Sfântul Vasilie cel Mare în anul 361 a rupt comuniunea cu episcopul Dianios al Cesareei

„Încă de când era diacon, Sfântul Vasilie cel Mare, acest descoperitor al tainelor dumnezeieşti [Ouranophantor], în anul 361 a rupt comuniunea cu episcopul Dianios al Cesareei şi a fugit în pustia Pontică, în ciuda faptului că îl iubea profund şi-l cinstea pe Dianios şi în ciuda faptului că Dianios îl botezase şi-l hirotonise. De ce s-a ‘îngrădit pe sine’ Sfântul Vasilie cel Mare? Pentru că Dianios, nici măcar din convingere, ci doar din cauza slăbiciunii sale de caracter, a semnat mărturisirea neortodoxă de credinţă a sinodului semiarian din Constantinopol [în anul 360, sub conducerea ereticului homoean Acachie din Cesaerea Palestinei]. (Patrologia Graeca, Vol. XXXII, col. 388C-392A [Epistola 51: Episcopului Vosforie]).”

Sfântul Ignatie Teoforul, în scrisoarea sa către cei din Filadelfia: „Un episcop care a devenit eretic nu mai este episcop, dar dacă credincioşii continuă să-l considere pe el episcop ortodox, dacă continuă să vină la slujbele din bisericile ce îl pomenesc pe el, să primească darurile sau binecuvântările lui, atunci vor cădea cu toţii în afara Bisericii.“

Canonul 15, I-II Constantinopol:

,,Cele ce sunt rânduite pentru presbiteri, episcopi, mitropoliţi, cu mult mai vârtos se potrivesc pentru patriarhi. Drept aceea, dacă vreun presbiter (preot), sau episcop, sau mitropolit, ar îndrăzni să se depărteze de comuniunea cu propriul său patriarh, şi nu ar  pomeni numele acestuia, precum este hotărât şi rânduit în Dumnezeiasca Slujbă tainică, ci mai înainte de înfăţişarea sinodicească şi de osândirea definitivă a acestuia, ar face schismă, Sfântul Sinod a hotărât ca acesta să fie cu totul străin de toată preoţia, dacă numai se va vădi că a făcut această nelegiuire. Şi s-au hotărât şi s-au pecetluit pentru cei ce sub pretextul oarecăror vinovăţii se depărtează de întâii lor stătători, şi fac schismă şi rup unitatea Bisericii.

 Căci cei ce se despart pe sine de comuniunea cea cu întâiul stătător al lor pentru oarecare erezie osândită de Sfintele Sinoade, sau de Părinţi, fireşte de comuniunea cu acela, care propovăduieşte erezia în public, şi cu capul descoperit o învaţă în Biserică, unii ca aceştia nu numai că nu se vor supune certării canoniceşti, desfăcându-se pe sineşi de comuniunea cu cel ce se numeşte episcop chiar înainte de cercetarea sinodicească, ci se vor învrednici de cinstea cuvenită celor ortodocşi. Căci ei nu au osândit pe episcopi, ci pe pseudo-episcopi şi pe pseudo-învăţători, şi nu au rupt cu schismă unitatea Bisericii, ci s-au silit să izbăvească Biserica de schismă şi dezbinări’’.

Acest articol a fost publicat în Ecumenism. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

15 răspunsuri la Sfântul Vasilie cel Mare în anul 361 a rupt comuniunea cu episcopul Dianios al Cesareei

 1. Cristian D. zice:

  „Sfântul Ignatie Teoforul, în scrisoarea sa către cei din Filadelfia: „Un episcop care a devenit eretic nu mai este episcop, dar dacă credincioşii continuă să-l considere pe el episcop ortodox, dacă continuă să vină la slujbele din bisericile ce îl pomenesc pe el, să primească darurile sau binecuvântările lui, atunci vor cădea cu toţii în afara Bisericii.“

  Puteti să ne spuneţi vă rog de unde aveţi citatul, pentru că eu am găsit scrisoarea in engleză aici:

  Dă clic pentru a accesa Ignatius_to_Philadelphians.pdf

  si pasajul nu apare. Mulţumesc.

  Apreciază

 2. Cristian D. zice:

  Aici se pot găsi informaţii pe scurt despre cei care, spre deosebire de mitr. Kiril al Kazanului (cel puţin până în 1937, cu puţin timp înainte de moarte), îi considerau eretici şi lipsiţi de Har pe serghianişti încă din 1927-28.

