Proiectul legislativ care scoate Ortodoxia în afara legii a trecut de Senat iar ortodocșii vor fi prigoniți de stăpânire cu acordul minciuno-ierarhilor trădători

 „Biserica Ortodoxă consideră toate eforturile de a rupe unitatea Bisericii, asumate de către persoane izolate sau grupuri sub pretextul păstrării sau chipurile al apărării adevăratei Ortodoxii, ca fiind vrednice de osândire.” (Documentele Sinodului din Creta, iunie 2016, secţiunea a 6-a, Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine, alineatul 22 în traducere fidelă din limba engleză şi nu răstălmăcire cum a apărut pe site-ul Basilica).

‘Rabinii știu ca a venit Mesia și că L-au răstignit. Am aflat de la o persoană că, atunci când un evreu trage să moară, merge rabinul și-i spune la ureche: “Mesia a venit“. Vezi, îi mustră conștiința, pentru că se simt vinovați, dar nu se smeresc.” Sfântul Paisie Aghioritul

 

UPDATE. Proiectul de lege a fost aprobat luni 18 iunie și de Camera Deputaților

Senatul României a adoptat un proiect de lege care pedepsește cu închisoarea pe ortodocși. Inițiatorul acestui proiect, evreul Silviu Vexler, deputat în Parlamentul României ne spune, printre altele, în expunerea de motive că va constitui infracțiune ”Utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale).

Ne întrebăm oare ce pedeapsă poate primi un creștin care va distribui Sfânta Evanghelie, sau va cita public fragmente din ea? Pentru că în Evanghelie sunt zeci de versete în care se arată că jidovii L-au răstignit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Sfinții Părinți au lăsat sute de cărți în care se arată același lucru. Dintre miile de exemple am ales câteva pasaje din Cuvântul I – către iudei, al Sfântului Ioan Gură de Aur care spune printre altele: ”popor blestemat ce se închină satanei, iar sinagoga nu este numai casă de desfrâu şi teatru, ci şi peşteră de tâlhari, şi locuinţă de fiare sălbatice.”[…] ”Dar, negreşit, mi se va spune că şi iudeii se închină lui Dumnezeu. Doamne fereşte! Să nu se spună una ca asta! nici un iudeu nu se închină lui Dumnezeu.
– Cine spune asta?
– Fiul lui Dumnezeu! „ Dacă aţi şti pe Tatăl Meu, spune El, M-aţi şti şi pe Mine; dar nici pe Mine nu Mă ştiţi, nici pe Tatăl Meu nu-L ştiţi”. 
Ce mărturie mai vrednică de credinţă decât aceasta să-ţi aduc?’ […] Dar, mai bine spus, sinagoga este mai necinstită chiar decât crâşma! Sinagoga nu este numai locuinţă de tâlhari şi de crâşmari, ci locuinţă de demoni. Dar, mai bine spus, nu numai sinagogile ci chiar şi sufletele iudeilor.”

Deși acest proiect a fost pus pe hârtie relativ de curând, el dăinuie în sufletele urâtorilor de Hristos de foarte multă vreme, astfel ”vlădicii” din sinodul BOR au avut curajul drăcesc de a cenzura Prohodul Domnului. Ce ne spun versetele cenzurate de eretici? Pai să vedem:

Din Starea întâi au fost eliminate total:

 1. Urmaşii lui Iuda,
  Din izvor adăpaţi
  Şi cu mană săturaţi demult, în pustiu,
  În mormânt îl pun pe Hrănitorul lor.

(în cazul acestei strofe, în 2007 “urmaşii lui Iuda” a fost înlocuit cu “cei ce au fost de demult”, apoi a fost eliminată strofa definitiv )

 1. Îngâmfat Israil,
  Ucigaşe popor 
  !
  Pentru ce pe Varava, pătimaş, slobozi,
  Iar pe Domnul pentru ce Îl răstigneşti ?

(în cazul acestei strofe, în 2007 “îngâmfat Israil, ucigaşe popor” a fost înlocuit cu “O, vicleni farisei! O, popor pătimaş!”, apoi a fost eliminată strofa definitiv )

 1. Pizmăreţ popor,
  Ucigaş blestemat
  !
  Ruşinează-te măcar, înviind Hristos,
  De mahrama şi de giulgiurile Lui.

(în cazul acestei strofe, în 2007 “Pizmăreţ popor, Ucigaş blestemat !” a fost înlocuit cu “Ceata celor pizmaşi Care L-au răstignit”, apoi a fost eliminată strofa definitiv )

Starea a II-a

Starea 2 are 63 de strofe în versiunea originală şi 60 de strofe în versiunea cenzurată

Din Starea a doua au fost eliminate total:

 1. Tu, ca Cel ce eşti
  De viaţă dătător, Cuvinte,
  Pe iudei nu i-ai ucis, fiind răstignit;
  Ba chiar şi pe morţii lor îi înviezi.

