Nu mai iesiti in strada!!!

Observăm zilele acestea proteste în toată țara. Interesant este numărul participanților, adică în jur de 600.000 de oameni, (după cum relatează presa) care nici la lovitura de stat din 1989 nu a fost atât de mare. La aceste proteste se observă mai multe lucruri ieșite din comun. Deși la ora asta politicienii au mințit din nou populatia cu privire la creșterile salariale, tichetele de masă, tot felul de ajutoare pentru mame, oamenii ies în stradă pentru o ordonanță despre care nu se știe nimic concret. Dar cu privire la faptul că Iohanis este omul serviciilor, că tot sistemul politic este satanic, nimeni nu zice nimic. Toți scandează împotriva unei ordonanțe, dar despre faptul că Schweighofer sau Egger sau alte asemenea companii ne distrug pădurile și polueaza intens zilnic, nimeni nu zice nimic. Faptul că prin toate legile date în ultimii ani  la toți ni se incalcă grav libertatea dată de Dumnezeu(vedem legea antilegionară, impunerea forțată a dosarului electronic de sănătate, obligativitatea plătii asigurării de sănătate, se vorbește din ce în ce mai mult să se scoată banii cash și se îndeplinește Apocalipsa unde scrie că fără numărul numelui fiarei nu vei putea vinde și cumpăra etc), nimeni nu zice nimic.

Un alt lucru ciudat este faptul că la protestele care se organizau acu 12  , 13 ani , jandarmii imediat interveneau și făceau arestări, amenzi usturatoare, ceea ce arată că atunci situația era scăpată de sub controlul elitelor, ceea ce acum arată că elitele conduc tot. Zilele trecute era prezentat la știri un tînăr, părea drogat, beat, era prins de jandarmi și le zicea că i s-a dat 50 lei ca să arunce cu koktail molotov. Oare acesta este tipul de tînăr luptator pentru a-și apăra credința în Hristos? Pe vremea lui Ștefan cel Mare un tînăr la 18 ani era încorporat în obștea voievodală și i se dădea arme ieșind la luptă. Acum tinerii ies în stradă , dar se văd cum sunt storși din cauza bețiilor, petrecerilor,etc… Ne punem întrebarea? CE SE ÎNTÎMPLĂ?

legiu

Ceea ce vedem zilele acestea este un cumul de mai multe cauze: elitele satanice au trecut la etapa finală premergătoare întronizării antihristului. Se observă în fotografia de mai jos cum este transmis un mesaj subliminal maselor, prin forma lor. Se vede capul lui Baphomet realizat cu ajutorul oamenilor fără ca ei să își dea seama. Nimic nu este întâmplător. Mulți o sa ziceti: ce este rău? Este foarte rău, asta arată că toți sunteți conduși de diavoli în ceea ce faceți, nici măcar reacțiile normale de a protesta natural nu mai sunt ale voastre ci ale satanei.

%d0%b7bas

Sursa imaginelor: https://ganduridinortodoxie.wordpress.com/2017/02/06/ce-va-sugereaza-imaginea-aceasta-cu-mitingul-din-piata-victoriei-priviti-cu-atentie-conturul/

La Timișoara se observă un lucru interesant: cel de pe scenă face exerciții de manipulare cu oamenii: le zice că în zilele viitoare toți în pauza de masa să vină în piață și oamenii îl aprobă, după care reia cu aceleași cuvinte, specialiștii în psihologie pot confirma acest lucru si pot să arate că întradevăr asistăm la jocuri de manipulare făcându-se din ce in ce mai des. Observăm cum acei oameni parcă ar fi la grădiniță și educatoarea le repetă insistent niște cuvinte iar copiii să facă ce spune ea, și  ei chiar trec la fapte.

Un alt aspect interesant este faptul că în toată lumea unde sunt români, chiar și pe vârful Himalaya, chiar și pe nave, chiar și în Antarctica, românii protestează ca și cum ar fi ceva spontan, doar că nu văd că tot sistemul politic îi minte de ani de zile. Toți observă doar o ordonanță imprecisă (nu că ar fi bună). Până și în presa zilnică se vorbește de faptul că aceste proteste sunt organizate și nu e nimic spontan. În filmul Ingerul Digital, de prin 2007 era anticipat ce vedem acum. Prin 2007 jandarmeria Europei se înarma intens, toți punându-ne întrebarea de ce o fac? Că atunci lumea era cât de cât pașnică, și jandarmeriei nu îi este specifică asemenea muniție. Asemenea muniție este specifică armatei. Iar când armata se înarmează , preveșteste un război sau conflicte scăpate de sub control. Aceasta este o altă dovadă că elitele satanice au situația sub control.