  Apreciază

 3. carte despre ecumenism zice:

  “Începând cu criteriile după care a fost organizat şi a funcţionat, Sinodul „Panortodox” din Creta este
  departe de a fi unul ortodox. Deosebit de grave sunt
  abaterile dogmatice ce reies din documentele oficiale ale
  acestui sinod.
  În documentul Relațiile Bisericii Ortodoxe cu
  ansamblul lumii creștine (19) se spune că: „Bisericile
  Ortodoxe membre consideră drept o condiţie sine qua
  non pentru participarea la CMB respectarea articolului
  fundamental al Constituţiei CMB, potrivit căruia pot fi
  membri numai cei care cred în Domnul Iisus Hristos ca
  Dumnezeu şi Mântuitor, potrivit Scripturilor, şi
  mărturisesc pe Dumnezeu cel in Treime, Tatăl, Fiul şi
  Duhul Sfant, potrivit Simbolului Niceo-constantinopolitan”
  302. Prin „respectarea articolului fundamental al
  Constituţiei CMB” este promovat relativismul
  dogmatic. Doctrina minimală a „articolului fundamental”
  este în acord cu sloganul ecumenist: „ceea ce ne
  uneşte este mai important decât ceea ce ne desparte”;
  lasând loc de interpretare, putând fi înţeleasă de către
  fiecare confesiune, ce face parte din Consiliul Mondial al
  Bisericilor, potrivit cu propria învăţătură de credinţă.
  După învăţătura de credinţă ortodoxă, eterodocşii, fie ei
  şi membri în Consiliul Mondial al Bisericilor, nu cred în
  adevăratul Hristos şi nu „mărturisesc pe Dumnezeu cel in
  Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfant potrivit Simbolului
  Niceo-constantinopolitan”, dumnezeii şi hristoşii în care
  cred aceştia nu există. A crede în Sfânta Treime şi în
  Hristos potrivit cu învăţătura de credinţă a Sfintelor
  Sinoade, înseamnă să urmezi dogmelor definite la acele
  Sinoade, fară a le face adaosuri, fară a scoate ceva din ele
  şi fără a le da interpretări care le schimbă adevăratul
  înţeles, ori eterodocşii în fel şi chip au schimbat sensul
  celor cuprinse în dogmele Bisericii; astfel, „mărturisirea”
  de către aceştia a Simbolului Niceo-constantinopolitan
  este făcută doar cu numele. Acest gen de mărturisire falsă
  este combătută de Sfântul Maxim Mărturisitorul, în
  legătură cu eterodocşii monoteliţi: „[Grigorie] «Mie îmi
  este de ajuns Sfântul Simbol (al credinţei niceoconstantinopolitane)
  ». [Sfântul Maxim] «Şi cum poţi să
  te mulţumeşti cu Sfântul Simbol – am zis – dacă
  primeşti Typos-ul?» «Dar ce lucru vătămător este – ai zis
  – în a primi Typos-ul şi a rosti şi Simbolul?». Iar eu
  [Maxim] am zis: «Pentru că Typos-ul suprimă în chip
  vădit Simbolul»”303.
  În Mesajul Sfantului şi Marelui Sinod se spune că:
  „Dialogurile întreprinse de Biserica Ortodoxă nu
  implică niciodată compromisul în materie de
  credință”304; iar în Enciclică: „Dialogurile multilaterale
  purtate de Biserica Ortodoxă nu au însemnat, nu
  înseamnă și nici nu vor însemna niciodată un
  compromis în materie de credință. Aceste dialoguri
  sunt o mărturie despre Ortodoxie”305. Prin aceste
  susţineri sunt recunoscute ca „ortodoxe”, documentele ce
  ţin de dialogurile cu eterodocşii, precum cele adoptate de
  către ecumenişitii „ortodocşi” la Anba Bishoy-1989 şi
  Chambesy-1990 cu monofiziţii sau cele hotărâte
  împreună cu papistaşii la Balamand-1993 s.a.. Dacă
  pentru participanţii de la Sinodul din Creta astfel de
  documente „nu au însemnat, nu înseamnă și nici nu vor
  însemna niciodată un compromis în materie de credință”,
  din aceasta reiese că aceştia sunt înstrăinaţi de Ortodoxie.
  Este cât se poate de limpede că aceştia nu mai au o
  conştiinţă ortodoxă. Mai pot aceştia să călăuzească
