Erezia ecumenismului nu a inceput de la pseudo-sinodul din Creta – Lucrurile erau extrem de grave si inainte

Foarte mulți cred ca inainte de Sinodul talharesc din Creta lucrurile stateau bine, toti episcopii si preotii erau buni, nu exista ecumenism, iar ortodoxia in tara noastra era infloritoare. Acest lucru este fals si denota ignoranta si ne-luare aminte la pacatele personale, ale noastre, ale fiecăruia, dar si ale intregului neam afundat in apostazie, superficialitate, necredinta, idolatrie fata de comfort, o viata de desfrau, ucideri etc.

Momentul Creta 2016 este momentul foarte tarziu in care trebuia macar sa constientizam cu totii cat de grav este ecumenismul si cat de mult s-a intins peste tot. Sfantul Teodor Studitul spune ca tot cel ce este ortodox da potential anatemei erezia. Noi ce vedem in schimb? Preotii deopotriva cu credinciosii pretuiesc mai mult salariile primite, se scalda intr-un ateism ingrozitor, credinta lor este moarta si a ajuns doar un ritual exterior. Daca nu ar fi fost lucrurile atat de grave si pastorii ar fi fost intr-adevar buni, am fi vazut la tot pasul manastiri si parohii care intrerup comuniunea cu episcopii tradatori. In schimb nu vedem (afara de timide exceptii) decat nepasare, complacere in tradarea ecumenista, lasitate, necredinta, materialism. Acestea existau si inainte de Creta. Acest Sinod talharesc nu a transformat pe neasteptate pastorii in lupi și oile sanatoase in oi bolnave. Acum lucrurile au devenit mai clare pentru toti, a fost ocazia cu care am vazut cat de jefuita ne era Credinta. Daca cineva locuieste cu un hot in casa, dar nu e constient ca acela e hot, acest lucru nu inseamna ca hotul nu a furat intre timp. Lupul era lup si inainte, nu pastor adevarat, furul era fur si inainte, nu doar din momentul in care s-a dat pe fata cine este cu adevarat, atunci cand stapanul casei si-a dat jos de pe ochi valul cu care era legat. Nu doar semnatura din Creta i-a facut eretici pe ierarhii ecumenisti, ci si practicarea acestuia timp de mai bine de un secol, tradarea credintei noastre pentru care in aceeasi masura este vinovat si poporul apostat, superficial, patimas, idolatru.

Iata doar cateva tradari ingrozitoare ale Credintei care au fost aprobate de Sinoadele ecumeniste, formate din ierarhi tradatori, masoni, vanduti, platiti ca sa tradeze credinta ortodoxa:

Iata ca au existat cu duiumul Sinoade care au adoptat erezia, erezia a fost data la aratare prin Sinod dupa Sinod de tradatori, si asta de 100-150 de ani, nu de ieri, de azi, nu doar de la pseudo-sinodul din Creta; pana la acest moment majoritatea am dormit…

 1879 –Hotărârea Sinodului Patriarhiei Ecumenice

-, prin care se permite, ca, în lipsa preoţilor armeni şi din motive de iconomie, să li se administreze credincioşilor armeano-gregorieni de către preoţi ortodocşi Sfintele Taine Ortodoxe ale Botezului şi ale Nunţii, iar, în apropierea obştescului sfârşit, şi Sfânta Împărtăşanie, dar atenție credincioșii rămânând pe mai departe membri ai așa zisei biserici armeano-gregoriene.

Iata ca din 1879 este valabila Scrisoarea Sfantului Teodor Studitul catre Euprepian si cei impreuna cu el, prin care „calcatorii de Canoane dau anatemei pe sfinti ca pe unii ce nu sunt sfinti” (dupa parerea lor inselata si hulitoare).


1902 –Enciclica sinodală

a patriarhului Ioachim al III-lea al Constantinopolului ridică pentru prima dată problema unirii cu celelalte „biserici” solicitând părerea celorlalte Biserici Ortodoxe locale, solicitare la care multe Biserici răspund favorabil.

 1922, 24 ian.  Meletie al IV-lea

este înscăunat ca Patriarh al Constantinopolului, deşi cu o lună înainte fusese sancționat canonic și depus din treapta de arhiepiscop al Atenei, pentru „purtare necanonică şi amestecare cu ereticii” (în „bisericile” acestora).

