Despre CNP și documente plastifiate

Din Tâlcuirea la Apocalipsă a Sfântului Ierarh Nou Mucenic Ermoghen al Tobolskului şi Siberiei

Sfântul Ierarh Ermoghen, Noul MucenicÎn vremurile antihristului locul idolilor va fi luat de stăpânire, care va cere închinare pentru sine, iar cel ce va respecta legile civice ale societăţii, deşi fără a aduce direct vreo atingere credinţei, va fi părtaş al acestei stăpâniri. Atunci se va face despărţirea celor buni de cei răi, potrivit voii lui Dumnezeu, a urmaşilor lui Hristos de slugile lui antihrist.

Adevăraţii credincioşi din împărăţia antihristului – societatea vremurilor din urmă – vor vieţui în singurătate, departe de lume. Ei nu se vor supune nici unor legi civice ale societăţii, nu vor avea nici un fel de obligaţii civice. Cei ce vor recunoaşte legile societăţii şi se vor supune, chiar cu neplăcere, se vor face părtaşi antihristului prin aceasta şi vor fi lepădaţi de la faţa lui Dumnezeu.

În timpul stăpânirii antihristului va fi minte satanicească, ce va acţiona politiceşte, fără să se atingă de credinţă în chip brutal. Tuturor li se vor acorda drepturi egale, toate sectele vor avea deplină libertate, deşi, în cele din urmă, stăpânirea antihristului va combate toate sectele şi religiile.

Va acţiona din punct de vedere moral şi va căuta să convingă şi să se vatăme de moarte sufletele oamenilor. Dreptul la propovăduire şi la săvârşirea „legală” a slujbelor bisericeşti îl vor avea numai cei ce respectă legile statului şi nu încalcă „disciplina”. Lăcaşurile de închinăciune vor fi sub strictă supraveghere şi în ele va dicta aceeaşi ocârmuire, ea fiind capul în locul lui Hristos şi nu vor sluji lui Hristos, ci antihristului. Dar creştinii orbiţi nu vor observa nimic, deşi acest lucru l-ar putea înţelege şi un prunc mic.

Stăpânirea antihristului îi va lua aşadar pe toţi sub un control riguros, ca să ştie cine se supune şi cine nu; după cum scrie şi părintele Lavrentie de la Cernigov: „atunci te vor mâna cu de-a sila la biserică”. Totuşi unii nu vor fi prigoniţi de la început, pentru a păstra aparenţele în legătură cu libertatea conştiinţei. Abia spre sfârşit, când toţi se vor găsi anihilaţi în staulul Babilonului şi mânia lui Dumnezeu va fi aproape, stăpânirea va da ordin să fie nimiciţi ca nişte criminali înrăiţi, cei ce se răzvrătesc „împotriva umanităţii”, iar în acele vremuri decăzute, întreg poporul va primi cu entuziasm măsurile luate de stat.

din Tâlcuire la Apocalipsă de episcopul Ermoghen al Tobolskului şi Siberiei, Sfânt Ierarh Nou Mucenic asasinat de bolşevici în 1918.

Lepadarea de Hristos si amagirea sataniceasca a lui Antihrist

AntihristPunePecetea2

In timpurile antihristice, creştinii vor fi ispitiţi să se lepede de Hristos iar antihrist va acţiona în mod special prin duhul lumesc asupra lor, pentru că aceştia vor fi robiţi de lume prin funcţiile sociale; avantajele materiale, confort, modernism, etc. Apropierea de Hristos, unirea mistică cu Hristos, se face prin lepădarea de duhul lumesc. Cei mai mulţi se vor lepăda de Hristos conştient, primind documentele antihristice ca să poată trăi mai bine în această lume. Spre exemplu: dacă în acele vremuri vei fi director şi nu vei primi documentele antihristice vei fi îndepărtat din funcţie; dar vei avea timp să te ocupi de suflet, de lucrul cel nemuritor pentru că timpul de pocăinţă va fi scurt.

A întrebat un ucenic pe Cuviosul Paisie Aghioritul despre vremurile antihristice:

„-Părinte, dacă nu vor putea vinde şi cumpăra, cum vor putea petrece mai bine? Cuviosul Paisie Aghioritul a răspuns:

-Să vezi, Dumnezeu ştie un mod. Il ştiu şi eu. Aşadar, m-a preocupat mult subiectul acesta şi mi-a trimis după aceea… o telegramă (descoperire). Măi, măi, cum ne iconomiseşte Dumnezeu”42. Cuviosul Paisie Aghioritul nu ne spune cum va avea grijă Dumnezeu de cei care îl vor mărturisi în acele vremuri, pentru a nu afla diavolii acest lucru. (Este posibil ca să mănânce hrană naturală, să schimbe între ei cele necesare vieţuirii etc.)

