Pecetluirea, numele antihristului şi numărul 666 sunt acelaşi lucru şi sunt interzise pentru creştini

Fragment din Spovedania unui monah de la Muntele Athos, Ed. Areopag, 2011:

-Ce părere aveţi despre actele electronice? Dar despre actele despre care se spune că vor conţine numărul 666, numărul fiarei?

Cardul cetăţeanului este la fel cu cardul electronic pe care poporul grec a refuzat să-l ia în anii ′80 din motive de credinţă şi de conştiinţă religioasă.

În cardul respectiv vor fi încorporate AM (număr personal pentru impozite), AMKD (număr personal pentru sănătate), numărul de paşaport, carnetul de conducere şi orice îi trebuie unui cetăţean.

Microcipul încorporat în acest card prin noile tehnologii va daposibilitatea de urmărire a cetăţenilor posesori şi toate datele vor fi trimise la BEAST, adică la supercalculatorul din Bruxelles, unde se strâng datele a milioane de oameni din toată planeta.

Microcipul cu numărul 666 va fi semnul că toţi cei ce primesc acest card vor fi subordonaţi Antihristului. Etapa următoare va fi implantarea cipului în mână sau pe frunte, cum a profeţit şi Sfântul Ioan Teologul în Apocalipsă. Bineînţeles că diferenţa între a fi 666 implantat şi de a ţine numărul în mână este mică. Diferenţa constă în faptul că în al doilea caz poţi să te pocăieşti.

Bunul Dumnezeu, din dragoste pentru om, ne-a descoperit tot ce se va întâmpla în ultimele zile, ca nu cumva să ne înşelăm şi să luăm pecetea Antihristului pe noi. Este aşa de clară menţiunea Apocalipsei despre pecetea Antihristului pe care o va primi omenirea necredincioasă, încât nu încape nicio îndoială. De aceea la metodele folosite de înaintemergătorii Antihristului reacţionează nu numai ortodocşii, ci şi catolicii şi protestanţii.

Sfântul Ioan Teologul spune în Apocalipsă (cap. 13): „Fiara care se ridică din mare defăimează pe Dumnezeu şi dă război sfinţilor.  O altă fiară, proorocul mincinos, se ridică din pământ. Numele celei din tâi: 666”.

Această profeţie ne avertizează şi ne explică de ce pecetluirea Antihristului, numele Antihristului şi numărul 666 sunt acelaşi lucru (Apoc. 13, 17), de ce sunt la fel de păcat şi interzise pentru creştini.

Mulţi creştini şi-au îndreptat toată atenţia la pecetluirea finală prin implantarea cipului la mână sau pe frunte şi n-au înţeles şi n-au luat în serios avertizarea Sfintei Scripturi că numărul 666 este echivalent cu implantarea cipului. De asemenea n-au luat în serios faptul că lupta noastră în acest moment este îndreptată împotriva numărul numelui Antihristului – 666 – şi că vom fi biruitori, cu harul lui Dumnezeu, pentru că cei biruitori din această luptă vor fi încununaţi de Dumnezeu (Apoc. 15, 1-5).

Bineînţeles, Antihristul în sine n-a venit încă, dar se acţionează prin scârbosul număr 666 şi instrumentele lui: iluminaţi, masoni, şefi de stat ale guvernelor în toată lu mea până şi înalţi prelaţi bisericeşti şi vor înainta din partea lui în pecetluirea mai întâi prin card şi apoi prin cip.

Pentru faptul că puterile întunericului pregătesc calea pentru venirea Antihristului încercând să impună numărul 666 şi să facă lumea să se obişnuiască cu el, nu există nicio îndoială. La început au pecetluit produsele, apoi animalele şi acum cu mare îndrăzneală şi forţat încearcă să facă aceasta la oameni, aşa încât să fie clar că aparţin Antihristului în trup şi în suflet.

Puteau în sistemele de informatică (de calculatoare) să folosească un oarecare număr cu trei cifre, totuşi oamenii New-Age-ului au ales numărul interzis pentru creştini: 666. Celor care reacţionăm la 666 ni se spune ironic „oameni stranii”, „obsedaţi”, „talibani”. Din păcate, există şi creştini care din cauză că umblă împreună cu ecumeniştii – care şi ei pregătesc calea Antihristului – ne caracterizează ca „fanatici”, „minţi înguste”, „rătăciţi”. Există şi creştini care nu vor să-şi piardă confortul, care nu vor să jertfească ceva şi sunt căldicei.

