Frământările unor mireni ortodocși cu privire la poziția tuturor Părinților îngrădiți de erezie

 

„Lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o.”(Ioan 1, 5)
„Şi veți cunoaște Adevărul, iar Adevărul vă va face liberi.” (Ioan 8, 32)
„De vei vedea sabia venind şi nu vei da de veste fratelui tău, din  mâna ta voi cere sângele lui.”(Iezechiel 33, 6-8)

 

Părinții mei,

 Sfântul Maxim Mărturisitorul zice:

 „A mărturisi Adevărul înseamnă a declara război pe viață și pe moarte diavolului, iar a nu mărturisi înseamna a avea pace cu acesta.” Încă şi mai mult: „A trece cu vederea cuvântul Adevărului este totuna cu a te lepăda de Hristos.” 

 „Nu există lucru mai primejdios decât să spună cineva Adevărul. Oamenii, și mai ales cei aflați în ranguri înalte, pe toate pot să le suporte, în afară de Adevăr.”

 „Orice om se sfințește prin mărturisirea corectă a Credinței. Cel care are credință nefalsificată în Hristos, acela are în el toate harismele Dumnezeiești. Fără credință nefalsificată, nu poate nimeni să mărturisească Adevărul și să sufere martiriu, nu are harisme și nu se poate mântui.”

 „Dacă Hristos nu este mărturisit corect, atunci comuniunea cu El şi cu cei care Îl mărturisesc în mod ortodox devine imposibilă, căci cel care nu Îl mărturiseşte pe Hristos în mod corect, adică în conformitate cu Tradiţia, se plasează în afara Lui.” (Jean-Claude Larchet – Sfântul Maxim Mărturisitorul. Mediator între Răsărit și Apus, p. 200, Ed. Doxologia 2010)

Sfântul Vasile ce Mare afirmă și el:

Întrucât ereticii au „ieşit din Biserică” din pricina acceptării dogmelor necinstitoare, de aceea unirea lor din nou şi primirea în sânul Bisericii trebuie să se facă după o pocăinţă şi îndreptare învederată, anatematizarea pe faţă a ereziei şi recunoaşterea deplină a Dogmelor ortodoxe. În acest fel, eterodocşii vor redeveni mădulare ale „trupului Bisericii lui Hristos” şi se vor izbăvi de osânda care le-a fost gătită pentru erezie. Fără păzirea acestor condiţii, Sfântul Vasile este categoric : vom fi învinuiţi noi, ortodocşii, că am trecut la erezie. (Străjerii Ortodoxiei- Arhim. Vasilios Papadakis p. 559, Ed. Egumeniţa 2015)

Iar Sfântul Athanasie cel Mare poruncește:

Să vă feriţi de părtăşia cu cei ce cred făţiş dogmele necinstitoare. Păziţi-vă însă şi de cei ce socotesc că nu se ţin de cele ale lui Arie, dar se împărtăşesc cu arienii. Ni se cuvine, mai ales, să fugim de părtăşia cu cei de a căror cugetare ne scârbim (o respingem). Dacă cineva se face a mărturisi credinţa dreaptă, dar se arată împărtăşindu-se cu ereticii, pe acela să-l îndemnaţi să se îndepărteze de un asemenea obicei ; şi dacă se învoieşte, să-l aveţi ca pe un frate. Dacă însă stăruie cu împotrivire, feriţi-vă de el. Atâta vreme cât veţi ţine calea aceasta, vă veţi păzi credinţa voastră curată. Dar şi aceia se vor folosi văzându-vă şi se vor teme ca nu cumva să fie socotiţi necinstitori şi părtaşi ai credinţei ereticilor.(Străjerii Ortodoxiei- Arhim. Vasilios Papadakis p. 56, Ed. Egumeniţa 2015)

Sfântul Grigorie Palama întăreşte şi el:

„Cei ce sunt ai Bisericii lui Hristos sunt ai adevărului, iar cei care sunt ai adevărului sunt ai Bisericii lui Hristos.”

De asemenea şi Sfântul Fotie cel Mare lămurește:

„Este eretic şi se supune legilor împotriva ereticilor cel care se abate chiar şi  cu puţin de la Credinţa Ortodoxă.” (Străjerii Ortodoxiei- Arhim. Vasilios Papadakis p. 32, Ed. Egumeniţa 2015)

Încă și Sfântul Ambrozie al Mediolanului rostește tunător:

„Anatema să fie cel ce nu-și explică (mărturisește) limpede credința.” (PSB 53, p.61)

Iubiți Părinți, aceste cuvinte pline de Har le-au rostit acești Sfinți, care L-au urmat pe Hristos-Adevărul și au suferit pentru El, cărora și noi, păcătoșii, voim să le urmăm, nu pentru vreun avantaj, nici pentru slava lumească, nici pentru nimic altceva, ci, doar pentru că voim să ne mântuim.

Nu este cu putință ca Adevărul să fie amestecat cu minciuna, cu relativizarea, cu confuzia sau neutralitatea, pentru că același lucru l-au făcut și ecumeniștii de care v-ați îngrădit. Deci Adevărul este Hristos, Adevărul este Biserica,  Adevărul este Ortodoxia, … iar Ortodoxia înseamnă a avea cugete drepte despre Dumnezeu. (Sf. Iosif Vrienios)

Cu adevărat Sfinții Părinți au fost foarte clari și nu au lăsat niciodată loc de confuzie, arătându-ne tuturor cu cine trebuie să fim în comuniune și de cine să ne îngrădim.

Sfințiți Părinți, dacă spuneți că vreți să urmați calea Sfinților Părinți în ce privește îngrădirea de erezie, atunci de ce există lucruri contradictorii între voi, de ce nu vorbiți aceeași limbă și de ce unii participă cu drag la sinaxe, sfătuindu-se cu frații lor împreună luptători, iar alții nu participă, spunând că aceste sinaxe au adus numai rele?

Dar sinaxă, ce înseamnă – împreună sfătuire, nu? Iar sfătuirea poate fi vreodată rea? Dacă ați urma cu toții îvățăturii Sfinților Părinți, atunci ați avea aceeași cugetare și nu ar mai exista conflicte între voi. Iar dacă nu vă armonizați cu această învățătură, înseamnă că cineva se înșeală, crezând că urmează calea patristică. Deci, care sunt aceștia care se înșeală? Iar ca să ne lămurim cu toții și să se risipească confuziile, ar trebui ca fiecare Părinte să își facă publică poziția și învățătura sa.

Dacă Părinții Athoniți greșesc, atunci vă rugăm să veniți cu argumente patristice și să arătați care sunt greșelile lor. Dacă veți face așa, poporul va judeca la cine este adevărul și la cine nu. În toată istoria Bisericii avem această învățătură: cei care nu au experiență îi urmează pe cei cu experiență (iar în cazul nostru sunt Părinții Athoniți), ca împreună să-L urmeze pe Hristos. Iar cel care nu voiește să se sfătuiască arată egoism și aroganță, și prin urmare, nu este luminat de harul dumnezeiesc.

Părinților, unii dintre Sfințiile Voastre spuneți că aceste sinaxe au adus numai dezbinare. Dacă este așa, haideți să vedem cine a dezbinat. La Oreokastro (Thesalonic) unii Părinți n-au voit să participe, chipurile pentru că urma să se întâmple acolo lucruri rele. Dar care sunt acestea? Ce lucruri rele s-au întâmplat la acea sinaxă?

Apoi, și în România au urmat aceleași boicotări. Însă, de către cine? Părinții Athoniți și-au menținut dintru început aceeași linie patristică, pe când ceilalți (cei cu iconomie) au venit cu tot felul de sofisme, acuzându-i pe cei patristici că sunt „super-acriviști” și „zelotiști”, chiar extremiști și schismatici. Apoi au continuat zicând că Părinții Athoniți vor să ne împingă către grupările stiliste și multe alte minciuni. Și cine a făcut aceste diversiuni? În Grecia, Pr. Vulcănescu, Pr. Zisis și alții pe care faptele lor îi vădesc; iar în România un auto-intitulat reprezentant al luptei anti-ecumeniste, domnul Chirilă, care spune despre sine că e ortodox, însă afirmațiile și faptele sale arată contrariul. Hristos-Dumnezeu ne-a lăsat un singur criteriu de discernere: „După roadele lor îi veți cunoaște”.

Așadar, vedem faptele și ale unora și ale altora, vedem cine iubește cu adevărat pe Hristos și pe aproapele, și cine are alt interes. Putem oare compara „roadele duhovnicești” ale domnului Chirilă cu roadele Părinților Athoniți, pe care îi clevetește neîncetat? Ce autoritate are acest laic profund lumesc, care confundă duhovnicia cu un intelectualism umanist, folosind o teologie scolastică?

Cum de a putut acest pseudo-teolog mirean să sucească mințile unor Părinți, care au avut curajul să se îngrădească de erezie, iar mai apoi, pe nesimțite reușind să-i împingă înapoi către comuniunea cu cei neîngrădiți, adică cu ecumeniștii eretici? Atunci, la ce le-a folosit îngrădirea de erezie dacă acceptă prin „iconomie”, comuniunea cu cei neîngrădiți?

În urma acestor lucruri, nedumeriți fiind din pricina confuziilor iscate în ultima vreme, am purces cu smerenie la cercetarea celor auzite, să aflăm de sunt adevărate sau nu.

