DESPRE SFÂNTA NEASCULTARE

„Judecați dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu.” (Fapte, 4,19).

Fraților, tot auzim mereu și destul de apăsat de la mai-marii bisericii să facem ascultare, ascultare și iar ascultare!! Și atâta s-a răspândit acest cuvânt, încât îl auzi la toți arhiereii, preoții, stareții și duhovnicii noștrii! Și cei cu asta? … am putea întreba noi.
Într-adevăr, era în vechime această nevoință, de a face ascultare întru-totul de către un bătrân purtător de duh, cu viață sfântă care îndruma pe ucenici pe calea mântuirii. Haideți să vedem ce ne spun Sfinții Părinți despre ascultare pentru noi creștinii cei de pe urmă:

„Ceea ce s-a spus despre viața pustnicească și zăvorâre trebuie spus și despre ascultarea față de bătrâni, așa cum era în vechiul monahism. O astfel de ascultare NU ESTE DATĂ vremurilor noastre.”
~ Ofrandă monahilor contemporani p 73
Iată un răspuns clar al sfântului Ignatie Briancianinov. Călugării și creștinii din vechime făceau o astfel de ascultare pentru că aveau de cine; aveau destui bătrâni purtători de Duh Sfânt, cu viață sfântă, împlinitori întocmai și întru-totul a poruncilor evanghelice; dar astăzi lucrurile stau tocmai pe dos.

Adică, greu de tot (adică deloc) mai găsești un bătrân care să facă voia lui Dumnezeu! Da, în realitate fiecare dintre ei fac cum cred ei că e bine, nu cum vrea Dumnezeu, și asta pentru că toți acești „vestiți” bătrâni sunt un ADÂNC DE NEȘTIINȚĂ. Iată ce ne învață sfântul lui Dumnezeu să facem în legătură cu acești pretinși învățători, foarte lăudați de oameni;

„De voiești să te lepezi de lume, le spunea Sfântul Simeon Noul Teolog călugărilor (creștinilor) din vremea sa, și să te deprinzi cu viețuirea evanghelică, atunci NU TE ÎNCREDINȚA unui îndrumător neiscusit sau împătimit, ca nu cumva, în locul viețuirii evanghelice, să te deprinzi cu viețuirea diavolească, pentru că îndrumătorii buni dau învățătură bună, iar cei răi, învățătură rea. Din semințe viclene cresc negreșit roade viclene. Oricine nu vede, dar făgăduiește că-i va povățui pe ceilalți, este un înșelător și pe cei ce îl urmează îi aruncă în groapa pierzării, după cuvântul Domnului: <dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă.>” p 73
Sfântul Ignatie BriancianinovOfrandă monahilor contemporani.