(în cazul acestei strofe, în 2007 “Pe iudei nu i-ai ucis, fiind răstignit” a fost înlocuit cu “N-ai ucis pe cei ce Te-au răstignit acum”, apoi a fost eliminată strofa definitiv – de fapt, această cenzură mută efectiv vina de la evrei la romani)
42. O, neam jidovesc
Îndărătnic, ce-ai primit arvuna
 !
Cunoscut-ai ridicarea Bisericii;
Pentru ce dar pe Hristos L-ai osândit ?

(în cazul acestei strofe, într-o vreme “jidovesc” a fost înlocuit cu “păcătos”, apoi a fost eliminată strofa definitiv)

 1. O, iudeilor !
  Ruşinaţi-vă măcar de morţii
  Înviaţi de Dătătorul vieţii lor,
  Cel pe Care, plini de pizmă, L-aţi ucis.

(Acesta din urmă este singurul caz în care nu a avut loc o eliminare totală, însă a fost schimbat în 2007 “O, iudeilor !” cu “Fariseilor!”).

 1. Cel făr’ de-nceput,
  Veşnice Părinte, Fiu şi Duh Sfânt,
  Întăreşte stăpânirea ’mpăratilor
  Împotriva duşmanilor, ca un bun.

(în cazul acestei strofe, în 2007 “Întăreşte stăpânirea ’mpăratilor Împotriva duşmanilor, ca un bun.” a fost înlocuit cu “Întăreşte-i, ca un bun, pe cei drept-credincioşi Şi le dă izbând’-asupra celor răi”, apoi a fost eliminată strofa definitiv)

Starea a III-a

Starea 3 are 49 de strofe în versiunea originală şi 43 de strofe în versiunea cenzurată

Din Starea a treia au fost eliminate total:

 1. Cei hrăniţi cu mană
  Lovesc cu piciorul
  În Binefăcătorul.

(în cazul acestei strofe, în 2007 “cei hrăniţi cu mană” a fost înlocuit cu “cei ce-au cerut milă”, apoi a fost eliminată strofa definitiv )
9. O, ce nebunie !
Pe Hristos omoară
Cei ce-au ucis pe profeţi.

(în cazul acestei strofe, în 2007 “cei ce-au ucis pe profeţi” a fost înlocuit cu “cei pătimaşi cu cei răi”, apoi a fost eliminată strofa definitiv)

 1. Zis-a înţeleptul:
  Groap’-adâncă este
  Gâtlejul jidovilor.

(în cazul acestei strofe, în 2007 “gâtlejul jidovilor” a fost înlocuit cu “Pornirea inimii lor”, apoi a fost eliminată strofa definitiv)

 1. La viclenii jidovi,
  Căile lor strâmbe
  Curse şi ciulini sunt.

(în cazul acestei strofe, în 2007 “viclenii jidovi” a fost înlocuit cu “cei făr’ de lege”, apoi a fost eliminată strofa definitiv)

 1. Pier răstignitorii,
  Împărate-a toate,
  Dumnezeiescule Fiu.

(în cazul acestei strofe, în 2007 “pier răstignitorii” a fost înlocuit cu “Iartă-i pe toţi, Doamne”, apoi a fost eliminată strofa definitiv)
Toţi pier, împreună,

În groapa pierzării,
Bărbaţii sângiuirilor.

(în cazul acestei strofe, în 2007 “Bărbaţii sângiuirilor” a fost înlocuit cu “Cei vărsători de sânge”, apoi a fost eliminată strofa definitiv)

Așadar, toate s-au pregătit din timp. În ultima sută de ani s-au modificat cărțile ortodoxe cu o ură turbată, fix aceeași pe care au avut-o jidovii când l-au răstignit pe Mântuitorul Iisus Hristos.

Ura împotriva Ortodoxiei s-a manifestat și la sinodul tâlhăresc din Creta. A fi astăzi ortodox, adică creştin, înseamnă, în viziunea acestor eretici, a fi un fanatic care trebuie izolat, iar păstrarea şi apărarea adevăratei Ortodoxii este vrednică de osândire. „Biserica Ortodoxă consideră toate eforturile de a rupe unitatea Bisericii, asumate de către persoane izolate sau grupuri sub pretextul păstrării sau chipurile al apărării adevăratei Ortodoxii, ca fiind vrednice de osândire.” (Documentele Sinodului din Creta, iunie 2016, secţiunea a 6-a, Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine, alineatul 22 în traducere fidelă din limba engleză şi nu răstălmăcire cum a apărut pe site-ul Basilica.