Și, cu frică de Dumnezeu, voind să ne lămurim, vă întrebăm următoarele:

 1. Părinții mei, vă rugăm să vă exprimați clar, în mod public, poziția despre expresia „părtășiei la erezie”. Este tot erezie sau o stare intermediară între ortodoxie și erezie?
 2. Părinților, deoarece unii dintre Sfințiile Voastre nu ați participat la ultimele sinaxe, am voi să știm care idei le împărtășiți, ale Părinților Athoniți (Gheron Sava, Gheron Evstratie, Gheron Hariton) sau ale domnului Chirilă, Pr. Vulcănescu, Pr. Zisis? Pentru că aceștia din urmă spun că: „nu îi putem considera eretici pe toți cei care sunt în comuniune cu ereticii”, iar Părinții Athoniți, dimpreună cu Sfinții Părinți, spun contrariul. Dacă „părtașii la erezie” nu sunt la rândul lor eretici, atunci noi de ce ne-am mai îngrădit, de ce am întrerupt comuniunea?
 3. Unii dintre Sfințiile Voastre ați afirmat că toți Părinții participanți la Sinaxa de la Roman, dimpreună cu mirenii, sunt schismatici. Ați putea să ne explicați care sunt motivele pentru care îi numiți schismatici? Iar Sfințiile Voastre cum de slujiți și sunteți în comuniune cu schismaticii?
 4. Părinții Athoniți și unii Părinți români și-au manifestat poziția față de acțiunile neortodoxe ale Episcopului Longhin, pe care l-au și demascat, iar unii dintre Sfințiile Voastre nu ați luat nicio poziție publică în privința aceasta.Înseamnă că sunteți de acord cu Episcopul Longhin?
 5. Arhiepiscopul Longhin, proaspăt avansat de către ereticii ecumeniști, este în comuniune vădită cu Pr. Th. Zisis, Pr. Vulcănescu și dl. Chirilă. Aceștia toți îi consideră schismatici pe Părinții Athoniți(Gheron Sava, Gheron Hariton, Gheron Evstratie) dar și pe Părinții români care sunt în comuniune cu ei. Știind că nu toți împărtășesc aceeași învățătură, cu care dintre aceștia sunteți de acord și în comuniune? Pentru că în ortodoxie nu poate exista poziție neutră.
 6. Sunteți de acord că Episcopul Longhin nu a oprit niciodată pomenirea și comuniunea cu ecumeniștii eretici? Pentru că pe deoparte zice formula: „pe toți Arhiereii ortodocși care drept învață Cuvântul Adevărului”,iar pe de altă parte pomenește și pe ierarhii ecumeniști: Mitr. Onufrie și Episcopul Meletie de Cernăuți. Adică voiește să împace capra și varza, adevărul și minciuna, ortodoxia și erezia, și pe Hristos cu diavolul.
 7. În Duminica Sfântului Grigorie Palama, Episcopul Longhin a pomenit cu o nemăsurată viclenie: pe toți Patriarhii ortodocși care drept învață Cuvântul Adevărului”… Care sunt aceștia și de unde a luat el formula aceasta? Ca să nu mai vorbim că a fost avansat în rang de ereticii ecumeniști,pe care îi și pomenește. În aceste condiții, ce credeți: este Episcopul Longhin ortodox sau nu? Conglăsuiesc vorbele cu faptele sale?
 8. Unul din punctele rezoluției Sinaxei de la Botoșani (care ulterior a fost îndreptat la Sinaxa de la Mestecăniș) spune că ne îngrădim de toți cei care au semnat și au primit Sinodul tâlhăresc din Creta, însă rămânem în comuniune cu Bisericile Locale neparticipante la Sinod (adică a Rusiei, a Bulgariei, a Georgiei și a Antiohiei).Știm însă că aceste Biserici, deși nu au participat și semnat, totuși nu au condamnat și nu s-au îngrădit prin nepomenire de Bisericile Locale care au primit Sinodul tâlhăresc, fiind în continuare în comuniune și în același cuget cu ele. Ce părere aveți Sfințiile Voastre despre acest lucru?

Precum Sfințiile Voastre i-ați somat cu scrisori pe ierarhii ecumeniști, ca să își arate public poziția față de Sinodul eretic din Creta și să-l respingă – și foarte bine ați făcut – asemenea și noi, mirenii, mădulare mai mici ale Bisericii fiind, urmând pilda Voastră, cu smerenie vă atenționăm atunci când vă abateți de la Adevăr. Așadar, vă rugăm stăruitor să risipiți confuziile din inimile noastre și degrab să vă exprimați public poziția Voastră – pentru a ne liniști conștiințele – după cum au procedat toți Sfinții Bisericii. Această rugăminte o adresăm Părinților slujitori la Schitul Rădeni, încă și tuturor Părinților care s-au îngrădit de erezia ecumenistă.

Nu pentru că suntem iubitori de „dezbinare” vă cerem acestea – Doamne ferește! – ci pentru a ști dacă să vă urmăm sau nu. Iar dacă ne veți acuza că facem dezbinare, vă amintim că și Sfințiile Voastre ați fost acuzați pe nedrept de către ereticii ecumeniști de același lucru – atunci când le-ați cerut să mărturisească Adevărul. În schimb, nu orice dezbinare este rea, după cum Sfânta Scriptură zice: „Și s-a făcut dezbinare în mulțime pentru El.” (Ioan 7, 43). Deci nu pentru altceva, ci pentru Hristos-Adevărul, Care a spus: „Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa…” (Matei 10, 34-35).

Iar noi, asemenea Sfințiilor Voastre, Adevărului voind să Îi urmăm, nădăjduim că ne veți înțelege frământările și nu veți trece cu vederea îngrijorările noastre.

Iar de se va întâmpla să nu faceți publică poziția Voastră, atunci, cu durere, ne vom simți obligați să înștiințăm toată pliroma ortodoxă despre aceste lucruri încâlcite.

Ne cerem smerit iertare pentru îndrăzneală, neavând nicidecum vreo intenție de a produce tulburare sau dezbinare, ci, urmând Sfinților Părinți, voim a păstra Adevărul și să fim în comuniune doar cu cei care-L urmează.

 

Semnează,

Dinu Tigoianu – Rm. Sărat

și un grup de ortodocși:

Mircea Suta – Toronto-Canada,

Constanța-Corina Suta – Toronto-Canada,

Dinița Ștefan – Focșani,

Nedelea Gavrilă – Focșani,

Tamara Duca – Târgu Mureș,

Sorin și Elena – Suceava,

Romeo Vasile – Tunari-Ilfov,

Lidia Vasile – Tunari-Ilfov,

Cristian Neagu – Rm. Sărat

dimpreună cu toți frații și surorile de un gând cu noi

 

Nota redacției: O altă întrebare a fost adresată Părinților care au slujit la Schitul Rădeni în Duminica Ortodoxiei, și anume: Care este motivul pentru care anul acesta, la schitul Rădeni, în Duminica Ortodoxiei, nu s-a citit ultima anatematismă din cadrul slujbei Sinodiconului Ortodoxiei? Să fie oare din cauză că nu se dorea să fie dați anatemei și „părtașii la erezie”? La această întrebare, mulți dintre slujitorii de la Rădeni au răspuns că ar fi dorit să se citească această anatematismă, dar ieromonahul Ieronim, fiind protos, a decis sa nu fie citită. În schimb, ieromonahul Andrei a afirmat că alți Părinți, care de altfel erau semnatari ai sinaxei de la Roman, nu ar fi voit nici ei să citească această anatematismă, chipurile pentru că încă nu a existat o condamnare sinodală a susținătorilor ecumenismului. Dar astfel de anateme au fost rostite și de Sfinții Părinți înainte de condamnarea sinodală a ereticilor.

Ecumeniștii și cei aflați în mod conștient în comuniune cu ei au fost deja anatematizați (dar nu in mod nominal, ci a fost anatematizat la modul general ecumenismul, dimpreună cu cei care îl practică) de Sfinți precum Sfântul Sfințit Mucenic Ilarion Troițki, Sfântul Ierarh Ioan Maximovici, Sfântul Ierarh Filaret de New York,  Sfântul Ierarh Serafim Sobolev, Sfântul Cuvios Iustin Popovici, Cuviosul Serafim Rose, Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, Ierarhi ca Augustin Mitropolit al Florinei, Arhiepiscop Averkie Taușev și alții.

Să nu uităm că Sfântul Teofan Zăvorâtul spune:

„Fie se pronunţă, fie nu se pronunţă asupra învăţăturii şi numelui tău anatema, tu deja eşti căzut sub ea atunci când cugeţi cele potrivnice Bisericii şi stărui în această cugetare.”

Iar ceea ce spune ieromonahul Andrei despre dezacordul acelor Părinți pentru citirea antatematismei – este fals, deoarece aceștia ar fi dorit să se citească anatematisma, dar Ieromonahul Ieronim a fost cel care a decis, fiind atunci protos.

 

 

 

Acest articol a fost publicat în Evenimente cotidiene importante. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

49 de răspunsuri la Frământările unor mireni ortodocși cu privire la poziția tuturor Părinților îngrădiți de erezie

 1. Rugăm pe Ieromonahii Pamvo, Ghedeon, Ieronim, Andrei și pe alți Părinți care nu s-au exprimat public în privința ultimelor Sinaxe, să își facă publică poziția, la predici și pe internet, după cum au făcut înainte, când își declarau cu bunăvoință și prin intermediul internetului poziția lor, iar în ultimul timp nu au mai revenit cu ceva concret.