Un alt mare indiciu ni-l dă însuși Hristos Domnul și Dumnezeul nostru, în Sfânta Evanghelie când ne spune că <după roadele lor îi veți cunoaște.> (Mt 7,15) și:
„Iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți prooroci mincinoși au ieșit în lume.” (1 Ioan 4,1)
Așadar, din învățătura Sfinților Părinți și a Sfintei Scripturi vedem limpede că este o uriașă greșeală de a te încredința orbește spre îndrumare, unui pretins povățuitor, fie el chiar și bătrân cu barba albă, de nu vom vedea la el, în primul rând, o împlinire întocmai a tuturor poruncilor evanghelice. Repet a tuturora, nu doar o parte, cum fac acești învățători mincinoși de astăzi, care vrând să-i imite întocmai pe fariseii din timpul Mântuitorului, se străduiesc să pară drepți înaintea oamenilor cu doar câteva aspecte ce țin de suprafață. Iar lumea, fiind cu totul neștiutoare, lipsită de discernământ, îi ia pe acești farisei fățarnici drept îndrumători duhovnicești, „mari sfinți” și văzători cu duhul”, chiar dacă unii din acești „vestiți” bătrâni au făcut mănăstiri de călugări și maici la un loc sau foarte apropiate și asta ca să fie batjocora cât mai mare cu putință! Ei bine, această uriașă greșeală ne costă însuși mântuirea. <Dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă.>
„Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, și va învăța așa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor; iar cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema în împărăția cerurilor.” (Mt 7,19)
A te chema „foarte mic” în împărăția cerurilor înseamnă că, toți aceștia se osândesc veșnic, ca unii care și-au bătut joc de învățătura lui Hristos Dumnezeu.
Datori suntem noi creștinii de a deschide ochii cât cepele înainte de a ne da pe mâna unui „mare sfânt” sau „văzător cu duhul”, după părerea lumii oarbe cu totul duhovnicește. Rostul acestor îndrumători este doar de a mântui sufletele încredințate lor de către Duhul Sfânt. Dar adevărul este negru de tot. Toți aceștia s-au dedat la construcția de catedrale spoite cu aur, de biserici imense, de clopotnițe, de spitale și alte clădiri, de ospețe și mese întinse pentru boierii pământului, uitând cu desăvârșire că nu aceasta este menirea lor! De ce totuși fac toate acestea? Pentru ași făuri fiecare câte un nume mare și răsunător. Pentru că au căutat slava omenească, și nu slava lui Dumnezeu. Se va vorbi în termeni laudativi despre ei, având în vedere câte au construit, nu pe câți au mântuit nu, nu asta, realitatea este că habar nu au de Sfintele Canoane, de învățătura Sfinților Părinți și mai fiecare dintre bătrânii acestui veac își are „evanghelia” proprie!!! Fiecare dintre ei fac cum le tună lor prin cap, totul este să-i aprecieze lumea și să-i laude, atât. În rest sunt un adânc de neștiință. Iată ce ne spune sfântul Nil Athonitul despre aceștia:
„O vai de voi ticăloși duhovnici, căci vin la voi săracii păcătoși de se mărturisesc și în loc să-i îndreptați voi mai rău îi răzvrătiți și le cereți răsplătire de bani de trei ori ticăloșilor. Ați lărgit gura iadului și l-ați umplut de sufletele omenești și i-ați pricinuit mare lipsă raiului și v-ați întovărășit cu dracii și aduceți spre jertfă satanei sufletele săracilor creștini, că ați amăgit și ați înșelat la mărturisire pe fii voștri cei duhovnicești cu prea-lăsarea precum voi voiți, dar nu precum scrie în canoane, din pricină că voi duhovnicii nu aveți unire între voi ca să păziți rânduiala canoanelor, ci aveți și țineți a voastră deosebită lege.”
Minunile, vedeniile, cuvintele Preacuviosului Nil Kavsocalivitul.
După cum vedeți Sfinții lui Dumnezeu sunt foarte categorici, la ei nu încape compromisul, atât de apreciat astăzi. Sfântul Ioan Gură de Aur are o vorbă minunată : „cu porunca lui Dumnezeu nu se face negoț.” Haideți să cercetăm pe povățuitorii noștrii, și să vedem de ce oare îi încununează lumea cu laude răsunătoare, de ce oare îi etichetează cu titlu de „mari sfinți” ori „văzători cu duhul”, ce se întâmplă cu acești îndrumători?!

„Vai vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine. Căci tot așa făceau proorocilor mincinoși părinții lor.” (Lc 6,26)
Pentru cel ce încă mai crede în Sfânta Scriptură, lucrurile s-au lămurit, toți aceștia sunt învățători mincinoși, și asta pentru că, în loc să mustre poporul adâncit în păcat și să-l îndemne la pocăință ei îl lingușesc cu o învățătură mincinoasă unde pocăința lipsește cu totul! Cum să-i mustri pe oameni pentru păcate?! …așa nu-ți mai vine nimeni și prin urmare nici banii se adună!!!!!!

„Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci – dornici să-și desfăteze auzul – își vor grămădi învățători după poftele lor,
Și își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor abate către basme.” (2Tim 4,3-4)

