o zi ca ai trecut si tu la ,,mateiții”….HAHAHA,nu eu stau in HOTARUL Sf Teodor Studitul,descri in scrisoarea 53…si M-AM LEPADAT si de calendarul PAPEI,introdus de masoni…si ATAT …fiindca N-AM stiut,dar CAND AM STIUT am FACUT,n-am mai DRES-O…Intelege-ti DIFERENTA

    Apreciază

 23. Tihon zice:

  Roman

  După cum tu scrii singur te combați de la un comentariu la altu.

  Citez:
  tihon
  Sf Teodor Studitul,scrisoarea 53-catre citetul stefan…daca dvstra NU ATI STIUT ca teodosie e eretic si VA-ti LEPADAT de ereticul teodosie si de TOATE EREZIILE,atunci din mana dvstra si unu’ PROST si mirean ca mine se poate IMPARTASI-ACESTA EStE POGORAMANTUL Domnului transmis prin SF TEODOR STUDITUL in Scrisoarea 53 ptr a se transmite Harul Sfant in vreme de erezie si astfel este valabil ptr ORICE perioada istorica a Bisericii UNICE,ajungand COMUNIUNEA APOSTOLICA de la Apostoli pana la Sf TARASIE(din Scrisoarea 53) si de la el PANA IN 2021 si NADAJDUIM pana la PARUSIE..DAR….ATENTIE…EXISTA DAR….
  .Acuma DVSTRA sa va TEMETI de aceste CUVINTE(Scrisoarea 53) ,ca sunt de la Duhul Sfant…Inca odata:ma refer la Scrisoarea 53,NU la cuvintele mele personale….

  Apoi citez:

  Tihon
  sa vin in ajutorul NOSTRU,al celor mai mici si mai rai, precum sunt eu CAPUL SPURCATILOR si sa va intelegem mai bine ..ce duh purtati,pe ULTRASCURT
  Dvstra ce ziceti:
  1.ERETICII si FRICOSII de eretici(POPII lepadati) mai sunt in Biserica cea Una si mai au lucrare harica/ PREOTIE???
  2.Ierarhii care au SEMNAT ereziile din creta 16 si mai apoi au PRIGONIT pe preotii care au vrut sa se SUPUNA iNVATATURII Bisericii SI nu ereziilor LOR,MAI POT DA Harul,Hirotoni SAU nu??
  3.Trebuie ORICE individ care se REintoarce la Biserica cea Una din ORICE erezie sa dea ANATEMA public erezia de care se leapada sau erezia lui trece odata cu trecerea timpului,adica se uita,nu trebe sa faca nimic ERETICUL ptr a-si DEMONSTRA REvenirea din LEPADAREA sa eretica???

  Le amesteci, nici tu nu știi câteodată care e calea sigură.

  Îți recomand să cauți mântuirea și lasă cele ce Dumnezeu a început să le așeze așa cum vrea pronia Sa.

  Apreciază

  • ayeaye20 zice:

   Tihon ti-o zis clar nu ereticul are har Ci Hristos da harul si lucreaza nu ereticul care e in afara Bisericii, ce o fi asa greu de inteles ce a zis acest roman? e ca in Pidalion cand zice ca popa nevrednic are mainile ciuntite si nu poate lucrara cu harul ca e caterisit interior DEJA de el insusi dar harul lucreaza inca, ptr ca nu are si a doua caterisire de la Sinod, daca harul lucreaza asta nu inseamna ca el e in Biserica cel cu mainile ciuntite si ca el (ciuntitul) lucreaza cu harul ci Hristos face in locul lui ce preotul ar trebui sa faca daca nu avea manile ciuntite, sti prea bine ca tu ai scris de cele doua caterisiri de zice Sv Maxim Martirisitorul si parca tot tu ai postat cu popa vrajitorul legat in altar care nu lucra Taine ptr ca era legat de ingeri, dar nu prea il intelegi roman ptr ca el ti-a pus intrebarile ca sa vada ce crezi tu ereticul conlucreaza cu harul sau Hristos face in locul lui toate? pai daca e in Biserica de ce nu conlucreaza cu harul si are mainile ciunte, si ca Hristos face in locul caterisitului interior Tainele e ca inca nu e caterisit sinodal nominal(dar si astea le stii deja ! ce nu inteleg eu e ca de ce nu il intelegi pe roman ce zice?)