În Ucraina, când a fost euro-maidanul, era o situație identică cu ce e acum în România, adică tot o așa o masă mare de oameni; toți au scos telefoanele sau brichetele sau altceva ca sa lumineze după cum se poate vedea în imaginea de mai jos. Toate acestea sunt mesaje subliminale care arată clar că gloatele sunt robotizate și acum sunt testate.

capture

Oamenii au început acum să se comporte ca niște roboți. S-au lăsat manipulați de aceste jocuri ale elitelor, în spatele cărora se ascund interese uriașe și se fac pași spre dirijarea maselor spre revolte și răzmerițe. Scopul acestei ”nemulțumiri” a maselor are în vedere dirijarea unor proteste în masă și revolte în cadrul mai multor țări, pentru a le putea apoi propune o soluție salvatoare: liderul mondial și puternic care le va rezolva toate problemele  materiale. Laserele colorate care au construit această înfiorătoare imagine, arată că în umbră se află simbolistica ocultă a organizațiilor satanice, care cheamă gloata lepădată la îndrăcire. Gloatele au depășit starea de manipulare, acum unt în stadiul de roboți, neștiind decât să iasă în stradă, fără a ști precis pentru ce ies. și lăsându-se antrenate de animatori, care le arată ce mișcări să facă, asemeni unor copii de grădiniță. Elitele testează masele cu ocazia acestor proteste, să vadă cât de pregătite sunt să accepte viitorul lider mondial, antihristul, care îi va înșela pe toți cei care se vor lepăda de Hristos, făgăduindu-le o viață fără griji în lumea aceasta.

„Este foarte important să semnalăm  că, acești oameni  fac parte din gloata agitată şi aservită „lumii deşertăciunii”, cei care într-atât s-au afundat ei înşişi în deşertăciune, predându-se slujirii lumii acesteia, care zace sub puterea celui rău, după cuvântul Apostolului (I Ioan 5,19), încât şi-au pierdut vederea duhovnicească. De aceea tot ce se petrece acum în lume, li se pare absolut normal, firesc, ceva cu care trebuie să ne împăcăm. Ei se supără grozav pe acei ce încearcă să le deschidă ochii, din cauză că aceştia nu-i lasă să trăiască tihnit, cu plăcerile/patimile lor.” – Arhiepiscopul Averchie, Marea Apostazie

Cât despre aceste mijloace de proiecții si simboluri înșelătoare ale slujitorilor întunericului, ce vor fi folosite în vremurile de pe urmă, este de foarte mare actualitate cuvântul Sfântului Efrem Sirul:

„...suspinuri pentru sfârșitul lumii acesteia de acum, și pentru cel fără de rușine și cumplit balaur (adică Antihrist) cel ce va tulbura toate de sub cer, și să bage teama și spaimă și cumplită necredință în inimile oamenilor… Va face arătări, semne și înfricoșări, încât, de ar putea să amăgească și pe cei aleși. Si se va sârgui ca pe toți să-i însele cu mincinoasele semne, cu năluciri de arătări vrajitorești și cu fermecătoriile care se vor face de el…”

„Și-un alt semn s-a aratat în cer: Iată, un Balaur  mare, roșu ca focul, având șapte capete și zece coarne; și pe capete, șapte cununi împărătești.” Apoc. 12, 3

Sfântul Ignatie Briancianinov despre semnele și minunile antristului: Antihrist va fi primit foarte grabnic, fără chibzuință; în însăși întocmirea duhului omenesc va apărea cererea, chemarea lui Antihrist”

Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, văzând duhovniceşte, întru descoperire, întâmplările care trebuie să premeargă sfârşitului lumii, spune că Antihrist va săvârşi lucruri mari, ca şi foc să facă se se pogoare din cer pe pământ înaintea oamenilor(Apoc. 13, 13). Acest semn este arătat de Scriptură ca cel mai înalt dintre semnele lui Antihrist, si locul acestui semn va fi văzduhul: el va alcătui o privelişte minunată şi înfricoşătoare. Semnele lui Antihrist vor completa lu­crările purtării lui viclean meşteşugite: ele vor vâna spre urmarea lui pe cei mai mulţi dintre oameni.