Doar acel povățuitor care mustră poporul și îl îndeamnă la pocăință este ucenic al lui Hristos Dumnezeu. Unde ne învață aceștia să ne pocăim, unde mustră aceștia păcatul, când ei însuși sunt în cea mai adâncă mocirlă a păcatului! Văzând la toți acești pretinși învățători că de fapt ei nu sunt împlinitori ai poruncilor evanghelice, nu sunt ascultători ai Sfintelor Canoane și nu urmează învățătura Sfinților Părinți, ei bine toți aceștia nu ne pot fi nouă îndrumători! CATEGORIC NU. Ei sunt rătăciți cu totul, orbi cu desăvârșire, mincinoși și fățarnici întru-totul, și e vai de acel suflet care ascultă de ei. Această „ascultare” ne duce direct în adâncul iadului. Cum puteți voi să ascultați de un „vestit” bătrân care spunea sus și tare că putem să-i pomenim pe ierarhii noștri, (care sunt atei desăvârșiți), la sfânta liturghie, până când îi vom vedea că se împărtășesc din același potir cu ereticii !!! Oameni buni, aceasta este cea mai cumplită blasfemie, e o hulă împotriva Duhului Sfânt care nu se iartă nici în veacul acesta nici în cel viitor! Iată cine sunt de fapt bătrânii noștrii! Sunt cu totul înșelați, iar o astfel de „ascultare” ne duce direct în talpa iadului! Unul ca acesta, deși bătrân, cu barba albă, este un adânc de neștiință; despre ce înțelepciune poate fi vorba la unul ca acesta?!
„Nu vă amăgiți: Dumnezeu nu se lasă batjocorât; ceea ce va semăna omul aceea va și secera.”
Sf Apostol Pavel ~ Galateni 6,7
Până acolo a ajuns batjocora arhiereilor, încât spun clar și răspicat cum că sunt mai multe biserici!!! Și asta după 2000 de ani de creștinism! Fraților, ăștia sunt ATEI DESĂVÂRȘIȚI, iar cei ce îi urmează sunt niște fricoși și prin urmare le putem spune cozi de topor, care desigur vor fi aruncate și ele în foc. De aceștia să facem ascultare??? Vai nouă ce zile am ajuns!
„Îndrumarea prin cuvântul lui Dumnezeu luat din cărți, iar nu prin viu grai este SINGURA ÎNDRUMARE ce ne este dată nouă și prin care monahul (și creștinul) devine în mare măsură propriul său îndrumător.” p 140
Ofrandă monahilor contemporani
Sfântul Ignatie Briancianinov
În concluzie, datori suntem noi creștinii simpli și monahii care vrem sincer să ne mântuim, să învățăm care este voia lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie, din învățăturile Sfinților Părinți care au tâlcuit nouă Sfânta Scriptură, și să avem ca și o cârmă Sfintele Canoane, care sunt atât de disprețuite azi! De nu vom face așa, vom obercăi prin bezna acestei lumi, și foarte ușor ne vom crampona de înșelații acestui veac, luându-i drept păstori adevărați. Când vi se cere să faceți o ascultare, mai întâi TREBUIE să o treceți prin acest „filtru” al Sfinților Părinți și să vedeți dacă ce pretind aceștia este și voia lui Dumnezeu, sau, este doar voia lor punându-se ei mai presus de Dumnezeu!!!
„Din pricina lipsei de îndrumători, din pricina nenumăratelor primejdii de care suntem împresurați, starea noastră de vase vii ale Duhului este vrednică de plânsul cel mai amarnic, de tânguirea cea nemângâiată. Suntem săraci, ne-am rătăcit și nu se află nici un glas să ne răspundă, ca să putem ieși din rătăcirea noastră. Cartea tace, duhul căzut, vrând să ne țină în rătăcire, șterge din mintea noastră chiar și știința despre existența cărții.” p 140
Ofrandă monahilor contemporani
Sfântul Ignatie Briancianinov
Tot acest mare sfânt ne spune că, noi creștinii de pe urmă de vom vrea să ne mântuim, vom avea ca cei mai mari vrăjmași ai mântuirii noastre, nu pe atei, nici patimile noastre, nici dracii nu vor fi cei mai mari împotrivitori, ci vor fi arhiereii, stareții, preoții și duhovnicii care vor pretinde de la noi o „ascultare” străină de Dumnezeu, o ascultare drăcească care de o vom împlini, „le vom ține de urât” acestor fățarnici în adâncul iadului! Aici trebuie noi să avem o deosebită grijă.
„Viețuirea după Dumnezeu devine foarte grea din pricina apostaziei generale. Apostații, care se înmulțesc, numindu-se și dându-se în aparență drept creștini, îi vor asupri cu atât mai ușor pe adevărații creștini. Ei îi vor împresura cu nenumărate curse și vor pune nenumărate piedici în calea bunei lor intenții de a se mântui și a sluji lui Dumnezeu, precum mărturisesc Sfinții Tihon de Voronej și Tihon de Zadonsk. Ei vor lucra împotriva robilor lui Dumnezeu și prin violență, și prin clevetire, și prin curse viclene, și prin felurite amăgiri și prigoane cumplite.” p 142
Ofrandă monahilor contemporani
Sfântul Ignatie Briancianinov
Așadar aceasta-i crucea noastră, și trebuie cu supunere să o acceptăm și să o ducem până la capăt.
9. „Și zadarnic Mă cinstesc ei, învățând învățături ce sunt porunci ale oamenilor.”
14. „Lăsați-i pe ei; sunt călăuze oarbe orbilor; și dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă.” (Mt 15)
Fraților, vă rog, nu vă bateți joc de sufletele voastre, o altă viață nu ne este dată pentru a ne salva sufletele. Nu vă lăsați amăgiți de toți acești batjocorâtori de Dumnezeu, uitați-vă la ceea ce fac ei, la roadele lor și vă veți convinge că aceștia, fie ei și cu barbă albă, nu caută să vă mântuiască, nu, ci doar vor de la voi să-i încununați cu laude răsunătoare; și dacă veți încerca vreodată să atrageți atenția vreo unui bătrân „văzător cu duhul”, cum că a greșit cu ceva, abia atuncea veți vedea adevărata față a acestor fățarnici mincinoși! Nu mântuirea poporului caută ei, nu, ci doar slava omenească, atât, și asta CU ORICE PREȚ.
„Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Că închideți Împărăția cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu intrați, și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați.” (Mt 23,13). Amin.

~ ieromonahul Dorothei Athonitul

Acest articol a fost publicat în Inselari contemporane, Sfaturi folositoare. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s