Tot in 1922, Meletie al IV-lea, ca Patriarh Ecumenic, recunoaşte validitatea hirotoniilor anglicane.

1948, Amsterdam. Ia naștere așa-numitul „Consiliu Mondial al Bisericilor”

(„CMB”- World Council of Churches WCC ) ce cuprindea inițial 147 de „biserici”. Încă de la acea dată devin membre depline Bisericile Ortodoxe al Constantinopolului, Ciprului și Greciei.

 1965, 7 dec. Patriarhul Ecumenic Athenagora şi Papa Paul al VI-lea,

în mod simultan, „ridică Anatema de la 1054”. Anatema a fost dată asupra ereziilor papale pentru a-i ocroti pe ortodocşi de învăţăturile ce nu duc la mântuire, ci la pieire. Prin „ridicarea” anatemei, Athenagora proclamă că Papa şi cei ce îl urmează au fost afurisiţi (excomunicaţi) pe nedrept, că Biserica a greşit atunci când a susţinut că învăţăturile papale sunt mincinoase şi că, cu adevărat, papalitatea latină este parte a Ortodoxiei. „Îndepărtarea excomunicărilor reciproce restabileşte relaţiile canonice dintre Roma cea veche şi Noua Romă. Aceasta restabilire este o necesitate canonică…”, se spune într-o declaraţie a Patriarhiei, dar se omite esențialul că ereticii papistași nu au făcut dovada lepădării lor de învățăturile eretice care au dus la despărțirea din trecut, ci au adăugat cu timpul și alte rătăciri care îi fac cu totul străini de Biserica Ortodoxă. Din acest moment, mai multe mănăstiri şi schituri din Muntele Athos au oprit pomenirea patriarhului Athenagora la sfintele Slujbe și Sfintele Taine.

1968-În Pastorala de Crăciun,Patriarhul Ecumenic Athenagora afirmă că „poporul lui Hristos”: romano-catolicii şi ortodocşii, se vor uni fără ajutorul ierarhilor sau al teologilor. Mai declară că a introdus numele Papei Paul al VI-lea în dipticele Patriarhiei Ecumenice. (Dipticele sunt lista de episcopi ortodocși pomeniți în timpul Dumnezeieștii Liturghii).

1990 și 1993, Chambésy. Acceptarea ereziei monofizite

După așa-zisa întâlnire istorică de la Mănăstirea Anba Bishoy (Egipt) între 20-24 iunie 1989 unde a fost adoptată Prima Declaraţie Comună asupra hristologiei, adoptată de Comisia Mixtă de Dialog Teologic între Biserica Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe Orientale” și s-a renunțat de ortodocșii ecumeniști la denumirea de „Bisericile necalcedoniene” fiind înlocuită cu „Bisericile Orientale Ortodoxe”, în 1990 la Chambésy se fac următorii pași către recunoașterea ereziei severiene potrivit căreia există o amestecare a firilor dumnezeiască și omenească într-o „fire compusă” în persoana Mântuitorului după întrupare. În Declarația comună se arată că ambele familii (ortodocșii și necalcedonienii) sunt de acord „că firile, cu lucrările și voințele lor proprii sunt unite în chip ipostatic și chip natural în mod neamestecat, nechimbat, neîmpărțit și nedespărțit și că ele se disting doar în gândire”. În Declarația a doua de la Chambésy (1990) se recomanda Bisericilor Ortodoxe necesitatea ridicării anatemelor și condamnărilor date împotriva tuturor Sinoadelor şi ereziarhilor monofiziți pe care i-au anatematisit Sfinții Părinți începând cu Sinodul IV Ecumenic de la Calcedon.

Dialogul ecumenist între ortodocși și monofiziți are ca scop recunoașterea bisericească reciprocă și împărtășirea în comun ca semne exterioare ale comuniunii, fără ca monofiziții să renunțe la ereziile lor.

1991, Camberra, (Australia). 

A VII-a Adunarea generală a „CMB”de la Camberra cu tema: „Vino, Duhule Sfinte, înnoiește toată creația” întărește viziunea ecumenistă asupra unei lucrări noi a Sf. Duh în epoca noastră și proclamă același duh prefăcut al păcii: „Bisericile de astăzi sunt chemate să-și mărturisească din nou credința lor, și să se pocăiască pentru momentele în care creștinii au rămas tăcuți în fața nedreptății sau a amenințărilor la adresa păcii”, certificând realitatea că orientarea adunărilor ecumeniste este în mare parte către problemele sociale și politice ale lumii, fără să aibă vreo învestire în acest sens.

