Adepții compromisului NU merg pe linia Sfântului Maxim Mărturisitorul

„Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât.  Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte.” (Ioan 15, 18-19)
Oamenii aceştia, cu o credinţă slabă şi plină de  compromisuri, sunt creștini în primul rând ca să se „simtă bine” şi să fie încurajaţi în lumea aceasta. Ei fac toate lucrurile „bune” după măsura lumii, se simt cucernici şi sunt ferm convinşi că vor primi răsplată bogată după moarte.”
 „Împărăţia lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta iar lumea nu o poate suporta – nici măcar printr-un singur reprezentant al ei şi nici măcar pentru o singură clipă. Lumea poate să-l accepte numai pe Antihrist, acum sau oricând.” (Cuviosul Serafim Rose)

 

Mare este ispita slavei deșarte și a trufiei care a dus la cădere și pe îngeri. Iată ce ne spune Sfântul Luca al Crimeii despre această patimă cumplită care conduce la cugetare eretică și dorința obsesivă de cinste și de a ocupa primul loc.

„Ce este duhul iubirii de stapanire? Este na­zuinta de a avea intaietate, de a stapani asupra altora, de a ocupa primul loc. Aceasta nazuinta spre intaietate l-a pierdut pe arhanghel – capete­nia tuturor ingerilor – si l-a facut satana, l-a doborat din cer.

Iubirea de stapanire este cea care i-a manat pe toti ereticii, care au vrut sa se inalte mai presus de Biserica lui Hristos punand gandirea lor in lo­cul invataturii acesteia sau sa se faca mai-mari in Biserica.

Domnul Iisus Hristos a osandit iubirea de sta­panire – patima de a stapani – in cuvantarea Sa impotriva carturarilor si a fariseilor, a fatarnici­lor. A osandit patima lor de a fi cei dintai, dorinta lor de a avea locurile de frunte la ospete, de a fi salutati ca niste conducatori ai poporului.

Vedeti ca iubirea de stapanire – patima de a avea influenta, patima de a ocupa primul loc – es­te potrivnica duhului Evangheliei, duhului sme­reniei. ”

https://invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2018/02/19/sfantul-luca-al-crimeii-talcuire-la-rugaciunea-sfantului-efrem-sirul-dumnezeu-celor-mandri-le-sta-impotriva-iar-celor-smeriti-le-da-har/

Adepții compromisului însă pretind neîncetat să li se acorde cinste și respect. Degeaba s-au ostenit ani de zile, dacă nu au ochi să vadă ce e în sufletul fraților pe care în continuu îi osândesc. Degeaba toată această trudă dacă au mândrie și dispreț și judecă niște neputințe firești… Cine nu a bârfit, cine nu a clevetit, cine nu s-a mâniat, cine nu a greșit niciodată față de vreun frate, să arunce cel dintâi cu piatra… aceste patimi ne stăpânesc pe toți. Ei însă nu văd pericolul ereziei și al comuniunii cu ereticii, nici nu îi doare sufletul că ierarhii fățăresc ortodoxia și încheie înțelegeri cu blestemații eretici, batjocorindu-L pe Mântuitorul. Pentru ei niște fățărnicii omenești sunt mai importante decât Adevărul…

Înainte păreau mai interesați de compromisurile cu ereticii, dar de când (pseudo)teologii apărători ai ecumeniștilor, precum pr. Theodoros Zisis, pr. Matei Vulcănescu, Mihai Chirilă și alții asemenea lor le-au strecurat prin cuvinte meșteșugite, frumos ambalate, gustul pentru toleranță față de erezie, au îmbrățișat cu totul calea laxistă a compromisurilor infinite cu erezia, fără să le pese că ar putea să își piardă sufletele.

