Distrugerea libertăţii duhovnicesti

Interviu special pentru ortodocşii Moldovei noiembrie 2014

Paşapoartele biometrice, colectarea datelor personale

– Bună ziua, prezentaţi-vă vă rog.

– Expert juridic în sfera fiscalităţii. Consilierul comisiei teologice a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Şerbaniuc Oleg Vasilevici.

– Oleg Vasilievici, noi am privit multe din filmele Dvs, în privinţa paşapoartelor biometrice. Vrem să ştiţi că timp de 2 ani în Moldova, circa 1 milion de cetăţeni au primit paşapoarte biometrice. În ce anume vedeţi pericolul primirii paşaportului bimetric?

– Paşaportul biometric, în orice ţară s-ar elibera, acesta este un document care la bază are scopul de a face legătura dintre om şi sistem, având toată informaţia despre om, adică scopul de bază al paşaportului biometric este legătura dintre om şi sistemul informaţional despre acest om.

De ce se numeşte – biometric? Fiindcă, pentru verificare, se folosesc anumite date, pot fi amprentele digitale, poate fi retina ochiului, dar la toţi, fără echivoc trebuie să fie imaginea digitalizată a feţei, adică, din versiunea oficială, aceasta are ca scop ca să nu fie posibil de a-l falsifica, cu toate că, în scopul identificării nici un parametru biometric nu este conform. Aceasta este o constatare din concluziile specialiştilor din sfera biometriei.

Pentru identificare şi verificare, se potriveşte doar numărul. În scopul tranzacţiilor financiare, se potriveşte exclusiv doar numărul. Dar în principiu, cei care au cod de identificare (CNP-în continuare) – el (CNP) are aceeaşi funcţie, care permite conexiunea dintre om şi sistemul informaţional.

– Atunci, care este diferenţa paşaportului biometric?

– Numărul doar îl identifică pe om, şi nu-l uneşte. Numărul, doar îl identifică pe om 100% din populaţia de 6 miliarde. Numărul îl identifică exact pe om, iar paşaportul biometric este mijlocul tehnic prin care omului identificat 100% îi face conexiune cu sistemul, cu tot volumul informaţiei despre acest om. A lega această conexiune este elementul de manipulare, un lucru este a identifica pe om, şi cu totul alt lucru este a înţelege, a primi informaţia despre om, ce el face, de a o analiza, apoi să fie luată o decizie, apoi să-i comunici omului hotărârea care s-a luat. Anume acesta este procesul de manipulare. Adică Dvs ştiţi că, acest sistem care acum se construieşte, este un sistem global de manipulare a omului. În acest sistem va fi controlat fiecare om, iar pentru a fi posibil controlul cu fiecare om, este nevoie ca tehnic să fie oferit un mijloc de legătură dintre sistemul de control sau un sistem în care se păstrează informaţia despre om. Acasta este identic cu un sistem care manipulează cu însuşi omul, cu obiectul de manipulare. Numărul, doar l-a identificat pe dânsul singur, din 6 miliarde. Paşaportul biometric, acestui om îi face conexiunea cu sistemul. Sistemul lucrează cu fiecare din 6 miliarde, iar acest document, paşaportul biometric, face legătura  între ei.

Ceea ce v-am vorbit despre identificare şi verificare este biometria. Fie amprentele digitale, fie retina ochiului, fie imaginea digitalizată a feţei, toate acestea nu ating scopul care stă la baza unui astfel de document, şi anume identificarea precisă şi verificarea. Anume aceste 2 procese – biometria nu este în stare să le hotărască. din acest considerent, biometria este pur şi simplu un fel de element pentru a sustrage atenţia, cu alte cuvinte, ceea ce precedă, planificat „călcâiul lui Ahile” în acest sistem, pentru a face acces liber pentru tot felul de manipulări, falsificări, abuzuri. Fiindcă în sine, biometria de la aceasta nu poate proteja: parametrii biometrici – se falsifică, unu la mână; sistemul de citire a parametrilor biometrici automat dă erori, cele mai bune maşini dau eroare la bazele de date cu peste 100 mii. Ele funcţionează greşit, adică 100 mii oameni, şi încep erorile. Iar aşa precum amprentele digitale, erorile încep la bazele de date cu 300 oameni.

– Oleg Vasilievici, aceasta desigur este sistemul controlului total, dar în ce constă pericolul duhovnicesc?

– Pericolul duhovnicesc, în primul rând, atunci când ne referim la Apocalipsa Ap. şi Ev. Ioan Teologul, ne ciocnim cu aşa înţelesuri precum, „semnul fiarei”, „numele fiarei”, aceste cuvinte le cunoaşte toţi, Capitolul al 13-a din Apocalipsă. Priviţi, paşaportul biometric îi identifică pe om după număr, acest număr este încris în paşaportul biometric sau în forma codului de bare, sau în forma zonei de citire automată sau în formă de cip, sau în forma de bandă magnetică sau în altă formă pentru citire şi, în orice caz, iată, această biometrie face condiţii pentru pecetluire (cu 666).

– Spre exemplu să ne punem o simplă întrebare: din ce motiv când colectează parametrii biometrici, scanează imaginea digitalizată a feţei, de ce este nevoie să mergem într-un loc special? Să trecem printr-un echipament special de fotografiere? Iată, anume că, la fotografiere pentru paşaportul biometric, cum consideraţi: tehnic este posibilă însemnarea cu codul de bare, alte coduri sau alte tipuri de însemnări?

– Haideţi să punem un pic altfel această întrebare. Dacă aceasta avea să fie doar o simplă fotografie, păi era posibil de a o fi făcut la un simplu foto aparat digital sau, să presupunem că omul avea pur şi simplu să o aducă. Pentru ce statului, îi este nevoie să cheltuiască aşa surse financiare de mari pentru procurarea utilajului nou, scaneruri de peste hotare care după versiunea oficială, este exact aceeaşi fotografie, doar că digitalizată? Pentru că aşa pur şi simplu, statul niciodată nu avea să cheltuiască, pentru că sunt milioane, zeci de milioane, sute de milioane de dolari se cheltuiesc pentru aceste utilaje, pentru ce? Oare este simplă fotografie? Există oare posibilitate de a pecetlui pe om? Da, există! Exista un astfel de patent ai lui Tomas Heteer.

