Preotii ingraditi de erezie continua lupta mai departe, pe cand ecumenistii arunca cu minciuni

DEZMINȚIRE

Unele persoane rău-voitoare și mai ales clerici care se complac în ecumenism au început să împrăștie tot felul de minciuni, special pentru a-i deruta pe oameni. Am luat legătura cu Părintele Antim Gâdioi care precizează răspicat că niciodată nu a regretat faptul că s-a îngrădit de erezia ecumenistă. Cei care împrăștie aceste zvonuri, fie ei și preoți cunoscuți, sau așa ziși „duhovnici iscusiți”, dar care pomenesc eretici, au uitat de frica lui Dumnezeu și vor să-i ducă și pe oameni în înșelare și erezie.

Preoții care s-au îngrădit de erezie continuă lupta mai departe și nu regretă faptul că au luat atitudine față de erezia ecumenistă prin întreruperea pomenirii ierarhilor eretici.

Aceste zvonuri mincinoase ne arată cât de disperați sunt ecumeniștii să arunce cu minciuni, pentru ca Adevărul să fie ascuns oamenilor.

       

  ÎNDEMN CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI

Ar Anti5.jpg

         Mare este necazul şi încercările nu puţine pentru timpurile pe care le trăim şi mai ales odată cu acest aşa zis ,,sfânt şi mare sinod din Creta“ la care s-a pecetluit şi legalizat ecumenismul, erezia tuturor ereziilor – aşa cum a spus şi Sfântul Iustin Popovici. Dumnezeu a îngăduit această mare cernere şi ispitire asupra omenirii şi în special asupra creştinilor ortodocşi ca să se probeze credinţa noastră ca aurul în topitoare. Ecumenismul nu a început odată cu anul 2016 şi mai bine zis cu sinodul din Creta , el îşi are începutul cu peste o sută de ani în urmă, prin împreună lucrarea puterilor întunericului şi cu cei ce s-au predat de bună voie în slujba lor . Astăzi mai mult ca oricând creştinul ortodox, dacă vrea cu adevărat mântuirea, trebuie să fie ca Heruvimii cei cu ochi mulţi, adică într-o continuă atenţie la toate atacurile ce vin asupra lui şi asupra credinţei ortodoxe care este temelia mântuirii noastre. Eu nevrednicul şi cel mai mic şi neînsemnat între slujitorii Bisericii ortodoxe, conştientizând marea şi nepreţuita valoare ce o are sufletul omenesc, trag un semnal de alarmă pentru toţi fiii mei duhovniceşti, care au văzut şi au înţeles marea furtună ce a venit asupra ortodoxiei, să fie statornici şi cu răbdare până la sfârşit; Căci Mântuitorul zice: ,, Cel ce va răbda până la sfârşit se va mântui “ Mat. 24,13. Însă cu atât mai mult pentru cei ce m-au părăsit, mai bine zis au lepădat Adevărul, întorcându-i spatele lui Hristos şi umblă în întuneric crezând că sunt în lumină. Dar nu numai pentru aceştia, ci şi pentru toţi creştinii ortodocşi  de pretutindeni: mireni, călugări, maici, preoţi,  să nu se amăgească că sunt pe drumul cel bun fiind în comuniune cu cei ce au pecetluit erezia ecumenismului participând la liturghie, spovedanie, împărtăşanie şi alte slujbe ale lor, etc. Fraţilor, să ne trezim, nimeni din noi nu ştie când va muri, sau când îl va chema Dumnezeu; şi dacă eşti în comuniune cu ecumeniştii şi ai murit în această stare, după cum spune Sfântul Teodor Studitul, nu-ţi foloseşte cu nimic spovedania şi împărtăşania de la ei (ecumeniştii), şi cei rămaşi în viaţă nu te mai pot pune la sfintele Liturghii ale ortodocşilor, nu te mai pot ajuta cu nimic . Să nu ni se pară glumă. Duhul Sfânt nu minte, Sfinţii Părinţi insuflaţi de Dumnezeu ne-au lăsat aceste învăţături de foc pentru folosul vremelnic, dar mai mult pentru mântuirea veşnică .

      De aceea vă rog şi vă îndemn în numele Domnului Nostru Iisus Hristos treziţi-vă astăzi, căci mâine este poate prea târziu, nu ascultaţi de nimeni care învaţă altceva decât ceea ce învaţă Hristos şi Sfinţii Părinţi. Sfântul Apostol Pavel spune: ,, Dacă noi sau Inger din Cer v-ar vesti  altă Evanghelie decât aceea care v-am vestit-o, să fie anatema.  Gal. 1,8.-9”

       Domnul Nostru Iisus Hristos, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale şi pentru ale tuturor Sfinților din veac, să lumineze pe toţi  ortodocşii creştini de pretutindenea  ca să ia o hotărâre fermă pentru mântuire şi veşnicie. Amin.

Protosinghel Antim Gâdioi.


SURSA:

ÎNDEMNUL PĂRINTELUI ANTIM CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI. PROBLEMA MÂNTUIRII CREŞTINILOR ORTODOCŞI, A CELOR CARE SUNT ÎN VIAŢĂ CÂT ŞI A CELOR TRECUŢI ÎN VEŞNICIE CARE SUNT ŞI AU FOST ÎN COMUNIUNE CU ECUMENIŞTII DUPĂ SINODUL DIN CRETA

teodor-studitul.jpg

“Dreapta credinţă în scrierile Sfinţilor Părinţi” editura Sofia, 2006

Sfîntul Teodor Studitul, Scrisoarea 531 “Fiului Dorotei”pag.154

        “Iar despre subiectul despre care ai însemnat, adică despre a face pomenire pentru cutare, eşti dator a şti dacă în vremea morţii- chiar daca mai înainte a avut împărtăşire cu erezia, din pricina fricii omeneşti – a marturisit pe faţă aceasta şi dacă a luat vreo epitimie. Iar daca în acest chip s-a împartaşit de împartaşania ortodoxă şi s-a unit cu aceasta (nota: prin împărtăşanie omul a intrat în trupul Bisericii), în chip firesc este rînduit la pomenirile ortodocşilor, bunul nostru Dumnezeu, pentru multa iubire de oameni, primindu-l, chiar şi în ceasul cel de pe urmă pe cel ce se căieşte şi judecăndu-l pe el aici. Aşa încît, daca astfel stau lucrurile, nu refuza să faci liturghii pentru el catre Dumnezeu. Dar daca nimic din acestea nu s-au întamplat, ci era în comuniune cu erezia şi nu a ajuns să se împărtăşească de trupul şi săngele Domnului (căci ereticească este pîinea aceea şi nu trup al lui Hristos) nu trebuie să se îndraznească a face liturghie pentru el ( căci cele dumnezeieşti nu sunt de joacă), ca nu cumva cel ce face cerere pentru unul ca acesta să auda: “cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi rău”(Iacov 4,3). Altceva să-ţi spun nu am, după cît îmi este cunoscut mie adevărul. Căci nici o împărtăşire nu este între lumină şi întuneric, nici este rînduit cu ortodocşii cel ce nu are comuniune cu ortodoxia, chiar dacă este în ultimul ceas. Căci unde va fi aflat, acolo va fi judecat şi ce fel de merinde a primit pentru viaţa veşnică cu aceea va fi şi numărat”.

70408_sfantul-ioan-gura-de-aur

“Dreapta credinţă în scrierile Sfinţilor Părinţi” editura Sofia, 2006

Sfîntul Ioan Gură de Aur – “Cuvînt despre prorocii mincinoşi…” pag.184, paragraful 9.

     “De aceea dumnezeiasca Scriptură, fraţilor, strigă în sus şi în jos că mulţi înşelători au ieşit în lume. De aceea şi Stăpînul a adăugat: “Iată, v-am spus mai dinainte”. Şi trebuie ca noi să înţelegem sensul fiecărui cuvînt.”Iată, v-am spus mai dinainte”, adică de acum nu mai aveţi scuză. Iată, v-am spus mai dinainte. Daca ei vor înşela pe careva din voi, (acela) va fi fără iertare. Iată, v-am spus mai dinainte. Nimeni nu are scuză binecuvîntată. Iata v-am spus mai dinainte toate.Vedeţi să nu fiţi amagiţi.Vedeţi să nu primiţi un alt hristos mincinos în locul Meu, al celui adevarat.”Căci mulţi vor veni în Numele Meu, zicînd: Eu sunt hristos şi pe mulţi vor amăgi” şi (vor zice): “Vremea mea e aproape”. Aşadar nu mergeţi după ei. Luaţi aminte cît cuvînt este în sfintele scripturi despre unele ca acestea. De aceea adesea v-am pomenit de lipsiţii de Dumnezeu eretici şi vă rog şi acum, să nu le faceţi vreun pogorămînt în vreun lucru, nici în mîncare sau în băutură sau în prietenie sau prin legături cu ei sau prin dragoste sau prin împăciuire. Căci cel înşelat în acestea şi care face pogorămînt faţă de ei se face pe sine străin de Biserica sobornicească”.( întălnirile ecumeniste).