Ei nici nu au timp, și nu îi interesează lucrul cel mai de căpătâi, să cerceteze cugetul corect al Dreptei Credințe, cred că prin activitatea lor caritabilă de trezire vor salva lumea, dar nu se gîndesc că s-ar putea să-și piardă sufletul dacă nu renunță la mândrie, la osândire, și dacă nu vor căuta cu sinceritate adevărul de credință, cercetând scrierile Sfinților Părinți. Ei ne osândesc că nu ne ocupăm mai mult cu lupta împotriva sistemului și ne disprețuiesc tocmai pentru că cercetăm de unii singuri, cum putem, unde se află adevărul, atât, călăuză având scrierile Sfinților, fără a lua totul de-a gata de la alții. Trebuie să ne ocupăm mai mult și cu celelalte pericole și nu facem îndeajuns, dar dacă ne-am pierdut credința, am pierdut totul…

Sunt atât de nepăsători, încât spun minciuni și nedreptăți fără să le pese. Noi NU negăm harul din Sfintele Taine, nu hulim și nu avem intenția de a crea nicio schismă. Noi afirmăm că ignoranța nu e o scuză pentru comuniunea cu erezia, și că în cazul copiilor e altă situație, nefiind ei răspunzători. Sluga care nu va ști va fi bătută puțin, deci e vinovată, dar pruncii sunt mici și nevinovați, nu încape comparație între un copil nevinovat care este și botezat ortodox și un adult ignorant și lumesc.

Spun și se bat cu pumnul în piept că îl urmează pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar tocmai pe dos fac. Sfântul Maxim Mărturisitorul a spus că nu îndrăznește să spună că numai el se va mântui dar Episcopul Longhin și toți adepții compromisului ne văd pe noi în iad. Ei își asumă comuniune cu Biserica Antiohiei, a Georgiei, a Bulgariei, a Rusiei și cu episcopii ecumeniști eretici din aceste Biserici, întocmai pe dos decât a mărturisit Sfântul Maxim, care a acceptat torturi și surghiun, pentru a nu fi în unire cu patriarhul eretic și cu niciuna din Bisericile întinate atunci de monotelism:

“ -Totuşi, eu vreau să cunosc mărturisirea voastră, pe care se întemeiază, ziceţi voi, unitatea întregii Biserici. Dacă ea nu se împotriveşte Adevărului, nu voi mai rupe comuniunea cu voi. Apoi, văzând că această mărturisire a lor se îndepărta de Adevăr, Sfântul Maxim nu a primit să semneze. Apoi a continuat:

-Dacă de dragul iconomei credința mântuitoare (ortodoxă) se amestecă cu credința mincinoasă (erezia), acest soi de așa zisă iconomie este totală despărțire de Dumnezeu, nu unire.

Zis-au lui:

– Dar ce vei face, de vreme ce cei din Roma sunt uniţi cu cei din Constantinopol? Căci aseară au sosit de la Roma două delegaţii şi mâine dimineaţă, în ziua duminicii, se vor împărtăşi cu Patriarhul din Preacuratele Taine. Cuviosul răspunse:

– Chiar dacă tot Universul va fi în comuniune cu Patriarhul, eu nu voi fi în comuniune cu el. Precum ştiu că Sfântul Duh prin Apostolul Pavel spune că îngerii înşişi vor fi anatema dacă ar propovădui într-alt chip, aducând ceva nou în credinţă (Galateni 1,8).”

– Spunând tu aceste lucruri, ai făcut schismă în Biserică.

Atunci el i-a spus:

Dacă cel ce grăieşte cuvintele Sfintelor Scripturi şi ale Sfinţilor Părinţi face «schismă» în Biserică, atunci ce se va arăta făcând Bisericii cel ce se arată suprimând dogmele sfinţilor, dat fiind că fără de ele nu este cu putinţă însuşi faptul de a exista o Biserică? 

Şi cei ce veniseră spuneau că ei sînt trimişi de patriarh, şi au început a întreba pe sfînt:

De care Biserică te ţii, de a Bizanţului, de a Romei, de a Antiohiei, de a Alexandriei sau de a Ierusalimului? Iată toate aceste Biserici cu părţile cele ce se află sub ele, cu noi se unesc; drept aceea de eşti şi tu fiu al soborniceştii Biserici, apoi să fii cu noi, ca nu înstrăinată viaţă întru izgoniri începînd, să pătimeşti rău.”