În vremurile antihristice, cei care-L vor mărturisi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, chiar dacă „li se vor restrânge locurile de pe pământ”, (vor pierde funcţiile sociale, conforturile…), se vor putea îngriji mai mult de suflet – de lucrul cel nemuritor. Pentru că lumea cu duhul ei lumesc trebuie scoasă din inimă pentru

a primi pe Hristos. Dar în acele timpuri oamenii vor fi atât de împătimiţi, încât puţini vor fi cei care cu ajutorul harului dumnezeiesc se vor lepăda de lume. Foarte grea va fi şi despărţirea creştinilor de părinţi, copii şi rudenii, care se vor închina lui Antihrist (Luca 21. 16-19). Timpurile antihristice vor fi scurte şi pentru cei care se vor lepăda de Hristos, nu va mai fi vreme de pocăinţă. Nu trebuie să ne fie frică să ne lepădăm de lucrările lui antihrist, pentru că Dumnezeu ne va da puteri dumnezeieşti ca să rezistăm ispitelor. Vor fi creştini care vor avea puteri dumnezeieşti ca să moară ca mucenici, alţii se vor mântui ascunşi în adâncul smereniei, după cum s-a petrecut în primele secolele ale prigoanei împotriva creştinismului.

Din Sarea pamantului 3 – Părintele Nicolae Gurianov

(…)părintele Nicolae…cartelele de plastic nu le binecuvânta deloc, nici chiar permisele auto. La fel şi paşapoartele pentru străinătate, spunând că e prea târziu să călătoreşti. Despre CNP-uri spunea că nu trebuie acceptate şi frecvent la întrebările referitoare la coduri răspundea: Biserica lui Dumnezeu, slujbele Domnului, numerele nu sunt ale lui Dumnezeu. În biserică este totul, de ce ar fi nevoie de ceva nou, şi anume ca ea, biserica are toată plinătatea. Orice lucru nou trebuie studiat ca pe o nouă introducere, şi pentru care canoanele vorbesc de multă vreme despre anateme… (…)

Ieroschimonahul Rafail (Berestov):

„Părintele Nicolae când l-am sunat spunea, şi mie personal mi-a zis atunci când l-am întrebat cu privire la CNP ne-a zis: Să nu luaţi CNP-urile, nu trebuie luate. Sunt din cercuri înalte, de la masoni şi pentru că au contacte directe cu Satana. Sunt satanişti şi ei au un program şi despre aceasta a spus, sunt masoni moderni care au legătură cu Satana, şi care transmit noi şi noi descoperiri. Şi CNP-ul nu a apărut pur şi simplu, cred că nu este de la om, e de la Satan. CNP reprezentat din trei de şase este numele lui Satan, şi reprezintă lepădarea de Dumnezeu şi de Iisus Hristos.”

Victor Popov – ucenic al părintelui Nicolae:

„De multe ori soseam la părinte şi mereu părintele ne avertiza: Nu primiţi paşapoartele, nu primiţi CNP, nu luaţi nici un fel de card. Dacă cineva le-a luat din necunoştinţă, din neatenţie, să se pocăiască. Să renunţe la paşapoarte şi să se pocăiască pentru că aceasta duce la moartea veşnică a sufletului. Acestea au fost spuse foarte clar de către stareţ…(…)

Părintele nu binecuvânta. Cu multă stricteţe nu binecuvânta. Nici un fel de document nu binecuvânta. Aţi auzit personal aceste cuvinte? Da, acestea le spunea tuturor celor care veneau…(…)
Când era bolnav părintele nu ieşea şi ea aducea bileţele de la părinte împotriva CNP-urilor, şi când aveau loc procese la noi în Rusia, împărţea tuturor astfel de bileţele. Dar el binecuvânta procesele ce aveau loc? Da, binecuvânta. Scotea deciziile judecătoreşti şi împărţea tuturor, acestea le binecuvânta. Spunea: Citiţi-le toţi, ca nimeni să nu primească, iar cine deja a primit, trebuie să renunţe la el. Acesta o ştiu cu precizie, deoarece eu ajungeam acolo şi odată a fost o minune când am ajuns, un tânăr spunea că mâine trebuie să meargă să ridice paşaportul, şi i-am zis: Paşaportul nu trebuie să-l primeşti. Cum nu se poate? Şi deodată se apropie maica Ioana, din spatele gardului şi spune: Părintele nu binecuvântează, şi de bucurie a sărit zicând: Doamne, mulţumesc. Slava Ţie, pentru că m-ai adus şi m-ai salvat de la nelegiuirea care vine din orice direcţie spre noi…

În Sarea Pamantuli 5, Părintele Gurie Chezlov

„Părintele spunea că dacă ai acceptat un document de identitate , în el apare un cod și acel om devine al celui rău. Ai acceptat pașaportul, ai acceptat celelalte acte …

Spunea, că odată cu acceptarea pașaportului duhul celui rău intră în om şi se retrage harul…

Spunea că harul îl părăsește pe acel om, aceste lucruri le spunea.