       “Mulţi neînvăţaţi şi neîntăriţi s-au făcut strîmbători ai dumnezeieştilor Scripturi. Ia aminte şi tu să nu te încrezi în ei. Multă răutate, multă viclenie, multe poticneli s-au revarsat pe pamînt.Vezi să nu fii şi tu înşelat. Nu te pleca nici la dreapta nici la stînga, ci mergi pe calea împărătească. Ai mulţi credincioşi iubitule. Si dacă nu îi ai pe pămînt, îi ai în cer. Sîrguieşte-te să fii pururea împreună cu ei. Ai acolo adunările îngerilor, ai pe patriarhi, pe prooroci, pe apostoli, pe evanghelişti. Ai pe mucenici, pe cuvioşii mărturisitori şi pe cei care au petrecut în vieţuire monahiceasca – mulţime mare ale căror nume sunt în cartea vieţii. Pe aceştia doreşte-i, pe aceştia urmează-i, de aceştia nu te despărţi, pomenirea acestora ţine-o zi şi noapte în inima ta avînd pururea în mîinele tale cărţile acestora, citeşte-le ca să afli mult folos.”

Acest articol a fost publicat în Ecumenism, Evenimente cotidiene importante. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

18 răspunsuri la Preotii ingraditi de erezie continua lupta mai departe, pe cand ecumenistii arunca cu minciuni

 1. roman zice:

  Parintele Antim este un sustinator al ,,ereticilor necondamnati” si poate puteti sa-l intrebati la ce Sfant Parinte apare aceasta sintagma, denumire sau unde am putea sa ne luminam si noi singuri ,cu ajutorul lui Dumnezeu ,fara de care …nimic nu putem…prin a citi si noi nevrednicii si ticalosii?!! Fiind si eu, un puturos si spurcat ,m-am lasat multa vreme pe mana Parintilor Ingraditi de ecumenism,dar cand am vazut ca …ba e har…ba nu e… ba sunt eretici…ba sunt semi eretici…, parca la ce ne foloseste noua asta,am inteles ca si eu gunoiul trebuie sa citesc ce spune si Sf Teodor Studitul si asa am vazut ca Sfantul acesta ne invata ca pe COPII mici ce sa facem in vremea ereziei pe fata,precum e si la noi in BOR azi.Dar ptr asta ,mai trebuie sa citim si noi ,nu doar sa ASCULTAM orbeste ,ca iarasi cadem in altceva si pana la urma tot Sfantul ne spune sa nu zicem… ca nu-s preot si nu ma intereseaza….s.a. Din cate aud unii din parintii ingraditi de ecumenism ,considera ca in Pidalion la Talcuire canon 3 ,Sinod Apostolic se face o lamurire ,o clarificare de catre Sf Nicodim Aghioritul ,in care se precizeaza exact si limpede ,ca punerea in aplicare a oricarui canon se face de catre Sinodul celor vii (Episcopi) si deci de acolo probabil a aparut si termenul, sintagma de eretici necondamntati.Pai si cine i-a oprit sa statorniceasca prin Sinod ,pe ai nostri ,,pastori’’romani ??!!Parerea mea de gunoi si idiot ce sunt ,e ca acolo Sf Nicodim nu se refera si la vremurile in care e razboi deschis cu erezia ,in urma unui sinod talharesc ,in care Hristos Dumnezeu vadeste pe fata, erezia si neghinele eretice care semneaza si aplica erezia cu capul descoperit,ci se aplica in cazuri particulare sau in alte contexte ,precum ca ar mai fi avut si BOR macar unul sau mai multi Episcopi si astfel nepotrivindu-se cu ce este astazi in Romania,adica au fost sinoade locale din 2016 pana in 2019 si absolut nici un Ierarh nu a dat dovada prin FAPTE ca ar fi Intaistatator al Bisericii Ortodoxe si nu al Bisericii Ortodoxe-ecumeniste romana.Ba mai mult Sf Teodor Studitul,purtatorul de Duh Sfant ,precum si Sf Nicodim Aghioritul ,prin care a vorbit acelasi Duh Sfant nu spun lucruri diferite, ci sunt in context diferite ,ca nu se poate contrazice Dumnezeu pe El Insusi. Cine crede asta, insemna ca nu e ortodox,ca asa ziceau si saducheii Lui Hristos Dumnezeul…scoate pe demon cu seful lor belzebut… Sf Nicodim doar ca nu a specificat si momentul,contextul in care nici un ierarh nu ar mai fi ierarh al lui Hristos ,pe cand Sf Teodor Studitul spune concret si clar despre contextele in care ne aflam noi azi,cei dupa sinodul talharesc din creta -BOR nu are nici macar un singur Intaistatator,fiindca nu condamna prin FAPTE, nimic din cele diavolesti parafate la creta.Ma refer numai la BOR,fiindca Biserica Universala si Ortodoxa este pe intreg pamantul,iar alte Biserici locale s-au dovedit a ramane Ortodoxe,dupa propavaduirea ereziei cu capul descoperit sau nu,e treaba altora mai mari si mai luminati sa decida asta.Ba mai mult Sf Teodor Studitul spune CLAR in Scrisoarea catre Macarie Egumenul (pag 91,92) ca daca un cleric a semnat acte eretice si la un moment dat se intoarce din greseala sa ,acel cleric sa NU mai slujeasca cele Sfinte pana la un Sinod Ortodox.Daca mergem si in Pidalion ,la Scrisoarea (canonul) a 2-a a Sfantului Atanasie cel Mare ,alt mare Sfant si Purtator de Duh Sfant ,vedem ca Ep Rufinian il intreba pe Sf Atanasie de cum sa-i reprimeasca in Biserica dupa ce s-a facut un Sinod local ,precum cel de la Alexandria ,pe arianisti,iar Sf Atanasie ii raspunde CLAR ,ca pe arienii care au propavaduit erezia pe fata si au tras si pe altii in acea voma satanica,sa fie primiti ,dar ca si MIRENI.La fel spune si Canonul 1 al Sf. Vasile cel Mare ,alt mare Sfant ,aproape ca Apostolii ,dupa spusele Sf Ioan Gura de Aur.In concluzie eu ticalosul inteleg ca Sinodul talharesc inseamna momentul inceperii luptei pe fata si cu FAPTE (intreruperea pomenirii), cu erezia care este parafata ca si a nu fi erezie, ci o invatatura a Bisericii,de catre slugile diavolului ,asa cum ii numeste Sf Ioan Gura de Aur pe eretici ,iar cand va randui Dumnezeu un Sinod Ortodox ,care sa statorniceasca,intareasca si sa reconfirme dogmele si canoanele date de Duhul Sfant prin Sfintii Parinti de dinaintea acelui Sinod Ortodox,acel Sinod este SANSA ereticilor de a mai ramane ortodocsi si poate clerici.Daca nu este asa va rog sa ma luminati si pe mine,dar cu scrieri ale sfintilor,nu dupa capul omenesc,ca azi sunt extrem de multe inselatorii si nu vreau sa ma smintesc, doar de dragul de a ne auzi vorbind si sa nu se mai incerce… a se pune sau a lua nici macar un cuvant de la cele statornicite,fiindca asta este PORUNCA!Ar mai fi o variant ,poate este vreun purtator de Duh printre preoti si atunci trebuie sa ascultam de ce spune Duhul Bisericii!Iertati-ma!

  Apreciat de 1 persoană

   • roman zice:

    Multumesc ptr aceasta trimitere la o alta Scrisoare de-a Sf. Teodor si inteleg ca e necesar sa vad ce scrie in aceasta scrisoare ,mai ales despre hirotoniile in strainatate.Eu nu spun ca nu este asa ,eu spun ca trebuie intai sa fim siguri si sa primim pe de-antregul invatatura Duhului adusa noua oamenilor la cunostinta prin acest purtator de Duh Sfant numit Teodor Studirul si sa nu mai punem sau sa luam vreun cuvant sau sa despicam firul in patru ,indiferent de cum ne numim noi azi sau cate studii si diplome avem si dupa aia ,dupa ce ne verificam credinta personal ,sa ne rugam la Dumnezeu si sa trecem la o alta etapa ,precum, la a incerca sa se intre intr-o comuniune sau a se cauta Ortodocsi in alte Biserici locale.Daca tagaduim si cat un varf de ac si ne poticnim ca e sau nu har…ca sunt sau nu eretici ,condamnati sau necondamnati ,dar tot eretici sunt sau daca spunem ca mai sus precum spune Pr Antim ca …impartasania lor nu foloseste la nimic…si nu cum spun toti Sfintii Parinti ca este OTRAVA impartasania ereticilor ,fiindca ei sunt slujitorii diavolului in timpul ereziei pe fata ,cu capul descoperit ,in urma oricarui document emis de catre un sinod talharesc ,semnat si insusit de cei din Biserica pe diferite motive…de frica…au cuget ortodox ,dar nu o arata prin FAPTE (intreruperea pomenirii)…ptr iconomia de a fi,,pace” cu diavolul ptr linistea in lume sau Biserica…s.a motive.Tot asa as vrea sa-i intreb si pe cei care s-au grabit sa se rehirotoniseasca sau sa se reboteze sau sa tina un alt calendar ,de unde au luat aceasta ,,iluminare” sau de la cine primesc ei invatatura ptr ca sa faca asa ceva?Sf tTeodor Studitul spune ca toate erau primite de Dumnezeu ,pana la sinodul talharesc de la creta (in cazul nostru) ,bune sau rele,fiindca asa spune Duhul Sfant ,nu eu gunoiul lumii ,ci Mangaietorul care a vorbit prin Sf Teodor Studitul.Multi oameni cauta ca sectarii ,sa vada mai este vreun sfant sau inca mii de sfinti care mai spun asa ceva ,ca altfel ei incep sa aiba acel varf de ac de indoiala si…Dumnezeu ii lasa in ratacirea lor ,ptr ca nu l-au primit in cugetul lor pe Dumnezeu….si asa ne ratacim cu totii,daca ne tot indoim ca sunt unele mai mici sau mai mari la Dumnezeu.PORUNCA este si ptr preot si ptr imparat si ptr gunoiul ca mine…sa ascultati de Dumnezeu mai mult decat de oameni…ceea ce Dumnezeu leaga,nimeni si nici un om sa nu dezlege…sa nu cugeti cele ale lui Dumnezeu ,ci cele ale oamenilor…s.a.Pai eu unul personal azi cred ca este biserica ortodocsa ecumenista care se pregateste sa LINGA mana SPURCATULI de francisc papa satanei si Biserica Ortodoxa Romana a, carei Cap este Insusi Iisus Hristos. Iertati-ma.

