”Să nu acceptăm minciunile lor! Apostolii lui Antihrist sunt foarte diplomaţi! Va fi o schimbare înfricoşată în omenire!” – Staretul Dionisie de la Colciu, Sf. Munte Athos

”Vedeţi, s-a apropiat împărăţia lui Antihrist. Foarte aproape este. De aceea, apostolii lui Antihrist, fiindcă prevăd şi ştiu lucrurile astea – că atâta timp cât Ortodoxia va fi la înălţime şi creştinii vor fi aproape de Dumnezeu, vor respecta sfaturile Bisericii şi ale celor şapte sfinte Soboare Ecumenice făcute de Sfinţii Părinţi, ei nu vor accepta să ia pecetea lui Antihrist, se osârduiesc să ne îngenuncheze. Şi, dacă vor îngenunchea Ortodoxia, sigur că Antihrist va putea cât de curând să împărăţească.
Aşa ne învaţă Sfinţii Părinţii, să nu acceptăm propovăduirea lor, decât numai să respectăm învăţăturile Bisericii. Dar vezi, apostolii lui Antihrist sunt atâta de înţelepţi acuma, diplomaţi, foarte diplomaţi! Nu mai întrebuinţează sălbăticia, cum făceau împăraţii Romei cu creştinii. Atunci, dacă spuneai că eşti ortodox, imediat te omorau, te tăiau, te spânzurau. Acuma, creştinii au alţi duşmani, mai periculoşi, ei cu diplomaţia te doboară. Te „introduc” în aşa fel încât să zici că au dreptate. De aceea trebuie mare băgare de seamă şi să ne rugăm la bunul Părinte Ceresc să ne lumineze,să nu acceptăm minciunile lor. Ceea ce cunoaştem că-i spre dărâmarea Ortodoxiei şi a sufletului nostru cel fără de moarte, acelea să nu le acceptăm. Să nu zicem: „Ei, nu-i nimica asta. Aşa scrie, aşa ne învaţă Biserica, dar nu-i nimic, nu-i chiar aşa mare păcat”.
Dacă zicem că celelalte religii şi secte au dreptate, începem a ne dărâma singuri. Cât putem, cât ştim, cât ne-o înţelepţit harul Sfântului Duh, să respectăm, să ţinem cu sinceritate hotărârea ce o făcut-o însuşi Dumnezeu prin gura Sfinţilor Apostoli şi a Sfinţilor Părinţi. Că uite, sunt mulţi care zic acum:
„Eh, ce? Şi eu am să iau pecetea lui Antihrist, dar sunt creştin, rămân creştin.” Ei, cum eşti tu creştin dacă te pecetluieşte Antihrist? Orice ai spune tu, se poate lucrul ăsta?

–Nu se poate.

Da’ atâta întunecime vine la om că zice: „Na, îi las să pună pecetea pe mine, dar eu o să pun cruce.” Care cruce? Că tu te-ai lepădat de harul Sfântului Duh. Punându-ţi pecetea pe tine e clar că L-ai vândut pre Hristos şi l-ai îmbrăţişat pe Antihrist. De aceea pune el pecetea pe tine.

–Şi „nu tot cel ce va zice Doamne, Doamne, va intra în împărăţia Cerurilor.”