A fost prezent si Mitropolitul Daniel Ciobotea.

1993, 17-24 iunie, Balamand (Liban). Oficializarea

teoriei „ramurilor” prin introducerea termenului de „biserici surori”.   În cadrul acestui acord teologic între ortodocșii ecumeniști și papistași s-a acceptat că erezia papistașă este biserică-soră cu taine valide și succesiune apostolică. Se mai recunoaște în documentul respectiv că Biserica Universală, pe care noi o credem și o mărturisim a fi Biserica Ortodoxă, ar fi incompletă fără comuniunea cu așa-zisă biserică romano-catolică, făcând în mod viclean și nepotrivit analogia cu trupul omului care  nu este deplin decât având ambii plămâni, adică cele două biserici în viziune ecumenistă. Părinții aghioriți, autori ai Scrisorii Sfintei Chinotite împotriva acordului de la Balamand și a ereziei «bisericilor surori» au arătat că „actuala biserica romană este biserica inovaționismului și a măsluirii scrierilor Părinților Bisericii și a deformării Sfintelor Scripturi și a hotărărilor Sfintelor Sinoade. Grave deosebiri teologice, precum Filioque, primatul și infailibilitatea papală, harul creat etc. primesc amnistie, și este născocită o unire fără niciun acord în dogmă.”

Oare unde erau atunci oile si pastorii buni? Oare am putea gasi vreun exemplu de preot sau credincios care a luat public atitudine cand a venit ereticul papa in Romania?

20078–15 octombrie, Ravenna (Italia).

„Referinţele Documentului de la Ravennala credinţa apostolică, la Tainele de iniţiere, la Preoţie, la Euharistie şi la succesiunea apostolică se fac cu atâta naturaleţe pentru Biserica romano-catolică, încât cineva ar putea crede că Biserica romano-catolică în toate aceste puncte este ortodoxă. Din Documentul de la Ravenna transpare tendinţa de a înfrunta chestiunea primatului papal ca o normalizarea privilegiilor papale şi nu ca o problemă profund teologică care se referă la însăşi taina lui Hristos”. (arhim. Gheorghe Kapsanis, Stareţul Mănăstirii Grigoriu din Sf. Munte Athos)

2016, 2-3 februarie.  În cadrul lucrărilor Soborului Bisericii Ortodoxe Ruse

membrii sinodului arhieresc au arătat că în forma sa actuală, proiectele de documente ale Sfântului și Marelui Sinod nu încalcă puritatea credinței ortodoxe și nu se abat de la tradiția canonică a  Bisericii.Aceasta este o nouă biruință a ereticilor ecumeniști asupra cugetării ortodoxe a pleromei Bisericii pravoslavnice Ruse.

2016, 12 februarie, Havanna (Cuba).

 Declarația comună a papei Francisc și a patriarhului Kiril al Moscovei din care spicuim: „Cu bucurie ne-am regăsit ca frați în credința creștină.” (1) „În ciuda acestei Tradiții comune a primelor zece secole, catolicii și ortodocșii, de aproape o mie de ani, sunt lipsiți de comuniune în Euharistie. Suntem despărțiți de rănile provocate de conflictele unui trecut îndepărtat sau recent, de divergențele, moștenite de la străbunii noștri, în înțelegerea și explicitarea credinței noastre în Dumnezeu, unul în trei Persoane, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh.” (5) „Conștienți de permanența a numeroase obstacole, ne dorim ca întâlnirea noastră să contribuie la refacerea acestei unități voite de Dumnezeu, pentru care s-a rugat Hristos.” (6) „Credem că acești martiri ai timpului nostru, care aparțin la diferite Biserici dar sunt uniți printr-o suferință comună, reprezintă un zălog al unității creștinilor.” (12) Prin această declarație comună se urmărește acceptarea de către ortodocși a împăcării cu papistașii fără a li se cere niciun fel de pocăință. Tot atunci s-a exprimat ideea falsă că dacă toți martirii aparținând diferitelor „biserici” au suferit o persecuție din motive religioase înseamnă că toți au luptat și au mărturisit același adevăr. Aceasta este o necinstire a Sfinților Mărturisitori ai Ortodoxiei și o deturnare vicleană a sensului luptei și jertfei lor.

