„Antihristul nu trebuie căutat printre marii tăgăduitori ai lui Dumnezeu, ci printre puţin credincioşi – printre ‘creştinii’ căldicei. Răul veacurilor sporeşte în această mocirlă comodă, mare şi sigură a iadului” – Viața și lucrările Cuviosului Serafim Rose

„Căci nouă ne-a fost dăruit pentru Hristos nu numai a crede în El, ci şi a suferi pentru el.” (Flp. 1, 29)

Cuviosul-Serafim-Rose–Viata-si-lucrarile-pdf

„Antihristul nu trebuie căutat printre cei mai mari respingători ai lui Dumnezeu, ci printre puţin credincioşi – printre ‘creştinii’ cărora ‘Hristos’ le stă numai pe vârful buzelor, printre ‘credincioşii’ a căror religie se adaptează cu uşurinţă la interesele lumii, printre proorocii unei ‘noi’ ere de ‘renaştere spirituală’, care caută această renaştere în ‘împărăţia acestei lumi’ iar nu mai presus de ea.”

(…)  „Raiul” acestor creştini căldicei – meleag iluzoriu, unde să se bucure de ‘odihnă binemeritată’ după o viaţă de trudă – nu este decât „o protejare emoţională a necredinţei lor actuale”.  Oamenii aceştia, cu o credinţă slabă şi plină de  compromisuri, sunt creștini în primul rând ca să se „simtă bine” şi să fie încurajaţi în lumea aceasta. Ei fac toate lucrurile „bune” după măsura lumii, se simt cucernici şi sunt ferm convinşi că vor primi răsplată bogată după moarte.

(…) Toată nebunia, frenezia şi răul veacurilor sporeşte în această mocirlă comodă, mare şi sigură a iadului.” – P. 104

 

Noi, creştinii, să nu ne aşteptăm la altceva decât la răstignire. Căci a fi creştin, atât acum cât şi de când a venit Hristos pe pământ, înseamnă a fi răstignit. Viaţa Lui este exemplu – şi atenţionare – pentru noi toţi. Trebuie să ne răstignim în chip personal, mistic; căci numai suferinţa pe cruce este singura cale către înviere. Dacă vrem să înviem întru Hristos, trebuie mai întâi să ne umilim împreună cu El – chiar până la treapta cea mai de jos, chinuiţi şi scuipaţi de lumea neînţelegătoare.

Trebuie să ne răstignim şi în afară, în văzul lumii; căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta iar lumea nu o poate suporta – nici măcar printr-un singur reprezentant al ei şi nici măcar pentru o singură clipă. Lumea poate să-l accepte numai pe Antihrist, acum sau oricând.” – p. 95

Acesta este un răspuns care explică de ce mulți, deși sunt conștienți de ceeea ce s-a întâmplat la mincinosul sinod din Creta, rămân în compromis și nu mărturisesc până la capăt.

Să fim cu toții conștienți că trebuie să ne dăruim în totalitate lui Hristos. De aceea, să evităm compromisurile, să fim următori ai Sfinților Părinți, să nu căutăm aprobare de la oameni, laude și comoditate.

Iată ce ne spune și Sfântul Teodor Studitul:

Aşa se ţine adevărul şi pentru el au fost ucişi mucenicii şi au suferit toate cei ce s-au ţinut de el. „Şi dacă cineva umblă după dreptarul acesta”, zice A­pos­tolul, „pace şi milă peste el şi peste Israelul lui Dum­ne­zeu” (Gal. 6, 16). Căci cazul lui Dianion şi al tatălui Te­o­lo­gu­lui – şi dacă mai este vreun altul asemănător – era vreo far­să a unei scrisori meşteşugite, scrisă în chip mincinos de ere­tici, iar sfinţii aceia au subscris ei [scrisorii] din simplitate faţă de sofismele din ea, iar nu din oarecare frică – să nu fie! Fiindcă de îndată ce au cunoscut vicleşugul, au revenit şi au apărat cu bună îndrăznire [credinţa dreaptă].” [SCRISOAREA 452 – Lui Nichita egumenul]

Prin urmare, oricine se află încă în compromis cu erezia ecumenistă, pomenind sau fiind în comuniune cu alți ecumeniști călcători de lege, să ia aminte, să își revină din cursa în care a fost amăgit, dând bună mărturisire. Să avem înainte Înfricoșătoarea Judecată a lui Hristos, căci cele de aici sunt trecătoare, dar răsplata celor ce au urmat calea răstignirii împreună cu Hristos este veșnică, la fel ca și osânda apostaților, necredincioșilor, păcătoșilor ce nu se pocăiesc, a ‘creștinilor’ căldicei care se complac în comoditate.

Astfel, cel ce nu e gata de bătaie, [acela] nu se luptă pentru Hristos, nu poate să fie creştin. Nu în zadar sunt luptele mucenicilor, chinurile nevoinţele. Nu cum­va nu sunt un trup cu noi? Nu cumva nu s-au ostenit fiind aruncaţi sub atâtea pedepsiri? Nu cumva nu au fost în­gre­uiaţi încât nici nu mai nădăjduiau în viaţi, pre­cum zice Apostolul (cf. II Cor. 1, 8)? Dar prin frica de pe­dep­­sele veş­ni­ce şi prin dorirea răsplătirilor cereşti, ca nişte în­ţelepţi, au ales mai degrabă moartea trupului decât cea veş­ni­că. Au răb­dat, nu s-au înfricoşat, nu au fost loviţi de groa­ză. Şi zu­gră­vin­du-şi în minte pe cele viitoare ca prezente, s-au dedat cu bucurie la chinuri, socotind multa pătimire ca dar. „Căci nouă ne-a fost dăruit pentru Hristos nu numai a crede în El, ci şi a suferi pentru el” (Flp. 1, 29).”  [SCRISOAREA 223 – Fiului Naucratie]

Să luăm aminte la bunele îndemnuri ale Sfântului Teodor Studitul, oricât de nevrednici și neputincioși ne-am simți, să nu căutăm să viclenim, adormindu-ne conștiința! Iată un fragment dintr-o scrisoare adresată unei egumene, care ni se potrivește tuturor:

Să nu spui: <S-au împotmolit i­e­rarhi, preoţi, egumeni, iar eu, o femeie, având fire ne­pu­tin­cioa­­să, ce voi face? Cum voi suferi?>. Nicidecum, maică! Fi­e­­care dintre noi a luat putere de la Dumnezeu – şi bărbat şi femeie, tânăr şi bătrân – ca să se lupte până la sânge pen­tru dumnezeiasca lege şi pentru credinţa noastră or­to­doxă. Şi nu ne va fi de ajuns spre apărarea noastră căderea aproa­pelui. Câţi şi câte nu au fost în vremurile de mucenicie pentru Hristos de mai înainte? Şi puţini şi puţine, ca să nu le zic pe nume una câte una, sunt cele care au dobândit cununa lup­tei. Aşadar, lor asemănându-te, rogu-te, stai şi tu cu băr­bă­ţie! „Căci pentru Hristos!”, zice, „mijlocim ca şi cum Dum­nezeu v-ar ruga prin noi” (II Cor. 5, 20). Dă-ne şi tu în schimbul cu­vân­tu­lui rugăciunile tale ca şi noi smeriţii să în­tâm­pinăm în ur­ma ta pe Sfinţii noştri Părinţi care s-au încu­nu­nat.”  [SCRISOAREA 142 – Unei egumene]

Acest articol a fost publicat în Ecumenism. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s