  Nota redacției: Această scrisoare a fost adresată tuturor Părinților îngrădiți de erezie, în special celor care nu și-au făcut publică poziția până acum.

  Câteva constatări:

  1.Părinții care și-au făcut publică poziția lor, prin participarea și susținerea din toată inima a concluziilor de la toate cele trei ultime sinaxe (Roman, Satu-Mare, Mestecăniș), au mărturisit public și și-au consolidat mărturisirea lor de credință în fața oamenilor fără ocolișuri. Acești Părinți au menținut aceeași linie patristică. Ei nu sunt de acord cu teoria părtășiei la erezie ca stare intermediară între ortodoxie și erezie, au arătat că pentru a fi ortodox, trebuie să mărturisești și cu fapta și să nu ai niciun fel de comuniune cu erezia, au arătat că, din păcate, deși a vorbit mult împotriva ecumenismului, PS Longhin este în erezie, prin comuniunea cu episcopi ecumeniști și pomenirea ecumeniștilor și că nu îl putem numi ortodox și nici nu putem avea comuniune cu el, asemeni au arătat și că nu putem susține că suntem în comuniune cu ierarhii care acceptă ecumenismul și deciziile sinodului din Creta, chiar dacă Bisericile din care fac parte nu sunt în CMB, și nici cu preoții care păstrează comuniunea cu acești ierarhi (din Biserica Georghiei, a Bulgariei, a Rusiei și a Antiohiei), după cum noii ecumeniști, M.S.Chirilă și preoții de un cuget cu ei susțin că reiese din rezoluția sinaxei de la Botoșani.

  2.Unii dintre Părinți au mers mai încet, mai domol, și în primă fază nu au participat la Sinaxa de la Roman, motivul a fost că nu au înțeles că nimeni nu a intenționat să spună că nu mai există niciun episcop ortodox, ci trebuie să așteptăm mai întâi să vedem dacă există vreun ierarh mărturisitor, să îl cunoaștem, să vedem mărturisirea și faptele lui. Acest lucru nu însemna că s-ar crea astfel vreo schismă, deoarece așa cum precizează Mărturisirea de credință a Sinaxei de la Roman: „nu este necesar să acuzăm sau să apărăm vreun episcop pentru că însuși Canonul 15 al Sinodului I-II Constantinopol din vremea Sfântului Fotie cel Mare îl osândește dacă este eretic, iar cuvintele și faptele lui mărturisesc despre el”.  Apoi, acești Părinți au început să își dorească să participe din nou la Sinaxe și să își asume responsabilitatea în fața celor pe care îi păstoresc. Părintele Antim și-a trimis toată binecuvântarea Sfinției Sale pentru desfășurarea Sinaxei de la Satu-Mare și a participat la Sinaxa de la Mestecăniș, dimpreună cu Ieromonahul Vichentie, ucenic al Sfinției sale. Îi așteptăm pe acești Prănți să își suțină în continuare cu înceredere, prin cuvânt și prin faptă, mărturisirea credinței în fața tuturor.

  3.Alți Părinți, deși au participat la Sinaxa de la Roman, nu au mai participat la Sinaxele de la Satu-Mare și Mestecăniș. Părintele Pamvo și Părintele Ghedeon nu au mai venit la ultimele sinaxe. Deși Parintele Pamvo a mai spus cate ceva la predici, si anume ca nu e de acord cu teoria partasiei la erezie ca stare intermediara, asteptam o pozitionare clara, fara echivoc. Pana acum cateva luni, toti Parintii isi faceau publica pozitia pe internet, fara ocolisuri.

  4.Mai mult, Ieromonahul Ieronim și Ieromonahul Andrei, nu au participat la niciuna din cele trei sinaxe mentionate. Ei nu sunt de acord, in principiu, cu pseudo-teologul M.S.Chirila, deoarece nu erau de acord, in principiu, nici cu proiectul sau de „rezolutie” (a se vedea semnaturile lor aici: https://stranaortodoxa.wordpress.com/2018/01/17/comunicatul-preotilor-ortodocsi-slujitori-la-schitul-radeni-impreuna-cu-preotii-sustinatori-cu-privire-la-proiectul-de-rezolutie-referitor-la-provocarile-actuale-la-adresa-luptei-antiecumeniste-viit/) dar inca au nelamuriri in privinta sinaxei de la Roman si zic ca nu toti cei in comuniune cu ereticii sunt eretici, si ca Longhin nu este eretic, dar in acelasi timp Ieromonahii Ieronim si Andrei, zic că nu sunt in comuniune cu Longhin si ca nu i-ar indemna pe altii sa fie in comuniune cu el. Noi ii intrebam, daca Dumnezeu a zis: „in cele ce te voi gasi, in acelea te voi judeca” – Longhin slujind cu ecumenistii, cu cine il va aseza: cu ortodocsii, sau cu ereticii?

  De asemenea, ne-am bucura foarte mult ca toți Părinții care mărturisesc ortodox, să slujească împreună în sobor, să îi vedem uniți, nu dezbinați. Prin urmare ucenicii Părintelui Pamvo l-ar putea încuraja să organize o Sinaxă la Rădeni, care să risipească toate confuziile.

  Să nu uităm cuvintele Mântuitorului:

  „Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.” Ioan 13, 35

  Prin urmare nu avem nicio intenție să producem gâlceavă, ci ne dorim ca toți păstorii noștri să fie uniți în Adevăr.
  Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!

  Astfel, noi, mirenii, așteptăm cu nerăbdare si cu frică de Dumnezeu ca toți acești Părinți menționati mai sus să își facă publică poziția, pentru a ști dacă să îi urmăm sau nu.

  Apreciază

 2. Un anumit site publica mereu predicile Părinților îngrădiți, acum de ce nu o mai face? Părinții nu au acces la internet. Dar respectivul site cu predicile de Duminici și sărbători există, ba chiar are zeci de mii de vizualizări. De ce doamnele administratore nu mai pun predicile ca înainte, din moment ce posibilități tehnice există, și încă din plin?!În loc să se înregistreze predicile și să le poată asculta oricine, oricând, acestea parcă sunt intenționat pitite… Cel mai de folos ar fi să pună predicile integral pe YouTube, să le poată asculta oricine și să se folosească, ca înainte. Nu suntem de acord cu transmisiunea slujbei in direct, cine nu poate ajunge să își facă pravila, să citească miezonoptica , utrenia, ceasurile, obednița, apostolul și Evanghelia zilei, acatistul Mantuitorului. Și apoi după aceasta ar putea citi din Cazanie și Proloage și asculta și o predică a Părinților îngrădiți pe pe net. Dar unii au optat in mod greșit pentru live… Și acest lucru nu e chiar în regulă.

  Apreciază

 3. roman zice:

  Dar de ce nu vor domnii mireni si doamnele credincioase sa mearga la Biserica sa caute pe Parinti si sa vorbeasca in particular cu ei,dupa ce stau la slujba obsteasca,la Sfanta Liturghie sau la Sfantul Maslu sau la Priveghere etc ?De ce trebuie sa se faca tot timpul galceava pe net?Ortodoxia oare este acum aceasta galceava de pe net sau e o traire si o vietuire ?Pana si domnul Mihai Silviu Chirila a mai lasat atacurile impotriva Preotilor ingraditi de erezia ecumenista de la Radeni si a celorlati Parinti participanti la Sinaxele de mai sus in ultima vreme.Acum incep acesti ,,drepti si credinciosi” sa caute lamuriri pe scurt si motiv de galceava pe net despre credinta unor Preoti?Cel putin eu stiu ca Parintele Pamvo a spus la predici si parerea sa despre Sinaxele avute loc in ultimul timp si totodata o parte din Parinti, sa stie si ,mariile sale”=marturisitorii de pe net ,ca nici acces la internet nu au cu totii si multe le afla de pe la mireni.Sefilor ,voi cautati un alt motiv de galceava pe net si nu numai .Ortodoxia nu e sedinta si nici termene, oficilaitati si alte baliverne inventate de mintile iluminate ale acestui veac muuult prea inteligibil si mult prea putin smerite.Poate ca din cauza ca nu se merge prea des la Biserica si nici in rugaciune curata nu se sta ,poate ca a slabit credinta si increderea la acesti ,,marturisitori”ai netului si in loc a aparut indoiala:sa dea Domnu sa nu fie !
  PS Sf Teofan Zavoratul -Despre Eretici-,,A-L mărturisi pe Hristos este o mare izbândă, iar Domnul a făgăduit că îi va slăvi pe cei care îl mărturisesc dinaintea Tatălui ceresc (cf. Matei 10, 32). în ce situaţii recunoaşte Domnul o asemenea mărturisire? Atunci când este o mărturisire de credinţă şi se face dinaintea VRAJMASULUI, PRIMEJDUINDU-NE ASTFEL SA FIM PRIGONITI SAU CHINUITI.
  Cel care-L mărturiseşte pe Hristos primeşte în el cununa muceniciei”….Deci sa facem diferenta in ce conditii este o marturisire placuta lui Dumnezeu si ce e ,,galceava” asta de pe net.Asa zisa ,,prigoana” de azi nu e in nici un caz asupra ,,marturisitorilor”,inca.Mai bine genunchiul la rugaciune si sa mai avem rabdare si noi cu Parintii si mai ales cu Dumnezeu,ca de asta noi ducem lipsa si se merge mult dupa ,,capu’ omului” si nu dupa cel a lui Hristos…Iertati-ma!