Acceptând pașaportul, va primi și pecetea, nu va rezista în fața pecetei.

Părintele era împotriva tuturor acestor documente ale lui antihrist, trebuia văzută aceasta împotrivire a sa.

Era gata să-și dea sufletul pentru cineva, ca să nu primească aceste documente.”

Clericii, spunea Cuvioasa Maică Pelaghia, „vor fi ispitiți de avantaje și vor binecuvânta pecetea lui antihrist şi tocmai cnp, pașapoarte și alte documente. Acestea vor reprezenta această pecete.”

Cu privire la mustrări, părintele nu era unilateral.

Neavând studii, el era înțelept cu duhul.

Acesta întelegea că tot ce se întâmplă, se întâmplă din cauza păcatelor noastre și sunt îngăduite de Dumnezeu înainte de sfârșit.

El vedea cum lumea se încurcă în plase groznice și pentru a le evita, totul trebuie respins și nimic nu trebuie acceptat.

Iar acum ni se descoperă, că nici un fel de documente nu trebuie acceptate.

Certificate de căsătorie, de divorț, nu trebuie întocmite acte pentru alocațiile pentru copii,  acte tutelare, pensii de invaliditate, acte de identitate,  a te folosi de permise de conducere, chiar și de livrete militare unde e aplicat codul personal, nu trebuie.

Deoarece toate acestea sunt întroduse în idolul cel mai important al acestei epoci, calculatorul.

Diavolul a îmbrățișat toate lucrurile. Aceasta este globalizarea.

De aceea, în discursurile sale părintele o denunța cu tărie.

Îmi este milă de poporul acesta care urmează pe aceşti iudeo-masoni, care ne amăgesc, care doresc raiul pe pământ. El nu va fi! „Uitaţi-vă! Uitaţi-vă, nu renunţaţi”. Vedeţi ce vă spune diavolul? El spune: „Să nu ascultaţi ce vă spune părintele, să luaţi totul!” Trebuie să mâncaţi, trebuie să beţi şi toate celelalte!” Iar toate sunt pentru iad.Există fundul iadului care e mai straşnic decât iadul! Aşadar dragii mei, fraţi şi surori, primind aceste murdării ne lepădăm de nume. Iartă-ne Doamne!

Părintele Vasile Novikov

– „Nu le vorbi lor! Se vor chinui ca şi mine! Pe toţi îi vor lega, pe toţi îi vor împinge!… Toţi vor fi deşeurile societăţii! Ce le vorbeşti, ce le spui tu?” (replici rostite de către o femeie posedată de demon care se afla în biserică în timpul acestei predici)

Deşeurile societăţii! Cine suntem noi, cei care ne opunem acestui rău? Suntem: vagabonzi, schismatici, clevetitori, iar cine merge cu lumea globală, cu diavolul… La fel ca şi acum 70 de ani în urmă când 40 de milioane de oameni au spus NU comunismului (Nu le spune), au fost împuşcaţi, duşi în gulaguri, frate pe frate, soţ pe soţie. Acum totul se repetă, dar mult mai straşnic! Atunci era fără codificare, dar acum dacă primeşti acestea – Iadul!

Părintele Avelie Semionov:

Astăzi, toată murdăria, toți acei care ne impun acest sistem vor arde în foc, vor sfîrși în tartar, dacă nu își vor da de seamă și nu se vor pocăi. Dar astăzi apostazia are loc și în turma mică. De abia se vor găsi credincioși la a Doua Venire a lui Hristos. Sf. Kukșa spunea că oamenii vor fi cu forța mînați în biserica lui antihrist. Credincioși vor fi mulți, dar credință – foarte puțină. Și noi suntem martori ai acelor vremuri. Este clar că pentru a fi destoinici ostași a lui Hristos, trebuie să continuăm faptele Sfinților Părinți de la primul Sinod Ecumenic. Trebuie să procedăm ca și ei. Trebuie nu doar pur și simplu să renunțăm la aceste mizerii, semne antihristice, numere, pașapoarte, dar și să mărturisim, doar timpurile sunt apostolice! Foarte mulți nu cunosc cum stau lucrurile. De ce? Pentru că duhovnicimea tace. Le este mai scumpă propria cămașă. „Dar cum să trăiesc fără numere? Voi pierde parohia. Am familie, copii, trebuie să-i hrănesc.” Iată așa toată duhovnicimea și cade în această plasă.