În anul ’99 a fost patentată metoda utilizării codurilor de bară invizibile pe corpul omenesc, pentru realizarea operaţiunilor financiare, anume pentru realizarea operaţiunilor financiare, exact precum în Apocalipsă, „nici să cumperi, nici să vinzi”. Patentul lui Tomas Heeter, „cod de bare invizibil pentru întrebuinţarea în sfera comerţului”: fără codul de bare invizibil – nici să cumperi, nici să vinzi. Apocalipsă – „cine nu va primi semnul, nu va putea nici să cumpere, nici să vândă”. Acesta e patentul din anul ’99. Acest cod de bare este invizibil pentru ochiul liber. El este vizibil doar cu o anumită iluminare, acolo e scris ultraviolet, posibil în alte spectre radioactive care vor permite citirea acestui cod de bare.

– Adică, Dvs afirmaţi că este posibilă însemnarea cu un fel de cod (666) în timpul fotografierii pentru paşaportul biometric. Teoretic, da. Nimeni, nu o să vă dea Dvs garanţia, că aceasta nu se realizează sau se realizează. Ea poate, precum să se realizeze, aşa şi să nu se realizeze. Concluzia este privită un pic diferit din momentul când toţi oamenii vor primi acte biometrice. Însemnarea (cu 666) dacă nu va fi făcută în timpul elibărării documentului, va fi inevitabilă, fiindcă odată ce omul primeşte acest document, toate acţiunile juridice semnificative vor fi dependente de acest document. Identificarea sau determinarea, cine tu eşti omule, are loc automat, respectiv, aria pentru abuz este colosală. În locul tău, poate cineva să se identifice, să-ţi falsifice documentul, în genere, pur şi simplu să intre în sistem, să se identifice în locul tău, şi tot în locul tău să vândă apartamentul, să vândă maşina, respectiv întrebarea „protecţia şi securitatea, pacea şi securitatea”, va fi piatra de temelie, sau deja aşa se pune întrebarea, sau aşa are să fie, şi atunci însemnarea (cu 666) va fi inevitabilă, fiindcă tehnici de securizare sunt doar două:

-codul de bare a se grava/imprima pe frunte sau pe mână – este prima tehnică de securizare;

-a doua tehnică de securizare – implantarea cipului care va fi purtătorul de acest cod (666) pentru identificarea universală automată.

Sau aşa, sau aşa, dar şi una şi alta coincide cu Apocalipsa. Din această cauză, consecinţele duhovniceşti ale acestei lucrări este – pierzarea veşnică. Anume pierzarea veşnică, fiindcă foarte multe ne indică că acest cod de bare (666) va fi pecetluit, sau nemijlocit (la primirea actului), sau imediat după primirea actului.

În afară de acestea, ne-a lăsat proorociile sale ascultătorul Zinovie. Zinovie din Otensc, adică Sfântul care a lăsat proorocii care corespund acestor vremuri. Acum vă citesc această proorocie care se află în cartea dată: al doilea „Numele său, tainic îl va scrie şi nimeni nu îl va vedea dintre *pământeni (*ca sens poate fi şi – oamenii trupeşti),” „acest nume sunt cuvintele – şase sute şaizeci şi şase”.

Al treilea, „în cumpărare şi vânzare pecetea şi numele lui se va răspândi”. La fel, aici (în carte) se află şi lucrarea ucenicului Sf.Vasile cel Nou. În continuare, citez: „După aceasta, Domnul a separat pe mulţi ce se aflau de mâna stângă”, „şi iată au venit viclenii, ei erau mai răi ca alţii”, „ochii lor mai întunecaţi şi mai sumbri decât la alţii”, „în fruntea fiecăruia era însemnarea satanei”, „în mâini ei ţineau scândurele pe care era scris „lepădare””.

Acum priviţi, aceasta este vedenia pe care a descris-o ascultătorul Zinovie, Zinovie din Otesc, adică, la ei în mâini erau scândurele, iată, ei în mâini ţin scândurele, acum să luăm o cartelă de plastic biometrică, şi dacă Sfântul care a avut aceată vedenie foarte mulţi ani în urmă, cum avea el să descrie asta? „Scândurică”, iată scândurica, şi acum, în frunte însemnarea satanei la acei care aveau în mâini scândurelele, sau cei care aveau în mâini scândurelele – aceia aveau în frunte însemnarea satanei. Adică noi observăm din această proorocie şi din consecinţele pe care le avem la momentul de actual, anume că „însemnarea” despre care ne vorbeşte Apocalipsa şi noile aşa-numitele acte biometrice, sunt două fenomene conjugate care sunt interconectate între ele. Gradul de relaţie, sau momentul aplicării acestei însemnări (cu 666) nouă nu ne este descoperit, dar este vădit că sunt conjugate, sunt inseparabile, în orice caz mai devreme sau mai târziu ele se vor intersecta. Din acest motiv cu siguranţă riscul există, şi mai departe deja nu mai este permis să mergem, să acceptăm astfel de documente, nu trebuie!

– Careva dintre Ortodocşii din Moldova, privind filmele Dvs spun: „păi, ceea ce spune Oleg Vasilievici, este posibil să se întâmple, dar doar în Ucraina”, „dar la noi în Moldova cu siguranţă trebuie să fie altfel!”. Cum consideraţi Dvs, pentru că sunt norme internaţionale care prevăd această introducere.

– Să spunem aşa, în câmpul legal sau din punctul de vedere pur tehnic poate fi diferit, dar scopul este acelaşi. Documentul biometric şi însemnarea (cu 666) sunt inseparabile. Aceste procese vor fi în toate ţările lumii: în Ucraina, în Rusia, în Belorusia, în Moldova, în Franţa, în Germania, în Japonia, în Canada ş.a.m.d.

Aceste documente – biometrice, ele sunt prevăzute de către normele ICAO (Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile) şi acestea se răspândesc practic în toate ţările lumii. În etape diferite, pe aceeaşi cale păşesc toţi, adică, la ce etapă se află Moldova aproximativ, este complicat de apreciat, este aproape sau este departe de aceasta.

Dacă se eliberează acte biometrice – asta deja este foarte rău! În nici un caz nu este permis să accepţi aceste documente biometrice!

– Dvs sunteţi consilierul Bisericii Ortodoxe din Ucraina (BOU), spuneţi-ne Vă rog, BOU s-a exprimat cumva pe această întrebare, am în vedere înafară de Horărârea Soborului Arhieresc din februarie 2013?