  credincioşii pe calea mântuirii?! Se împlineşte cu ei şi cu
  cei care-i urmează, cuvintele Mântuitorului: „Poate orb
  pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amandoi in
  groapă?” (Luc. 6, 39). Unii dintre ei socotesc că aceste
  compromisuri nu sunt grave, că ceea ce ar aduce
  apostazia este „potirul comun” cu eterodocşii, ceea ce
  însemna că cineva nu poate deveni eretic decât numai
  dacă ajunge la „comuniunea euharistică” cu ereticii, ori
  în primul rând cineva se poate lepăda de Ortodoxie prin
  ceea ce crede, aşa cum sunt de exemplu cei care,
  acceptând cele cuprinse în documentele de la Anba
  Bishoy-1989, Chambesy-1990 şi Balamand-1993, admit
  că ortodocşii împreună cu ereticii monofiziţi şi papistaşi
  ar avea aceeaşi credinţă.
  Sinodul „Panortodox” susţine ideea unei duble unităţi
  eclesiologice, o unitate care s-a pierdut şi care trebuie
  refăcută şi o unitate eclesiologică care nu poate suferi
  împărţire. Deosebirea dintre cele două feluri de „unitate”
  este evidentă pentru oricine. Această concepţie trimite la
  pseudo-eclesiologia protestantă, în care se susţine că
  există mai multe „biserici vizibile”, despărţite între ele, şi
  una „invizibilă” care are o unitatea ce nu se poate pierde.
  În documentul Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul
  lumii creștine se vorbeşte despre de o „restaurare a
  unităţii celor care cred în Hristos”306; s-au de „refacerea
  unităţii creştine…[de] participarea ortodoxă la mişcarea
  pentru restaurarea unităţii cu ceilalţi creştini”307, în
  protestantism o asemenea unitate vizează „bisericile
  vizibile”. La punctul 6 din acelaşi document se face
  referire la celălalt fel de unitate eclesiologică, care în
  doctrina protestantă este proprie „bisericii invizibile”:
  „Potrivit naturii ontologice a Bisericii, unitatea sa nu
  poate fi tulburată”308; de aceea pseudo-bisericile
  eterodocşilor sunt cosiderate „Biserici” de către ecumeniştii
  „ortodocşi”. În textul pre-sinodal se spune că:
  „Biserica Ortodoxă recunoaşte existenţa istorică a altor
  biserici şi confesiuni creştine”; Iar în textul aprobat de
  sinod pseudo-bisericile eterodocşilor sunt numite
  „Biserici”, recunoscându-li-se „denumirea istorică”:
  „Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a altor
  biserici şi confesiuni creştine eterodoxe”309. Modificările
  aduse de sinod nu schimbă înţelesul din textul presinodal.
  Această concepţie eclesiologică promovată de
  sinodul „Panortodox” nu este nouă în mediul ecumenist
  „ortodox”: „Între creştini sunt diviziuni, dar Biserica ea
  însăşi nu e împărţită şi nici nu poate fi, ontologic
  vorbind, pentru că ea e Trupul, unul şi indivizibil al
  Domnului”310; „Nu există schisme, ci Bisericile istorice,
  prin diviziunile lor, sunt în situaţia schismatică în sânul
  Bisericii celei una şi nedespărţită”311.
  Potrivit teologiei Sfinţilor Părinţi, doar ortodocşii sunt
  în Biserica lui Hristos, în afara Bisericii Ortodoxe
  neexistând Biserici ci numai pseudo-biserici, iar cei care
  populează acele biserici false, indiferent de „denumirea
  istorică” a acelor pseudo-biserici, nu sunt creştini:
  „predania cea de la început şi învăţătura şi credinţa
  Bisericii universale, pe care a dat-o Domnul, au
  propovăduit-o apostolii şi au păzit-o Părinţii. Pe ea s-a
  întemeiat Biserica şi cel ce cade din ea nu mai este şi nu
  se mai numeşte creştin”312; aceştia fiind pseudo-creştini
  313, având credinţa în dumnezei şi hristoşi
  care nu fiinţează. Acei „ortodocşii” care sprijină mişcarea
  eterodoxă de „restaurare [a] unităţii cu” pseudo-creştinii,