  Apreciază

  • De unde știi că nu s-a fost la Rădeni.Uite că au fost câțiva frați și au vorbit cu parintii.du-te și matale și vorbește și ai să te convingi. aceasta e și intenția, să fie determinați să ia și alții inițiativa. Nu doar 2-3 să încaseze bobârnacele din partea celor care stau comod și nu observă că dintr-un motiv sau altul există disensiuni.

   Apreciază

 4. Sandu de la scularie zice:

  Nu ezitați să comentați oameni buni! Există un bazin uriaș de cititori onești ortodocși care studiază ce se întâmplă pe net dar comentează doar câțiva dintre care unii sunt chiar tulburați. Din cauza acestora ceilalti stau cuminți in banca lor. Ca sa evite zoaiele aruncate de altii. Comentati!
  Daca voi veti tacea pietrele vor striga!
  Păi se poate asa?

  Apreciază

 5. roman zice:

  Nu-i frumos ca cenzurati ,atunci cand cineva va spune Adevarul si nu e pe placul dvstra.Adevarul intradevar ustura azi,ca si sarea pe carne.Mantuire sa aveti,ca liberatatea cuvantului nu prea este!

  Apreciază

  • Nu cenzurăm, ci, căutăm și noi cum putem să evităm gâlceava inutilă. Scrisoarea și articolul de față nu au nimic nelalocul lor. S-a discutat cu Părinții de atâtea ori în particular. Ce e greșit să afle și mirenii situația actuală? nu a spus și nu i-a acuzat nimeni pe acești Părinți. Doar i-a rugat, încurajat. Credința trebuie explicată limpede. Aceasta e rugămintea noastră. Nu ne dorim gâlceavă, iar Adevărul trebuie mărturisit limpede, tuturor, fără a ascunde nimic, fără fanatism și fără tulburare în suflet. Dacă pe vremea anilor pe pământ ai Mântuitorului s-a făcut dezbinare în mulțime pentru El, așa și acum.

   Mărturisirea ortodoxiei se vede in luptă, nu în adormire!

   Apreciază

 6. Sandu de la scularie zice:

  @roman

  Ești puțin cam neinformat de aceea o să îți acord circumstanțe atenuante.
  Dar să lăsăm asta.
  Dacă mucenicii ascultau sfaturile tale de pe acest site noi nu mai existam acum.
  Sub pretextul „să ne spălăm rufele în familie” se încearcă protejarea părinților sus menționați de un eventual disconfort de conștiință. Un alt pretext este folosit în același scop: „să nu îi aruncăm în brațele lui Silviu Chirilă & Vasile Vieru Saccsiv” Bine dar prin duhul lor aceștia s-au dus de bunăvoie în brațele lor. Ce mai e de recuperat?
  Cum să afle mirenii și clericii din toate colțurile țării despre ce se întâmplă? Sa se prezinte la „club” personal ca să fie informați?
  De 30 de ani de după revoluție clericii pupați de mireni implementează sistematic ecumenismul. Cu ceva timp înainte de referendum clericii au pompat sus și tare: „mergeți la referendum și votați da”
  Cui să îi spui asta?
  Unui popor ecumenizat?
  Acestui popor care simpatizează cu catolicii, homosexualii nu i s-au mai părut un pericol. Acesta este rezultatul ecumenizarii.
  Cerem socoteală clericilor pentru acest rezultat!
  Intrați pe site-ul Coaliția pentru familie și vedeți cine sunt membrii acesteia.
  Inclusiv o organizație de tineret din Râmnicu Sărat care a participat la inaugurarea unei sinagogi evreiești cu strângeri de mâini cu evreii.
  Cum să se pogoare Harul Duhului Sfânt asupra acestei coaliții și să îi dea cele mai bune idei?
  Alooo! Reveniți-va!

  Apreciază

 7. Sandu de la scularie zice:

  @ roman

  Știi ca încă din vara părinții menționați au primit întrebările pe hârtie personal și de atunci taraganeaza răspunsurile? Știi ca singura persoana care a publicat o formă inițială a acestor întrebări a fost părintele Staicu și ca forma în care el a publicat-o a făcut sa fie o mare fasaiala în loc sa devina o limpezire grabnica pentru toți? Cine se teme sa le provoace un disconfort de conștiința părintelui Antim, Ieronim, Andrei, Pamvo & Co?
  Știi ce draci au înnebunit la tentativa de publicare a acestei scrisori în ultimele 3 zile? Știi ca a fost publicata 4 ore pe un site ortodox și apoi retrasa fără explicații?

  Apreciază

  • Sscrisoarea ar fi trebuit initial sa fie citita exclusiv in cadrul sinaxei, iar apoi daca parintii nu isi vor face publica pozitia (ceea ce s-a si intamplat), sa fie publicata integral.

   Iar in privinta parintilor, nu ne grabim sa dam verdicte, dar Dumnezeu le va scoate pe toate la lumina!

   Apreciază

  • Dumnezeu nu se lasa batjocorit! Toate vor iesi la lumina, mai tarziu. Pana atunci, sa nu uitam aceasta pilda din Scriptura: Sfantul Efrem Sirul spune ca atunci cand Hristos a strigat pe Cruce inainte de a-si da duhul ,,MI-E SETE„, de fapt ii era sete de pocainta lui Iuda, ii era sete sa il mantuiasca pe Iuda si cu asta a murit. Vedem ce dragoste avea Sfantul Efrem, sa va treaca asa un gand prin cap, va dati seama ce inseamna sa afirmi ca Hristos a murit cu gandul la Iuda si nu doar cu gand ci asa cum ti-e sete, cand Iuda acela suntem noi toti.
   Va dati seama ca Hristos, care este Dumnezeu, si stia tot, si stia ca-L rastignesc, totusi a mers cu aceasta incredere – pana in ultima clipa. Este un paradox: stia ca Il vor omori, dar totusi cu incredere in el si d-asta i-a spus lui Iuda:Prietene, cu sarutare vinzi tu pe Fiul Omului? Nu l-a numit:tradatorule, mincinosule, ai mancat cu Mine, te-am facut Apostol, ti-am dat dar sa faci minuni, si tu ma vinzi! I-a zis: Prietene, cu sarutare vinzi tu pe Fiul Omului?

   PS: Pilda nu se adreseaza ereticilor, ci se adreseaza celor care dintr-un motiv sau altul, fie pentru ca nu sunt sinceri, fie din cauza iubirii de slava desarta, iubirii de arginti, de lume si tot felul de patimi si pacate nepocaite, Il vand pe Hristos. Ea se adreseaza noua tuturor, celor care spunem ca ne-am ingradit, dar nu Il iubim cu sinceritate pe Hristos sau unii au ganduri ascunse, se stiu ei…

   Chirilă & co. nu intră în această categorie, ei nu sunt in situatia lui Iuda, ci intră demult la categoria Ana și Caiafa, iar in situatia lui Iuda putem fi cu totii, dacă nu ne vom împotrivi păcatului până la sânge sau cei care se ingradesc cu ganduri ascunse…

   Apreciază

 8. Scrisoarea a fost facuta pentru a fi citita la Sinaxa de la Mestecanis, dar pentru ca acest lucru nu s-a intamplat, si nici nu a avut loc a doua zi continuarea Sinaxei la Radeni, scrisoarea a fost inmanata personal parintilor mentionati. Dar intre timp, unii s-au modernizat tehnologic si transmit totul live, dar nu transparent, nu inregistrat. Sunt mirenii obligati sa asculte slujba live de la Radeni, la o anumita ora, pentru a stii care mai este situatia acolo? De ce nu mai sunt postate predicile inregistrate ca inainte? Si chiar de ar fi postate, daca sesizam neclaritati, ii putem ruga inca o data pe acesti parinti sa isi faca publica pozitia! Noi ii invitam la unitate, la sfatuire. S-a discutat de multe ori cu acesti parinti in particular, sunt si multi frati si surori de la Radeni care i-au rugat de multe ori dupa slujbe sa clarifice aceasta situatie, https://invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2018/08/20/rugaminte-din-partea-unor-credinciosi-pentru-a-afla-ce-s-a-hotarat-la-sinaxa-de-la-mestecanis-si-pentru-parintii-care-nu-au-fost-prezenti-la-sinaxa-pentru-a-si-face-publica-pozitia/ deoarece noi nu vedem o unitate a lor, sunt oarecum risipiti. E rau ca ne dorim unitate, tot noi facem dezbinare, daca nu facem decat sa ii rugam sa fie uniti in Mărturisirea Adevărului?