– După acel Sobor, să spunem aşa, întrebarea – de la coduri şi până la paşaportul biometric, până la acele fenomene care deja sunt direct conjugate cu aplicarea semnelor apocaliptice, au fost examinate de Biserică nu odată. Din anul ’98 în nici un document al Bisericii nu este scris că cineva binecuvintează să primeşti CNP (cod numeric personal) sau că cineva binecuvintează să primeşti paşaport biometricsau că cineva binecuvintează să dai acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, acestea nu există nicăieri.

Iată, după Hotărârea Soborului Arhieresc, din anul 2013, exact, în anul 2013 a fost publicată, cu binecuvântarea Sfântului Sinod BOU, poziţia oficială a BOU în mass-media. Hotărârea a fost publicată de către Mitropolitul Augustin la data de 31 mai 2013. Acest raport este publicat pe site-ul BOU, la moment ţin în mâini acest act, el este mărişor, are 4 pagini, dar vă citesc anume ce ţine de actele biometrice.

Citez: „Concluzia faţă de documentele biometrice”: „Fără de primejdie pentru om, din punctul de vedere până la momentul actual sunt, şi rămân, actele pe suport de hârtie care nu conţin identificator digital personal, informaţia care este clară, şi nu este tăinuită de proprietarul documentului, a cărei proceduri de eliberare, nu prevede aplicarea oricărei manipulări centralizate cu corpul omenesc, precum în contact la prelevarea amprentelor digitale, precum şi distanţional la digitalizarea chipului facial, sau scanarea facială”. Aceasta este poziţia oficială da, acesta este documentul oficial a BOU care a fost publicat.

– În Moldova în ultima vreme, la eliberarea practic a oricărui document, se cere acordul pentru colectarea şi prelucrarea a datelor cu caracter personal. Cum priviţi Dvs aceste cerinţe a legislaţiei?

– Exact aşa cum priveşte această întrebare Biserica Ortodoxă, adică, este Hotărârea Soborului Arhieresc în care se spune că, acordul pentru colectărea şi prelucrarea datelor personale are consecinţe duhovniceşti. La fel avem poziţia oficială a BOU, unde la fel este arătat că, acordul pentru prelucrarea datelor personale poartă consecinţe duhovniceşti pentru omul care dă acest acord.

 Întrebarea nu constă în informaţie, adică pe noi încearcă subtil să ne abată motivând că aici merge vorba doar despre informaţie, cum ea va fi transmisă la a 3-a persoană, la a 5-a, la a 10-a. Nu, nu în asta constă întrebarea. Întrebarea nu constă în persoane, nici în transmiterea ei, nici chiar în informaţie. Întrebarea constă doar în – acordul omului. Întrebarea constă doar în – acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Treaba constă în aceea, că omul poartă răspundere pentru ceea ce face, sau pentru ce el îşi dă acordul său. Dacă omul asta nu face şi respectiv nu-şi dă acordul său – consecinţe duhovniceşti nu pot fi, iar sinonimul „prelucrarării datelor cu caracter personal” este – „orice operaţiune cu informaţia”. Iar operaţiunile cu informaţia, asta deja e control, dragii mei.

– Și totuşi, în ce constă pericolul prelucrării datelor cu caracter personal?

– Pericolul prelucrării datelor personale constă în aceea că, odată ce omul dă acest acord, omul îi oferă dreptul sistemului din numele omului să modifice informaţia, viziunea despre lume, privirile la anumite lucruri ş.a.m.d. El singur a permis ca să facă cu dânsul totul ce doreşte (sistemul).

Drept exemplu avem Ucraina, unde foarte clar se vede: mai întâi toţi oamenii dau acordul pentru prelucrarea datelor personale, şi apoi în câtva timp, brusc la toţi oamenii se toceşte percepţia critică de informaţie. În privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, sunt elaborate documente de către Comisia Europeană de Etică, pentru parlamentul european.

Există aşa o concluzie, concluzia eurocomisiei nr.20 din 16.03.2005, în care în special se spune, citez: „Societatea modenă a ajuns faţă în faţă cu schimbarea care trebuie să se petreacă cu natura umană. Acesta este următoarea promovare a progresului în rezultatul observării cu ajutorul supravegherii video şi a biometriei identităţii. Se schimbă prin diferite dispozitive electronice, cipuri implantante, taguri smart până la aşa grade, că tot mai mult se transformă în identităţi de pe reţea. În aşa condiţii, noi trebuie să fim permanent conectaţi cu posibilitatea de alegere a configuraţiei, aşa întrucât din când în când, să transmitem semnale care permit mişcările, deprinderile, contactele, care vor fi supuse urmăririi şi estimării. Orice intervenţie asupra corpului, orice operaţiune ce ţine de prelucrarea datelor personale trebuie să fie apreciate ca şi cum ar fi legate cu corpul în întregime, cu individul, care trebuie să fie respectate în a lui fizică şi psihică inviolabilitate. Aceasta este noua şi globală concepţie despre identitate, şi transferul ei în lumea reală determină dreptul respectării complete a corpului care la momentul actual este şi fizic şi electronic .”

Adică, vedeţi ce scrie eurocomisia? Că ei nu divizează informaţia de om, precum că (omul este) suflet şi trup, adică, totul ce noi facem cu informaţia, noi facem cu însuşi omul. Cu alte cuvinte, modificarea informaţiei – prelucrarea datelor personale este chiar controlul asupra omului. ei despre aceasta deschis declară, zic „noi nici nu divizăm informaţia despre om de persoană însuşi”. Iată, ei deschis o spun cu ce scop fac asta, ei fac procură generală pentru controlul uman.

– Spuneţi Vă rog, asta are consecinţe duhovniceşti?

– Poziţia oficială a BOU a spus că are. Soborul (Arhieresc) a spus că are, înseamnă că are.

– Cum luptaţi în Ucraina cu colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal?

– Legislaţia cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, ea ,să spunem aşa, este analogică în toate ţările lumii.

Principiul de bază este aşa o teză, el este scris la voi în lege pur şi simplu trebuie de găsit, sună apoximativ aşa: „Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără acordul omului, în afara cazurilor prevăzute în Lege”. Deci, cum procedăm în această situaţie? Noi ne bazăm pe această teză, şi în continuare construim linia de apărare. Adică, în caz că cineva ne cere acest acord, noi le îndreptăm declaraţia cu următorul conţinut: prima scriem, „Conform Legii, se interzice prelucrarea datelor cu caracter personal în afara cazurilor prevăzute de Lege, respectiv, dacă dvs acţionaţi în limitele Legii, nu aveţi nevoie de acordul meu”. Aşa-i?

„În caz, că dvs vă îndepliniţi atribuţiile în afara limitelor Legii atunci nu aveţi nici un temei, pentru ca să vă dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”.