  sau de „restaurare a unităţii celor ce cred” în hristoşi şi
  dumnezeii inexistenţi, sunt în dezacord cu Sfinţii Părinţi,
  ori „dezacordul cu ei [Sfinţii Părinţi] este abatere de la
  dreapta credinţă”314.
  Concepţia eterodoxă potrivit căreia adunările pseudocreştine
  sunt „Biserici”, este contrazisă de Sfântul
  Amfilohie de Iconium: „aşa cum mai înainte îi numise pe
  idoli dumnezeu, tot astfel şi acum le numeşte pe multe
  [erezii] biserici, ba mai mult, dacă trebuie spus adevărul,
  îi ridică la rang de idoli ai bisericilor pe cei ce se supun
  lui [diavolul] şi renunţă la Hristos, pentru ca, după cum
  atunci îi îndepărtaseră de Dumnezeu prin aşa-zişii
  dumnezeii, la fel şi acum să-i separe de adevărata
  Biserică prin aşa-numitele biserici”315. Astfel, ceea ce
  ecumeniştii „ortodocşi” numesc „biserici şi confesiuni
  creştine eterodoxe” nu se deosebesc de adunările
  păgânilor, deoarece dumnezeii în care cred pseudocreştinii
  sunt inexistenţi, asemeni idolilor închipuiţi de
  păgâni.
  […]
  Ideea de personalism susţinută în documentele
  Sinodului „Panortodox” este concepută în așa fel încât să
  servească intereselor ecumeniste. Se vorbeşte de:
  „Valoarea persoanei umane, care decurge din creația
  omului după chipul și asemănarea lui Dumnezeu”318, sau
  „ demnităţii şi măreţiei persoanei umane ca chip al lui
  Dumnezeu”319.
  Aşa cum arată Sfântul Maxim Mărturisitorul: „după
  chipul lui Dumnezeu este nestricăciunea, nemurirea,
  nevăzutul care închipuie ceea ce este dumnezeiesc, pe
  acestea toate le-a dat sufletului să le aibă, dându-i odată
  cu acestea şi faptul de a-şi fi propriul stăpân, şi voia
  liberă, acestea toate sunt chipuri ale firii
  lui Dumnezeu. Iar cele după asemănarea: sunt
  nepătimirea, blândeţea, îndelunga răbdare, şi toate
  semnele bunătăţii lui Dumnezeu, care toate sunt expresii
  ale energiilor lui Dumnezeu. Cele ale firii Lui, care arată
  după chipul Lui, le-a dat prin fire sufletului, iar cele care
  aparţin energiilor lui Dumnezeu, şi care caracterizează
  după asemănarea, acestea au fost lăsate pe seama voii
  noastre libere”320. Iar Sfântul Ioan Damaschin spune:
  „cuvintele «după chipul» indică raţiunea şi liberul
  arbitru, iar cuvintele «după asemănare» arată asemănarea
  cu Dumnezeu în virtute, atât cât este posibil”321.
  Raţiunea şi voinţa liberă sunt însuşiri ale firii, iar felul
  în care sunt folosite ţine de ipostas/persoană. Omul a fost
  înzestrat de Dumnezeu cu raţiune şi voinţă liberă,
  „încredinţându-i-se frânele voinţei lui şi mişcarea spre
  ceea ce voieşte să aleagă”322; Valoarea persoanei umane
  este dată de măsura în care aceasta voit urmeză raţiunii
  firii după care este creat omul. Valoarea persoanei umane
  nu constă pur şi simplu în raţiune şi libertatea voinţei pe
  care le are în fire, acestea le au şi demonii dar le folosesc
  spre rău, ci în alegerea binelui: „Dorinţa celor drepţi este
  bine”.(Pild.11, 23); „Fericit bărbatul, care n-a umblat in
  sfatul necredincioşilor…Ci in legea Domnului e voia lui
  şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea.”(Ps. 1, 1-2).
  Prin urmare, adevărata valoare a „persoanei umane” este
  dată de împlinirea voii lui Dumnezeu, de apropierea de
  Dumnezeu, unii ca aceştia sunt şi răsplătiţi de Dumnezeu:
  „Dumnezeu har şi slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de
  bunătăţi pe cei ce umblă intru nerăutate” (Ps.83, 12). Pe
  când cei care se împotrivesc binelui sunt lipsiţi de o
  asemenea preţuire: „Nu ravni să fii ca omul silnic şi nu
  alege nici una din căile lui; Căci omul cu gand rău este