    Apreciat de 1 persoană

   • Sfantul Teodor Studitul a luptat cu doua erezii, iconoclastii, condamnati sinodal, si adulterii inca necondamnati. Alte situatii se mai ivesc cand erezia iconoclasta izbucneste din nou si fosti ortodocsi devin iconoclasti ce trebuie iar condamnati.

    Parintele Spiridon spunea ca lupta cu erezia nu se rezolva pe loc, au fost inca 16 sinoade necesare pentru condamnarea arienilor, deoarece erezia reizbucnea, sub forme subtile, cum erau semi-arienii.

    Cand vorbeste despre erezia adulterina, Sfantul Teodor Studitul spune ca are loc Sfanta Liturghie, iar cand vorbeste de erezia iconoclasta sustinuta de iconoclasti condamnati sinodal, vorbeste de multe ori despre otrava si jertfa ereticeasca, deoarece iconoclastii erau caterisiti sau nepreotiti (cele mai multe scrisori sunt despre iconoclasti, deoarece a fost o erezie extrem de violenta, cu multa prigonire si mucenicie):

    SCRISOAREA 39, DESPRE EREZIA ADULTERINĂ:
    „Deci, împreună cu salutarea mea către tine, pe acestea am socotit necesar să le amintesc părinţimii tale ca, ştiind că este erezie, să fugi de erezie, adică de eretici, încât nici să te împărtăşeşti cu ei, nici să-i pomeneşti la DUMNEZEIASCA LITURGHIE, în preasfânta51 ta mănăstire.”

    SCRISOAREA 4O se refera probabil la ereticii adulterini si la cei iconoclasti aparuti din nou si inca necondamnati, caci Sfantul Teodor vorbeste despre sfanta liturghie>

    SCRISOAREA 40:
    „A doua, despre iubitorul de Hristos care cheamă [un preot ortodox] în casa lui de rugăciune ca să facă pri­ve­ghe­re şi dacă trebuie [preotul] să liturghisească în ea îm­pre­ună cu cine trebuie. E limpede că poate să dea ascultare şi să meargă, şi să cânte împreună cu ei, dacă ortodocşi sunt cei ce-l cheamă şi psalţii, şi dacă amândoi [gazda şi psal­ţii] se păzesc de părtăşia cu ereticii. Şi trebuie să li­tur­ghi­sească în casa de rugăciune, dacă mărturiseşte cel ce o are că NU MAI LITURGHISESTE VREUN ERETIC în ea. Căci s-a spus mai înainte că este necesar să se întrebe întru toate din pri­ci­na dezlănţuirii ereziei.

    …dar cât timp este în erezie, prin faptul că pomeneşte un eretic la LITURGHIE…”

    SCRISOAREA 49 SE REFERA LA EREZIA ADULTERINA:

    „– Dar dacă [preotul] pomeneşte vreun episcop eretic, chiar dacă [preotul] are vieţuire fericită, chiar dacă e or­to­dox, trebuie să ne depărtăm de DUMNEZEIASCA ÎMPĂRTĂȘANIE; dar când e vorba de masa de obşte – de vreme ce doar acolo [la liturghie], din frică, îl po­me­neşte [pe e­pis­co­pul eretic] -, ar putea fi acceptat [acel preot] să bine­cu­vânteze şi să cânte cu noi, dar numai dacă nu a slujit, nici nu a avut conştient părtăşie nici cu eretic, nici cu episcopul său nici cu vreun altul [de acest fel].
    – Dacă cineva mănâncă în chip nepăsător82 cu cel ce a binecuvântat ADULTERUL83, sau cu alt eretic, să ne pă­zim să nu mâncăm împreună cu unii ca aceştia, chiar dacă ei făţăresc ortodoxia.”

    cateva fragmente din scrisorile Sfantului aici: https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/09/19/sf-theodor-studitul-dreapta-credinta-a-sfintilor-parinti/

    Sa incercam sa ne pastram pacea, nimeni nu se cearta aici, cu totii suntem frati, surori, clerici care vrem sa invatam cum trebuie ortodoxia! Suntem incepatori, nu invatatori, nu are rost sa ne acuzam cand nu cunoastem bine scrierile si dogmatica, deoarece cu totii vrem sa ne ferim de orice partasie cu erezia. Parintele Antim a mai gresit si el cand nu era ferm impotriva partasiei la erezie, dar in acest indemn arata sa nu ne impartasim la eretici. Daca inca are ezitari cu unii mireni in particular, Dumnezeu sa il lumineze si sa il indrepte, ca sa nu aprobe niciodata partasia la erezie!

    SCRISOAREA DE MAI SUS DIN ARTICOL, E TOT DESPRE ICONOCLASTI, dar indiferent daca e liturghie sau otrava, comuniunea cu erezia inseamna tradarea Adevarului! SA FACEM O DIFERENTA INTRE PAPISTASI, DE EXEMPLU, SI PREOTII CARE POMENESC ECUMENISTI. PAPISTASII NU SUNT PREOTI, DAR CEI CARE POMENESC ERETICI ECUMENISTI SUNT PREOTI, IAR DACA INTRERUP POMENIREA DEVIN ORTODOCSI.

    Doamne ajuta!

    Apreciază

 2. roman zice:

  Eu inteleg ca atunci cat este erezia dezlantuita in Biserica ,nu mai trebuie sa despicam firul in patru si sa ne aducem noua invataturi noi,nominalizari sau denumiri noi ,precum de..partasi la erezie sau eretici necondamnati ,dar eretici,care daca mor pana la condamnarea de pe pamant ,cea nominala,sigur se ia drumul spre in iad,fiindca cu merindele cu care te-ai impartasit aici,in trup cu alea vei merge si dincolo.Pai la ce folosesc aceste discutii?Sfantul Teodor ,prin care a vorbit Duhul Sfant spune CLAR ,ca in vreme de erezie cu capul descoperit,adica pe fata ,in urma unui sinod talharesc sau a unor documente talharesti ,folosite in Biserica ,ca si cum nu ar fi eretice,din acel moment oamenii sunt ortodocsi si eretici si nu si altceva(ma refer la cei din Biserica cea Una si nu la papi si alte secte),fiecare dupa credinta si dupa participarea la ereziei,dar sunt ERETICI si nu trebuie sa avem nici o comuniune cu ei.In cele ale mancarii ,impreuna cu ei nu mai stau sa-mi bat capul ,ma depaseste sau cu alte subtilitati ,care duc doar la confuzie.Bine ar fi ca acest termen de eretici necondamnat sa fie scos din uz si din invatatura fiecarui om care doreste sa se mantuiasca si cu mult mai mult de cei in ascultarea carora suntem cu totii azi. Acest termen nu este in favoarea mantuirii.Asta e jugul cel bun al Domnului,noi trebuie sa ne osebim de ceilalti ,care nu-l primesc pe Domnul ca si Stapan si Dumnezeu ,din tot sufletul si cugetul lor,iar restul e multa gargara,care maxim duce la smintire.Papistasii sunt secte,ei sunt ca acei pepuzieni (Sf Vasile cel Mare),care nici macar nu erau botezati in numele Preasfintei Treimi,ei sunt doar actori,imbracati asemanator cu preotii.In concluzie ,nu e problema noastra daca vor altii sa aibe vietuire cat mai aproape de cele poruncite de Dumnezeu sau cred si spera ca exista vreo speranta de mantuire ,amestecand pe cele sfinte cu cele trupesti.Nu poate omul trupesc sa inteleaga pe cele duhovnicesti,deoarece este legat de patimi.Iertati-ma ,fiecare face cum crede,dar sa nu sminteasca pe cineva e foarte important!