După care imediat le punem o întrebare. Asta noi am constatat un fapt, apoi scriem, „Indicaţi articolul şi punctul Legii care vă oferă dreptul să cereţi de la mine acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”. Fiindcă, dacă cineva cere de la cineva ceva, obligatoriu trebuie să fie cerut în baza la ceva, Legea trebuie să ofere acest drept.

Al doilea: „Indicaţi punctul şi articolul din Legea care mă obligă să dau acest acord”. Aceeaşi normă. Adică, dacă sunt obligat, înseamnă, că Legea mă obligă.Vă rog, „scrieţi unde şi în care Lege”.

Și al treilea: „Care punct şi articol din Lege, vă oferă dreptul să realizaţi acele sancţiuni, sau alece mustrări, sau acele privaţiuni cu care dvs mă ameninţaţi?”

Spre exemplu, aşa un caz: „Noi nu vom elibera diploma, dacă Dvs nu ve-ţi da acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”, adică, „Care punct şi articol vă oferă acordul să refuzaţi eliberarea diplomei, dacă eu nu v-am dat acordul pentru prelucrarea datelor personale?”

În nici o ţară din lume, la aceste întrebări, răspunsuri corecte nu o să vă dea.

Iată, în caz că nu primiţi aceste răspunsuri, mai departe vă adresaţi către avocaţii parlamentari, mai departe – judecăţi, în orice caz, timp de 3 ani la Ucraina, noi am obţinut aceea, că foarte multe Ordine au fost anulate.

Aceste ordine care îi obligau de la oameni, au fost anulate.

Iată, dar aceasta este să spunem aşa, isprava acelor oameni, care au reuşit pe umerii săi să poarte aceasta. Fiindcă oamenii într-adevăr au suportat şi greutăţi, recensăminte, lupte ş.a.m.d. Zeci, dacă nu sute de mii de oameni prin asta au trecut, şi totuşi au rezistat.

În ultima vreme, trebuia să scrii atât de multe cereri de refuz şi tot felul de cereri, încât a apărut în circulaţie aşa o scuză că, „Totuşi, nu este atât de important această colectare a datelor personale, şi noi am obosit să scriem atâtea scrisori, nu vom mai scrie nici un fel de scrisori de refuz a colectării datelor personale”.

Poftim priviţi, Dvs spuneţi că „asta nu este atât de important”, la care eu vă pot adăuga că, asta nu este atât de scump.

Acum imaginaţi-vă, Dvs spuneţi „asta nu este atât de important”, atunci din ce cauză aceasta se implementează în toată lumea? Doar Dvs trebuie să vă cheltuiţi pentru plic, pix şi creion, pe când lor, celor ce implementează acest sistem, le este necesar să facă cheltuieli de zeci, adică sute de milioane de dolari pentru a crea acest sistem, împuterniciţi, slujbe ş.a.m.d. iar Dvs spuneţi că „nu este atât de important”

Nimeni niciodată nu avea să cheltuiască un dolar, un bănuţ, dacă nu avea să fie important.

Acest lucru este foarte important, dar totodată este foarte bine ascuns. Este foarte bine ascun. Este creată aşa o iluzie – „lupta pentru confidenţialitatea informaţiei noastre”.

Haideţi să fim oameni martori cu toţii: În reţeaua internet, cineva este în stare să identifice unde se alfă informaţia? Ce avem noi în genere posibilitate să păzim? Odată ce informaţia a nimerit în calculator (pe reţea), este imposibil să-i mai ţii cumva evidenţa. Pur şi simplu, nu este deloc clar pe unde ea umblă, şi nu este clar cine şi ce face cu ea. E clar că asta e pur şi simplu de râs.

Această lege este du-hov-ni-ceas-că, scopul este unul – obţinerea acordului Dvs – noi am colectat informaţia, noi am construit un sistem care este în stare pe voi să vă controleze, iar acum de la Dvs se cere de a obţine doar acordul Dvs, adică, că voi sunteţi de acord ca să fiţi controlaţi, fiindcă voia – Dumnezeu a daruit-o. Dumnezeu a dăruit voia liberă – un dar de nepreţuit. A o lua cu forţa este imposibil. Este posibil doar prin minciună, sau forţat a vă impune, această voie s-o transmiteţi. În cazul de faţă, avem de aface cu – minciuna.

Ştiţi Dvs, în întregime a descrie tema – „construirea sistemului de manipulare cu conştiinţa omenească, a lagărului de concentrare electronic, biometric”, nu are rost, fiindcă toate acestea sunt doar elemente de constituire a manipulării electronice. Într-o discuţie limitată de timp este destul de complicat a explica, în continuare pe disc se propune, un şir de video materiale în care această întrebare se dezvăluie pe subiecte. În afară de aceasta, desigur, întregii Moldove Ortodoxe aș dori să transmit, aş dori să rog, ca acea activitate socială care a fost manifestată timp de mulţi ani, încă să o menţineţi, şi să nu renunţaţi la dânsa.

Puţine sunt astăzi instrumentele, iar cele de bază ne sunt acestea – smerenia, ascultarea, pocăinţa. Nouă ajutor ne este Domnul. Noi facem doar ceea ce este în puterile noastre, iar acolo unde se termină puterea omenească, acolo în ajutor vine Domnul. Dacă avem putere pentru a scrie o cerere sau o scrisoare, mult de la noi nu se cere, de la noi este destul dacă noi ne vom adresa, şi vom spune ceea ce vom spune. Domnul permite pentru noi anumite ispite, suferinţe, lipsuri, este puţin, să ne înălţăm glasul nostru, dar îmi pare că, dar să dea Domnul, noi mai avem încă această posibilitate, fiindcă m-ai avem putere.

Iată, măcar aceasta să facem, fiindcă precum Domnul a zis, „La Domnul balanţa este precisă, la El totul este cântărit.” Și consider că nici o singură scârbă, nici o singură tristeţe, nici un singur firişor de păr în dar nu se vor pierde, în dar nu se vor pierde. Tocmai de asta, haideţi încă puţin să ne luptăm şi să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului cân a spus „cel ce va răbda până la urmă, se va mântui”.

Haideţi să arătăm această răbdare, fiindcă nouă ne trebuie să răbdăm până la sfârşit suferinţele.

Încă va mai fi viaţă normală, suferinţe nu au mai rămas multe, haideţi deci, să răbdăm până la sfârşit.

– Doamne ajută!

