Răspuns către Mihai-Silviu Chirilă: De ce este în același cuget cu cei care trimit la ecumeniști și teoretizează în mod anti-patristic că nu este obligatoriu Canonul 15, mai ales că a avut loc un Sinod TÂLHĂRESC și ERETIC?

Mihai-Silviu Chirilă susține că el nu a îndemnat niciodată oamenii să participe la slujbele ecumeniștilor sau celor așa-ziși cu cuget ortodox, dar care pomenesc eretici. Însă de ce îi promovează intens pe aceia care îndeamnă oamenii să meargă și la ecumeniști, făcându-se părtaș la ceea ce susțin aceștia? De ce nu îi critică obiectiv și nu îi mustră public pentru faptul că trimit oamenii să se unească cu credința eretică a pomenitorilor ecumeniștilor? Acești autori cu păreri eronate teologic reprezintă o bună parte din susținătorii proiectului său de rezoluție, la care am răspuns mai demult:

Contra-argumente la propunerile proiectului de rezoluție

Iată ce atitudini total eronate putem găsi în CONTRIBUȚIE PE TEMA ÎNTRERUPERII POMENIRII, de Protoprezbiter Anghelos Anghelakopulos de la Biroul Antieretic al Sfintei Mitropolii a Pireului:

  • 21Fericitul Arhim. Epifanie Teodoropulos povățuiește:”Cel ce pomenește să nu disprețuiască pe cel ce nu pomenește și cel ce nu pomenește să nu judece pe cel ce pomenește. Adică clericul care pomenește să nu disprețuiască pe clericul care nu pomenește și clericul care nu pomenește să nu judece pe clericul care pomenește.
  • 22Între pomenitori și nepomenitori trebuie să existe comuniune bisericeascăeste suficient ca cei ce pomenesc să pomenească un Episcop ortodox în privința cugetării, să fie împotriva panereziei ecumenismului sincretist intercreștin și interreligios, să fie ostili Pseudo-Sinodului tâlhăresc, eretic și ecumenist din Creta și apărători al corectei aplicări a dreptului canonic de îngrădire. Este inexactă teoria lipsei de comuniune între pomenitori și nepomenitori. Nu trebuie să fie evitată comuniunea dintre confrați și împreună-luptători.
  • 23) Întreruperea pomenirii este ultima limită, ultimul protest, ultimul mijloc pentru a contracara un cleric de la erezie. Totuși nu este un scop în sine, nici scopul ultim. Scopul ultim, chiar și al acestei îngrădiri, este convocarea unui Sinod Panortodox, care va condamna și va condamna panerezia ecumenismului și Pseudo-Sinodul din Creta.

Toate aceste erori teologice și artificii lingvistice fiind făcute cu bună știină pentru ca oamenii să rămână în comuniune cu cei care rămân în comuniune cu episcopii ecumeniști care îl vor primi pe antihrist

 

Sfântul Theodor Studitul altfel ne arată că trebuie să facem, și anume:

1. să judecăm și să cercetăm dacă apropiații noștri au făcut compromisuri cu ereticii în cele bisericești sau în mâncare și băutură;

2. să folosim un limbaj, clar, fără echivoc, care să nu trimită oamenii înapoi la pomenitorii de eretici;

3. odată ce a avut loc un sinod tâlhăresc, trebuie să atragem atenția că întreruperea pomenirii este prima măsură necesară pentru delimitarea de erezie, nu să așteptăm să scoată șarpele din scorbură, luptându-se să condamne erezia sinodal, doar cei care s-au îngrădit. După cum cel care nu a lucrat talantul s-a osândit, așa si cei care nu s-au îngrădit de erezie, îngrădirea de erezie fiind condiția necesară pentru a fi ortodox și a avea posibilitatea de a fi primit la Sfânta Împărtășanie!

„Şi, cât timp ţine erezia, trebuie să se cerceteze neapărat; iar că pentru cei primiţi ar ajunge măr­tu­risirea, nu ştiu decât că aceasta este în chip limpede un vicleşug. Căci tu [trebuie] să ştii că [numai] în vremea în care nu este erezia dezlănţuită şi [numai] în legătură cu cei care nu sunt osândiţi în chip limpede suntem învăţaţi de Părinţi să nu cercetăm. Dar un asemenea preot care să nu fie amestecat şi care să nu aibă părtăşie cu ereticii rar se găseşte acum.” -Fiului Naucratie

„Iar [la întrebarea] dacă trebuie să se cerceteze iarăşi din pricina ereziei, [răspunsul este]: acest lucru e absolut nece­sar. Căci a te împărtăşi de la un eretic sau de la unul în­vi­nuit pe faţă pentru vieţuirea sa, ne înstrăinează de Dum­nezeu şi ne face familiari diavolului.