 2016, Aprilie, Lesbos. Declarația comuna a papei Francisc și a arhiepiscopului Ieronim al Atenei afirmă printre altele: „La rândul nostru, supunându-ne voinţei Domnului nostru Iisus Hristos, noi am decis ferm şi cu toată inima că vom intensifica eforturile de promovare a unităţii depline între toţi Creştinii.”

2016, 16-27 iunie, Kolimbari, Creta (Grecia)

Desfășurarea “sfântului și marelui sinod”. Prin documentele semnate  și aprobate de reprezentanții a zece Biserici locale au fost admise cununiile mixte între ortodocși și heterodocși cu încălcarea Sfintelor Canoane ale Bisericii și tot cu această ocazie s-a acceptat denumirea istorică de „biserici” pentru eterodocși, deși acest lucru a fost condamnat cu sute de ani înainte la Sinodul Ortodox de la Ierusalim din 16 martie 1672 când a fost anatematisată Mărturisirea de credință a Patriarhului ecumenic Kiril Lukaris datorită influențelor calvino- reformate. Pseudo-sinodul din Creta impune erezia ecumenismului ca doctrină oficială a Bisericii si constituie o încununare a eforturilor de peste 100 de ani cu privire la participarea reprezentanților ortodocși la mișcarea ecumenistă.

2016, 15-21 septembrie, Chieti (Italia).

 În cadrul întâlnirii comisiei mixte de dialog între ortodocșii ecumeniști și papistași este recunoscut primatul papal de către reprezentanții ortodocși.

Sursa (si de vazut integral): Ieromonahul Spiridon Rosu -Istoria adevarata a ecumenismului

Vedeti si: https://invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2017/04/26/sa-nu-uitam-ca-episcopii-eretici-din-bisericile-oficiale-trebuiau-sa-fie-caterisiti-demult/

In acest timp, ce am făcut ca neam sa ne apărăm credinta, in loc sa punem inceput bun prin pocăință? Lumea întreagă alunecă din rău în mai rău. S-au inregistrat miliarde de ucideri, complacerea in uitare si apostazie, satisfacerea tuturor placerilor, miscarea „Hippie”, practici yoga, materialism, consumerism, feminism, inchinare la mamona, emancipare etc… Oamenii din întreaga lume, au fost absorbiti de impulsurile patimase. Iar noi ca neam, am alunecat tot mai mult spre cele dobitocești si am uitat complet de Marturisirea Credintei Ortodoxe prin cuvant si prin vietuire.

Sa incetam sa mai spunem deci ca inainte de Creta era totul bine. Nu eram, cum spun unii in poezii naive, o turma credincioasa si unita de buni pastori, ci somnul cel de moarte al apostaziei pusese stapanire pe noi, dupa un secol si jumatate de soboare de ierahi tradatori si masoni care au tot aprobat ecumenismul, dupa ce comunismul a distrus si ultimele palpairi ale fibrei sanatoase a poporului drept-slavitor.

„Feriţi-vă de proorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.”(Matei 7:15)

Scrisoarea Sf. Ignatie către o cucoană care nu accepta că sunt „mulţi chemaţi, puţini aleşi” şi că aleşii sunt tocmai adevăraţii ortodocşi


Acest articol a fost publicat în Ecumenism, Inselari contemporane. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

11 răspunsuri la Erezia ecumenismului nu a inceput de la pseudo-sinodul din Creta – Lucrurile erau extrem de grave si inainte

 1. roman zice:

  In BOR preotii nostri din parohii si manastiri ,intr-o majoritate zdrobitoare nu intrerup pomenirea de FRICA de a-si pierde parohia sau staretia.iar Intre noi cei care ne-am ingradit de erezia ecumenista ,asa este in al 12 lea ceas ,dar mai bine acum decat niciodata, lipseste setea de a citi si de a afla din scrierile Sfintilor Parinti ce inseamna ortodocsia,cum se vietuieste ortodocs,ce erezii au fost in istoria bisericii ,cum au luptat Sfintii cu ele si chiar ce spune Dumnezeu in Sf Scripturi,fiindca sunt foarte multi dintre noi care nu au citit macar o singura data Biblia,dar de la prima pagina ,pana la ultima.Asa suntem azi noi ortodocsii,vai de capul nostru si de credinta noastra.Multi s-au ingradit de ecumenism ,fiindca au dat ascultare de acesti preoti nepomenitori si nu ca ar intelege,dupa putinta fiecariuia bineinteles ce inseamna aceasta panerezie de azi numita ecumenism,care este in Biserica de dinaintea nasterii noastre a fiecaruia.Daca mirenilor ramasi in ecumenism nu accepta si nu vor sa auda nici o vorba macar ,inafara de pozitia oficiala a unui reprezentant BOR si e extrem de greu sa porti un dialog ,fiindca nu cauta sa citeasca nimic din cartile Sfintilor,pai popii ecumenisti ,daca ii abordezi si le spui ca…teofan a intrat si a dansat hora cu jidanii si toti anual minim si pe fata danseaza hora cu sectele in saptamana blestemata a ecumenismului sau ca vine preaspurcatul papa ,dusmanul lui Hristos,autointitulatul dumnezeu pe pamant (Doamne Iarta-ma) el iarasi nu are reactie,are doar o replica de genul…ei vor raspunde de pacatele lor,ca eu stau acasa sau am stat cand ierarhul meu a pacatuit….Ma intreb asa oare popa care face si spune asta e ortodox si nu a aflat (ca e preot totusi )despre ce inseamna Biserica cea Una ,ca este un Trup al carei Cap este Insusi Hristos,ca absolut toti din Biserica suntem madularele Trupuiui si ca Apostolul ,adica Legiuitorul lui Hristos spune ca Biserica este formata din Apostoli,Prooroci si Invatatori…iar Apostolii au dat Harul Episcopilor si ei preotilor ,dar nici asa nu-i poti convige ca ei parca sunt total in bezna si cred ca el ca preot este in Biserica fara sa aibe vreo comuniune cu Ierarhul sau,parca Biserica ar fi parohia sau manastirea lui,adica cladirea aia si daca el sta in cladire nu este partas la faptele eretice ale pseudoierarhului sau.Eu cred ca ei mai mult sunt vicleni,decat ca nu stiu ei,ca si preoti de ce trebuie sa faca in cazul cand vad greseli flagrante ale Ierarhilor lor.Parintele Sava am vazut cum a spus foarte bine odata la o Sinaxa sau conferinta….Ierarhilor de azi nu le este frica de Dumnezeu ,ci de oameni,ca daca se intrerupea pomenirea in majoritatea parohiilor si manastirilor ,atunci dupa Creta ,nu era o apostazie generala ca azi,tot erau Ierarhi care de frica lumii s-ar fi intors din erezie,dar asa…..Tot asa e valabil si ptr popi ,lor le e frica de lume,de lupii eretici si nu de Dumnezeu. Iertati-ma!