– Doamne ajută! Şi Înger Păzitor!

– Bună ziua, prezentaţi-vă vă rog.

– Expert juridic în sfera fiscalităţii. Consilierul comisiei teologice a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Şerbaniuc Oleg Vasilevici.

– Oleg Vasilievici, noi am privit multe din filmele Dvs, în privinţa paşapoartelor biometrice. Vrem să ştiţi că timp de 2 ani în Moldova, circa 1 milion de cetăţeni au primit paşapoarte biometrice. În ce anume vedeţi pericolul primirii paşaportului bimetric?

– Paşaportul biometric, în orice ţară nu s-ar elibera, acesta este un document care la bază are scopul de a face legătura dintre om şi sistem, având toată informaţia despre om, adică scopul de bază a paşaportului biometric este legătura dintre om şi sistemul informaţional despre acest om.

De ce se numeşte – biometric? Fiindcă, pentru verificare, se folosesc anumite date, poate fi amprentele digitale, poate fi retina ochiului, dar la toţi, fără echivoc trebuie să fie imaginea digitalizată a feţei, adică, din versiunea oficială, aceasta are ca scop ca să nu fie posibil de a-l falsifica, cu toate că, în scopul identificării mai este şi aşa termin, ca – verificarea cu toate că, în scopul identificării nici un parametru biometric nu este conform. Aceasta este o constatare din concluziile specialiştilor din sfera biometriei.

Pentru identificare şi verificare, se potriveşte doar numărul. În scopul tranzacţiilor financiare, se potriveşte exclusiv doar numărul. Dar în principiu, cei care au cod de identificare (CNP-în continuare) – el (CNP) are aceeaşi funcţie, care permite conexiunea dintre om şi sistemul informaţional.

– Atunci, care este diferenţa paşaportului biometric?

-Numărul doar îl identifică pe om, şi nu-l uneşte. Numărul, doar îl identifică pe om 100% din populaţia de 6 miliarde. Numărul îl identifică exact pe om, iar paşaportul biometric este mijlocul tehnic care omului identificat 100% îi face conexiune cu sistemul, cu tot volumul informaţiei despre acest om. A lega această conexiune este elementul de manipulare, un lucru este a identifica pe om, şi cu totul alt lucru este a înţelege, a primi informaţia despre om, ce el face, de a o analiza, apoi să fie luată o decizie, apoi să-i comunici omului hotărârea care s-a luat. Anume acesta este procesul de manipulare. Adică Dvs ştiţi că, acest sistem care acum se construieşte, este un sistem global de manipulare a omului. În acest sistem va fi controlat fiecare om, iar pentru a fi posibil controlul cu fiecare om, este nevoie ca tehnic să fie oferit un mijloc de legătură dintre sistemul de control sau un sistem în care se păstrează informaţia despre om. Aceasta este identic cu un sistem care manipulează cu însuşi omul, cu obiectul de manipulare. numărul, doar l-a identificat pe dânsul singur, din 6 miliarde. Paşaportul biometric, acestui om îi face conexiunea cu sistemul. Sistemul lucrează cu fiecare din 6 miliarde, iar acest document, paşaportul biometric, îi face între ei legătura.

Ceea ce v-am vorbit despre identificare şi verificare este biometria. fie amprentele digitale, fie retina ochiului, fie imaginea digitalizată a feţei, toate acestea nu ating scopul care stă la baza unui astfel de document, şi anume identificarea precisă şi verificarea. Anume aceste 2 procese – biometria nu este în stare să le hotărască din acest considerent, biometria este pur şi simplu un fel de element pentru a sustrage atenţia, cu alte cuvinte, ceea ce precedă, planificat „călcâiul lui Ahile” în acest sistem pentru a face acces liber pentru tot felul de manipulări, falsificări, abuzuri. Fiindcă în sine, biometria de la aceasta nu poate proteja: parametrii biometrici – se falsifică, unu la mână; sistemul de citire a parametrilor biometrici automat dă erori, cele mai bune maşini dau eroare la bazele de date cu peste 100 mii. Ele funcţionează greşit, adică 100 mii oameni, şi încep erorile. Iar aşa precum amprentele digitale, erorile încep la bazele de date cu 300 oameni.

– Oleg Vasilievici, aceasta desigur este sistemul controlului total, dar în ce constă pericolul duhovnicesc?

– Pericolul duhovnicesc, în primul rând, atunci când ne referim la apocalipsa Ap.şi Ev. Ioan Teologul, ne ciocnim cu aşa înţelesuri precum, „semnul fiarei”, „numele fiarei”, aceste cuvinte le cunoaşte toţi, capitolul al 13-a din Apocalipsă. Priviţi, paşaportul biometric îi identifică pe om după număr,acest număr este încris în paşaportul biometric sau în forma codului de bare, sau în forma zonei de citire automată sau în formă de cip, sau în forma de bandă magnetică sau în altă formă pentru citire şi, în orice caz, iată această biometrie face condiţii pentru pecetluire (cu 666).

– Spre exemplu să ne punem o simplă întrebare: din ce motiv când colectează parametrii biometrici, scanează imaginea digitalizată a feţei, de ce este nevoie să mergem într-un loc special? Să trecem printr-un echipament special de fotografiere? Iată, anume că, la fotografiere pentru paşaportul biometric, cum consideraţi, tehnic este posibilă însemnarea cu codul de bare, alte coduri sau alte tipuri de însemnări?

– Haideţi să punem un pic altfel această întrebare. Dacă aceasta avea să fie doar o simplă fotografie, păi era posibil de a o fi făcut la un simplu foto aparat digital sau, să presupunem că omul avea pur şi simplu să o aducă. Pentru ce statului, îi este nevoie să cheltuiască aşa surse financiare de mari pentru procurarea utilajului nou, scaneruri de peste hotare care după versiunea oficială, este exact aceeaşi fotografie, doar că digitalizată? Pentru că aşa pur şi simplu, statul niciodată nu avea să cheltuiască, pentru că sunt milioane, zeci de milioane, sute de milioane de dolari se cheltuiesc pentru aceste utilaje, pentru ce? Oare este simplă fotografie? Există oare posibilitate de a pecetlui pe om? Da, există! Exista un astfel de patent ai lui Tomas Heteer.