  Apreciază

  • Recitește și Canonul 15, se vorbește de întreruperea pomenirii „inainte de sinodiceasca cercetare” (judecata). Nu avem comuniune cu niciun eretic, deoarece ereziile sunt un lanț împletit de demoni.

   Apreciază

   • roman zice:

    Pai da omule in vremea de dupa un sinod talharesc se intra in lupta OBLIGATORIU de tot ce inseamna ortodocs(cler si popor) si prima masura si singura canonica este intreruperea pomenirii si ingradirea de erezie.Dar cei care raman in erezia data pe fata ,aia prin incalcarea canonului/canoanelor sau a dogmei sunt deja eretici ,fiindca au nesocotit legile/poruncile/invatatura lui Dumnezeu si e treaba lor si e folositor Sinodul Ortodox doar lor ,celor cazuti sau ramasi in erezie,din diferite motive enuntate de Sfantul Teodor cel mai bine ,iar noi cei ramasi in dreapta credinta,adica in Bisrica suntem datori si OBLIGATI sa pastram acrivia in vremuri de erezie pe fata si sa verificam credinta celor care vor sa revina in comuniune cu noi dupa o perioada de ratacire…….Şi, cât timp ţine erezia, trebuie să se cerceteze neapărat; iar că pentru cei primiţi ar ajun¬ge mărturisirea, nu ştiu decât că aceasta este în chip limpede un vicleşug.2 Căci tu [trebuie] să ştii că [numai] în vremea în care nu este erezia dezlănţuită şi [numai] în le¬gătură cu cei care nu sunt osândiţi în chip limpede suntem învăţaţi de Părinţi să nu cercetăm.3……..Scrisoarea 40 Fiului Naucratie.Dar ereticii ,precum si criminalii sunt eretici si criminali din momentul savarsirii crimei,si nu dupa ce-l prinde politia si judecatorul il trimite la puscarie.Adica e treaba lui/lor nu a noastra a celor care vrem sa ne mantuim.Citeste cu atentie ca Sfantul Teodor Studitul si la adulteri si la iconoclasti ,vorbeste ca desfacerea/calcare canonului,care este dat de Duhul Sfant il indica pe respectivul ca fiind eretic,iar Sinodul doar statorniceste sau intareste ce deja canonul a aratat,a definit.Eu nu observ diferenta intre abordarea ereziei adultere si cea iconoclasta,doar prin Scrisorile care sunt mai putine ptr adulteri,fiind si o erezie mai scurta decat o suta de ani de iconoclasm,dar se vede ca nu se face vreun pogoramant ptr nimic si in nici o erezie.Erezia e hula impotriva Duhului Sfant si nu trebuie sa credem ca e de joaca sau ca e hula mai mare sau mai mica.Doamne fereste!

    Apreciază

   • Bineinteles ca nu se face niciun poogoramant, – erezia e minciuna si toti ereticii sunt tratati la fel, prin neprimirea la slujbe, la masa, la rugaciune, in propria casa etc. – ci diferite intre feluritele erezii sunt doar chipurile prin care sunt primiti in Biserica cei care se pocaiesc: spre exemplu – botezare (cazul papistasilor), mirungere (cei initial botezati ortodocsi plecati la papistasi o vreme), anatematisirea eresului si pocainta (ecumenistii).

    Apreciază

 3. roman zice:

  As dori sa va intreb despre cele actuale din BOR si numai de la noi romanii:Ierarhii romani,o parte au participat la Sinodul talharesc din Creta si ceilalti au SEMNAT acasa ,prin intermediul Sinodului BOR din oct 16 actele eretice aduse de fratiile lor participante acolo.Astazi ei sunt eretici sau sunt eretici ,dar necondamnati si care e diferenta in ceea ce priveste Sfintele Taine pe care ei le savarsesc dupa oct 2016 ?Ei sunt eretici din 2016 de la semnarea acetelor sau nu?Preotii care nu au intrerupt pomenirea ierarhilor romani eretici ,semnatari cu totii ai unor EREZII in oct 16 din frica de a nu-si pierde parohia,manastirea,de a nu mai avea o ,,paine’’ pe masa la copilasi sau din alte frici ,sunt astazi si ei eretici sau inca savarsesc Sfintele Taine la Sfanta Liturghie ca si inainte de sinodul talharesc 2016?Preotii care spun din gura ca nu sunt deacord cu sinodul talharesc de la creta,fiindca ce au ei in cuget (minte) nu putem noi sa stim ,dar nici nu au intrerupt pomenirea au asatazi Sfanta Impartasanie,da sau nu? Preotii care nu au aflat despre sinodul din creta (miram-as,sa nu fi aflat tocmai dupa 3 ani acusi) au Sfanta Impartasanie astazi,da sau nu?Preotii sau Ierarhii care au semnat acte eretice din 2016 pana azi si care intrerup azi pomenirea maine,pot sluji cu Pr Spiridon,Pr Staicu ,Pr Pamvo sau Pr Antim sau alti parinti,dupa o perioada de epitimie,da sau nu?Ma iertati ,dar stiu ca sunteti in legatura cu parinti care au intrerupt pomenirea si care pot raspunde la aceste intrebari ,chiar foarte simplu,ca doar au trecut aproape 3 ani de la sinodul talharesc si sunt sigur ca stand in rugaciune si mai ales citind Sfintii Parinti le este foarte usor sa ne raspunda la aceste intrebari.Sa nu aveti impresia vreo clipa ca sunt vreun viclean sau vreunul cu ravna trupeasca,care doar incinge sangele ,fiindca asa spune Sfantul Duh prin Sfantul Ignatie Briancianinov acestei patimi,Iertati-ma!

  Apreciază

 4. roman zice:

  In Scrisoarea catre Euprepian,adresata adulterilor ,deci a ERETICILOR NECONDAMNATI de sinod,spune Sfantul:

  Pag 36
  Despre cel de-al treilea lucru ce să mai spunem? Fi¬indcă cei care au cutezat cu capul descoperit să calce Evanghelia şi să dea anatemei pe cei ce au ales să nu o calce, ce grijă mai au pentru canoane? Căci şi acestea [canoanele] sunt pecetluite de Duhul Sfânt şi prin dezlegarea lor sunt dezlegate [nimicite] toate cele care ţin de mântuirea noastră. Căci [dezlegate fiind canoa¬nele], nicidecum nu mai este preoţie, jertfă şi celelalte leacuri ale sufleteştilor noastre boli. Iar eu ce să spun de canoane şi pentru ce să mai fac vreo diferenţă [faţă de ce am spus până acum]? ………
  Aşadar, aceşti noi apostoli min¬cinoşi declară pe faţă că nicidecum după hotarele aşezate de sfinţi, ci prin propria putere şi judecată, în afara celor poruncite de ei [de sfinţi], fiecare dintre ierarhi lucrează: dezleagă în cele care nu este dezle¬gare la sfinţi şi leagă în cele în care nu este legare la ei [la sfinţi]. Şi vedeţi că acestea se săvârşesc în fieca¬re zi. Şi au fost profanate cele sfinte şi sinodul cel adul¬ter [propovăduieşte] calea păcatului şi pe ascuns, şi pe faţă. Este caterisit cel nevrednic de caterisire şi este hi¬rotonit cel bănuit [de păcate] şi este îngăduit cel căzut sub canoanele ce îl caterisesc, slujind cele sfinte în chip vinovat. Şi aceste arme de apărare sunt din poruncă omenească şi nu din hotărâre dumnezeiască şi canonică1. Şi vai mie pentru ticăloşia [aceasta], că toate sunt de plâns. Şi cine, având inimă simţitoare, nu se îndure¬rează şi nu suspină? Şi ce minte, privind de sus acestea şi punându-le cap la cap, nu va mărturisi că apostazia [în care se găsesc] ereziile este [apostazia] faţă de Hris¬tos? Şi unde să le spun toate câte le am în minte şi care depăşesc măsura scrisorii?…………………
  iar pe de alta, şi pentru că unii dintre voi nu pot să priceapă în chip mai dogmatic erezia şi, în plus, fiindcă şi cuvântul adevărului este simplu şi erezia este pe faţă şi nedogmatică şi uşor de priceput pen-tru un copil. Căci celui căruia i-a grăit Dumnezeu, scurt a fost cuvântul. Aceştia însă nu umblă după [cuvântul ade¬vărului], ci şi pe cei ce umblă îi dau anatemei.
  Să vă dea Domnul har întru toate, copii iubiţi.