Avem totuşi şi noi dreptul să-i întrebăm pe toţi aceştia: Cine sunt cei bizari şi obsedaţi, noi care refuzăm un număr concret (666) interzis prin Apocalipsă, sau new-age-iştii care resping 899 de numere cu trei cifre şi ne impun numărul 666 călcând astfel conştiinţa noastră religioasă.

Noi, ca oameni liberi şi cetăţeni încercăm prin strângerea de semnături şi prin proteste legale să amintim statului să respecte dreptul nostru de a avea viaţă personală, libertate şi să nu încalce conştiinţa noastră religioasă. Ca şi creştini ortodocşi, refuzăm să primim cardul electronic cu 666, pentru că conţine numărul cu nume rău al Antihristului. Acceptarea numărului 666 şi a numelui Antihristului înseamnă trădarea lui Hristos. Pentru că 666 este simbolul puterilor întunericului, al organelor antihristice, al sataniştilor şi este purtătorul întregii filosofii antihriste care exprimă apostazia de la Hristos. Cum pot eu să-L am pe Hristos pe umeri şi pe diavolul sub braţe? Apocalipsa avertizează că cei ce vor primi pecetluirea şi numărul numelui Antihristului vor fi pedepsiţi cu chinuri veşnice. De aceea, Sfinţii Părinţi ne avertizează şi ne explică că oamenii vor ţine pecetea Antihristului înainte ca el să apară (Sf. Chiril al Ierusalimului şi Sf. Efrem Sirul). Sfântul Andrei şi Sfântul Aretha al Cezareei, vorbind despre anii apocaliptici, proorocesc lucruri cutremurătoare despre cardurile electronice satanice cu numărul 666 şi mai ales despre cele ce vor fi primite în mod obligatoriu şi care va purta şi fotografia posesorului. Mai ales pecetluirea o numesc aceşti Sfinţi Părinţi psifon endrivi (P.G. 106, 340), adică avertizează că satana va da oamenilor ceva ca o mică plăcuţă (ca o carte de joc) prin care votau oamenii în acea perioadă, scriind pe ea (plăcuţă) numele dorit. Cuvântul endrivi înseamnă plăcuţa ca o carte de joc, exact cum arată astăzi cardul electronic satanic cu 666, care peste puţin timp va deveni cardul electronic al cetăţeanului.

La Evanghelia după Ioan, la 10, 3-5 spune: „Şi a strigat cu glas puternic, precum răcneşte leul. Iar când a strigat, cele şapte tunete au slobozit glasurile lor. Şicând au vorbit cele şapte tunete, voiam să scriu, dar am auzit o voce care zicea din cer: Pecetluieşte cele ce au spus cele şapte tunete, şi nu le scrie. Iar îngerul pe care l-am văzut stând pe mare şi pe pământ şi-a ridicat mâna dreaptă către cer…”

Cel mai mare dar al lui Dumnezeu pentru om este liberul arbitru. Acum Antihristul vrea să-i predăm acest liber arbitru de bună voie, constrângându-ne prin bunurile materiale, dacă nu luăm cardul cu 666 care ne preface într-un număr impersonal, pierzând chipul lui Dumnezeu, neputând să ajungem la asemănare. Hristos îl cheamă pe fiecare după numele lui, după numele pe care l-am primit la botez, unde ne-am unit cu Hristos şi l-am lepădat pe satana. Acum Antihristul vrea să ne dea un număr etern prin care ne lepădăm de Hristos şi ne unim cu satana şi, până la urmă, după moarte, cu iadul veşnic. Din aceste argumente aghiografice şi de la Sfinţii Părinţi se clarifică faptul că numărul 666 al Antihristului este de neîmpăcat cu identitatea noastră de creştini şi este un  refuz al lui Hristos dacă iei cardul electronic cu 666. A ajuns momentul să fie încercată credinţa noastră. Perioada creştinismului nepericulos a trecut. Nu este permis ca un creştin ortodox să ţină într-o mână crucea Mântuitorului Hristos şi în mâna cealaltă groaznicul număr 666. Nu poţi sluji la doi domni. Să ne rugăm Domnului Iisus Hristos să ne întărească să rămânem credincioşi cu harul Său şi cu Evanghelia Sfântă. Şi să nu ne supunem (primind cardul cu 666) din cauza fricii, puţinei  credinţe şi iubirii de sine şi lipsei de bunuri materiale.