Care este momeala ce-a mai mare a acestui sistem? Este aceea că antihristul ne oferă totul. Construiește, aurește biserici, pocăiește-te, roagă-te, dar fii în acest sistem! 

Sfântul Paisie Aghioritul:

Dumnezeu nu va lăsa pe oameni fără ajutor”. Stareţul respingea logica şi tactica unora care spuneau: „şi ce dacă mă voi pecetlui? Îmi voi face şi semnul Crucii” sau „Voi lua buletinul şi voi pune şi semnul Crucii pe el” sau „În sinea mea nu mă voi lepăda”. Despre aceasta Stareţul spunea: „Dacă creştinii de astăzi, cu logica lor, ar fi trăit în timpul prigoanelor, nu am fi avut astăzi nici un mucenic. Primii creştini nu foloseau deloc logica, ci rămâneau neclintiţi în mărturisirea lui Hristos şi ardeau de dorinţa pentru mucenicie. Le făgăduiau vrednicii şi le spuneau: „Spune numai că nu eşti creştin, iar în sinea ta crede în Dumnezeul tău” sau „Aruncă puţină tămâie în foc şi fă-te că jertfeşti, iar după aceea poţi să nu mai jertfeşti „ sau „Fă-te că mănânci din cele jertfite idolilor, iar după aceea poţi să mănânci carne curată” sau „Nu propovădui în acest loc, ci mergi în altă parte”. Dar cu nici una din acestea nu alegeau, nu se lepădau de Hristos, ci alergau cu bucurie la mucenicie pentru El. Ardeau de dragoste dumnezeiască.

Fericita Matroana

Va veni timpul când vi se va pune în faţă crucea şi pâinea, spunându-vă: „Alegeţi!” „Noi alegem crucea”.

Aplicarea numarului 666, dupa cum am aratat este emblema lui Antihrist. Când se pune acest numar pe buletin, are aceeasi putere ca si stema de stat, adica posesorul este recunoscut ca fiind supus, robul lui Antihrist si îi datoreaza acestuia – asa cum era dator si statului – ascultare. Prin toate cele care le-am mentionat vrem sa subliniem ca nu ne împotrivim unui numar, ci sistemului care desfiinteaza libertatea noastra personala si ne obliga sa ne supunem celui care este reprezentat prin acel numar.

Sunt atîtea proorocii ale Sfinților Părinți, că omul primind chiar și un singur element al acestui sistem, fie numărul, fie pașaportul, un așa om nici vămile nu le mai poate trece. Sunt fără nume așa oameni. Un arhimandrit din Lavra noastră mi-a povestit că au venit la el doi tineri căsătoriți cărora le-a murit copilașul mai mic de un an, și nu trecuse nici 40 de zile, cînd li s-a arătat în vis și le-a vorbit: „Mamă și tată, pe mine nu mă primesc, eu nu am nume.” Și ei nu înțeleg ce înseamnă aceasta. Părintele i-a întrebat: „Dragii mei, dar voi la Starea Civilă l-ați înregistrat?” „Da”. „Păi imediat i-au și dat număr copilului. Tu, mamă, cu mîna ta ai pus pe fruntea copilului pecetea lui antihrist.” Și într-adevăr, așa și este, cînd înregistrați copilul la Starea Civilă, și ei imediat toate datele la secția de finanțe, și acolo i se dă număr. Puterea statală doar este vicleană, este antihristică. Ea nu ne întreabă dacă vrem noi număr, sau nu. Ei ni-l dau în mod viclean. Și la fel va fi și cu pecetea antihristului. Veți merge să dați amprentele digitale, și laser imediat vi se va pune pecetea. O să mergeți să vă faceți fotografia biometrică, și în acel moment pe frunte va fi pusă pecetea. Pecetea antihristului va fi pusă prin laser, aceasta este ultima etapă. Nu-i credeți pe cei care zic că aceasta încă nu este pecetea, că uite eu am carnetul de moscovit, dar totuși îmi fac semnul crucii. Dumnezeu pur si simplu mai dă dovadă de milostivire. El asteaptă ca noi să ne pocăim.

CNP-ul este pecetea lui antihrist, doar că într-o altă formă.

Acest articol a fost publicat în Acte Biometrice. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s