  Apreciază

 9. roman zice:

  Eu stiu ca Parintele Pamvo acu’ vreo luna (nu mai retin exact cand) la una din predicile sale a anuntat din amvon, pozitia sa fata de ultimele Sinaxe,ca fiind foarte dese si din cauza ca se merge doar dupa capul lor omenesc (fiecare vine atunci de prin locurile lor ,dupa slujbe importante si de la distante foarte mari,unii fata de altii) si nu cu capul lui Hristos in urma unei perioade de 3 5…n zile de post ,rugaciune si de slujire impreuna sau dupa un anumit tipic stabilit de comun acord de catre Parintii ingraditi de erezie si de asta se fac unele greseli si dupa aia la urmatoarea Sinaxa se repara sau se retracteaza unele lucruri .Parintele spunea ca ar fi deacord ca sa se stabileasca dinainte problemele care se vor discuta in cadrul Sinxei respective ,sa se stea in Sinaxa si mai multe zile daca este necesar ptr a se face lumina la problemele respective si nu doar sa se mearga pe ,,fuga” si asa sa se poata gresi. Iar despre slujbele de pe net ,Parintele Pamvo a aflat din altar despre ,,anuntul” facut de Parintele Ieronim cum ca…live pe net…ptr cei care nu pot…etc,el neavand nici o sursa de internet,nici telefon si nici altceva.Sa stiti ca si eu am observat ca parintii chiar daca slujesc in acelasi loc,altar ,dar ei nu discuta si nici nu se sfatuiesc,planifica,contrazic chiar daca este ptr a se afla adevarul,asa cum facem noi mirenii.Ei vin ,slujesc si nu mai vorbesc pana urmatoarea data de slujire (sarbatoare sau duminica).Doar Parintele Pamvo,Ghedeon ,Ghelvasie si muuuult prea putin Parintele Vasile Savin (nu se stiu motivele de ce?!) se mai randuiesc la Sf Maslu ,la Vecernii si alte slujbe din cursul sapatamanii.Si eu credeam si chiar ma bazam ca fiind mai multi preoti (8,9 preoti Sfintiti, cateodata) si slujind impreuna ca in cazul in care cade la indoiala unul ,il ridica ceilalti sau daca face vreun pas unul dintre ei se sfatuieste cu ceilalnti ,dar nu este asa deloc.Iertati-ma si eu vreau numai bine sa fie si sa nu se incerce alte metode sau siretlicuri de a se dezbina lumea aia frumoasa si rara in tara asta ,impreuna cu parintii care vin la Radeni.Poate din graba,ravna trupeasca etc sa se incerce a se forta mana parintilor de acolo.Sa avem rabdare si noi cu Hristos ca sigur Dumnezeu stie sa conduca Corabia Sa si sa nu credem ca noi aparam Biserica ,sigur Biserica ne apara pe noi . Acolo la Radeni este Duhul Sfant cu siguranta si suta la suta,e o liniste si o atmosfera care numai daca o traiesti o doresti.Mie imi pare tare rau ca a plecat Parintele Spiridon de acolo ,care era si el un parinte foarte smerit,blland si mai ales citit si documentat in Sfintii Parinti.Era un preot de baza,dar …Dumnezeu sa-l lumineze in minte si in suflet !!

  Apreciază

  • Da, din păcate la partea „tehnică” nu decid cu toții, dar rezultatul acestei initiative nu e deloc bun. E bine să fie stabilită tematica unei Sinaxe dinainte, dar sa nu uitam ca s-au stabilit si rezolvat niste aspecte foarte importante la cele 3 sinaxe si nu trebuie sa minimalizam asta, sa existe iertare din partea tuturor, atat s-a putut face din punct de vedere organizatoric in acele momente. Dar nu e rău nici că se îndreaptă ce nu era complet la Sinaxele precedente, e necesar si asa ne-au invatat si Sfintii, ca important nu e ca se greseste, ci ca trebuie reparata greseala. Data viitoare probabil se va face tot posibilul pentru ca programul să fie potrivit pentru fiecare, si atunci nimeni nu va mai avea nicio scuza, sau daca va lipsi, va da un semn, va trimite un mesaj ca sustine intru totul deciziile acelei Sinaxe si gata. E foarte simplu! E atat de greu sa scrii un mesaj si sa il trimiti prin cineva, acum, cand avem nevoie de comunicare, nu unii sa bage capul in nisip? Nădăjduim că totul va fi clar și e datoria tuturor! In rest, toți greșim, fiecare cu patimile sale. Trebuie sa luptam și cu patimile, și să facem tot posibilul ca Adevărul să fie mărturisit, fără să se ciuntească din el nimic. E mai greu, deoarece nu avem smerenia Sfinților, alături de lepădarea de sine și lipsa oricărui compromis.

   Apreciază

   • roman zice:

    Eu cred ca ce este cel mai important in cele spuse de Parintele Pamvo e sa se posteasca ,slujeasca si sa se citeasca anumite rugaciuni,cateva zile inainte de o Sinaxa,de catre toti clericii ingraditi de erezie (toti sa respecte acelasi tipic,de ei stabilit),ba chiar se pot stabili si anumite rugaciuni ptr mireni,sa postim si sa ne rugam si noi ,cu totii odata la o ora stabilita ptr toti,fara a se mai cauta scuze.E muuult prea important in aceste momente extrem de tulburi ptr a se merge cu Capul Lui Hristos si mai putin cu inteligenta lumeasca ,asta care face ravagii de ne-a adus in starea asta de inselare maxima.Fara Hristos nu putem face nimic.Iertati-ma!

    Apreciat de 1 persoană

 10. roman zice:

  Iar la inceput am ,,sfatuit” mirenii intocmitori de aceasta scrisoare sa mai aibe rabdare si sa mearga mai des la Radeni (chiar daca le este foarte lunga distanta) ,fiindca chiar daca le convine unora sau altora din toata tara asta , dar cu adevarat Radeniul este bastionul cel mai puternic de azi,din momentele astea, impotriva ereticilor ecumenisti ,care nu vor nici in ruptul capului sa incerce a se indrepta din ratacirea si mimarea celor Sfinte,satanizand si inseland la maxim pe cei slabi si credinciosi de conjunctura, ba din contra isi bat joc cu tarabe , comert si mici cu bere in apropiere ca la balci si de ziua Cuvioasei Parascheva. Acolo, la Radeni , fiind sute de mireni frumosi si TREJI la Sfanta Liturghie IN FIECARE DUMINICA SI SARBATOARE si un mic sobor de minim 4,5 Preoti SFINTITI ,minim 40,50 de Monahii si din pacate foarte putini Monahi (5,6 Ingeri) si cand toti aceia ridica o rugaciune minim, catre Hristos Imparatul si Dumnezeul cel Viu si Facator de Minuni,crapa milioane de draci din oamenii indraciti ,perfizi,vicleni si satanizati din tara asta si din lume.Iar unii mireni cand vin acolo (precum POATE si cei de sus …sa nu fie) ,fiind de departe poate sau din alte motive ,vin acolo FOARTE RAR sau chiar prima data sau a doaua a treia oara si vin ca niste ,,reporteri de investigatii” mai mult sa ispiteasca si sa rezolve pe loc cazul,dar dupa capu’ lor … de parca ar fi in puterea omeneasca sa faca ceva ptr a salva Biserica cea Una a lui Hristos Omul si Dumnezeul.De aia am spus ca e bine sa mergi de mai multe ori ,sa astepti, sa ai rabdare si nu sa cauti solutii omenesti la cele Sfinte.
  PS VEZI CA COMENTARIILE RAMAN LA MODERARE SI NU SE AFISEAZA…Iertare si mantuire la toti cu sufletul curat si luminat!

  Apreciat de 1 persoană

 11. Sandu de la scularie zice:

  @roman

  Ești puțin cam neinformat de aceea o să îți acord circumstanțe atenuante.
  Dar să lăsăm asta.
  Dacă mucenicii ascultau sfaturile tale de pe acest site noi nu mai existam acum.
  Sub pretextul „să ne spălăm rufele în familie” se încearcă protejarea părinților sus menționați de un eventual disconfort de conștiință. Un alt pretext este folosit în același scop: „să nu îi aruncăm în brațele lui Silviu Chirilă & Vasile Vieru Saccsiv” Bine dar prin duhul lor aceștia s-au dus de bunăvoie în brațele lor. Ce mai e de recuperat?
  Cum să afle mirenii și clericii din toate colțurile țării despre ce se întâmplă? Sa se prezinte la „club” personal ca să fie informați?
  De 30 de ani de după revoluție clericii pupați de mireni implementează sistematic ecumenismul. Cu ceva timp înainte de referendum clericii au pompat sus și tare: „mergeți la referendum și votați da”
  Cui să îi spui asta?
  Unui popor ecumenizat?
  Acestui popor care simpatizează cu catolicii, homosexualii nu i s-au mai părut un pericol. Acesta este rezultatul ecumenizarii.
  Cerem socoteală clericilor pentru acest rezultat!
  Intrați pe site-ul Coaliția pentru familie și vedeți cine sunt membrii acesteia.
  Inclusiv o organizație de tineret din Râmnicu Sărat care a participat la inaugurarea unei sinagogi evreiești cu strângeri de mâini cu evreii.
  Cum să se pogoare Harul Duhului Sfânt asupra acestei coaliții și să îi dea cele mai bune idei?
  Alooo! Reveniți-va!

  Apreciază

 12. Dinu T. zice:

  Multi Sfinti dar si Parinti contemporani spun ca poporul este pazitorul de veacuri al Ortodoxiei, deci, noi poporul avem datoria sa atragem atentia atat ecumenistilor invederati cat si Parintilor ingraditi, daca acestia din urma gresesc cu ceva in credinta, si asta nu inseamna obraznicie ci, chiar o datorie. Va amintesc ca Patriarhul eretic Nestorie, inca necondamnat de un Sinod, a fost mustrat de un simplu mirean, atunci cand Nestorie propovaduia erezia de la amvon. Dar si semi-arienii, cu mai multa viclenie, ca sa insele pe ortodocsi spunea ca Hristos nu este deofiinta cu Tatal ci, asemanator dupa fiinta, ceea ce insemna negarea Dumnezeirii lui Hristos. Adica, semi-arienii se prefaceau ca marturisesc ortodox, in schimb ascundeau erezia cu mai multa viclenie. Deci si astazi, asemenea semi-arienilor sunt unii Parinti care se arata a fi ingraditi de ereticii ecumenisti, dar nu-i considera eretici si pe cei ce sunt in comuniune cu ereticii. In concluzie, noi de ce ne-am mai ingradit? Puteam sa ramanem in comuniune cu ereticii si sa marturisim chipurile ortodox, nu? Pai, asta nu e viclenie? Bine ar fi fost ca Parintii care cugeta ortodox sa atraga atentia Parintilor care se inseala in anumite lucruri, iar daca ei nu o fac, atunci o fac mirenii si asta nu inseamna obraznicie. Din pacate in Romania intalnim multa atitudine clericalista si asta nu numai la ereticii ecumenisti, ci si la cei ingraditi. Iertati.