  Ptr cei care tot o trag cu SCHISMA ,Sfantul nu statea pe ganduri si asculta flecarelile fiecarui carcotas,precum sunt cei de azi de tot regurciteaza schisma,schisma,schisma….pai fata de o suta de ani de ecumenism sau fata de ce se face schisma?!Pai abia acuma incercam si noi sa ne reparam si sa ne intoarcem din vise si somn adanc…
  Scrisoarea 25,catre Patriarhul Nechifor,pag 25…..inainte de sinodul talharesc si adulterin
  Aşadar, aceasta te îndemnăm şi te rugăm, să nu se ru¬şineze sfântul tău suflet a opri pe [acel] bărbat [de la cele sfinte] ca să nu fie blamată nevinovata ta cuvioşie, nici să se pângărească dumnezeiescul altar prin liturghia unuia caterisit, nici să existe pricini binecuvântate pentru schis¬me. Fiindcă, să cunoască Fericirea ta în chip nemincinos şi limpede că, dacă nu se va face aceasta prin acordul şi al sufletului iubitor de Dumnezeu al prea evlavioşilor şi bu¬nilor biruitori împăraţi ai noştri căci sunt râvnitori [ai credinţei] -, pe de-o parte, ne va avea pe noi stând împo¬trivă pentru porunca [Domnului] lucru cunoscut lui Dumnezeu -, iar pe de alta, va fi schismă mare dumne¬zeu e martor şi aleşii Lui îngeri în Biserica noastră………
  Epistola 39 catre Teofil…tot despre ereticii adulteri,adica necondamnati prin sinod al celor vii…
  Pag 39
  Au nimicit Evanghelia prin dezlegarea [nerespectarea] unei singure porunci, spunând pe faţă că dezlegarea este iconomie a lui Dumnezeu. Căci, precum s-a scris, cel care plineşte toată legea, dar greşeşte într-o singură [po¬runcă], s-a făcut vinovat de toate (Iac. 2. 10). Aceştia însă pentru o greşeală sau mai bine zis pentru greşelile celui adulter şi a celui ce a unit prin adulter4 şi ale celor ce au fost de acord cu adulterul şi ale tuturor celor ce au vreo părtăşie cu cel adulter (căci nu sunt despărţiţi unii de alţii: cei ce au făcut [adulterul] şi cei ce sunt de acord cu el1) nu zic că sunt vinovaţi, ci iconomi ai lui Dumnezeu, şi că mincinos este cel ce-i arată a fi vinovaţi. Dar se înstrăi¬nează şi sfinţii de [aceşti] „iconomi” ai lui Dumnezeu, căci nici un sfânt nu a călcat legea lui Dumnezeu, nici, călcându-o, nu se poate numi sfânt. Iar ei, expunând pe faţă, ca pe o lege de necălcat a lui Dumnezeu, dogma [lor, ce constă] în călcarea de lege şi dând anatemei pe cei care nu sunt de acord cu ei în aceasta (şi e limpede că sfinţii din cer şi de pe pământ nu sunt de acord cu adulterul), au arătat pe faţă că, prin dezlegarea unei singure porunci a Evangheliei, au întors pe dos nu numai întreaga Evanghe¬lie prin aceea că au hotărât în sinod iconomia mântui¬toare pentru Biserică şi au pus ca să fie şi să se numească lege de necălcat o iconomie bazată pe călcarea a toată po¬runca şi [însăşi] călcarea acesteia [a poruncii lui Dumne¬zeu] -, ci că au dat anatemei şi pe sfinţii care nu sunt de acord cu ei, fiindcă nici Dumnezeu nu este. Şi, pe scurt, ce să mai spunem multe, cât nici epistola nu poate încăpea? Cumplită cacodoxie2 a fost dogmatizată în Biserica noastră însăşi erezia adulterină care, împreună cu schimbarea Evangheliei, a dezlegat şi dumnezeieştile canoane prin dezvinovăţirea celui ce a unit prin adulter3 [şi] care a fost caterisit de ele. Căci dacă Evanghelia au nesocotit-o, greu [se vor pomi] să se îngrijească de sfintele canoane.

  PS.E primordial sa incercam sa scapam de POTICNEALA dintre noi,de eretici condamnati sau necondamnati,care sigur pleaca din Pidalion de la Talcuirea Canon 3 Apostolic si care nu se refera la vremea cand erezia este pe fata ,cu capul descoperit ,ci ptr alte contexte si in particular cand mai sunt Episcopi ortodocsi in BOR,important tare e un sinod talharesc asa cum tot repeta acest gladiator a lui Hristos- Sf Teodor Studitul ca fiind startul luptei celei bune cu erezia.Noi trebuie sa vedem in Duh ce spune Sfantul si in cazul adulterinilor si in cazul iconomahilor nu suntem invatati sa facem vreun pact sau vreun pogoramant cat de mic cu erezia si bineinteles cu ereticii care fac parte din ea si se fac partasi din erezie ,neavand nici o FAPTA care sa dovedeasca contrariul,iar noi sa nu avem nici o comuniune cu ea,condamnata sau necondamnata.Daca va randui Hristos un Sinod Ortodox va fi ptr cei in din afara Bisericii celei Una ,ptr ereticii de azi si nu ptr cei care au ramas pe loc,in Biserica si s-au ingradit de erezie.Asa strigau la toti sfintii ,ii faceau ereticii pe sfinti eretici sau schismatici,asa ca, nu mai despicati firul in patru.Pai ce ne intereseaza atata de cei care au ales altceva,pe episcopii lumesti si schimbatori de dogma ,precum scrie in ,,relatiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii crestine’’ art. 23 … Biserica Ortodoxă consideră că este important ca toţi creştinii, inspiraţi de principiile fundamentale comune ale Evangheliei, să încerce să dea un răspuns unanim şi solidar, bazat pe modelul omului nou în Hristos, la problemele spinoase ale lumii contemporane’’.Adica Biserica se da dupa noul om,aces tom schizofrenit de jidani si diavoli,iar popii au ales sa TACA si sa dea ascultare ereticilor astora,astfel formand azi un alt ,,ansamblu crestin’’ numit biserica ecumenista romana.Noi ne putem doar ruga ptr ei,nu mai avem voie sa fim in comuniune de credinta cu ei. Iertati-ma!

  Apreciat de 1 persoană

 5. Schismatici sunt cei care isi fac grupari proprii si rup comuniunea cu ortodocsii ingraditi de erezie, formandu-si gruparile lor, cautand jurisdictia vreunui episcop necanonic, sau pur si simpli alcatuind grupari de noroade neinvatate care pretind ca doar ei au adevarul, desi ii denigreaza pe parintii care au afirmat ca toti cei in comuniune cu eretici sunt eretici, dar ca nu are loc pierderea preotiei celor ramasi in erezie….

  https://invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2018/05/23/cuvantul-parintelui-hariton-despre-preotie-preotia-nu-este-nici-a-episcopului-nici-a-preotului-preotia-este-a-bisericii-numai-biserica-insasi-poate-sa-ia-harul-preotiei-de-la-episcop-si-p/


  „Preoția, arhieria lui Hristos se transmite Bisericii prin Sfinții Apostoli și ucenicii lor. Deci, iertarea păcatelor, reprezintă puterea care este dată prin Taina Preoției. Apostolii au dăruit puterea preoției episcopilor, iar episcopii preoților. Preoția nu este nici a episcopului, nici a preotului, preoția este a Bisericii. Biserica este cea care îi dă preoția episcopului și preotului și numai Biserica însăși poate să ia harul preoției de la episcop și preot, când există anumite motive și datorită acestor motive preotul sau episcopul este caterisit, adică Biserica îi ia preoția pe care i-a dat-o.

  Însă, această caterisire, Biserica n-o face simplu și fără motiv. Există anumite păcate grave pentru care Biserica îi ia preoția omului respectiv, cum ar fi și erezia, sau dacă săvârșește crimă, desfrânare etc. Atunci, Biserica face un Sinod unde este chemat preotul să se justifice, iar Sinodul este cel care hotărăște în problema respectivă, dacă poate sluji sau nu. Dacă el continuă să slujească după ce a fost caterisit, atunci Tainele săvârșite de el sunt invalide. Abia atunci vorbim despre Taine invalide.”

  https://invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2018/05/23/cuvantul-parintelui-hariton-despre-preotie-preotia-nu-este-nici-a-episcopului-nici-a-preotului-preotia-este-a-bisericii-numai-biserica-insasi-poate-sa-ia-harul-preotiei-de-la-episcop-si-p/

  Pr Spiridon spune in studiul sau: „În al doilea rând autorul afirmă că cei aflați în comuniune cu ereticii nu trebuie tratați după regulile canonice care se aplică ereticilor condamnați sinodal, dar nu arată cum trebuie tratați aceștia. Preoții care au încetat comuniunea cu pseodoepiscopul eretic și cu ceilalți preoți căzuți (și ei) prin păstrarea comuniunii cu pseudoepiscopul respectiv, aplicând Canonul 15 al Sinodului I-II Constantinopol încetează orice legături bisericești cu aceștia. Dar nu se pronunță asupra validității tainelor săvârșite de clericii necondamnati. Oprirea comuniunii cu cei căzuți în erezie dar care nu au fost încă condamnați se face nu din cauza presupusei invalidități a Tainelor sau a bănuielii încetării lucrării harului prin acei clerici (cei căzuți în erezie fiind încă necaterisiți), ci din cauza că aceștia nu mai au credință ortodoxă.