La acestea fericitul bărbat a răspuns:

„Hristos Domnul a spus că sobornicească Biserică este cea dreaptă şi mîntuitoare mărturisire a credinţei; pentru aceea pe Petru cel ce bine a mărturisit, l-a numit „fericit” şi pe a lui mărturisire a făgăduit Domnul să zidească o Biserică, a tuturor. Dar vreau să ştiu mărturisirea voastră, prin care toate Bisericile, precum ziceţi voi, s-au unit şi nici eu nu voi să mă deosebesc, de este bine alcătuită acea mărturisire”.

Atunci au răspuns trimişii:

„Deşi nu ni s-a poruncit nouă despre aceasta să grăim cu tine, însă zicem: Două sînt întru Hristos lucrările, după deosebirea firilor, iar una lucrarea pentru unirea amînduror firilor într-o persoană”.

Iar sfîntul a zis:

„Două lucrări ziceţi că s-au unit într-o lucrare, prin unirea firilor într-o persoană; apoi aici afară de cele două lucrări, o a treia lucrare amestecată aduceţi la mijloc”.

„Ba nu, ziseră aceia, ci două lucrări grăim, iar una pentru unirea firilor”.

Zis-a sfîntul:

Singuri alcătuiţi o credinţă nestatornică şi pe Dumnezeu nu într-o fiinţă Îl mărturisiţi a fi. Despre aceasta nu pot grăi eu, nici n-am învăţat de la Sfinţii Părinţi a mărturisi aşa; iar vouă celor ce aveţi putere, faceţi ceea ce vă place”.

Ei, neputînd la aceasta să răspundă ceva împotrivă, i-au zis lui:

„Cel ce nu se supune, să fie anatema şi să sufere moartea cea hotărîtă lui”. Iar sfîntul cu blîndeţe şi cu smerenie a răspuns: „Ceea ce a voit Dumnezeu pentru mine, aceea acum să fie spre slava numelui Lui celui sfînt”. Iar aceia ducîndu-se la cei ce i-au trimis, le-au spus cele grăite de cuviosul şi sfătuindu-se împăratul cu patriarhul, precum odată Pilat cu iudeii asupra Domnului, au trimis pe sfîntul în surghiun, într-o oarecare cetăţuie, ce se numea Vizia, care este în Tracia; la fel şi pe Anastasie, ucenicul lui, îndată l-au trimis la surghiun, într-o latură mai îndepărtată a împărăţiei greceşti, la un loc foarte rău, care în limba barbară se numea Perveris. La fel au făcut şi altui ucenic al cuviosului, care se numea tot Anastasie, şi a fost cîndva în Roma slujitor, şi care a scris mai pe urmă viaţa acestui Cuvios Maxim. Deci, l-au trimis în Mesemvria, cetatea Traciei.

Fragmente din procesul Sfantului Maxim Marturisitorul

Ereticii ecumeniști i-au prigonit pe toți acești ieromonahi și monahi care nu fac decât să cerceteze cu ethos și cuget bisericesc învățăturile de credință – pe care voi în continuu îi calomniați, i-au izgonit din mănăstiri, le-au distrus chiliile, sunt puși sub interdicția consistoriilor și vizați de autorități – iar voi folosiți cuvintele cele mai josnice („personaje malefice”, „cuceritori fanarioți”), îi prigoniți și voi și ne disprețuiți pentru că ne interesează în primul rând ceea ce ne este cel mai scump: Credința.

 

 

Acest articol a fost publicat în Ecumenism, Inselari contemporane. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Adepții compromisului NU merg pe linia Sfântului Maxim Mărturisitorul

  1. anador zice:

    ”Lume, de toate ai grijă, în afară de un singur lucru: Credința Ortodoxă. Aceasta nu te interesează.”
    https://romanortodox.info/ce-este-erezia-ne-spune-marele-marturisitor-si-mitropolit-augustin-kantiotis/

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s