  Apreciază

 13. Sandu de la scularie zice:

  Cu ce afectează pe cineva dacă Dinu Tigoianu nu ar fi făcut acest lucru cu binecuvântare? Aș merge cu grosolănie mai departe. Chiar dacă Dinu Tigoianu ar fi scris această scrisoare sub influența băuturilor alcoolice eu cred că pe dumneavoastră ar trebui să vă intereseze pertinența acestor întrebări. Asta ar însemna că cei care au semnat alături de Dinu Tigoianu această scrisoare au acceptat starea lui (fără binecuvântare sau sub influența băuturilor alcoolice-aici glumesc desigur). Dacă ii reproșati lui ceva, reproșati si celor care au semnat. Cine sunteti? Show your face please.

  Apreciază

 14. romeo vasile zice:

  catre niste comentatori
  sunt romeo vasile si am semnat cateva postari cu pseudonimul „sandu de la scularie”. imi asum acele postari si imi dau numele real.

  Nu este așa că adevarata libertate este libertatea aceluia care s-a predat lui Hristos? Bine. Atunci ce facem cu această libertate a noastră? O ținem sub obroc? O subjugam ierarhilor despre care am fost deja avertizati de sfintii parinti că vor promova ecumenismul cu capul descoperit și erezia? Si ne vor ține in înșelare? Chiar și din punct de vedere democratic sunteți o catastrofă. Adică un mirean nu poate să problematizeze pur și simplu. Clericii sunt șocați pur și simplu de faptul că problematizează. Asta vine de la duhul clerical-papistas pe care l-au împrumutat și pe care și l-au însușit. Ciocu mic! Acesta este sloganul! Patriarhul Nestorie când a proferat erezii de la amvon a fost certat de un mirean din mijlocul bisericii. Toți ceilalți mireni din biserică abia așteptau un semnal ca sa-si exprime nemultumirea. Nu e cumplit?

  Mie îmi este foarte limpede că duhovnicii care s-au simțit atacați de această scrisoare vor merge la mirenii lor și acolo unde îi vor întâlni le vor spune: „Vedeți că se repetă păcatul Luciferic? Vedeți ca mirenii din ziua de astăzi vor să-și pună scaunul deasupra duhovnicilor și preoților?”. Vai, vai, vai, câtă înșelare! Păi noi știm de la sfinții părinți NU că pe vremurile din urmă mirenii vor pune scaunul de deasupra duhovnicilor. Noi știm de la Sfinții părinți că la vremurile din urmă vor fi înșelati și călăuzitorii si vor înșela la rândul lor și că toată lumea se va inregimenta în așteptarea lui antihrist. Asta știm noi de la sfintii parinti. Citim cumva bibliografii diferite?

  Apreciază

 15. Costel zice:

  parintele Pamvo a declarat ca este de acord cu sinaxele deci acest articol este calomniator.

  Apreciază

  • Ce e calomniator in articol? Noi i-am rugat pe Părinți să facă publică poziția lor, așteptăm să vină la Sinaxe sau să facă ei o Sinaxa în duhul Sfinților Părinți la care să îi cheme pe toți, fără excepții, sau măcar să roage pe cineva să le pună predicile cu declarațiile respective pe internet. Ca să nu mai existe nicio îndoială. Nimeni nu calomniază aici pe nimeni. Iar la termenul fățarnicilor, vedeți de nu se potrivește și vouă. Părinții au fost rugați frumos, s-au adus argumente de la Sfintii Părinți, dar uite cine reacționează violent, in loc sa caute Adevărul și împăcarea…

   Apreciază

  • Romeo Vasile zice:

   @costel

   Costele! Care esti bre? Arata-ti fata!

   Apreciază

 16. Sfintii Parinti au spus sa fim cu discernamant, sa nu bravam. Nu e crestineste sa constrangi pe cineva sau sa il parasti. Fiecare trebuie sa intre in lupta atunci cand e voia lui Dumnezeu, Sfintii in vremea prigoanelor cantareau cu mult discernamant o situatie si ieseau la marturisire atunci cand era voia lui Dumnezeu, nu se aruncau in lupta pentru a brava, pentru a fi cunoscuti si a cadea in slava desarta.

  Apreciază

 17. Dinu T. zice:

  Către susținătorii „iconomiei” și ai kakodoxiei „părtășiei la erezie”:

  Pentru că am afirmat că toți cei care sunt în comuniune cu ereticii sunt și ei tot eretici, ne acuzați că suntem „schismatici”. Însă același lucru spun despre noi ecumeniștii eretici. Atunci cine are dreptate, ei sau voi? Hristos zice că doar cei care sunt în Adevăr sunt prigoniți. Pe voi cine vă prigonește? Pentru că diavolul doar pe cei care sunt în Adevăr îi prigonește. Iar dacă pe voi nu vă prigonește nimeni, înseamnă că sunteți în echipă cu diavolul, nu? Cine îl prigonește pe Longhin? Dar pe Serafim de Pireu? Dar pe Zisis și Vulcănescu? Dar pe Chirilă și Preoții din ascultarea lui? Unde sunt „marii profesori și dogmatiști greci”? Unde sunt „vocile mărturisitoare” ale Dl. Tselenghidis, Gh. Metalinos, Ieremia de Gortina și toți cei din Sinaxa de la Volos? De ce au tăcut și unde s-au ascuns cei care pomenesc pe eretici, însă au „cugetare ortodoxă”? De ce a paralizat condeiul lor în aceste momente critice?

  Apreciază

 18. Dinu T. zice:

  „Dragii mei Părinți și frați
  Vă implor să mă iertați
  Pentru tot ce v-am greșit
  Și pentru că v-am smintit.
  N-am voit să vă mâhnesc.
  Dar ca om, mereu greșesc.
  Iertare vă dau și eu
  Ca să nu țin minte rău’.
  Hristos poruncă ne-a dat.
  Pe aproapele de-ai iertat
  Iertată-ți va fi și ție
  Orice fel de datorie
  Și să ierți cu bunătate
  De șaptezeci de ori câte șapte
  Pe orice om ți-a greșit.
  Poate că el n-a voit.
  Iar de nu voiești să ierți
  Cu răutatea te-mbeți
  Și nu ai nădăjduire
  Către Sfânta Mântuire.
  Iar când va lipsi iertarea
  Și ura va stăpâni
  Se va mânia și Cerul
  Și-atunci lumea va pieri.”

  Apreciat de 1 persoană

  • Romeo Vasile zice:

   Unbeliavable!
   Pai noi stam sa amusinam orice fumigena trasa de Chirila? Parintii cu pricina au doua variante: sa lamureasca intrebarile sau sa plece urechea la Chirila. Are acest individ vreo credibilitate in fata lor? Cum sa-i tratam pe acestia? Ca pe niste iresponsabili oricand in pericolul de a cadea in ghearele lui Chirila? Sunt oameni maturi, stapani pe deciziile lor.

   Ce sa spun! Intrebarile care i-au aruncat in bratele lui Chirila!

   Nu e limpede ca Chirila alipeste scrisoarea de parintele Staicu? Pai in momentul de fata noi suntem considerati niste inselati in fata parintelui Staicu, nu membri ai gruparii lui.

   Da. Suntem cu gheron Sava.

   NU. Nu suntem cu parintele Staicu. Punct!

   Ce „grupari” frate? Ce „ideologii”, „trenduri”, „interese”? Cat de smintit si indracit trebuie sa fii sa vrei sa rescrii ortodoxia in vazul tuturor? Nu e totul pe fata? Cititi, analizati, discerneti si luati o hotarare. Nu suntem din nicio secta care ar vrea sa va atraga la ea. Respingem cu tarie o astfel de categorisire.
   Adica de atata amar de vreme saccsiv tine fraiele ortodoxiei antisistem, Chirila zburda in voie ani de zile pe stadion aproape fara adversari, asa zisa grupare Staicu isi spune cuvantul nestingherita si brusc niste mireni incurca itzele cu niste nedumeriri. Mai sa fie! Sa va asteptam la portile noastre sa ne ridicati?! Pai nu ne-a ridicat Daniel cu Necula & Co si suntem pusi la zid de altii?!