  Autorul încearcă să sugereze ideea că dacă noi am numi „căzuți în erezie” pe toți cei aflați în comuniune cu pseudoierarhii, atunci noi ne-am separa de ceilalți membrii ai Bisericii și am ”considera Biserica noastră ca o entitate străină”. Aici apare o înțelegere greșită a rolului opririi comuniunii cu ereticii. Rostul îngrădirii nu este de a ne separa de Biserică, ci de a rămâne în Biserică prin păstrarea purității dreptei credințe. Nu noi, cei îngrădiți, ne separăm de Biserică prin faptul că am încetat orice legătură bisericească cu ei, ci cei căzuți în erezie sunt în pericol de a se separa de Biserică. Există pentru ei doar două posibilități: ori rămân pe mai departe căzuți în erezie (fie că vor fi osândiți definitiv la un sinod ortodox, fie că vor muri până atunci și vor avea parte de osânda veșnică), ori se pocăiesc deplin și în acest caz nu vor fi învinuiți pentru căderea anterioară în erezie. Dar pentru că acest sinod ortodox care să clarifice situația creată prin apariția și generalizarea ereziei ecumeniste în viața Bisericii nu s-a săvârșit încă, cei căzuți în erezie rămân amestecați deocamdată în trupul Bisericii ca niște mădulare bolnave și transmițătoare de boală.”
  Sursa: https://invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2018/01/27/observatii-critice-ale-pr-spiridon-de-la-schitul-radeni-judetul-neamt-la-studiul-scris-de-mihai-silviu-chirila-partasia-la-erezie-expresie-biblica-si-patristica/

  Cine se pocaieste acum de erezie, daca e preot, singur sa cerceteze canoanele si sa se canoniseasca. Daca se simte vinovat ca a aparat 3 ani de zile ecumenismul cu buna-stiinta, sa renunte la a sluji Sfanta Liturghie si sa urmeze randuiala celor ce se pocaiesc. Noi nu suntem sinod, dar Sfantul Nicodim Aghioritul in Carte folositoare de suflet spune ca fiecare are datoria de a citi Sfintele Canoane si de a se canonisi singur.

  Apreciază

 6. roman zice:

  Spuneti ca…toti cei in comuniune cu eretici sunt eretici, dar ca nu are loc pierderea preotiei celor ramasi in erezie….Iar Sf teodor Studitul sau Duhul Sfant spune prin acest Sfant…Căci [dezlegate fiind canoa¬nele], nicidecum nu mai este preoţie, jertfă şi celelalte leacuri ale sufleteştilor noastre boli…. este îngăduit cel căzut sub canoanele ce îl caterisesc, slujind cele sfinte în chip vinovat. … apostazia [în care se găsesc] ereziile este [apostazia] faţă de Hris¬tos?…. Euprepian,despre ereticii necondamnati sinodal (adulterii),pag 36……Aceştia însă pentru o greşeală sau mai bine zis pentru greşelile celui adulter şi a celui ce a unit prin adulter4 şi ale celor ce au fost de acord cu adulterul şi ale tuturor celor ce au vreo părtăşie cu cel adulter (căci nu sunt despărţiţi unii de alţii: cei ce au făcut [adulterul] şi cei ce sunt de acord cu el1) nu zic că sunt vinovaţi, ci iconomi ai lui Dumnezeu, şi că mincinos este cel ce-i arată a fi vinovaţi. Dar se înstrăi¬nează şi sfinţii de [aceşti] „iconomi” ai lui Dumnezeu, căci nici un sfânt nu a călcat legea lui Dumnezeu, nici, călcându-o, nu se poate numi sfânt….Scrisoare 39 catre Teofil ,tot despre ereticii necondamnati sinodal….Deci, împreună cu salutarea mea către tine, pe acestea am socotit necesar să le amintesc părinţimii tale ca, ştiind că este erezie, să fugi de erezie, adică de eretici, încât nici să te împărtăşeşti cu ei, nici să-i pomeneşti la Dumnezeiasca Liturghie, în preasfânta ta mănăstire.”……..Mai spuneti ca:Oprirea comuniunii cu cei căzuți în erezie dar care nu au fost încă condamnați se face nu din cauza presupusei invalidități a Tainelor sau a bănuielii încetării lucrării harului prin acei clerici (cei căzuți în erezie fiind încă necaterisiți), ci din cauza că aceștia nu mai au credință ortodoxă…..Pai tocmai din cauza validitatii Sfintelor Taine eu personal m-am ingradit de ecumenistii eretici si merg 70 de km la Biserica ptr ca daca nu stateam in parohia mea .Ba chiar spuneti ca …din cauza ca nu mai au credinta ortodoxa…pai tocmai nemaiavand credinta ortodoxa,pai nu mai au nici Taine ,ca doar ortodocsii au Taine valide,nu si altii…….Iar eu mai sus am intrebat de cei care daca maine opresc pomenirea ,dar au semnat acte eretice pot sluji?!!…Ini raspundeti de la dvstra vag,nu de la Sfinti…Cine se pocaieste acum de erezie, daca e preot, singur sa cerceteze canoanele si sa se canoniseasca. Daca se simte vinovat ca a aparat 3 ani de zile ecumenismul cu buna-stiinta, sa renunte la a sluji Sfanta Liturghie si sa urmeze randuiala celor ce se pocaiesc…Sfantul Teodor Studitul asa spune….:Dacă un preot a subscris1 la necredinţa [eretică], da¬tor este să se pocăiască şi să plângă cu căldură ca să-i fie iertată necredinţa, dar să liturghisească, nicidecum chiar dacă nu pomeneşte nici un necredincios ci să se oprească de la lucrarea sfinţită până va da Domnul şi va rândui vremea unui sinod ortodox în care fiecare va lua cele vrednice după judecata lui Dumnezeu….Lui Macarie Egumenul….pag 90 .Si Sfantul Atanasie tot asa Canoniseste in Pidalion canon 2…….TÂLCUIRE
  Epistola aceasta răspunzătoare a sfântului, ce o face către episcopul Rufinian nu cuprinde pentru cei ce s-au lepădat de Hristos şi au jertfit idolilor. Ci vorbeşte pentru cei ce s-au împărtăşit cu ereticii arieni; căci, ei, s-au împuternicit, fiindcă s-au întâmplat şi împăraţi a fi părtaşi ai eresului lor, şi pe mulţi dreptslăvitori i-au silit să se facă părtaşi eresului lor. Care la urmă s-au căit, şi s-au întors la Ortodoxa Biserică. Şi pentru aceştia întreabă Rufinian pe marele Atanasie cum trebuie a-i primi. Şi ceea ce aici s-a hotărât de noi (Sinodul Alexandria 362) s-a hotărât şi de toţi aceia. Şi dar zicem că ierosiţii câţi nu numai s-au împărtăşit cu arienii şi au mărturisit, că socotesc câte şi ei socotesc, ci s-au făcut cu dânşii şi apărători ai eresului, încât au îndemnat şi pe alţii de s-au dus la arianism. Aceştia întorcându-se la dreptslăvitoarea Biserică, se cade să-i
  primim. Nu însă să-i lăsăm şi în treapta ierosirii, ci ca pe mireni să-i avem de aici……..Adica eu inteleg ca cei care fac parte activ din erezie,prin semnare de acte eretice sau prin a trage si pe altii la erezie,pai ptr aia este necesar si primordial Sinodul Ortodox,fiindca ei daca maine se leapada de erezie ,dar au semnat acte eretice sau au tras/indemnat/amagit si pe altii spre eresul ecumenist ei nu mai sunt preoti pana la Sinodul Ortodox,ca doar prima data trebuie sa fie vadita erezia cu capul descoperit ,prin sinod talharesc si mai apoi apare ptr talhari si eretici un Sinod care sa statorniceasca si sa-i pedepseasca pe eretici,ca doar nu i-a premiat vreodata pe cei cazuti in erezie.Sa nu uitam ca acum vremurile sunt dupa o suta de ani de erezie ,deci noi ne-am nascut cu totii in erezie si nu mai avem voie sa punem ceva de la noi.Doar Sfintii Parinti si nu preotii din capul lor personal,fara sa aduca invatatura EXACTA a Sfintilor Parinti pot sa ne calauzeasca si asa sa nu ne pierdem cu totul.Dumnezeu a spus cu Preasfanta Sa Gura,dar noi suntem atata de trupesti si prinsi in cele pamantesti ca nu mai avem frica de Cuvintele Sale….Oare cand va veni Fiul Omului pe pamant ,va mai gasi credinta….Cerul si Pamantul vor trece ,dar Cuvintele Mele nu vor trece….Iertati-ma si sa citim si sa credem doar in Duhul Sfant care a vorbit prin Sfintii Parinti,ca eu nu cred ca este vreun preot azi purtator de Duh Sfant,care sa ne calauzesca.Sa nu credeti ca vreau mai mult decat sa scapam teferi de POTICNEALA asta dintre noi.