Iată ce scrie în Apocalipsă despre fiara care coduce gloatele lepădate:

„Şi a venit unul din cei şapte îngeri, care aveau cele şapte cupe, şi a grăit către mine, zicând:

Vino să-ţi arăt judecata desfrânatei celei mari, care şade pe ape multe,
Cu care s-au desfrânat împăraţii pământului şi cei ce locuiesc pe pământ s-au îmbătat de vinul desfrânării ei.
Şi femeia era îmbrăcată în purpură şi în stofă stacojie şi împodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare, având în mână un pahar de aur, plin de urâciunile şi de necurăţiile desfrânării ei.

Iar pe fruntea ei scris nume tainic: Babilonul cel mare, mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului.
Şi am văzut o femeie, beată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Iisus, şi văzând-o, m-am mirat cu mirare mare.

Fiara pe care ai văzut-o era şi nu este şi va să se ridice din adânc şi să meargă spre pieire. Şi se vor mira cei ce locuiesc pe pământ ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, văzând pe fiară că era şi nu este, dar se va arăta.

Şi mi-a zis: Apele pe care le-ai văzut şi deasupra cărora şade desfrânata, sunt popoare şi gloate şi neamuri şi limbi.”

<<Nu cumva și în alte epoci a existat apostazie, anarhie, păcate, desfrâu ? Deci pentru ce apostazia omului de astăzi este unită cu așteptarea lui Antihrist ? Pentru ce apostazia generală și nemaivazută a omenirii este luată ca semn pregătitor al apropierii venirii lui Antihrist ? Nu cumva de fiecare dată când omul a refuzat învățătura ortodoxă, a pregătit sfârșitul ?

Cât privește apostazia de astăzi, nu există ceva asemănător în istoria neamului omenesc și cu atât mai mult în perioada creștină.

Nu este o apostazie întamplatoare. Ci una generală, organizată și nemaivăzută.

Oamenii civilizați, care au cunoscut multe învățături creștine, care au cunoscut adevărul, cu toate acestea stăruie în greșeală, în întuneric, în răzvrătire morală conștientă, în război, în desfrâu, în educația fizică și morală fară de rușine, în batjocorirea lui Dumnezeu, în lupta cu cele dumnezeiești. Omul vremurilor noastre neagă ușor conștiința lui Hristos și promoveaza venirea lui Antihrist.

Lepădarea de Dumnezeu se percepe mai mult datorită faptului că omul se alipește de lucrurile materiale, de cele de jos, de iubirea de arginți.

Omul autonom, zboarĂ în cosmos și se laudă batjocoritor și ironic, că nu poate să întâlnească undeva pe Dumnezeu, își vinde conștient sufletul Satanei cu acele erezii, imoralități nemaivăzute, certuri și organizații antihristice.

Cuvintele rușine, pocăință, credință, sfințit, biserică sunt considerate anacronice, dar și periculoase, pentru omul eliberat și autarhic al vremii noastre. Păcatul se arată organizat, condus cu metode satanice cu mijloace de influență în masă și dezastruoase.

Un fenomen îngrozitor care mobilizează pe atei îl constituie și organizațiile satanice ale masoneriei.

Este un fenomen rar ca o persoană publică din zilele noastre să nu aparțină acestei organizații. În zilele noastre, există oameni, presupuși serioși, care să-și vândă sufletul Satanei și care să se oblige să slujească într-o organizație secretă, antisocială și antidemocratică, căreia nu i se cunosc secretele.

Alt paradox al zilelor noastre este Satanismul. Lepădarea desăvârăită a măștii. Așadar exact adorarea Satanei cu taine, ceremonii, lăcașuri de închinare etc. Sataniștii sunt astăzi în număr de milioane. Si aceștia se află în țările „civilizate”.>> – Fragmente din articolul Apostazia în vremurile de pe urmă, umbra antihristică peste omenirea zilelor noastredeveghepatriei

„Spiritele viclene, răspândite în univers, vor inspira oamenilor o excelentă opinie generală despre Antihrist, un entuziasm nemaipomenit, o atracţie de neînvins faţă de el.”  – Sfântul Efrem Sirul

Din Tâlcuirea la Apocalipsă a Sfântului Ierarh Nou Mucenic Ermoghen al Tobolskului şi Siberiei:

În timpul stăpânirii antihristului va fi minte satanicească, ce va acţiona politiceşte, fără să se atingă de credinţă în chip brutal.Va acţiona din punct de vedere moral şi va căuta să convingă şi să se vatăme de moarte sufletele oamenilor.