   Apreciază

   • roman zice:

    Daca tu crezi ca nu esti intr-o EROARE GRAVA ,asa cum pui tu problema in aceste 2,3 comentarii,inseamna ca ori nu ai Duhovnic,ori si el e in EROARE .Dragule ai RABDARE si nu mai incerca sa dai in Preotii de la Radeni (mai ales) care se vede ca nu-i cunosti deloc,nu frecventezi Biserica des la Sfanta Liturghie ,nu ai luminare , DISCERNAMANT in a discerne duhurile si suferi de o imensa RAVNA TRUPEASCA,care doar incinge sangele (v. Sf. Ignatie Briancianinov) .Cauta predicile Parintilor de acolo,asculta-le,roaga-te lui Hristos Dumnezeul sa te lumineze in minte si suflet si incearca sa discerni in ce Duh slujesc acesti Preoti.Nu stiu cine a comentat pe aici sau cine crezi tu ca il baga in seama pe domnul teolog Mihai Silviu Chirila.Sa stii ca Tainele se sfintesc doar si numai prin Preoti si niciodata prin mireni,fie ei si teologi,asa ca… fii macar istet si cauta sa intelegi si tu in Duh vreunul din acesti Parinti.Repet: tu esti de mai departe si vii foarte ,foarte rar la Radeni ,muuulte informatii si ,,invataturi” luanduti-le singur de pe net (acolo fiind doar pe scurt,fiindca o Sinaxa tine si 10,12 ore),folosindu-ti si inteligibilul tau cap ,ajungi intr-o mare ,mare tare eroare,iar de aici poti pica sau ai picat deja in indoiala. Netul nu e binecuvantat de Dumnezeu ,e doar o ingaduinta a Sa,fiindca aici ,in virtual (in vis,ireal,artificial,magic) totul e satanic.
    PS Vezi ca a pus unul din frati predicile la mai multi Parinti.Asculta-le cu atentie,invata-le si mai apoi vezi daca este ceva in neregula cu ei.Iarta-ma dar vrei sa transezi totul printr-o scrisoare,sa faci lumina ,dar e o scrisoare cu intrebari din capul vostru si cu unele constatari avute de voi si care credeti ca sunt esentiale in a defini Ortodoxia si mai ales esentiale in lupta antiecumenista ,dar nu sunt decat doar simple intrebari lumesti,de care s-a vorbit si s-a rasvorbit!Vorba aia pamanteasca :daca taceai,filosof ramaneai.

    Apreciază

 19. romeo vasile zice:

  Costel! Mi-am dat numele real! Ce mai vrei? Sa-mi fac public si numarul de telefon? Nu e totul la vedere?
  Asa nu e bine, altfel nu e bine…
  Da’ cum e bine?
  Sa bagam gunoiul sub covor pana dam cu capul de lustra?
  Sa lasam buboiul sa coaca pana retezam mana?

  Apreciază

 20. Dinu Tigoianu zice:


  Marturisirea unui ofiter kgb care profeteste ca oamenii nu vor mai voi sa asculte Adevarul. Va rog sa urmariti cu atentie si o sa vedeti de ce oamenilor nu le vor mai pasa de adevar. Iertati.

  Apreciază

 21. Costel zice:

  Care adevăr tovarăși? Adevărul din capul vostru. Aveți doar impresia că spuneți adevărul. Nu aveți dragoste deloc. Ci numai răutate! Care Sfinți au procedat ca voi fără pic de discernământ?
  Romeo de la sculărie e praf. N-a citit săracu nicio carte , el doar dă din gură, latră și el la Lună… Niște oameni penibili care trăiesc cu impresia că fac lucruri glorioase și marturisitoare.

  Apreciază

 22. romeo vasile zice:

  Costeleeee!Sa stii ca te-am citiiit cine esti!
  Argumente tata! Nu invective! Asa merge treaba.

  Apreciază

 23. romeo vasile zice:

  Actualii clerici au un singur discurs:”Suntem consternati ca mirenii problematizeaza. Ce mai e si asta?! Mirenii problematizeaza? Pai noi eram obisnuiti sa ni se pupe mana si sa ni se spuna la orice „da parinte!”. Fie ca ziceam corect ori nu. Mirenii astia sa-si bage mintile in cap! Vrem sa discutam doar cu oameni care au teologia la baza! Nu mai acceptam nici macar preoti care nu au studii de teologie. Asa e si legea, nu? Vedeți că se repetă păcatul Luciferic? Vedeți ca mirenii din ziua de astăzi vor să-și pună scaunul deasupra duhovnicilor și preoților?”.

  Cam asa e fratioare. Maine, poimaine, clericii vor cere Sfintilor Apostoli certificatul de absolvire al institutului teologic. Vor cere asta unor pescari.

  Apreciază

  • Costel zice:

   Astea sunt niște speculații ieftine.De unde știi viitorul? Ai vreo dovadă? Unde ai văzut discursul ăsta la toți clericii? De ce generalizezi și exagerezi? crezi că o să convingi mai tare cu aceste neadevăruri?

   Apreciază

 24. El zice:

  Romeo Vasile chiar esti dus cu capul si nu intelegi nimic. Nu sunt jigniri este chiar realitatea.

  Apreciază

 25. Romeo Vasile zice:

  „El” a zis:
  „Romeo Vasile chiar esti dus cu capul si nu intelegi nimic. Nu sunt jigniri este chiar realitatea”

  Ia te uita! „El” s-a resuscitat enervat de un tzacanit ca Romeo Vasile.
  Pai merita sa intri in polemica cu un tzacanit bre?
  Care sunt motivele care te-au energizat?
  Daca tot demersul e o aiureala cum sustineti, de ce v-ati activat cu pseudonim?
  Cati draci a pus pe jar in culise publicarea acestei scrisori?
  Nu e mai simplu sa marginalizezi niste tzicniti si sa-i prezinti ca pe niste nepericulosi, „lasati-i dom’le, sunt tzicniti…”?
  Cauza este scrisoarea. Efectele sunt cele pe care le descriu mai sus.
  Nu poti sa nu te pui pe ganduri la aceste efecte.

  Apreciază

 26. Romeo Vasile zice:

  Constrangerile asupra lui Dinu Tigoianu sunt uluitoare si de neimaginat. Scrisoarea a fost initial publicata pe un site ortodox si retrasa dupa 4 ore. La ordin! Daca divulg aceasta poveste arunc totul in aer.
  Iar Dinu este parat inlusiv in timp ce eu scriu aceste randuri. Deci, cine paraste pe cine?
  Iar povestea cu retragerea scrisorii este doar inceputul. Daca ma apuc sa spun ce se intampla inclusiv azi in culise, veti iesi buimaciti.
  Vreti tact si intelepciune? Poftim tact si intelepciune.
  Deocamdata tac.
  Adica „turbulentii si tzicnitii” se expun total publicandu-si numele iar „inteleptii si echilibratii” scriu sub pseudonim si indeamna la cumpatare.

  Apreciază

 27. „Vă rog să fiţi aspri şi neînduraţi faţă de orice ar putea să ajute la dăinuirea credinţei lor nebuneşti, căci socotesc ură faţă de oameni şi despărţire de Dumnezeiasca dragoste ajutorul dat rătăcirii ereticeşti spre mai mare pierzanie a celor ce se ţin de această rătăcire” Sf. Maxim Marturisitorul

  „În vremurile din urmă răul și erezia vor stăpâni atât de mult, încât credincioșii nu vor mai găsi ierarh, preot, păstor, care să-i ferească de înșelări și să-i conducă pe calea mântuirii. În acel moment credincioșii nu vor putea accepta îndrumări sigure de la oameni, însă îndrumătorul lor va fi scrierile Sfinților Părinți. În această perioadă fiecare credincios va fi responsabil de tot poporul Bisericii. Fraților, este timpul să ne asumăm cu toții responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu și a istoriei. Nu o luați pe drumuri alunecoase și alte înșelări de la episcopii și preoții voștri. Nu vă faceți că nu vedeți, sunteți responsabili.”Sf Ioan Maximovici

  Apreciază

 28. Dinu Tigoianu zice:

  În luna martie 2016, cu puțin timp înainte de întrunirea Sinodului mincinos din Creta, am luat parte la un minunat eveniment desfășurat în Grecia la Pireu, un simpozion la care au participat cinci mitropoliți greci, părinți aghioriți, profesori, teologi, membrii Sinaxei de la Volos, mulți părinți greci și câțiva români. A participat de asemeni și Episcopul Longhin, iar din partea mitropolitului Gavriil de Lovech (Bulgaria) a fost citită o scrisoare în care saluta simpozionul, și arătându-și conglăsuirea cu ceilalți.

  Simpozionul a ținut peste 10 ore și fiecare dintre cei menționați au avut omilii înălțătoare, argumentate patristic și care condamnau vehement textele presinodale ce urmau a fi validate în cadrul Sinodului tâlhăresc din Creta, câteva luni mai târziu. Aceștia toți într-un glas, au afirmat că vor întrerupe comuniunea cu toți cei care vor accepta aceste texte eretice. Însă, din nefericire, acest lucru nu s-a întâmplat.

  După adunarea din Creta, din partea participanților la simpozion, au urmat câteva articole și scrisori timide în care se condamnau „textele sinodale”, și atât. Nimic mai mult.

  Apoi, după o perioadă de tăcere, au apărut primele semne de „iconomie” și „dragoste”, chipurile pentru poporul „neștiutor” și „necatehizat”. De aici s-a născut o stare de confuzie, întreținută de unii părinți, atât în Grecia, cât și în România. Cei care au născocit adoptarea „iconomiei” în dogmele bisericești au început să îi atace și să îi discrediteze pe cei patristici (athoniții), învinovățindu-i că sunt „super-acriviști” și „zelotiști”, ba chiar „schismatici. În felul acesta, indirect ei îi condamnă și pe Sfinții Părinți care au fost în totalitate cu acrivie față de dogme. O parte din părinții îngrădiți din România, având în frunte un mirean „teolog”, s-au solidarizat imediat cu părinții greci care susțineau neobosit și impuneau calea „iconomiei”, ca fiind cea patristică. În felul acesta, s-a produs o dezbinare în rândul părinților, dar și a mirenilor, care până la momentul acela erau împreună-luptători în privința îngrădirii de erezia ecumenistă legiferată în Creta.