Sigur că da, deci treaba-i clară. Eh!… Ce să facem, părinţilor, suntem în timpurile cele mai critice şi numai Dumnezeu ne poate ajuta. Dar să-I cerem ajutorul. „Neîncetat vă rugaţi”, scrie Sfânta Scriptură, „neîncetat vă rugaţi şi pururea să mulţumiţi”, adică neîncetat să ne smerim înaintea împărăţiei Cerurilor, la Părintele Ceresc.
Şi, dacă cerem ceva şi nu ni se îndeplineşte, să nu zicem: „De ce, Doamne? Cer de atâta timp şi nu-mi dai. De ce?” Nu! Să mulţumeşti, că Dumnezeu niciodată nu face nici o greşeală pe faţa pământului. Niciodată! (10-06-2002)
Duşmanii Ortodoxiei lucrează cu meşteşug satanicesc. Auzi, duşmanii Ortodoxiei dau miliarde de euro să refacă mănăstirile din Sfântul Munte! Este de crezut lucrul ăsta? Adică, eu vorbesc în prostimea mea, în dobitocia mea. Nu s-a întâmplat, de când s-o zidit toate mănăstirile, ca duşmanii Ortodoxiei să facă mănăstire. Vasăzică, toate mănăstirile şi toate bisericile erau făcute de creştini, oameni cu frica lui Dumnezeu; nu chiar duşmanii Ortodoxiei o ajutat mănăstirile. Adică, eu în simplitatea mea spun asta, după cum am găsit în Sfintele Cărţi.
Aşa s-o făcut mănăstirile… nu le mai cunoşti după cum arată acum! De aceea, n-aş socoti că pentru împodobirea monahismului, pentru înflorirea Ortodoxiei s-o făcut atâtea cheltuieli în Sfântul Munte de către cei care nu-s creştini, ca să se refacă mănăstirile. Că vedem de unde vin banii, nu-i aşa?
Vedem, de unde vin? De la cei care nu-s nici creştini sau au alte idei.
Adică, despre lucrurile astea ca oameni vorbim. Le lăsăm în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dar, după cum ne scriu toate sfintele proorocii ale Sfinţilor Prooroci, ale Sfinţilor Apostoli, ale Sfinţilor Părinţi, în veacul al VIII-lea o să fie schimbări îngrozitoare în toată planeta. Progresează răutatea ca să vină împărăţia lui Antihrist şi celelalte greutăţi: războiul cel mare care o să piardă desăvârşit omenirea şi numai Dumnezeu ştie cine va rămâne pe planetă. Astea sunt proorociile pe care le-am citit la Sfinţii Părinţi. Acuma, Dumnezeu ştie ce va fi. Noi vorbim ce am citit şi ce am auzit de la Sfinţii Părinţi, de la duhovnicii Sfântului Munte. Eh!… Cu Dumnezeu înainte! (08-05-2003)

– Ce părere aveţi de intrarea femeilor în Sfântul Munte? Se zvoneşte că se duc tratative pentru intrarea femeilor în Sfântul Munte.

Vedeţi, Sfinţii Părinţi au spus că în veacul al VIII-lea o să fie multe, multe schimbări, adică multe schimbări contra adevărului. D-apoi conducătorii omenirii sunt toţi ai lumii acesteia. La conducerea omenirii, în Uniunea asta Europeană, este cineva creştin-ortodox ca să lupte pentru adevăr?
Aşa că, noi să facem răbdare şi să ne rugăm Bunului Dumnezeu. Numai cu slobozenia lui Dumnezeu o să se ajungă ca Sfântul Munte să fie călcat de femei, că fără de voia lui Dumnezeu nu se va face nimic.
Dar noi, ca şi creştini, ca monahi din Sfântul Murite, suntem obligaţi să ne facem zi şi noapte datoria ca monahi şi să cerem mila lui Dumnezeu. S-ar putea întâmpla, dar până acuma tot nu cred că… fiindcă aicea sunt oameni sfinţi, şi în Sfântul Munte şi în toată lumea. Dar orice e posibil, sigur. E posibil, pentru că în Uniunea Europeană de-acuma sunt alte legi.

–Aşa este. Aici intervine problema asta cu femeile. Uniunea Europeană vrea să unifice legile în toată Europa.

Dar ce legi? Nu legi, urgii! Auzi dumneata, cele mai înfricoşate păcate, de ţi-i frică numai când le gândeşti, sunt libere, pentru că aşa spun ei! Auzi dumneata! Homosexualitatea o socotesc că-i nimica.
Incet, încet, încet, fiindcă conducătorii sunt de aşa fel, fac propagandă înfricoşată că „nu-i nimica”. Cele mai mari urgii care au fost de când lumea, ei le socotesc o nimica toată. Stăpâneşte Satana pe faţa pământului; de aceea!(Conv. cu pelerini din Bucureşti, 29-05-2003)
Lumea asta e în mâna vrăjmaşului. Conducătorii omenirii întregi nu sunt altceva decât duşmanii Adevărului, ca să facă tot ce-i rău. Dacă o ajuns să dea voie să se căsătorească bărbat cu bărbat şi femeie cu femeie!… Şi nu numai că le dă voie, dar te şi obligă să le recunoşti căsătoria. Nimenea să nu le spună că nu este voie! Vezi? O luat puterea satanicească desăvârşit controlul. Acuma Biserica ce-o face? Că, după cum aud, în România Parlamentul le-o aprobat. „Dreptul omului!”
Ăsta-i „dreptul omului”, „să fac ce vreau”; asta-i „dreptul omului”! Orice fărădelege ai face, se face pe motiv că-i dreptul omului. Sunt timpurile cele mai critice! Cele mai critice timpuri au început, căci se apropie vremea venirii lui Antihrist. Da. Atâta-i de dărâmată omenirea că nu găseşti om curat pe faţa pământului. Aşa e, sunt timpurile lui Antihrist. Conducătorii s-au făcut ascultători de Satana.