În anul ’99 a fost patentată metoda utilizării codurilor de bară invizibile pe corpul omenesc, pentru realizarea operaţiunilor financiare, anume pentru realizarea operaţiunilor financiare, exact precum în Apocalipsă, „nici să cumperi, nici să vinzi”. Patentul lui Tomas Heeter, „cod de bare invizibil pentru întrebuinţarea în sfera comerţului”: fără codul de bare invizibil – nici să cumperi, nici să vinzi. Apocalipsă – „cine nu va primi semnul, nu va putea nici să cumpere, nici să vândă”. Acesta e patentul din anul ’99. Acest cod de bare este invizibil pentru ochiul liber. El este vizibil doar cu o anumită iluminare, acolo e scris ultraviolet, posibil în alte spectre radioactive care vor permite citirea acestui cod de bare.

– Adică, Dvs afirmaţi că este posibilă însemnarea cu un fel de cod (666) în timpul fotografierii pentru paşaportul biometric.Teoretic, da. Nimeni, nu o să vă dea Dvs garanţia, că aceasta nu se realizează sau se realizează. Ea poate, precum să se realizeze, aşa şi să nu se realizeze. Concluzia este privită un pic diferit din momentul când toţi oamenii vor primi acte biometrice. Însemnarea (cu 666) dacă nu va fi făcută în timpul elibărării documentului, va fi inevitabilă, fiindcă odată ce omul primeşte acest document, toate acţiunile juridice semnificative vor fi dependente de acest document. Identificarea sau determinarea, cine tu eşti omule, are loc automat, respectiv, aria pentru abuz este colosală. În locul tău, poate cineva să se identifice, să-ţi falsifice documentul, în genere, pur şi simplu să intre în sistem, să se identifice în locul tău, şi tot în locul tău să vândă apartamentul, să vândă maşina, respectiv întrebarea „protecţia şi securitatea, pacea şi securitatea”, va fi piatra de temelie, sau deja aşa se pune întrebarea, sau aşa are să fie, şi atunci însemnarea (cu 666) va fi inevitabilă, fiindcă tehnici de securizare sunt doar două:

-codul de bare a se grava/imprima pe frunte sau pe mână – este prima tehnică de securizare;

-a doua tehnică de securizare – implantarea cipului care va fi purtătorul de acest cod (666) pentru identificarea universală automată.

Sau aşa, sau aşa, dar şi una şi alta coincide cu Apocalipsa. Din această cauză, consecinţele duhovniceşti ale acestei lucrări este – pierzarea veşnică. Anume pierzarea veşnică, fiindcă foarte multe ne indică că acest cod de bare (666) va fi pecetluit, sau nemijlocit (la primirea actului), sau imediat după primirea actului.

În afară de acestea, ne-a lăsat proorociile sale ascultătorul Zinovie. Zinovie din Otensc, adică Sfântul care a lăsat proorocii care se corespund acestor vremuri. Acum vă citesc această proorocie care se află în cartea dată: al doilea „Numele său, tainic îl va scrie şi nimeni nu îl va vedea dintre *pământeni (*ca sens poate fi şi – oamenii trupeşti),” „acest nume sunt cuvintele – şase sute şaizeci şi şase”.

Al treilea, „în cumpărare şi vânzare pecetea şi numele lui se va răspândi”. La fel, aici (în carte) se află şi lucrarea ucenicului Sf.Vasile cel Nou. În continuare, citez: „După aceasta, Domnul a separat pe mulţi ce se aflau de mâna stângă”, „şi iată au venit viclenii, ei erau mai răi ca alţii”, „ochii lor mai întunecaţi şi mai sumbri decât la alţii”, „în fruntea fiecăruia era însemnarea satanei”, „în mâini ei ţineau scândurele pe care era scris „lepădare””.

Acum priviţi, aceasta este vedenia pe care a descris-o ascultătorul Zinovie, Zinovie din Otesc, adică, la ei în mâini erau scândurele, iată, ei în mâini ţin scândurele, acum să luăm o cartelă de plastic biometrică, şi dacă Sfântul care a avut aceată vedenie foarte mulţi ani în urmă, cum avea el să descrie asta? „Scândurică”, iată scândurica, şi acum, în frunte însemnarea satanei la acei, care aveau în mâini scândurelele, sau la cine în mâini erau scândurelele – aceia aveau în frunte însemnarea satanei. Adică noi observăm din această proorocie şi din consecinţele pe care le avem la momentul de actual, anume „însemnarea” despre care ne vorbeşte Apocalipsa şi noile aşa-numitele acte biometrice, sunt două fenomene conjugate care sunt interconectate între ele. Gradul de relaţie, sau momentul aplicării acestei însemnări (cu 666) nouă nu ne este descoperit, dar este vădit că sunt conjugate, sunt inseparabile, în orice caz mai devreme sau mai târziu ele se vor intersecta. din acest motiv cu siguranţă riscul există, şi mai departe deja nu mai este permis să mergem, să acceptăm astfel de documente nu trebuie!

– Careva dintre Ortodocşii din Moldova, privind filmele Dvs spun: „păi, ceea ce spune Oleg Vasilievici, este posibil să se întâmple, dar doar în Ucraina”, „dar la noi în Moldova cu siguranţă trebuie să fie altfel!”. Cum consideraţi Dvs, pentru că sunt norme internaţionale care prevăd această introducere.

– Să spunem aşa, în câmpul legal sau din punctul de vedere pur tehnic poate fi diferit, dar scopul este acelaşi. Documentul biometric şi însemnarea (cu 666) sunt inseparabile. Aceste procese vor fi în toate ţările lumii: în Ucraina, în Rusia, în Belorusia, în Moldova, în Franţa, în Germania, în Japonia, în Canada ş.a.m.d.

Aceste documente – biometrice, ele sunt prevăzute de către normele ICAO (Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile) şi acestea se răspândesc practic în toate ţările lumii. În etape diferite, pe aceeaşi cale păşesc toţi, adică, la ce etapă se află Moldova aproximativ, este complicat de apreciat, este aproape sau este departe de aceasta.

Dacă se eliberează acte biometrice – asta deja este foarte rău! În nici un caz nu este permis să accepţi aceste documente biometrice!

– Dvs sunteţi consilierul Bisericii Ortodoxe din Ucraina (BOU), spuneţi-ne Vă rog, BOU s-a exprimat cumva pe această întrebare, am în vedere înafară de Horărârea Soborului Arhieresc din februarie 2013?

– După acel Sobor, să spunem aşa, întrebarea – de la coduri şi până la paşaportul biometric, până la acele fenomene care deja sunt diect conjugate cu aplicarea semnelor apocaliptice au fost examinate de Biserică nu odată. Din anul ’98 în nici un document al Bisericii nu este scris că cineva binecuvintează să primeşti CNP (cod numeric personal) sau că cineva binecuvintează să primeşti paşaport biometricsau că cineva binecuvintează să dai acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, acestea nu există nicăieri.