Aşadar cercetează [bine], o, fericito, şi să se potrivească cercetarea ta într-un oarecare fel cu cele spuse de [Sfintele] Taine. Şi să fie ştiut tuturor că acum erezia care stăpâneşte în Biserica noastră este cea a adulterilor. [O], de-ar fi cruţate de ea şi cinstitul tău suflet împreună cu surorile şi capul tău!” -Către soția unui spătar al cărui nume era Mahara

În scrisoarea către egumenul Teophil –  După ce erezia a fost dată la arătare prin sinod. întreruperea pomenirii este obligatorie pentru toți ortodocșii.

 

Răspunsuri patristice găsiți în studiul din Sfinții Părinți al lui Gheron Sava Lavriotul (de la care de altfel așteptăm explicații mai detaliate despre sinaxa și situația din Serbia).

Interpretare patristică a Canonului al XV-lea
al Sinodului I-II Constantinopol (861-862 d.Hr.)

Citiți cu atenție, de mai multe ori acest studiu din Sfinții Părinți, care a răspuns din timp la toate nelămurilile și erorile teologice din prezent! Nu vă leneviți, este esențial să înțelegeți cum au luptat Sfinții Părinți cu jertfă și cu o ancorare desăvârșită în Sfintele Canoane insuflate de Sfântul Duh, cât de clari, de intransingenți, de hotărâți erau în a respecta cu desăvârșire Legea lui Dumnezeu, fără niciun compromis, cu o inimă înflăcărată pentru mărturisirea Dreptei-Credințe!

Fragment. Iată cine este acest Epifanie Theodoropoulos, teologi apreciați de Mihai-Silviu Chirilă, numindu-l, cităm: „reputatul și excelentul canonist, fericitul Arhim. Epifanie Teodoropulos”, pe acest nefericit răstălmăcitor de Canoane, care duce turma în gura lupilor (!) și pe care îl laudă acești susținători ai proiectului de rezoluție: un promotor al ereziei facultativului!

„Din păcate, în epoca noastră mulți teologi după faimă susțin în mod antipatristic și post-patristic că întreruperea pomenirii aduce cu sine schisma în Biserică sau, în cel mai bun caz, nu este obligatorie. Aceștia cad în erezia facultativului, adică în introducerea unui relativism de tip ecumenist în cadrul tradiției și mai ales în interpretarea Sfintelor Canoane, luându-le asfel fundamentul lor teologic, care se caracterizează, așa cum menționează în mod categoric Sfântul Nicodim, prin inspirația Duhului Sfânt, care nu cunoaște locuri și vremuri, dar se formulează și se exprimă prin Sinoadele Ecumenice.

Ei anulează lupta Sfinților, care s-a pecetluit cu sângele lor; ecumeniștii învață lucruri străine de Sfinții Părinți. Desigur, această erezie ar putea fi numită și epifanică, datorită faptului că din păcate părintele Epifanie Theodoropoulos nu numai că a susținut-o ca linie ortodoxă și tradiție a Sfinților, dar a încercat prin cartea lui „Cele două extreme” să o impună turmei ortodoxe. Și, din păcate, în mare măsură a reușit.

Din acest motiv nu numai ereticii ecumeniști, dar și cei care urmează erezia facultativului ne jignesc, ne calomniază și ne acuză pe noi toți care urmăm tradițiile și poruncile Sfinților și de Dumnezeu purtătorilor Părinți, spunând că „noi creăm schismă și ne scoatem pe noi înșine în afara Bisericii”, că avem Taine invalide, blasfemiind astfel pe Duhul Sfânt, numai și numai pentru că întrerupem comuniunea noastră cu ei și nu îi urmăm în cădereaereziei. Mai mult, unii dintre ei îndrăznesc și ne numesc schismatico-eretici! Noi, turma cea mică și săracă preferăm să urmăm Sfânta Tradiție continuă a Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică Biserică, devenind „următori ai Sfinților Părinți.”

Să avem credință statornică și cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos, Care este Capul Bisericii, care ne-a promis în legătură cu Biserica Lui adevărată că „porțile iadului nu o vor birui”, să nu ne temem, ci să rămânem tari cu harul Lui, chiar dacă toți ne vor părăsi și vom rămâne singuri, urmând Sfântului Apostol Pavel, care ne spune: „pe toate le socotesc gunoaie pentru ca să Îl câștig pe Hristos.” (Filipeni 3, 8)”

Acest articol a fost publicat în Ecumenism, Evenimente cotidiene importante. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s