  Apreciat de 1 persoană

 2. Pavel zice:

  ” Creștinismul are EXPLICATII că și demonii creează religii, pot da omului stări „mistice” și-i pot arăta vedenii și „revelații”.
  Este gresita si neinspirata expresia de mai sus. Nu e corect sa spunem despre „crestinism” ca doar ” ARE EXPLICATII”, caci explicatiile(in general vorbind) nu contin si nici nu implica totdeauna si in mod automat si adevarul. Din formularea dvs se intelege ca nu se stie daca lucrurile chiar stau asa, dar, iata, CRESTINISMUL(?!)pare sa fi gasit o explicatie…Care crestinism????
  Corect ar fi ” ORTODOXIA ARATA SI ATENTIONEAZA ASUPRA FAPTULUI INDUBITABIL CA SI DEMONII POT CREA RELIGII….”
  NU CRESTINISMUL, CI ORTODOXIA! Si nu e suficient de explicita afirmatia ca Ortodoxia ARE EXPLICATII ci trebuie spus ca ARATA ADEVARUL!
  Iata ca 140 de ani de ecumenism SI DE PACATE PENTRU CARE NU AM STIUT SI NU STIM SA FACEM ADEVARATA POCAINTA ne-a afectat gandirea, discernamantul si trairea tuturor, uneori fara ca noi sa realizam.Inclusiv pe a dvs, celui/celei/celor care semnati articolul si care incheiati analiza cu afirmatia confuza de mai sus. Iata ca nici dvs nu va includeti intre cei vinovati de starea actuala a Ortodoxiei asa cum ar trebui sa o faca orice ortodox.
  Ce scaderi se constata citind articolul dvs: 1.folosirea persoanei a treia plural si nu a persoanei INTAI plural cand e vorba de patimi si pacate ale poporului care a uitat de dreapta credinta si de dreapta vietuire(caci chiar daca sunteti despatimit/despatimita/despatimiti, din smerenie nu v-ati exclude din randul celor impatimiti), 2.citarea unui profesor catolic in aspecte ce tin de credinta, 3.folosirea termenului de crestinism in loc de Ortodoxie acum cand crestini se declara a fi si ereticii catolici si protestanti . Acestea arata ( sa-mi fie cu iertare ce scriu acum)ca niciunul dintre mirenii ce scriu articole antiecumeniste( si nu ma exclud nici pe mine, cel ce scriu acest comentariu), cu ton acuzator la adresa intregului popor, nu s-a despatimit si nu se vede CU ADEVARAT, CU SINCERITATE SI CU SMERENIE pe el insusi ASA CUM ESTE DE FAPT. Chiar daca autorul/ autoarea/autorii articolului UNEORI mai foloseste si persoana intai plural cand e vorba de greseli ce tin de dreapta credinta, ca parte a poporului care ” s-a complacut in uitare si apostazie” si placeri. Cel ce scrie articolul foloseste persoana a treia plural cand e vorba de cauzele care au dus la patrunderea ecumenismului in Ortodoxie(deci se autoexclude). Oare nu fiecare avem o vina mai mica sau mai mare?.
  SPUNETI CA a crede ca inainte de Sinodul din Creta totul era bine si nu exista ecumenism:”denota ignoranta si ne-luare aminte la pacatele personale, dar si ALE INTREGULUI NEAM afundat in apostazie” Da. Este gresit sa credem ca nu exista ecumenism si inainte de Creta 2016 si ca Ortodoxia era neafectata de ecumenism si inainte de Sinodul din Creta. Consider( atat ca ma duce pe mine mintea) ca ar fi fost corect sa spuneti:” denota ignoranta NOASTRA si neluarea aminte la pacatele NOASTRE personale dar si ale intregului neam” caci altfel va autoexcludeti dintre cei vinovati de starea de fapt a Ortodoxiei(fie ca o faceti inconstient sau partial constient). ORI NOI TOTI SUNTEM VINOVATI.

  Nu mai avem oameni sfinti, despatimiti printre noi. Si asta si din cauza noastra, a fiecaruia dintre noi. Abia cand vom pleca( fiecare dintre noi) de la acest adevar, poate ca abia atunci vom putea sa facem analize cu adevarat duhovnicesti. Analize obiective, neacuzand pe nimeni decat pe noi insine, analize capabile de a zgudui din temelii pe noi toti, cei ce inca ne mintim cu privire la ceea ce suntem si ceea ce facem. Pina atunci cred ca trebuie sa fim foarte atenti cand formulam o analiza. Din nefericire, starea de fapt a mirenilor care scriu pe net nu mi se pare a fi una smerita, despatimita, gata de a fi dreptar tuturor.
  Multumim totusi pentru istoricul compromisurilor facute de ortodocsi in privinta ecumenismului. Cred ca era suficient sa puneti titlul si sa faceti istoricul. Cine cauta sincer Adevarul este capabil sa discearna. Cine cauta Adevarul cu sinceritate si cu smerenie, acela nu se va lasa inselat de poezii naive…
  Din cate am inteles eu din preceptele Ortodoxiei, atunci cand facem evaluarea altei persoane si cu atat mai mult a unui popor intreg, ar fi de dorit in primul rand sa ne autoevaluam si sa ne indreptam degetul catre noi insine.
  Si iata, cu adevarat, toti oamenii suntem cazuti in „dulcele” somn al uitarii si apostaziei si nimeni dintre oameni nu este despatimit, caci iata ca pana si dvs luptator/ luptatori antiecumenist(i) care foarte probabil va straduiti sa va si despatimiti, iata ca incheiati cu un citat dintr-un mirean care e catolic si ale carui pareri in privinte ce tin de credinta nu pot fi decat trunchiate sau distorsionate sau mult mai lipsite de consistenta decat ale Sfintilor. Este adevarat ca profesorul catolic e un luptator impotriva imoralitatii si libertinajului.Dar de ce il citati intr-un articol antiecumenist peun profesor catolic si nu il citati pe Sf. Grigorie Palama care spune: „prima formă de ateism este negarea existenţei lui Dumnezeu, a doua este erezia care desfigurează adevărul despre Dumnezeu iar a treia este tăcerea care contribuie la răspândirea celorlalte două tipuri de ateism” !
  Interpretarea dvs data celui de al treilea tip de ateism pe care il enunta profesorul catolic este eronata. Va citez: „….dar în același timp consideră foarte importantă și esențială iubirea de oameni și de Dumnezeu. Aceasta este iubirea atee” Cum???!!! PAI NU ACESTEA SUNT CELE MAI MARI PORUNCI? SA IL IUBIM PE DUMNEZEU SI PE APROAPELE CA PE NOI INSINE? CUM AR PUTEA FI ACEASTA O FORMA DE IUBIRE ATEE? Eu inteleg de fapt din citatul pe care cred ca l-ati analizat gresit ca profesorul catolic spune ca al treilea ateism este a considera ca Dumnezeu nu are principii morale stricte si in concluzie ( conform acestei forme de ateism)nici „iubirea” in plan omenesc nu are principii morale stricte si ca Dumnezeu ne accepta asa, oricum am fi. Aceasta este iubirea atee!