– Dar vedeţi că ei umblă cu diplomaţie. La suprafaţă totul e bine, conducătorii se arată ca şi cum ar fi cei mai mari apărători ai dreptăţii. Cum să înfrunţi viclenia şi minciuna asta?

Ei, cum s-o înfrunţi? Numai cu nădejdea la Dumnezeu! Trebuie răbdare, răbdare… „Cel ce va răbda până în sfârşit acela se va mântui”, spune destul de clar Sfânta Scriptură. Cel ce va răbda până la sfârşit în Adevăr, sigur că da.
Alt adevăr nu există pe faţa pământului decât Biserica. Toţi sunt vicleni, numai Mântuitorul Hristos e Adevăr. Ăsta-i Adevărul. In lume sunt şi oameni buni şi sfinţi, dar ca oameni alunecă, şi vrăjmaşu-i diplomat şi te înşeală. Te lasă să te sfinţeşti, da’ încet, încet, încet se strecoară, dacă n-ai smerita cugetare, şi se sălăşluieşte în sufletul şi în cugetul tău egoismul. Apoi atuncea ce mai faci din persoana care are egoism? S-a terminat! Cei care conduc lumea caută să-i ameţească pe toţi, să nu mai ştie ce e binele şi ce e răul. Cum poţi să cunoşti adevărul?
Eee!… Numai darul Sfântului Duh, numai darul Sfântului Duh… S-a terminat! Aşa-i, da, s-a terminat!
Greutăţi. Că vezi, atâta-s de şmecheri conducătorii lumii, că ei se apropie de conducătorii Bisericii ca să-i atragă de partea lor. Poţi să răcneşti tu ca un nebun, dacă eşti un simplu om, cine te ascultă? Da’ dacă conducătorii Bisericii ordonă, de-acuma toată lumea trebuie să-i asculte. Şi duşmanii Adevărului se osârduiesc zi şi noapte ca să-i înşele pe conducători. Aşa-i.
Vezi, în primele veacuri, fiindcă nu ţineai credinţa cum zicea împăratul, nu te socotea întru nimic. Te omora ca pe o fiară. Şi atâta amar de mii de oameni o sfărâmat! Aşa o să fie şi acuma! Aşa o să fie şi acuma.(14-07-2003)
Aproape toată lumea, cea mai multă, are o încredinţare aşa, că aici e raiul şi aici e iadul. Despre aceştia nu mai poţi spune că-s oameni apropiaţi de Dumnezeu; sunt oameni care au ajuns mai rău ca dobitoacele.
De aceea, trebuie o atenţie mare. Omenirea a intrat în al VIII-lea veac. Toate Sfintele Scripturi şi toate proorociile proorocilor, ale apostolilor şi ale Sfinţilor Părinţi spun că, odată cu începutul celui de-al VIII-lea veac, va fi o schimbare înfricoşată în omenire, adică omenirea se va schimba toată înspre cel rău. Nu spre apropierea de Dumnezeu, ci spre depărtarea de Dumnezeu.
Că vezi, în timpurile astea, după cum aţi auzit, va fi împărăţia lui Antihrist. Proorocii lui Antihrist cunosc lucrurile, cunosc adevărul că, atâta timp cât Ortodoxia va fi la înălţime, împărăţia lui Antihrist nu poate să împărăţească. Conducătorii de acum ai omenirii sunt cei mai îndepărtaţi de adevăr, căci adevărul este Ortodoxia. Şi, dacă sunt îndepărtaţi de adevăr, proorocii lui Antihrist se înmulţesc şi vor să-l aducă pe Antihrist, după cum scriu Sfintele Scripturi, ca să stăpânească Pământul. Dar noi, care am cunoscut adevărul, să nu ne dăm bătuţi de neadevăr.”

 

Starețul Dionisie — ”Lumea în vremurile de pe urmă” — vol. II

 

SURSA:   

ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/Staretul%20Dionisie%20-%20Lumea%20in%20vremurile%20de%20pe%20urma%20II.pdf

Acest articol a fost publicat în Evenimente cotidiene importante, Inselari contemporane. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s