În scurt timp vor avea și suportul legal prin care, la vremea cuvenită, creștinii vor fi aruncați în temniță, sau internați la spitalul de psihiatrie (vezi cazul maicii Elena (81 de ani) de la mănăstirea Zamfira de lângă Ploiești, care în urma mărturisirii sale împotriva sinodului drăcesc din Creta, a fost bătuta peste mâini, iar joi 14 iunie a fost luată în miez de noapte cu forța de polițiști, ajutați de ”preotul” mănăstirii și dusă la spitatul de psihiatrie).

 “Vă rog, staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare și vă veți mântui”– Cuviosul Kukşa al Odesei

Sursa: Glasul Strămoșesc

Între timp, caraliile stăpânirii nu au stat degeaba și s-au apucat să-și facă listele cu viitori suspecți, care nu au altă vină decât că nu vor să-și dea acordul prin tăcere, la o cumplită apostazie și  aprobare a hulelor împotriva Bisericii, născute din dorința mai-marilor sinagogilor de astăzi de a-i batjocori și umili pe creștini:

Vizite SRI pe portal, în urma articolului despre legea anti-ortodoxă și anti-românească adoptată săptămâna aceasta de Senatul României

După cum știți, proiectul legislativ care scoate Ortodoxia în afara legii a trecut de Senat, iar luni a fost adoptat și de Camera Deputaților. Așadar s-au mișcat rapid urâtorii de Hristos și au născocit aceasta lege anti-ortodoxă și anti-românească, care va trece cu siguranță și de președintele țării. Acum SRI-ul n-are altceva de făcut decât să urmarească site-urile care au publicat articole despre subiect. Români autentici în SRI…

STS – Serviciul de Telecomunicații Speciale

 

Dumnezeu să ne întărească!

 

Notă: Sunt anumite diferențe între noi, dar Bunul Dumnezeu să-i lumineze pe toți românii care se opun tiraniei ereziei, apostaziei și batjocoririi de mai-marii iudeilor, a Sfintei noastre credințe, pentru a păstra neschimbată Ortodoxia mărturisită de Sfinții Părinți ai Bisericii.

 

Conferința părinților athoniți la Râmnicu Sărat:

Părintele Efrem: Noi acum, în limba română, din ce știm, avem traduse doar hotărârile Sinoadelor Ecumenice. Modurile în care s-a ajuns la aceste hotărâri nu sunt traduse în limba română. A spus părintele: procesele verbale conțin modul în care s-a ajuns la hotărâri, lucru care nu există tradus în limba română, repet.

Gheron Sava: Deci dovedim acolo că nu întrerupem pomenirea datorită faptului că și-au pierdut Tainele, ci pentru că propovăduiesc erezia. Există două feluri de eretici, însă una din părți este deja condamnată, iar cealaltă încă nu este judecată. Cu ereticii condamnați, care sunt și caterisiți de Biserică, oricum nu putem avea comuniune. Pentru că sunt deja condamnați. Canonul 15 vorbește despre ereticii care încă nu au fost judecați. Spune: înainte de judecata sinodală întrerupem comuniunea pentru că propovăduiesc în mod eretic. Adică înainte de condamnarea sinodală înseamnă că trebuie să se facă Sinod care să-i condamne. Până atunci noi nu avem comuniune cu ei. Și asta nu înseamnă că ei își pierd Tainele. Nu suntem Sinod care să stabilească cine are Taine și cine nu are.  Ceea ce fac cei care spun că nu există Taine, fac din ei înșiși Sinod, (se situează – n. ed.) mai presus de Sinod. Pentru că Sinodul judecă pe eretic, adică este în fond un tribunal (Sinodul) care îl cheamă pe eretic, pe acuzat. Îi arăți erezia lui și dacă acela se îndreaptă, se pocăiește, toate bune. Dacă nu se îndreaptă, atunci îl caterisești. Dacă era caterisit, cum să-l mai caterisești încă o dată tu? Ereticul nu este caterisit în mod automat. Doar noi cunoaștem că cu cei care propovăduiesc erezia, nu avem comuniune pentru că ne îmbolnăvim în credință. Asta este problema. Și cunoaștem foarte bine că, cei care se duc și se împărtășesc, toți cei care acceptă Sinodul din Creta, ei se împărtășesc spre osânda lor. Nu le este spre mântuire, ci spre pierzanie. Cunoaștem faptul că atunci când ne împărtășim în mod nevrednic, nu primim harul. Cineva care se împărtășește și nu s-a spovedit, nu are pocăință, nu are credință dreaptă, deși se împărtășește cu Hristos, harul nu îl va primi. Asta este problema, nu dacă există Taina sau nu. Asta o stabilește un Sinod, nu noi.