  Ca o incheiere, cred ca una din greselile majoritatii celor care ne-am ingradit de erezia ecumenismului este faptul ca ne-am invatat numai sa aratam cu degetul pe ceilalti dar nu sa-l si intoarcem catre noi. Asta ne va aduce doar pierderi nu si castig. Asta nu arata smerenie si daca nu ne trezim, vai de noi! Lipsa smereniei ne va exclude din Adevarul pe care il cautam si ni-l dorim si spunem ca l-am aflat…
  Iertati-ma!
  Doamne, ajuta!

  Apreciat de 1 persoană

 3. vladnani zice:

  Schimbarea calendarului drept una din arătările ecumenismului. De ce este atât de important să ținem calendarul vechi și ce are acest calendar cu învățătura ecumenismului. Răspunsurile le ve-ți găsi în scrisoarea de aici:

  ”Datoria noastră este de a veghea la hotarele Ortodoxiei ca nu cumva vrăjmaşii lui Hristos să spargă zidul Bisericii”. Scrisoarea sfântului Glicherie către episcopul Nicodim Munteanu

  Apreciază

  • Nu susținem gruparea de la Slătioara. Schimbarea calendarului e tot apanajul Ecumenismului dar trebuie ca lupta de îngrădire de ierarhii nedrepți, masoni și eretici să aibă loc în mod canonic, fără să rezulte fel de fel de parasinagoguri și alte adunări lăturalnice ale noroadelor neînvățate. Sfantul Maxim Mărturisitorul a murit în surghiun. La fel și Sfântul papă Martin – nu s-au grăbit să își facă Sinoade proprii și nu au văzut sfârșitul perioadei de prigoană cat au fost în această viață.

   Apreciază

   • un nimeni zice:

    Ca nu sustineti Slatioara este una, dar sa cenzurati istoria Bisericii, Adevarul – in speta in cronologia voastra cenzurati despre enciclica de la constantinopol din 1920 si schimbarea calendarului din 1924 e catre Metaxakis&co. desi stiti foarte bine despre acestea, e foarte grav. Chiar nu va este frica de Dumnezeu? Dupa mentalitatea voastra nici ROCORul nu era canonic desi pe Serafim Rose il citati. Inconsecventa si schizofrenie la fel ca toate celelalte grupuri ”de dansuri populare” pe care le criticati.

    Apreciază

   • Citiți scrisorile Cuviosului Serafim Rose. https://invataturilesfintilorparinti.wordpress.com Veți vedea că explică greșeala multor grupări vechi calendariste. Negarea și repetarea Tainelor. Iar în cazul Slătioara întemeierea unui Sinod de un singur episcop. Unde mai punem, că deși vor sa fie împotriva ecumenismului și să mențină calendarul patristic, aceste grupări se fărâmițează intre ele, se anatemizează reciproc și nu sunt in comuniune unele cu altele.