  urat de Domnul,”(Pild. 3, 31, 32); aceştia putând ajunge
  să se comporte asemeni celor fără raţiune: „Omul in
  cinste fiind n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor
  celor fără de minte şi s-a asemănat lor” (Ps.48, 12, 21).
  Aşa cum arată Sfântul Isaac Sirul: „Cinstea firii raţionale
  este discernământul care deosebeşte binele de rău. Şi cu
  dreptate cei ce au pierdut acest discernământ s-au
  asemănat cu animalele neînţelegătoare, care nu au raţiune
  şi putere de discernământ”323.
  Deformarea chipului lui Dumnezeu în om, întunecarea
  raţiunii şi slăbirea voinţei spre bine, nu poate fi înlăturată
  decât numai în Biserică, ori necreştinii şi pseudo-creştinii
  sunt străini de Biserica lui Hristos: „[eterodocşii] poartă
  în chip mincinos numele care derivă de la Hristos,
  dovedindu-se că tăgăduiesc prin faptele lor înţelesul lui şi
  umblând pe o cale contrară lui Hristos… au ales făţiş
  partea contrară a lui Hristos şi au ignorat toată taina
  întrupării. Ei nu numai că şi-au îngropat prin literă toată
  puterea înţelegerii şi n-au voit să fie după chipul şi
  asemănarea lui Dumnezeu ci au ales mai bine să fie
  pământ, potrivit ameninţării, şi să se întoarcă la pământ,
  prin afecţiunea lor faţă de literă, ca faţă de pământ, în loc
  să aleagă legătura cu cerul”324.
  Libertatea cu care este înzestrată firea omenească dă
  fiecărei persoane umane putinţa de a alege ceea ce crede
  că este bine pentru sine. Aceasta nu înseamnă că, din
  ceea ce poate omul să aleagă, totul este conform cu
  raţiunea firii umane, de aceea nici nu poate exista
  preţuire decât numai pentru alegerea binelui.
  După sfatul Sfântului Apostol Pavel, atât cât ne stă în
  putinţă să trăim „in bună pace cu toţi oamenii” (Rom.
  12, 18.), însă respectul ce-l pot avea ortodocşii faţă de
  persoanele necreştine şi cele pseudo-creştine nu
  înseamnă şi respectul pentru rătăcirile în care acestea se
  află, rătăciri prin care chipul lui Dumnezeu în om este
  deformat, sluțit.
  Se susţine în documentele Sinodului „Panortodox” că:
  „Recunoașterea comună a valorii înalte a persoanei
  umane poate servi drept premisă pentru o colaborare mai
  extinsă în acest domeniu [al ecumenismului interreligios].
  Bisericile Ortodoxe pot contribui la înțelegerea
  și cooperarea interreligioasă prin coexistența pașnică și
  conviețuirea socială a popoarelor, fără a implica orice tip
  de sincretism religios”325. Ideea de „cooperare interreligioasă”
  este un nonsens, deoarece nu poate exista
  cooperare în cele ale credinţei cu cei care sunt prin voia
  lor în afara posibilităţii restaurării „chipului” și a putinţei
  ajungerii la asemănarea cu Dumnezeu în Hristos.
  Se mai spune că: „Ortodoxia propune respectul pentru
  caracteristicile personale ale oamenilor și popoarelor”
  326, sau că misiunea de „evanghelizare” trebuie
  făcută cu „respect pentru identitatea fiecărei persoane
  și particularitatea culturală a fiecărui popor”327.
  Respectul pentru o persoană, care ţine neadevărul drept
  adevăr (Rom.1, 18), nu se poate înţelege ca fiind respect
  şi pentru neadevărul susţinut de acea persoană. Evident
  că trebuie recunoscut oricărei persoane sau seminţii, sau
  parte a unei seminţii libertatea de a decide, de a se
  conduce şi de a se forma aşa cum crede, însă această
  recunoştere a libertăţii de alegere nu înseamnă şi respect,
  din partea dreptcredincioşilor, pentru vreo „particularitate”
  pseudo-creştină sau păgână a celor care nu cred în
  adevăratul Dumnezeu[. . . ]”
  ORTODOXIA ŞI ETERODOXISMUL ECUMENIST