 

Acest articol a fost publicat în Ecumenism, Evenimente cotidiene importante, Inselari contemporane. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Proiectul legislativ care scoate Ortodoxia în afara legii a trecut de Senat iar ortodocșii vor fi prigoniți de stăpânire cu acordul minciuno-ierarhilor trădători

 1. roman zice:

  Pai la ce sa ne asteptam de la cei din parleament(senat si cam.dep.),guvern sau pres-dentie (avem un neamt sectant si fara copii),ori BNR (isarescu si… masonii),cica banca celor care fac parte din granitele statului romania (hahaha-cea mai cea din falsele jidanilor,dupa vot,adica noi votam….dar nu exista sa si hotaram noi cei multi,gloata , ceva prin asa ceva in veci…da’asta-i alta poveste) .Astia si doar astia fac parte din Romania ca si stat (juridic vorbind),o entitate falsa,ca doar nu-i reala si care da reguli,legi si supune pe toti ceilalti ,,vietuitori” din ale sale granite(prin minciuni si manipulari),cu ajutorul,partasia si obedienta slugilor lor =toti cei care apara legile lu’ romania (bune sau rele,mincinoase sau adevarate,ptr binele sau nu al individului,etc ),bazate pe dresajul facut in decursul timpului de catre stapanii jidani,asa incat insusi sluga a inceput a ,,improviza” si a imbunatati metodele de a subjuga pe sclavul de langa el in numele stapanului (al statului…al ue…al evolutiei=numele dracului de azi)sau tot din carne si oase ca si el,ca de aia….legile sunt obligatorii…da’ ptr sclavi nu ptr cei ce le dau sau le aplica.Probabil ca ei stiind de dorinta noastra arzatoare de a ne da ,,foc la palarie” ,de a nu mai vedea popii cu mertane (da’ de fapt noi suntem invidiosi si rataciti ,ca nu prea vedem prin preot un sol si un slujitor al Domnului),de a nu ne mai infrana de la absolut nimic si de nimeni,de la a evolua in bezna (adica lucrurile sunt aceleasi ,doar ca-s denumite altfel-vacarul nu mai e vacar e fermier…bre,toata lumea se doreste a fi domn deplin,dar nu stie sa scrie dupa dictare s.a muuulte exemple) si de a-i ajunge pe cei… de afara…la toate capitolele…doar rele si spurcate (vaccinare,carduri bancare ,camere de supraveghere, dezmatati imbracati sau dezbracati pe strada,betivi,drogati,vrajiti si hipnotizati cu totii de telefon,parade de curisti,copii mascati de halowen in… toate felurile de draci (inclusiv de mos craciun sau cracanat,adica alt drac),de a merge ca nebunii cu masinile dupa paine,cafea ,la mare ,la soare ,la servici etc,adica avem sau nu trebuinta de a ne deplasa cu masina,cu toate ca e un infern in orasele mari ale tarii etc) ,totodata ei stiind ca suntem in stadiul cel mai avansat de inselare,naivitate,prostie,fals,badaranie si total in ….nepasare ,incep sa ne agreseze ei (minoritarii-majoritari jidani in romania,ca si stat), pe noi cei care vietuim in aceasta zona geografica de sute de ani si vor da mai intai legi dupa legi ,iar mai apoi vor arunca pe slugile lor tortionare,adica cei care apara legea …tuuu (ca toti idiotii din tara asta acum au mai devenit si mari juristi,avocati sau …giustitia,giustitia tipa toata ziua ,isi bat capu’ de dimineata pana seara de cum sa fie cilivizati,adica dresati si obedienti si sa stea cat mai mult la cozi sau cauta sa respecte tablele de pe marginea carosabilului si dupa …tot ce spune giustitia prin portavocile ei-mas media,adica media maselor,a gloatelor ,a celor multi ,adica de a le sterge capul,daca l-au avut vreodata….si tot ei spun ,,nu suntem manipulati”…dar spunemi dragule ,ce stii tu de tehnicile de a face manipulari a popoarelor intregi?! ,mai ales… tv).La anu’ se poate sa avem inca o femeie care sa carmuiasca si sa stapaneasca tara…laura kovesi=alias zeita giustitiei din romania.Eu nu stiu de unde s-a plecat ,dar vad unde s-a ajuns …toti cred ca giustitia =dreptate(hahaha).Doar si numai Dumnezeu e Adevarul si Dreptatea ,restul e de la stapanitorul acestei lumi si e totul o iluzie si totul e o mare inselare.Pacat ca nu intelegem ca doar si numai credinta si vietuirea ortodoxa ne trebuie si absolut nimic altceva.Oricum poate de va incepe ceva important ,care sa ne marcheze viata ,poate ne vom trezi mai multi…da’ sa nu fie prea tarziu.Iertati-ma!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s