Iată, după Hotărârea Soborului Arhieresc, din anul 2013, exact, în anul 2013 a fost publicată, cu binecuvântarea Sfântului Sinod BOU, poziţia oficială a BOU în mass-media. Hotărârea a fost publicată de către Mitropolitul Augustin la data de 31 mai 2013. Acest raport este publicat pe site-ul BOU, la moment ţin în mâini acest act, el este mărişor, are 4 pagini, dar vă citesc anume ce ţine de actele biometrice.

Citez: „Concluzia faţă de documentele biometrice”: „Fără de primejdie pentru om, din punctul de vedere până la momentul actual sunt, şi rămân, actele pe suport de hârtie care nu conţin identificator digital personal, informaţia care este clară, şi nu este tăinuită de proprietarul documentului, a cărei proceduri de eliberare, nu prevede aplicarea oricărei manipulări centralizate cu corpul omenesc, precum în contact la prelevarea amprentelor digitale, precum şi distanţional la digitalizarea chipului facial, sau scanarea facială”. Aceasta este poziţia oficială da, acesta este documentul oficial a BOU care a fost publicat.

– În Moldova în ultima vreme, la eliberarea practic a oricărui document, se cere acordul pentru colectarea şi prelucrarea a datelor cu caracter personal. Cum priviţi Dvs aceste cerinţe a legislaţiei?

– Exact aşa cum priveşte această întrebare Biserica Ortodoxă, adică, este Hotărârea Soborului Arhieresc în care se spune că, acordul pentru colectărea şi prelucrarea datelor personale are consecinţe duhovniceşti. La fel avem poziţia oficială a BOU, unde la fel este arătat că, acordul pentru prelucrarea datelor personale poartă consecinţe duhovniceşti pentru omul care dă acest acord.

 Întrebarea nu constă în informaţie, adică pe noi încearcă subtil să ne abată motivând că aici merge vorba doar despre informaţie, cum ea va fi transmisă la a 3-a persoană, la a 5-a, la a 10-a, nu, nu în asta constă întrebarea. Întrebarea nu constă în persoane, nici în transmiterea ei, nici chiar în informaţie. Întrebarea constă doar în – acordul omului. Întrebarea constă doar în – acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Treaba constă în aceea, că omul poartă răspundere pentru ceea ce face, sau pentru ce el îşi dă acordul său. Dacă omul asta nu face şi respectiv nu-şi dă acordul său – consecinţe duhovniceşti nu pot fi, iar sinonimul „prelucrarării datelor cu caracter personal” este – „orice operaţiune cu informaţia”. Iar operaţiunile cu informaţia, asta deja e control, dragii mei.

– Și totuşi, în ce constă pericolul prelucrării datelor cu caracter personal?

– Pericolul prelucrării datelor personale constă în aceea că, odată ce omul dă acest acord, omul îi oferă dreptul sistemului din numele omului să modifice informaţia, viziunea despre lume, privirile la anumite lucruri ş.a.m.d. El singur a permis ca să facă cu dânsul totul ce doreşte (sistemul).

Drept exemplu avem Ucraina, unde foarte clar se vede: mai întâi toţi oamenii dau acordul pentru prelucrarea datelor personale, şi apoi în câtva timp, brusc la toţi oamenii se toceşte percepţia critică de informaţie. În privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, sunt elaborate documente de către Comisia Europeană de Etică, pentru parlamentul european.

Există aşa o concluzie, concluzia eurocomisiei nr.20 din 16.03.2005, în care în special se spune, citez: „Societatea modenă a ajuns faţă în faţă cu schimbarea care trebuie să se petreacă cu natura umană. Acesta este următoarea promovare a progresului în rezultatul observării cu ajutorul supravegherii video şi a biometriei identităţii. Se schimbă prin diferite dispozitive electronice, cipuri implantante, taguri smart până la aşa grade, că tot mai mult se transformă în identităţi de pe reţea. În aşa condiţii, noi trebuie să fim permanent conectaţi cu posibilitatea de alegere a configuraţiei, aşa întrucât din când în când, să transmitem semnale care permit mişcările, deprinderile, contactele, care vor fi supuse urmăririi şi estimării. Orice intervenţie asupra corpului, orice operaţiune ce ţine de prelucrarea datelor personale trebuie să fie apreciate ca şi cum ar fi legate cu corpul în întregime, cu individul, care trebuie să fie respectate în a lui fizică şi psihică inviolabilitate. Aceasta este noua şi globală concepţie despre identitate, şi transferul ei în lumea reală determină dreptul respectării complete a corpului care la momentul actual este şi fizic şi electronic .”

Adică, vedeţi ce scrie eurocomisia? Că ei nu divizează informaţia de om, precum că (omul este) suflet şi trup, adică, totul ce noi facem cu informaţia, noi facem cu însuşi omul. Cu alte cuvinte, modificarea informaţiei – prelucrarea datelor personale este chiar controlul asupra omului. ei despre aceasta deschis declară, zic „noi nici nu divizăm informaţia despre om de persoană însuşi”. Iată, ei deschis o spun cu ce scop fac asta, ei fac procură generală pentru controlul uman.

– Spuneţi Vă rog, asta are consecinţe duhovniceşti?

– Poziţia oficială a BOU a spus că are. Soborul (Arhieresc) a spus că are, înseamnă că are.

– Cum luptaţi în Ucraina cu colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal?

– Legislaţia cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, ea ,să spunem aşa, este analogică în toate ţările lumii.

Principiul de bază este aşa o teză, el este scris la voi în lege pur şi simplu trebuie de găsit, sună apoximativ aşa: „Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără acordul omului, în afara cazurilor prevăzute în Lege”. Deci, cum procedăm în această situaţie? Noi ne bazăm pe această teză, şi în continuare construim linia de apărare. Adică, în caz că cineva ne cere acest acord, noi le îndreptăm declaraţia cu următorul conţinut: prima scriem, „Conform Legii, se interzice prelucrarea datelor cu caracter personal în afara cazurilor prevăzute de Lege, respectiv, dacă dvs acţionaţi în limitele Legii, nu aveţi nevoie de acordul meu”. Aşa-i?

„În caz, că dvs vă îndepliniţi atribuţiile în afara limitelor Legii atunci nu aveţi nici un temei, pentru ca să vă dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal „.