  mirem.ro

  Apreciază

 4. Andrei Barbu zice:

  Sunteti de acord cu promovarea idolului Simona Halep?

  Apreciază

 5. Andrei Barbu zice:

  Sunteti de acord cu promovarea idolului Simona Halep?

  Apreciază

 6. Dani zice:

  După ce au sosit în Ierusalim, toate Sfintele Locuri cu credinţă şi cu dragoste înconjurându-le şi într-însele închinându-se lui Dumnezeu, Care este peste tot, ei s-au arătat episcopului acelei cetăţi, cu numele Maxim, şi l-au rugat ca să-i boteze în Iordan. Episcopul, văzându-i plini de credinţă, a făcut după credinţa lor şi luând clerul său a mers cu Vasile şi cu Eubul la Iordan, iar când era pe mal, Vasile a căzut la pământ şi, cu lacrimi şi glas, s-a rugat la Dumnezeu ca să-i arate vreun semn al credinţei lui.

  Deci, tremurând, s-a sculat şi s-a dezbrăcat de hainele sale, odată cu care şi pe omul cel vechi l-a lepădat şi, intrând în apă, se ruga. Când s-a apropiat arhiereul să-l boteze, iată s-a pogorât un fulger de foc spre ei, şi ieşind un porumbel din fulgerul acela, s-a pogorât în Iordan, şi, tulburând apa, a zburat la cer; iar cei ce stăteau pe mal, văzând aceea, s-au cutremurat şi au preamărit pe Dumnezeu.

  Vasile, fiind botezat, a ieşit din apă, şi mirându-se episcopul de dragostea ce avea către Dumnezeu, l-a îmbrăcat în haina Învierii lui Hristos, rugându-se. Apoi a botezat şi pe Eubul, i-a uns pe ei cu mir şi i-a împărtăşit cu dumnezeieştile Taine. Întorcându-se în sfânta cetate, au petrecut într-însa un an; după aceasta s-au dus în Antiohia, unde Meletie arhiepiscopul a hirotonit pe Vasile diacon şi acolo a tâlcuit Pildele lui Solomon.
  Din viata Sfantului Vasile cel Mare nici urma de nepomenire pe episcopul care l-a botezat…

  Apreciază

 7. Grigorie zice:

  „Gheron Sava Lavriotul avertizează. . . . . ” July 29, 2019 ortodoxlogos.ro
  Din articol reiese ca monahul Sava pune semnul egal, „Talharesti”, intre Sinodul eretic din Creta si cel din 1924 prin care s-a schimbat calendarul. Una din doua: sau considera ca schimbarea calendarului e la fel de grava ca hotararile eretice din Creta, insa atunci este pe aceasi linie cu stilistii, sau, ca cele hotarate in Creta nu depasesc in gravitate schimbarea calendarului, problema calendarului nefiind dogmatica, dar atunci este pe aceeasi coordonata cu ecumenistii, care sustin ca in Creta nu s-a gresit dogmatic.
  Dupa ce a tot „avertizat”, de ceva vreme, ca aduce argumente patristice in favoarea inovatiei de taine valide la ereticii necondamnati sinodal, acum monahul Sava Lavriotul crede ca a gasit un text patristic pe care sa-si sprijine teoria. Insa textul la care se refera, din Scrisoarea 243 a Sfantului Vasile cel Mare, nu-l ajuta deloc, mai mult, arata ca acest monah este departe de intelegerea acelui text, desi sustine ca e de partea celor care „lupta in mod patristic cu erezia ecumenista”.

  Apreciază

 8. Cristian D. zice:

  Postez un pasaj, poate unul dintre cele mai limpezi, dintr-o scrisoare a Sfântului Ciprian al Cartaginei, care îndepărtează orice echivoc: ereticul este de sine osândit prin primirea ideii eretice, ieşind singur din Biserică, din cauza propriei prejudecăţi eretice.