„Păziţi-vă să nu vă înşele pe voi cineva sau să vă amăgească cu vremelnica înşelăciune lumească. Vedeţi cum umblaţi. Umblaţi cu înţelepciune, nu ca cei necunoscători, ci ca cei înţelepţi, răscumpărând vremea, căci zilele sunt rele.” – ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel.

Sf. Ioan Gură de Aur despre semnele sfârşitului veacului acestuia:

Vor urma: războaie şi răzmeriţe, neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie; pe acestea privindu-le acum, nu pricepem, văzând pe alocuri războaie şi foamete şi [arătări] înfricoşate şi semne din cer şi celelalte de care a grăit. Pe cele mai multe văzându-le, [tot] nu pricepem. „Atunci”, zice, „se vor poticni mulţi şi se vor vinde unii pe alţii”. Şi unde nu este acum vânzare? Nu aproape toţi sunt potrivnici unii altora şi se urăsc unii pe alţii? Şi aceasta s-a împlinit, după cum vedem. Nu toţi se împotrivesc unii altora: neam contra neam, împărăţie contra împărăţie, cârmuitori împotriva celor asemenea lor, episcopi împotriva episcopilor, preoţi împotriva preoţilor, diaconi împotriva diaconilor, citeţi împotriva citeţilor, mireni împotriva mirenilor? „Căci din pricina înmulţirii fărădelegii se va răci dragostea multora” (Mt. 24:12).

Şi atunci aşteaptă sfârşitul, aşteaptă să vezi urâciunea pustiirii, pe fiul pierzaniei, din pricina căruia va fi necaz mult şi mare, cum nu a mai fost de la începutul lumii. (…) De aceea a zis mai dinainte Stăpânul: „Cercetaţi Scripturile” şi „Să nu fiţi amăgiţi”. Nimeni nu are scuză binecuvântată. „Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, şi pe mulţi vor amăgi” şi [vor zice]: „Vremea e aproape”

Aşadar, nu mergeţi după ei!

Din păcate, puțini vor pricepe toate aceste vicleșuguri. Prin aceste manifestații de stradă, gloata îl cere de fapt pe antihrist, cere o lume new-age și o nouă ordine mondială. Iată ce spune Sfântul Ignatie BriancianinovMai ales Antihrist însuşi va izvori minuni cu îmbelşugare, uimind şi satisfăcând prin ele cugetarea trupească şi neştiinţa: el le va da semnul din cer pe care acestea îl aşteaptă şi de care însetează… Antihrist se va arăta blând, milostiv, plin de dragoste, împlinitor a toată virtutea: îl vor socoti ast­fel şi i se vor închina pe temeiul preaînaltei sale virtuţi cei ce socot că dreptatea omului este dreptatea căzută şi nu s-au lepădat de aceasta pentru Evanghelie. […] Potrivnicii lui Antihrist vor fi socotiţi făcători de tulburare, vrăjmaşi ai binelui obştesc şi ai rânduielii sociale, vor fi supuşi prigoanei pe faţă şi într-ascuns, vor fi supuşi la cazne şi pedepse. Duhurile viclene, răs­pândite prin lume, vor stârni în oameni o părere de obşte cât se poate de înal­tă despre Antihrist, un entuziasm general, o atracţie de nebiruit către el…”

Sfântul Lavrentie de Cernigov: „Vor fi mulți surzi și mulți orbi”

Sfântul Nil Athonitul: “Oamenii din vremea aceea se vor înrăi ca niște fiare salbatice… Peste tot vor fi piedici și sminteli”

Ispitele vor fi foarte mari, dar Dumnezeu va scurta vremurile pentru cei puțini care vor voi să se mîntuiască…

„Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi se vor scurta acele zile. Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeţi. Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.” Matei 24, 21-24

  • O parte o să intrebati: Care este soluția?

Răspunsul este: Întoarcerea la Hristos: pocăință adevărată, nevoință, să învățăm smerenia adevărată, să nu mai credem în înșelări, să cercetăm scripturile și pe Sfinții Părinți și atunci Dumnezeu va opri tot răul, va nimici masoneria și toată conducerea satanică din Romania. Altfel, înseamnă că vremurile lepădării au sosit, și doar cel ce va căuta să cerceteze și să împlinească toate acestea se va mântui.

Acest articol a fost publicat în Evenimente cotidiene importante. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Nu mai iesiti in strada!!!

  1. Pingback: Nu mai ieșiți la proteste însoțindu-vă cu potrivnicii lui Hristos | ganduri din ortodoxie

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s