  Apreciază

 7. De ce nu spun parintii aghioriti marturisitori din secolul 13 ca inainte sta o paine ereticeasca, otrava, etc, ci spun ca are loc Dumnezeiasca Cina?
  http://lumea-ortodoxa.ro/celor-ce-spun-ca-pomenirea-ecumenistilor-se-poate-face-din-iconomie-marturia-parintilor-aghioriti-din-sec-xiii/

  „Căci cel ce-i zice: Bun venit! se face părtaş la faptele lui cele rele (II In. 10-11). Dar dacă ni se interzice măcar să-l salutăm în cale, dacă se interzice să-l aducem într-o casă obişnuită, atunci cum să-l primim nu în casă, ci în biserica lui Dumnezeu, în însuşi altarul, la tainica şi înfricoşata cină a Fiului lui Dumnezeu, care Se aduce în jertfă nesângeroasă? Întâi ca Dumnezeu, apoi ca miel neprihănit, pentru a ne împăca cu Tatăl şi cu Sine şi a curăţi păcatele noastre cu sângele Său, ca unul fără de păcat.

  Ce om întunecat va zbiera pomenirea celui pe care l-a vărsat pe bună dreptate Duhul Sfânt, ca pe unul ce s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu şi a sfinţilor, şi prin asta se va face [acel om] vrăjmaş al lui Dumnezeu? Căci dacă numai cuvântul de „Bun venit!” te face părtaş la faptele cele viclene, atunci cu atât mai mult înseamnă pomenirea sa răsunătoare, când stau înainte înfricoşatele taine dumnezeieşti. Iar dacă Cel ce stă înainte este Însuşi Adevărul, atunci cum să primeşti ca adevăr această mare minciună – să-l socoţi ca patriarh ortodox? [1] Săvârşind înfricoşatele Taine vei glumi ca pe o scenă? Cum să rabde acestea sufletul ortodox, cum să nu se depărteze îndată de cei ce pomenesc, cum să nu-i socoată drept vânzători de cele sfinte?”

  De ce nu spun Sfintii aghioriti ca e otrava, paine ereticeasca ci spun raspicat ca are loc Dumnezeiasca Cina, ca „savarsind Sfintele Taine”? De ce nu zic astfel: ca nu mai are loc Dumnezeiasca Cina, ca inainte sta spurcaiune, ca e pocalul demonilor etc. Sfintii spun clar: „Savarsind Sfintele Taine”.

  Sfintii mai spun in scrisoare ca cei ce pomenesc sunt : vanzatori de cele Sfinte, nu zic: negustori de otrava, nebunilor, nu mai savarsiti nimic, nu e decat paine ereticeasca.- NU SPUN ASEMENEA CUVINTE. Sfintii aghioriti marturisitori impotriva filo-latinilor spun, asa cum spune si parintele Spiridon, ca din cauza credintei ereticie, credinciosii si preotii nu primesc harul Duhului Sfant, PENTRU CA BATJOCORESC CELE SFINTE, ceea ce e mai grav decat daca aveau otrava acolo, pentru ca-L rastignesc si hulesc din nou pe Hristos!

  27. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului.
  28. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar.
  29. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului.
  30. De aceea, mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit.
  31. Căci de ne-am fi judecat noi înşine, nu am mai fi judecaţi.
  32. Dar, fiind judecaţi de Domnul, suntem pedepsiţi, ca să nu fim osândiţi împreună cu lumea.(I Corinteni, cap.11)

  Dar de fapt cine savarseste Tainele?

  5 ianuarie http://www.invataturiortodoxe.ro/vietile-sfintilor/proloagele.html

  Întru această zi, cuvânt ca să nu osândim pe nimeni.

  În zilele împăraŃilor Leon şi Alexandru (886-912) un domn oarecare din Peloponez a cumpărat un copil, tătar de neam, şi l-a dat pe el preotului, ce-i slujea în biserica din casa lui, să-l crească şi să-l înveŃe carte. Iar, după ce se deprinsese, copilul slujea preotului la trebuinŃa lui. Şi când era el de doisprezece ani, l-a întrebat pe el stăpânul lui: „Oare tătarii creştini sunt?”. Şi i-a răspuns lui: „Ba nu, stăpâne al meu, nu sunt creştini; încă, după cât mi se pare, nici eu nu sunt botezat.”. Şi i-a zis stăpânul lui: „Apoi cum te împărtăşeşti, nefiind creştin. Eu socoteam că tu eşti botezat şi, pentru aceea, n-am oprit pe preot ca să-Ńi dea făcătorul de viaŃă Trup şi Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos.”. Şi i-a răspuns copilul: „Eu stăpâne, n-am ştiut. Ci, cum vedeam pe alŃi copii împărtăşindu-se, aşa şi eu mă împărtăşeam.”. Atunci a chemat domnul acela pe preot şi i-a poruncit să boteze pe copil. Deci, după ce l-a botezat şi după sfârşitul Dumnezeieştii Liturghii, a venit îndată copilul la stăpânul său, Ńinându-şi făclia aprinsă şi i-a zis lui domnul său: „Mergi de cheamă pe cel ce te-a botezat pe tine.”. Iar copilul, mergând, a aflat pe preot îngrijind Sfintele Daruri şi, întorcându-se, a zis stăpânului său: „Nu este acum, stăpâne, cel ce m-a botezat pe mine.”. Şi i-a zis stăpânul: „Cum de a ieşit atât de repede?”. Şi iarăşi a zis copilului: „Mergi de cheamă pe cel ce te-a botezat pe tine.”. Iar copilul, iarăşi mergând, a aflat pe preot acoperind Sfintele Daruri. Şi, întorcându-se a zis stăpânului său: „Nu este acum, stăpâne, cel ce m-a botezat pe mine.” şi a zis stăpânul: „Nu a putut ieşi atât de repede.”. şi iarăşi a zis copilului: „Mergi de cheamă pe cel ce te-a botezat.”. Iar copilul mergând, a văzut pe preot şi i-a spus Stăpânului: „Nu este acolo cel ce m-a botezat.”. Deci, s-a mirat domnul şi a zis către altă slugă: „Mergi de cheamă pe preot.”. Iar sluga mergând, l-a aflat pe el isprăvind de îngrijit Sfintele Daruri şi l-a chemat pe el. Iar după ce a venit, a zis stăpânul către copilul cel botezat: „Cum de ai zis tu că nu este acolo cel ce te-a botezat? Cine dar este acesta?”. Iar copilul a zis: „Cu adevărat, Stăpâne, nu m-a botezat pe mine acesta, că cel ce m-a botezat avea faŃa ca un fulger şi strălucea ca soarele şi acela a făcut dumnezeiasca slujbă. Iar când slujea acel înfricoşat preot, acest preot, sta afară, înaintea bisericii, legat cu lanŃ de fier peste grumajii goi, de mâini şi de picioare. Şi-l Ńineau pe el doi vineŃi buzaŃi şi groaznici, până ce acela cu chipul luminos a sfârşit dumnezeiasca Liturghie. Şi încă era el în biserică atunci, când am venit eu la tine, stăpâne, şi tu m-ai trimis să-l chem pe el.”. Şi acestea auzindu-le domnul, s-a mirat şi frică la cuprins pe el pentru cele ce se ziceau de către copil. Deci, luând de mână pe preot, l-a dus pe el în cămara sa şi i-a zis lui: „Ce sunt acestea, pe care le spune copilul?”. Iar preotul, căzând la picioarele domnului aceluia, cu lacrimi, a zis: „De vreme ce Domnul Dumnezeul meu n-a tăinuit de stăpânul meu cele despre mine, îi voi spune adevărul: Eu stăpâne al meu, când eram la locul şi patria mea, fiind ispitit de vrăjmaşul sufletelor noastre, am căzut în păcat. Şi înştiinŃânduse episcopul meu, mi-a dat mie canon să nu mă mai ating de cele preoŃeşti, însă eu, sărac fiind şi fără de popor neputând trăi, am venit aici şi tu, stăpânul meu, milostivindu-te spre străinătatea şi sărăcia mea, m-ai primit pe mine în casa ta. Iar eu, ticălosul, călcând conştiinŃa mea şi canonul cel dumnezeiesc nepăzind şi veşnicele şi înfricoşatele munci uitându-le, am slujit până astăzi. Însă, de vreme ce Dumnezeu a descoperit cele despre mine, nu mai sunt vrednic de acum nici să privesc la tine, stăpânul meu.”. Deci, acestea auzind domnul acela i-a zis lui: „Omule, mai de folos îŃi era Ńie să-Ńi ceri pâinea ta, decât, pentru viaŃa aceasta vremelnică, să calci porunca lui Dumnezeu, îndrăznind la cele de neatins şi înfricoşate, că despre aceasta zice dumnezeiescul Apostol, că îngerii doresc să privească, dar tu cum ai îndrăznit, nevrednic fiind? Însă de vreme ce iubitor de oameni este Dumnezeu şi primeşte pe cel ce se pocăieşte cu adevărat, mergi dar la o mănăstire şi mult să te căieşti în cealaltă vreme a vieŃii tale, ca să-Ńi fie Ńie milostiv Domnul, pentru o necurăŃie ca aceea a ta. Că nu este alt păcat mai rău, afară de acela când preotul, nevrednic fiind, îndrăzneşte a sluji Tainele lui Dumnezeu.”. Şi acestea zicând, l-a trimis pe dânsul la mănăstire. Dumnezeului nostru slavă, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.