  Apreciază

  • Cristian D. zice:

   „IV.1. Că Biserica nu este în afară şi nici nu poate fi potrivnică sieşi sau dezbinată, ci păstrează unitatea unei case de nedezbinat şi de neîmpărţit, o arată limpede credinţa Sfintei Scripturi, atunci când, despre Taina Paştelui şi a mielului, care miel îl arată pe Hristos, s-a scris: Să se mănânce într-o singură casă, să nu aruncaţi carnea în afara casei.
   Acelaşi lucru îl vedem cu privire la Rahav, care însăşi purta pecetea prefigurată a Bisericii şi căreia i se porunceşte şi i se spune: Pe tatăl tău şi pe mama ta şi pe fraţii tăi şi toată casa tatălui tău să-i aduni la tine însăţi, în casa ta, şi tot cel care va ieşi afară pe uşa casei tale vinovat va fi sieşi.

   2. Prin această taină se dezvăluie că cei ce urmează să izbândească şi să scape de pieirea lumii trebuie să se adune într-o singură casă, adică în Biserică, însă oricine din cei adunaţi va ieşi afară, adică dacă cineva, după ce va fi dobândit harul în Biserică, se va depărta şi va ieşi din Biserică, va fi vinovat, adică trebuie să se învinuiască pe sine însuşi că piere. Acest lucru îl lămureşte Apostolul Pavel, când ne învaţă şi ne povăţuieşte: Ereticul trebuie ocolit ca un stricat şi ca un păcătos şi osândit de el însuşi.
   Căci acesta se va învinovăţi pe sine însuşi, nu izgonit de episcop, ci fugar de bună voie din Biserică, osândit de el însuşi, din pricina prejudecăţii eretice.

   (din Sfântul Ciprian Episcopul Cartaginei, Scrisori, Ed. Sophia – Scrisoarea LXIX, pg. 331-332)

   Apreciază

 9. Cristian D. zice:

  Că ereticul iese din Biserică prin primirea învăţăturii eretice, reiese limpede şi din textul hotărârii Sinodului V Ecumenic:

  „For when the Lord says: “he is judged already,” and when the Apostle anathematizes even angels, if they teach anything different from what we have preached, how can even those who dare all things, presume to say that these words refer only to the living? Or are they ignorant, or is it not rather that they feign to be ignorant, that the judgment of anathema is nothing else than that of separation from God? For the impious person, although he may not have been verbally anathematized by anyone, nevertheless he really is anathematized, having separated himself from the true life by his impiety.

  (din Philip Schaff, D.D., LL.D. and Henry Wace, D.D. – Select Library of The Nicene and Post-Nicene Fathers of The Christian Church, SECOND SERIES, VOLUME 14 The Seven Ecumenical Councils, 1900 – pg. 741)

  Apreciază

 10. Cristian D. zice:

  Păi domnilor, pasajul de ce nu l-aţi mai postat? Dacă s-a pierdut, spuneţi-mi vă rog şi-l mai postez încă dată.

  Apreciază

 11. un fir zice:

  În legătură cu botezurile

  Cuviosul Serafim Rose nu a fost botezat prin întreită afundare.

  Dumnezeu uneori trimite harul. Călugăria nu e ceva clericalist, este o făgăduința între om și Dumnezeu. Pe cuvioasa Maria Egipteanca cine a calugarit-o? Și totuși este o sfânta cuvioasă.

  Există și cazuri când harul a lucrat prin cei nehirotoniti. Au slujit Botezul și chiar au sfințit Darurile pentru Sfânta Împărtășanie. Niste copii sau frați începători. Iată două exemple:

  Pag. 29
  CAPITOLUL 25 DESPRE FRATELE DIN MÂNĂSTIREA HOZEVA
  Avva Grigore, care a fost soldat înainte de-a se călugări, ne povestea: În chilia Hozeva era un frate care învăța slujba sfintei Proscomidii. Într-o zi a fost trimis să aducă prescuri. În drum spre mânăstire a rostit slujba sfintei Proscomidii după toată rânduiala. Diaconii au luat prescurile și le-au pus pe disc în sfântul altar spre a le proscomedi avva Ioan, supranumit Hozevitul, pe atunci preot, care mai târziu a ajuns episcop al Cezareii Palestinei. Pe când slujea însă, n-a văzut ca de obicei pogorârea Duhului Sfânt, s-a dus în diaconion aruncându-se cu plânsete cu fața la pământ. Și i s-a arătat îngerul Domnului spunându-i că fratele, pe când aducea prescurile, a rostit pe drum sfânta Slujbă și au fost sfințite, așa că ele sunt desăvârșite. Și de atunci a dat poruncă bătrânul ca nimeni, dacă nu-i hirotonit să nu mai învețe pe de rost slujba sfintei Proscomidii și nici să n-o rostească la întâmplare, în orice vreme, în afara de altar.