   Apreciază

   • roman zice:

    ayeaye
    Dupa PAREREA mea de PAREROLOG,domnului Tihon si ceI ca el,ADICA AIA CU…pana LA SINODICEASCA CERCETARE masonii,ereticii cu CAPU’ descoperit,APOSTATII si TOATE SECTELE(ca nici papistasii nu au fost caterisiti de sinod MARE SI Sfant) sunt in aceiasi biserica,dar se numeste biserica lu’ antihrist si NU Biserica UNA,si ei ,PROBABIL,se INDOIESC de preotia lor,fiindca AU STIUT in momentul hirotoniei,DE UNU’ CA TEODOSIE CA E MASON si cu toate astea a/au MERS la el si a INGENUNCHIAT, sa puie GHEARELE pe el,cica ptr a-l preoti,fara DE HARUL DOMNULUI ( ca de asta spun Sfintii din CERURI….Harul NU pe TOTI HIROTONESTE…,adica NU hirotoneste PE CEI CARE STIU/sunt CONSTIENTI, ca HIROTONITORUL (ierarhul)este MASON,eretic sau APOSTAT si cu TOATE astea el,hirotonitul, ,,primeste” ghearele si ,,rugaciunea” lui) si de asta ei …NU POT SA LE ZICA ERETICI,cu toata puterea,lu’ unu’ ca teodosie(VIITORUL MINCIUNOpatriarh pregatit de ,,frati”, al BOR ECUMENIST,zisa si… SRL sau… aia cu CHEILE de la ZIDURILE numite biserici),daniel din deal sau teofan din sinagoga=GRAJDIUL jidanilor….
    Ei NU VOR sa primeasca ca ERETICII /MASONII nu sunt in Biserica,ci in biserica si de aici…POTOPUL,cu fel de fel de INNOIELI/CACAdocsii,ca sa-si justifice LOGIC, aceste CADERI=necredinte….
    Sa dea Dumnezeu sa NU AM DREPTATE si sa NU FI STIUT in 2002 de masoneala lu’ teo-dosie,in vremea HIROTONIEI sale si de atunci sa fi DAT ANATEMA masonii,ereticii,ECUMENISTII(conform cu TOATE anatemele ROCOR’83) si TOATE INNOIELILE innoitorilor,ca altfel e….GRAV.
    P.S Harul PreaSfintei Treimi …NU sfinteste PRIN ERETIC NEcaterisit,DECAT SI DOAR PE unul DREPTcredincios,care HABAR N-ARE DE EREZIA HIROTONITORULUI,deci NU E PE FATA EREZIA SA,altfel se aplica INvatatura Sf Teodor Studitul,DAR DIN SCrisoarea 40,catre Naucratie,unde SPUNE CLAR…
    Pag 50

    ….SĂ FIE OPRIŢI DE LA LITURGHISIRE CEI HIROTONIŢI ACUM de către arhie¬reul aflat de curând în biserică, DAR CARE ZICE în acelaşi timp că în chip rău s-a făcut sinodul2 şi că „pierim”. Fi¬indcă pentru ce, mărturisind [dreapta credinţă], nu fuge de pierzanie, DESPĂRŢINDU-SE DE EREZIE, CA SĂ RĂMÂNĂ EPIS¬COP ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU? Iar acum sunt primite [vala¬bile] hirotoniile lui!3Dar de ce, FIIND LIMPEDE EREZIA [LUI].

    Pag 51
    egumenul a mai adus la o HIROTONIE ERETICĂ pe fraţi? Aşa¬dar, DACĂ CEL CE I-A HIROTONIT S-AR FI ÎNDREPTAT, PUTEAU DEÎNDATĂ SĂ LUCREZE CELE SFINTE, dar cât timp ESTE ÎN EREZIE, PRIN FAPTUL CĂ POMENEŞTE UN ERETIC LA LITURGHIE, chiar da¬că ar spune că are cuget sănătos, CEI PE CARE I-A HIROTO¬NIT NU SUNT CU ADEVĂRAT LITURGHISITORI AI LUI DUMNEZEU.
    2 Sinodul Adulterin.
    3 Sfântul se miră cum de pot fi primite hirotoniile lui, date fiind condiţiile descrise.

    Apreciază

   • ayeaye20 zice:

    Nu acolo se refera la : ca Dumnezau pe unii nu i-a ales , unii au ajus sa fie preoti fara sa ii cheme Dumnezau raspunsul la gasesti pe la inceputul Canoanelor Apostolice ca Dumnezau nu pe toti ALEGE ci unii mai vin asa de capul lor fara nici o chemare daca vrei am putea spune ca unii vin ptr colaci si coliva aceia nu-s alesi de Dumnezau ca sa fie preoti dar harul lucreaza

    Apreciază

 24. roman zice:

  tihon

  Biserica lui Hristos este formata DOAR din ortodocsi DREPTcredinciosi,iar biserica ecumenista este formata din EREZIE PESTE EREZIE din toti sectarii si din toti masonii si paganii se mai numneste si biserica lu’ antihrist..Dvstra daca credeti ca si ERETICII is in Biserica,pana la…tralala..e GRAV ptr dvstra si cei care va asculta….
  Tineti minte si pe Sf Iustin Popovici,care despre ECUMENISM vorbeste…
  Învatatura Bisericii Ortodoxe a Dumnezeu-Omului Hristos, rostita de catre Sfintii Apostoli, de catre Sfintii Parinti si de catre Sfintele Sinoade asupra ereticilor, este urmatoarea: EREZIILE NU SÎNT BISERICA SI NICI NU POT FI BISERICA. Pentru aceea în ele nici nu pot exista Sfinte Taine, si mai cu seama Taina Împartasirii – aceasta Taina a Tainelor…Biserica Ortodocsa si Ecumenismul

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s