  În urma acestor, confuzii, noi mirenii, mădulare ale Bisericii fiind și noi, am decis să alcătuim o scrisoare, pe care să o adresăm părinților români îngrădiți, dar care nu și-au exprimat limpede poziția.

  Am fost acuzați că prin această scrisoare am produs dezbinare, însă nu noi am făcut aceasta, ci acest acest lucru l-au făcut cei care s-au îndepărtat de frații lor preoți prin neconglăsuire, considerându-i schismatici.

  Văzând aceste lucruri neplăcute, ne-am manifestat nemulțumirea și „frământările”, alcătuind o scrisoare pe care urma să o înmânăm părinților noștri și să aflăm poziția lor.

  Pentru că la ultima sinaxă (Mestecăniș) nu a fost posibilă participarea mirenilor, am voit ca scrisoarea să fie citită în cadrul sinaxei și părinții de acolo să afle de „frământările” noastre, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

  De asemeni, ni s-a făgăduit că o sinaxă cu mirenii va avea loc la Schitul Rădeni, a doua zi. Pentru că nici acest lucru nu s-a întâmplat, am așteptat cu răbdare Comunicatul care cuprindea concluziile sinaxei. Spre uimirea noastră nici aceste concluzii nu reflectau răspunsuri la neliniștea noastră. Văzând acest lucru, cum că se măresc confuziile, am decis să trimitem personal scrisoarea noastră părinților, ca să aflăm părerea Sfințiilor lor. Și pentru că nu am primit niciun răspuns, am hotărât să o publicăm pe internet, ca să se facă mai bine auzită dorința noastră.

  Iar acest lucru l-am făcut doar la inițiativa noastră, „a mirenilor ortodocși îngrădiți de erezia ecumenistă”, fără nicio înfluență a vreunui părinte român sau athonit.

  Pentru că am fost acuzați și de faptul că am publicat-o fără binecuvântare, această atitudine a noastră, o argumentăm prin libertatea pe care ne-a dăruit-o Hristos-Adevărul și Care poruncește prin gura Apostolului Său: „Cu preț ați fost răscumpărați. Nu vă faceți robi oamenilor” (I Corinteni 7, 23).

  Îmi cer iertare tuturor celor pe care i-am smintit și Dumnezeu să ne ierte pe toți!

  Semnează,

  Dinu Tigoianu – Rm. Sărat

  19 octombrie 2018

  Apreciază

 29. Dinu T. zice:

  Am primit pe mail de la o doamna :

  Parerea mea este ca daca preotii nu v-au raspuns in privat, facand publica scrisoarea, nici atat! Ati creat mai multa zazanie publicand pe net. Iertati. Cum se numeste duhovnicul dvs?

  Si raspunsul meu :

  De mic copil am duhovnic un medic psihiatru si fac ascultare neconditionata de el si vad ca am rezultate foarte bune. Ce credeti, am sanse de mantuire? Nu as vrea sa fiu paranoia si sa va smintesc, insa cred ca aveti atitudine de securista !!!

  Iertati-ma, Dumnezeu sa va ierte si sa va ajute sa scapati de gheronto-latrie, care inseamna patima idolatrizarii duhovnicilor, adica, a pune pe duhovnic mai presus de Adevar. Pai, atunci duhovnicii de ce s-au mai ingradit de duhovnicii lor, Ierarhii, nu tot din pricina minciunii si a ereziei?

  PS.1. Spuneti-mi va rog, cine a fost duhovnicul Sfantului Maxim Marturisitorul, in ultimii 8-9 ani din viata, cat a stat in exil, dar si cat timp toate Patriarhiile, toti ierarhii si toti preotii erau in erezia monotelita? Pe cine au avut duhovnic cei 250 de ortodocsi din Constantinopol, timp de 50 de ani, pana cand a venit Sfantul Grigorie Teologul si a gasit turma fara niciun Preot sau Episcop? Toate bisericile erau la vremea aceea monotelite impreuna si cei aproape 250 000 de constantinopolitani. Cititi cu atentie cartea Vulturul Ranit, dar si Strajerii Ortodoxiei si poate veti reusi sa va izbaviti de gherontolatrie.

  PS.2. Cu siguranta ca ma spovedesc la un preot, insa povatuitorul nu este obligatoriu sa fie preot. Asa invata Biserica. Gheron Iosif nu a fost preot, insa avea in ascultare, in obstea sa preoti. Cuviosul Paisie Aghioritul nu era preot, insa povatuia chiar si Mitropoliti. Si alte exemple aflati in Pateric. Ce anume vreti sa mai aflati de la mine? Daca sunt in inselare? Sigur, sunt cel mai inselat om, insa sunt ortodox si nu iubesc minciuna si confuzia, ci doar Adevarul, Care este Hristos. In rest, Dumnezeu sa va mantuiasca !!!

  PS.3.Indraznesc sa va dau un sfat crestinesc si fratesc : Sa nu mai iscoditi pe nimeni niciodata, pentru ca lucrul acesta nu e crestinesc, ci sa priviti faptele si marturisirea lor, iar apoi va veti incredinta daca urmeaza Adevarul sau minciuna. Dar ca sa puteti face asta, trebuie ca dvs insiva sa cunoasteti Adevarul. Apoi, lesne veti putea discerne. Restul e beletristica ieftina.

  Va rog din suflet, iertati-mi ironia si Dumnezeu sa va ierte.

  Cu toata dragostea si pretuirea,

  fratele dvs in Hristos, Dinu.

  Apreciat de 1 persoană

 30. Dinu T. zice:

  Intrucat am fost acuzati ca postam pe internet anumite articole si ca facem dezbinare si sminteala, intrebam si noi, nedumeriti fiind : Parinti nostri care s-au ingradit de Ierarhii ecumenisti, cum si-au facut cunoscuta ingradirea si neconglasuirea cu erezia, nu tot prin intermediul internetului? Nu tot pe internet au postat anumite „Scrisori deschise”, in care le cereau Ierarhilor sa-si faca publica pozitia? Facem noi alteceva decat au facut si parintii nostri? Daca nu, atunci de ce ne acuza? Adica sfintiile lor au dreptul sa atraga atentia Ierarhilor, pe internet, insa noi nu avem dreptul sa strigam, atunci cand si ei gresesc? Ce inseamna acest lucru din partea lor, nu cumva este „papiki eclesiologia”? Apoi mai spun ca internetul este un „instrument demonic”. Intr-adevar asa este insa, in care moment internetul este satanic, doar atunci cand postam noi? Iar cand posteaza sfintiile lor anumite comunicate nu mai este demonic, ci „ortodox”? Nimeni nu este infailibil, ci doar Unul Dumnezeu si cu totii putem gresi, fie clerici, fie ierarhi, fie mireni. Au fost multe cazuri in Istoria Bisericii cand si unii Sfinti au gresit, dar mai apoi s-au lasat indreptati. Asa ca mirenii, pentru ca sunt si ei madulare ale Bisericii lui Hristos, pot atrage atentia celor care gresesc, daca cei care sunt in masura sa o faca, nu o fac. Iertati.

  Apreciază

 31. Dinu T. zice:

  Niciodata nu s-au indreptat cele bisericesti prin solutii de mijloc. Intre lumina si intuneric poate cineva sa spuna ca exista ceva de mijloc, numit inserare sau amurg? Iar intermediere intre adevar si minciuna nu poate nimeni sa gandeasca, oricat s-ar stradui. Mijloc de impacare intre Adevar si minciuna nu exista. In probleme de credinta nu incape pogoramantul si iconomia, deoarece pogoramantul provoaca imputinarea credintei. Asta ar fi egal cu a spune : Taie-ti capul si du-te unde vrei. (Sf.Ier.Marcu Evghenicul)

  Cei care se prefac ca marturisesc credinta ortodoxa sanatoasa, insa au comuniune bisericeasca cu ereticii, daca dupa mustrare nu se indeparteaza de acestia, atunci nu numai sa nu mai aveti comuniune bisericeasca cu ei, dar nici frati sa-i mai numiti. (Sf.Ier.Vasilie cel Mare)

  Apreciază

 32. Dinu T. zice:

  „Nu ne luptăm nici pentru bani, nici pentru slavă, nici pentru alte bunuri pieritoare. Ne ținem neclintiți în luptă doar pentru avuția noastră cea de obște, pentru comoara credinței sănătoase lăsate de Părinți…

  Urechile celor simpli au fost amăgite și obișnuite cu înșelăciunea ereziei. Copiii cei mici din Biserică sunt deprinși cu învățături stricate. Botezurile sunt săvârșite de eretici, la fel și prohodirea celor adormiți, cercetarea suferinzilor, mângâierea celor întristați, sprijinirea celor în necazuri și ajutorările de tot felul, ca și săvârșirea Sfintelor Taine.

  Prin toate acestea se naște o legătură cu ei în popor și ajung să fie cu toții într-un cuget, încât, în scurtă vreme, chiar de ni s-ar da o oarecare libertate, nu va mai fi nicio nădejde ca pe cei cuprinși de această înșelăciune îndelungată să-i mai putem întoarce la cunoștința adevărului.”

  (Sf. Vasile cel Mare – Străjerii Ortodoxiei, p. 63)

  Apreciat de 1 persoană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s