    Mulțumim pentru observație. În viitor vom pregăti un articol mai elaborat cu cronologia evenimentelor ecumeniste. Și vom explica gravitatea lor. Precizând in același timp care ar fi fost soluția dpdv canonic in acel moment. Urmând exemplul Sfinților Părinți, al Sfântului Maxim Mărturisitorul, al Sfântului Martin, al Sfântului Marcu Evghenicul, al Sfântului Ioan Iacob, al Starețului Sava Capsaliotul…

    ROCOR a avut succesiune canonică in perioada cât a trăit Cuviosul Serafim Rose.

    Prin unirea cu Moscova, din păcate s-a dizolvat și fărâmițat.

    Vechii Calendaristi au avut o luptă bună, dar din păcate au fost abandonați și forțați să facă acte necanonice. Dacă ar fi fost mai multi cei care s-ar fi opus schimbării Calendarului și Ecumenismului, nu s-ar fi ajuns aici. Și nici nu ar fi fost vremuri antihristice. Necunoașterea evlesiologiei și teama de a rămâne fără conducere, i-au condus pe mulți dintre ei la acte total necanonice, pentru a scăpa astfel de prigoană, pentru a avea siguranță și o jurisdicție proprie. Aceste grupări, conform Pidalionului, se numesc parasinagoguri.

    Apreciază

 4. Pingback: Erezia ecumenismului nu a inceput de la pseudo-sinodul din Creta – Lucrurile erau extrem de grave si inainte | ortodoxiadreaptacredinta

 5. Silviu zice:

  Conferinta de la Targu Frumos din 03 februarie 2019 prin vocea lui Gheron Sava Lavriotul si a Parintele Ieronim Cozma, ca si predica Parintelui Ieronim Cozma din 24 dec 2018 despre vremurile din urma, ne vorbesc despre „schisma stilista de la Schitul Radeni a Parintelui Pamvo si a lui Andrei Preotul (cu care acesta slujeste la altar)” la care se adauga cuvintele Parintelui Andrei Cojoaca: „daca ar fi asa, avem si erezia papista a ridicarii automate a Harului” (predica din 16 dec 2018 de la Teleorman).
  In perioada septembrie 2018-ian 2019 au plecat aproape toti parintii de la Radeni, impreuna cu ucenicii lor: Pr. Spiridon, Pr. Calinic, Pr, Xenofont, Pr Vasile Savin, Pr. Elefterie Tarcuta, Pr. Ghedeon, si in final si Pr. Ieronim Cozma.
  Rugam frumos a ne ajuta pe noi mirenii sa stim: evitam sa mai mergem la Radeni, sau inca se mai poate merge intr-o biserica „cu inceput de schisma cu adevarat” asa cum afirma Parintele Ieronim Cozma ca este starea schitului Radeni astazi?

  Apreciază

  • Aurora zice:

   Schisma au facut cei care au plecat de la Radeni. Par.Pamvo e pe calea cea buna.

   Apreciază

   • Părintele Pamvo e pe o cale „lipoveană”. Nici Părinții Ieronim și Antim nu stau prea bine, cu trimisul lor la pomenitori. Noi nu susținem nici o grupare, incercam sa arătăm calea corectă, cea a Sfântului Ioan Iacob și a Starețului Sava Capsaliotul care a întrerupt comuniunea in anii 90.

    Cei mai mari apărători ai Ecumenismului sunt cei care zic că înainte de Creta era roz bon bon. Și cu teoria voastră de inculți in dogme, că susțineți exact teoria ecumenista și papistașă a Conciliului 2 Vatican. Că episcopul se identifică cu Tainele. Pentru voi dumnezeu e Episcopul, Episcopul sfințește toate. Am incheiat dialogul pe tema asta si nici nu o vom mai relua in articole viitoare. Prea multi inculți „lipoveni” prin preajma, e in zadar, vorbim ca niste pătimași la pereți, dar nu există neuronii care sa proceseze, s-au scurtcircuitat de mândrie.

    Întreruperea comuniunii e cea care contează, cine are urechi de auzit, asta face. Restul își fac grupări și serate de dansuri populare și au scăpat de grija luptei.

    Ecumenismul nu a început la Creta. Ereticii aveau „mult har” după dvs înainte de Creta. In fine, vorbim la pereți. Nu vă faceți griji oricum lumea nu citește… sunt sub zece vizualizările… Lumea iși vede de grupările și de pietismul ei.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s