După care imediat le punem o întrebare. Asta noi am constatat un fapt, apoi scriem, „Indicaţi articolul şi punctul Legii care vă oferă dreptul să cereţi de la mine acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”. Fiindcă, dacă cineva cere de la cineva ceva, obligatoriu trebuie să fie cerut în baza la ceva, Legea trebuie să ofere acest drept.

Al doilea: „Indicaţi punctul şi articolul din Legea care mă obligă să dau acest acord”. Aceeaşi normă. Adică, dacă sunt obligat, înseamnă, că Legea mă obligă.Vă rog, „scrieţi unde şi în care Lege”.

Și al treilea: „Care punct şi articol din Lege, vă oferă dreptul să realizaţi acele sancţiuni, sau alece mustrări, sau acele privaţiuni cu care dvs mă ameninţaţi?”

Spre exemplu, aşa un caz: „Noi nu vom elibera diploma, dacă Dvs nu ve-ţi da acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”, adică, „Care punct şi articol vă oferă acordul să refuzaţi eliberarea diplomei, dacă eu nu v-am dat acordul pentru prelucrarea datelor personale?”

În nici o ţară din lume, la aceste întrebări, răspunsuri corecte nu o să vă dea.

Iată, în caz că nu primiţi aceste răspunsuri, mai departe vă adresaţi către avocaţii parlamentari, mai departe – judecăţi, în orice caz, timp de 3 ani la Ucraina, noi am obţinut aceea, că foarte multe Ordine au fost anulate.

Aceste ordine care îi obligau de la oameni, au fost anulate.

Iată, dar aceasta este să spunem aşa, isprava acelor oameni, care au reuşit pe umerii săi să poarte aceasta. Fiindcă oamenii într-adevăr au suportat şi greutăţi, recensăminte, lupte ş.a.m.d. Zeci, dacă nu sute de mii de oameni prin asta au trecut, şi totuşi au rezistat.

În ultima vreme, trebuia să scrii atât de multe cereri de refuz şi tot felul de cereri, încât a apărut în circulaţie aşa o scuză că, „Totuşi, nu este atât de important această colectare a datelor personale, şi noi am obosit să scriem atâtea scrisori, nu vom mai scrie nici un fel de scrisori de refuz a colectării datelor personale”.

Poftim priviţi, Dvs spuneţi că „asta nu este atât de important”, la care eu vă pot adăuga că, asta nu este atât de scump.

Acum imaginaţi-vă, Dvs spuneţi „asta nu este atât de important”, atunci din ce cauză aceasta se implementează în toată lumea? Doar Dvs trebuie să vă cheltuiţi pentru plic, pix şi creion, pe când lor, celor ce implementează acest sistem, le este necesar să facă cheltuieli de zeci, adică sute de milioane de dolari pentru a crea acest sistem, împuterniciţi, slujbe ş.a.m.d. iar Dvs spuneţi că „nu este atât de important”

Nimeni niciodată nu avea să cheltuiască un dolar, un bănuţ, dacă nu avea să fie important.

Acest lucru este foarte important, dar totodată este foarte bine ascuns. Este foarte bine ascun. Este creată aşa o iluzie – „lupta pentru confidenţialitatea informaţiei noastre”.

Haideţi să fim oameni martori cu toţii: În reţeaua internet, cineva este în stare să identifice unde se alfă informaţia? Ce avem noi în genere posibilitate să păzim? Odată ce informaţia a nimerit în calculator (pe reţea), este imposibil să-i mai ţii cumva evidenţa. Pur şi simplu, nu este deloc clar pe unde ea umblă, şi nu este clar cine şi ce face cu ea. E clar că asta e pur şi simplu de râs.

Această lege este du-hov-ni-ceas-că, scopul este unul – obţinerea acordului Dvs – noi am colectat informaţia, noi am construit un sistem care este în stare pe voi să vă controleze, iar acum de la Dvs se cere de a obţine doar acordul Dvs, adică, că voi sunteţi de acord ca să fiţi controlaţi, fiindcă voia – Dumnezeu a daruit-o. Dumnezeu a dăruit voia liberă – un dar de nepreţuit. A o lua cu forţa este imposibil. Este posibil doar prin minciună, sau forţat a vă impune, această voie s-o transmiteţi. În cazul de faţă, avem de afacere cu – minciuna.

Ştiţi Dvs, în întregime a descrie tema – „construirea sistemului de manipulare cu conştiinţa omenească, a lagărului de concentrare electronic, biometric”, nu are rost, fiindcă toate acestea sunt doar elemente de constituire a manipulării electronice. Într-o discuţie limitată de timp este destul de complicat a explica, în continuare pe disc se propune, un şir de video materiale care pe subiecte, această întrebare se dezvăluie în afară de aceasta, desigur, întregii Moldove Ortodoxe, aş dori să o rog, ca acea activitate socială care a fost manifestată timp de mulţi ani, încă să o menţineţi, şi să nu renunţaţi la dânsa.

Puţine sunt astăzi instrumente, iar cele de bază ne sunt acestea – smerenia, ascultarea, pocăinţa. Nouă ajutor ne este Domnul. Noi facem doar ceea ce este în puterile noastre, iar acolo unde se termină puterea omenească, acolo în ajutor vine Domnul. Dacă avem putere pentru a scrie o cerere sau o scrisoare, mult de la noi nu se cere, de la noi este destul dacă noi ne vom adresa, şi vom spune ceea ce vom spune. Domnul permite pentru noi anumite ispite, suferinţe, lipsuri, este puţin, să ne înălţăm glasul nostru, dar îmi pare că, dar să dea Domnul, noi mai avem încă această posibilitate, fiindcă m-ai avem putere.

Iată, măcar aceasta să facem, fiindcă precum Domnul a zis, „La Domnul balanţa este precisă, la El totul este cântărit.” Și consider că nici o singură scârbă, nici o singură tristeţe, nici un singur firişor de păr în dar nu se vor pierde, în dar nu se vor pierde. Tocmai de asta, haideţi încă puţin să ne luptăm şi să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului cân a spus „cel ce va răbda până la urmă, se va mântui”.

Haideţi să arătăm această răbdare, fiindcă nouă ne trebuie să răbdăm până la sfârşit suferinţele.

Încă va mai fi viaţă normală, suferinţe nu au mai rămas multe, haideţi deci, să răbdăm până la sfârşit.

– Doamne ajută!

– Doamne ajută! Şi Înger Păzitor!

Acest articol a fost publicat în Acte Biometrice. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s