  Nu exista ridicarea automata a Tainelor, pe care Dumnezeu Insusi le sfinteste. Totul e in ascultare, sinodicitate. Episcopii hirotonesc, Dumnezeu trimite darul, Dumnezeu il cateriseste intai pe calcatorul de canoane si Dumnezeu porunceste prin Sfantul Duh, prin Canoane, ca episcopii sa puna in lucrare caterisirea. Cat tine erezia, fie daca va fi sau nu sinod (nu sinodul e esentialul, ci lupta noastra, marturisirea noastra) nu avem comuniune cu ereticii, ascultand de Canonul 15. In fata lui Dumnezeu sunt pseudo-episcopi, pseudo-invatatori, dar ar trebui pusa si in lucrare, asa actioneaza Biserica, ASA AU FACUT SFINTII PARINTI LA SFINTELE SINOADE INTOTDEAUNA. Dar acum este saracire duhovniceasca, imputinarea Credintei, si asteptam retragerea Bisericii in pustie si mantuirea in smerenie, plans si in crapaturile pamantului… Cine contrazice sinodicitatea Bisericii, gandeste papistaseste, atribuind si identificand Tainele cu episcopul, cu pomenirea episcopului. Dar Tainele sunt ale Bisericii, sunt savarsite de Hristos Insusi.

  Apreciază

  • roman zice:

   Daca preotii de azi, fie ei si Pr Spiridon ,Pr Antim ,Pr Sava sau care preoti doresti tu spun altceva decat spun Sfintii Parinti in scrierile lor ,noi nu trebuie sa-i ascultam,fiindca invata dogmele/invataturile lor proprii si ne pot rataci.In 1983 ecumenismul a fost data anatema de catre un Sinod Ortodox local,iar printre anateme sunt dati Anatema – si celor care nu deosebesc Preotia si Tainele Bisericii de “preotia” si “tainele” ereticilor, dar afirma ca botezul si euharistia ereticilor ar fi suficiente pentru mantuire.Aveti mare grija cui dati ascultare ,ca se ajunge la ascultare orbeasca.Pai Sf Teodor Studitu spune ca nu mai este preotie la erticii necondamnati (adulteri) ,dar matale i-mi spui ca spune Pr Spiridon si Pr Hariton ca au preotie.Eu te intreb atunci prin cine crezi matale ca vorbeste Duhul Sfant Mangaietorul,Duhul care s-a Pogorat peste Apostoli la Cincizecime,prin Sf Teodor Studitul,Maxim Marturisitorul,Atanasie cel Mare,Iustin Popovici si alti Sfinti care n-au facut nici o micro concesie de a le recunoate vreodata ,,tainele” ereticilor sau prin preotii de mai sus,care zic opusul Sfintilor?Trebuie sa ne cercetam credinta noastra personala neaparat ca altfel vom fi lasati de Dumnezeu sa ratacim si o sa ajungem sa credem in basme.Pai poate nu stii ca Hristos Dumnezeul Nostru si Arhiereul Nostru asa a PORUNCIT…ascultati ce zice Duhul Bisericii….sau poate crezi ca trebuie sa fie vreo voce din cer asta?!Tineti-va de sfinti si nu de bancuri ca mult nu mai avem si o sa vina mania lui Dumnezeu peste noi.Iertati-ma!

   Apreciază

   • Ioan zice:

    Doamne ajută, frate Roman. Dacă poți, trimite-mi pe acestă adresă de email scrisorile Sf. Teodor Studitul referitor la această problemă și tot ce ai mai studiat de la Sfinți în problema ereticilor condamnați sau necondamnați sinodal: ioan.ana@gmx.com
    Mântuire tuturor!

    Apreciat de 1 persoană

 8. roman zice:

  Nu exista frate eretici condamnati si necondamnati exista doar eretici sau ortodocsi .E ca in BISERICA ECUMENISTA ROMANA (ca de acolo avem inca sechele mari,mari de tot),asa zic si aia prin DECLARATIA de la TORONTO cu titlul-BISERICA,bISERICILE SI CMB…si gata nici nu mai trebe sa citesti ce voma zice acolo…..sau Biserica Ortodoxa si lumea crestina ….dar fara Botez Ortodox ,cum de esti tu crestin ?!….deci e vorba de crestinii de ziua a 7-a si altii ?!….Imi vine sa vomit,dar probabil numai mie ,ca …sunt sechele mari si inca regrete ca Dumnezeu ne-a trimis aceasta printre ultimele daca nu ultima barca de salvare(sinodul talharesc din creta) si ptr noi ultra,mega, hiper slabii in credinta de azi si mai nou autodenumitii….marturisitori(hahaha). Fiindca tocmai asta-i problema ,ca niste preoti dintre cei ingraditi de erezie,au lansat aceasta noua invatatura,care eu personal sper sa dea Dumnezeu sa se opreasca aici si sa nu o faca o intreaga ,,opera” sofisticata(sofisticat vine de la sofism si sofismul de la diavol).Pai ei au pus probabil din totalul Scrisorilor Sf Teodor Studitul, traduse si noua in romana pe caprarii/capitole”cele despre Sinodul adulterin fiind un sinod TALHARESC ,precum si cel din Creta azi si cele cu reizbucnirea ereziei iconoclaste in aceiasi perioada ,care fusese taiata de la Biserica de Sinodul 7 (787) Ecumenic si ca toate marile erezii nu doar un singur sinod le putea opri ,ci reizbucneau si se faceau alte Sinoade locale .De aici ,,cercetatorii” nostri ,in frunte cu o parte din preotii mai ,,luminati” stau si fac analiza gramaticala a cuvintelor spue de Sfantul Teodor (un imens gladiator al lui Hristos fata de orice,,marturisitor” de asta de azi…vai, nici pana la ousorul piciorului Sfantului macar nu ajungem nicunul,dar na…e parere de spurcat ,ca mine) si sa vada daca pot delimita ei insisi ceva diferit si care sa spuna ce doresc ei personal sa se spuna ….uite sunt eretici necondamntati si…ce le-o mai veni prin cap dupa aia.De asta nu pot sa inteleaga fiindca ei pierd esenta-Duhul Sfant e cel pe care ei ca si ,,cercetatori” vor sa il ispiteasca, probabli o parte dintre ei avand ceva inca dragoste sau poate indoiala ca popii ecumenisti ,de acolo de unde cu totii ne tragem mai pot fi declarati ca avand Sfinte Taine.Trezirea -SFINTE TAINE SI ERETICI,numai cuvantul Sfant si este TOTAL opus cu eretic.Sau poate ei zic ca nu-s eretici si asa ajung probabil la vreo alta nascocire….Litera ucide Duhul viaza…Dar probabil ca nu se mai teme nimeni de Cuvantul lui Dumnezeu si se cauta ,se cauta unde se zice …ereticii care sunt eretici ,dar nu au fost condamnati prin sinod ,dar sunt eretici de la creta si pana la sinod ortodox sau poate si mai incolo (e treaba ereticilor ,deci nu e treaba lor ,ca ei au ramas in Biserica prin ingradirea de ei,dar cred ca nu pot realiza acest lucru ce inseamna) si acesti ERETICI au SFINTENIE in ,,taine” pana la un sinod ortodox,dar cica spre OSANDA celor care stau asa,adica, DORM.Pai toti Sfintii spun ca:inafara Bisericii nu exista Sfinte Taine….Impartasania de la eretici este OTRAVA ptr minte si sufletul celui care o ia….impartasirea cu erezia desparte de Hristos pe cel care o ia…etc.Dar fiindca nu mai exista DRAGOSTE de aia nci ,,cercetatorii” nu vor sa le spuna ADEVARUL adevarat si al celor mai putin cunoscatori, dar mai ales fratilor cazuti in erezia asta ucigasa,LINGUSINDU-I ca mai au preotie,deci sa DOARMA in continuare.Iertati-ma!

  Apreciază

 9. Dorin zice:

  https://www.marturisireaortodoxa.ro/ingradirea-de-erezie-nu-de-biserica/
  Cititi ce spune parintele acesta Theodor Zisis, grec care este antiecumenist si care a fost printre primii care au luat atitudine. Nu mai confundati, ingradire si nu schizma cum indeamna unii! Cititi in Sf Evanghelie cand spune Hristos „intru aceasta vor cunoaste oamenii ca sunteti ucenicii mei, cand veti avea dragoste intre voi” ori asazisii luptatori de pe la Roman care indeamna la schizma nici macar intelegere nu au intre ei, si va rog sa ma credeti, am vorbit personal cu unii dintre ei. Oamenii astia vorbesc din auzite si fac dezbinare., nu ii ascultati! Cititi in Sfanta Evanghelie si judecati pomul dupa roade asa cum ne invata Mantuitorul! Ingradire, nu schizma!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s