  http://www.invataturiortodoxe.ro/vietile-sfintilor/proloagele.html

  Limonariul sau Livada Duhovnicească, edit. REÎNTREGIREA, Ioan Moshu, Alba Iulia 2014

  pag.234-235
  CAPITOLUL 197

  POVESTEA LUI RUFIN DESPRE SFÂNTUL ATANASIE ȘI ALȚI COPII

  Rufin, autorul Istoriei Bisericești, ne descrie o întâmplare asemănătoare, petrecută în timpurile de mai de mult, tot prin joc de copii. Rufin, povestind copilăria marelui Atanasie, spune despre Sfântul Atanasie, marele luptător și predicator al adevărului, patriarhul marelui oraș al Alexandriei, păstorul veghetor al tuturor, potrivit voinței lui Dumnezeu, că ridicarea lui la episcopat s-a făcut de la Dumnezeu prin preștiință dumnezeiască. Să înfățișăm și noi cititorului, așa cum le-am primit, repetând o parte din viața bărbatului din vechime, istorisind felul în care și-a petrecut copilăria și ce fel de educație a avut.

  Cel întru sfinți, Alexandru, care a ajuns papă al Alexandriei după Ahila, potrivit prezicerii Sfântului Petru, arhiepiscopul și mucenicul, care a osândit pe necredinciosul Arie, se uita într-o zi pe fereastră și privind spre mare, vede pe țărm pe niște copii jucându-se; și după cum este ociceiul copiilor, imitau pe episcop și toate cele care se întâmplă de obicei în biserică. Uitându-se cu atenție mult timp la ei, a văzut că săvârșesc unele taine mari. Tulburat, deci, a chemat îndată pe clerici și le-a arătat ceea ce făceau copiii; apoi a poruncit să se ducă să strângă pe toții copiii și să-i aducă la el. Când au fost aduși i-a întrebat care a fost jocul pe care-l jucau. La început s-au înspăimântat căci erau copii, dar pe urmă i-au povestit tot jocul lor: au botezat pe niște catehumeni prin Atanasie pe care copiii și l-au făcut loruși episcop. Alexandru a întrebat pe copii cu grijă pe cine au botezat. Astfel a aflat și a găsit că s-a îndeplinit toată rânduiala religiei noastre și a comunicat asta clericilor lui, orânduind ca cei care au fost învredniciți de Sfântul Botez nu mai au nevoie să fie botezați a doua oară. Alexandru a chemat pe parinții lui Atanasie și ai celorlați copii care în jocul lor făcuseră pe preoții sau pe diaconii și i-a dat bisericii prin mărturia lui Dumnezeu ca să fie crescuți de ea.
  https://ayeaye20.wordpress.com/2019/02/20/jocul-lor-au-botezat-pe-niste-catehumeni-invredniciti-de-sfantul-botez-nu-mai-au-nevoie-sa-fie-botezati-a-doua-oara/

  Cuviosul Serafim Rose e un sfânt de mare finețe. Ne-a arătat cum să trăim în vremurile din urmă. Ne-a dus la izvoarele Sfinților mari precum Sf. Ignatie Briancianinov, Sf. Teofan Zăvorâtul, Sf. Paisie Velicicovschi.
  Ar însemna că acest mare cuvios a tras oamenii spre iad prin faptul că era preot fara botez canonic, dar cele două pilde ne demonstrează că harul poate veni și la rugăciunile mirenilor cu inima curată in cazuri rare exceptionale, de aceea mirenii in mod normal nu au voie să citească ce citește preotul.

  La fel și cu părinții puși în discuție, nu știm cum îi primește Dumnezeu. Poate Dumnezeu îi va ierta ca și pe Cuviosul Serafim Rose. Mai ales că acum își fac cele trei afundări.Iar posibilitatea ca toate Tainele lor sa fie valide e foarte mare. Eu refuz sa cred că Cuviosul Serafim Rose a dus oamenii în iad. E o problema a vremurilor noastre, de competența unui Sinod. Dumnezeu ne va lumina dacă îl rugăm cu stăruință. Mântuire tuturor!

  Apreciază

 12. Pingback: Mărturisirea noastră de credință – OrtodoxLogos

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s