Trebuie să vorbim oamenilor despre cele ce vor veni şi cum să le înfruntăm, pentru că dacă vorbim numai despre cele rele sigur că lumea va intra în panică. Trebuie să existe o bază duhovnicească la ceea ce spunem. Şi aceasta (n.n. adică baza duhovnicească) este că o dată sigur o să murim. Înainte sau după venirea Antihristului o să murim. Dacă omul înţelege acest lucru şi se pregăteşte prin spovedanie, viaţă tainică şi viaţă spirituală, nu se va speria de venirea Antihristului. Deci baza este provizoriul  şi zădărnicia acestei vieţi. Când omul înţelege asta nu îi este frică să vorbească despre orice. Despre aceasta nu putem vorbi însă oricui.

Dacă depăşeşti ideea morţii, ce te poate speria? Să mori pentru Hristos este cel mai binecuvântat lucru care se poate întâmpla în viaţa noastră. Pregătirea noastră pentru plecarea din această lume trebuie să fie ceva zilnic şi nu pentru „când” va veni Antihristul. Ce  e bine e că atunci când ne gândim că evenimentele acestea se apropie, amintirea morţii vine de la sine – pentru că dacă aceşti ani care vin este epoca Antihristului înseamnă că A Doua Venire a Mântuitorului nu va întârzia.

Deci atunci va avea loc şi judecata noastră personală. De aceea, duhovnicii ar trebui să ne sfătuiască corect în privinţa acestor teme şi să nu ne spună că nu trebuie să ne ocupăm de ele. Şi despre Apocalipsă să vorbeşti – altfel de ce s-a scris? – şi despre episcopii răi să vorbeşti şi de ce trebuie să-i evităm şi despre ecumenism şi despre toate. Când eşti soldat nu-ţi părăseşti armele vorbind despre pace. Vorbeşti  despre război, despre vrăjmaşi, despre tactica pe care trebuie să o urmezi ca să câştigi. Altfel e pericol să ne omoare nu trupeşte, ci spiritual. Dacă nu trebuie să vorbim de Antihrist, atunci n-ar trebui să vorbim nici despre premergătorii lui, adică masoneria, ecumenismul şi ereziile şi în general despre nimic. Trebuie să ne pregătim pe noi şi să pregătim şi copiii noştri cum să evite capcanele New-Age-ului, Antihristului.

 

Notă editorială*:

Cuviosul Paisie Aghioritul şi alţi părinţi de la Muntele Athos au atras atenţia asupra faptului că luarea actelor de identitate care au numărul 666 este o formă de lepădare de Hristos. Deocamdată, actele electronice nu conţin numărul 666. Dar poziţia exprimată de părintele aghiorit în acest interviu vrea să fie un semnal de alarmă şi o încurajare pentru creştini, ca să respingă orice act a cărui primire implică lepădarea credinţei în Hristos (aşa cum primirea carnetului de partid, pe vremea comuniştilor, era o formă de apostazie – deşi era uşor trecută cu vederea de majoritatea duhovnicilor; şi doar carnetul de partid nu avea pe cetea antihristului, ci doar a unor înaintemergători ai săi…). […]

 

Acest articol a fost publicat în Acte Biometrice. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

2 răspunsuri la Pecetluirea, numele antihristului şi numărul 666 sunt acelaşi lucru şi sunt interzise pentru creştini

  1. Pingback: Numele antihristului şi numărul 666 sunt acelaşi lucru şi sunt interzise pentru creştini, pecetluirea | ganduri din ortodoxie

  2. ortodox zice:

    Cip-ul are 666, plus ca actele au si CNP, si coduri de bare. Si chiar daca n-ar avea 666, simbolic au, pt ca nu vor sa mai stie cum te cheama la banca sau la impozite, iti cer doar numerele. Deci actele actuale nu trebuie luate.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s